Forside og kolofon

article image

Privatisering og patientrettigheder

1. udgave, 1. oplag

© 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Scandinavian Book, Århus

Printed in Denmark 2010

ISBN 978-87-574-2147-7

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond

Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad.

Aarhus den 2. februar 2010

Dekan

Svend Hylleberg

Forsvaret finder sted fredag den 9. april 2010 kl. 13.00 (præcis)

I Juridisk auditorium, juridisk institut, Aarhus Universitet