Stikordsregister

A

Abortankenævn 197, 471

Afgørelsesbegrebet 19, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 230, 232, 235, 239, 241, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 258, 261, 275, 449, 450, 451, 452, 453, 468

Afregning 57, 60, 61, 111, 183, 308, 348, 379, 390, 392, 429, 430, 432, 433

Afslag på behandling 157, 231, 232, 280, 345, 359, 468

Aftalefrihed 168, 281, 283, 290, 307, 311, 317, 385, 386

Aftaler 16, 23, 36, 37, 39, 49, 52, 54, 57, 61, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 115, 126, 159, 163, 182, 266, 271, 280, 281, 284, 291, 303, 305, 307, 309, 312, 318, 353, 377, 378, 381, 384, 385, 386, 391, 418, 419, 424, 439, 459, 483

Aftaleregler 327, 374, 379, 430, 461, 462

Aftalesygehuse 17, 46, 56, 61, 91, 93, 111, 121, 160, 165, 166, 366, 378, 431, 440, 442

Aktindsigt 15, 25, 31, 33, 81, 83, 85, 93, 113, 114, 142, 143, 158, 187, 188, 193, 222, 223, 235, 237, 238, 239, 261, 263, 272, 297, 298, 299, 301, 309, 328, 329, 330, 334, 335, 340, 345, 346, 372, 373, 441, 442, 451, 453, 455, 458, 464, 467

Alkoholbehandling 39, 81, 86, 89, 92, 115, 126, 271, 450

Almen lægegerning 21, 64, 65, 67, 122, 141, 161, 162, 170, 172, 173, 184, 197, 257, 326, 378, 380, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 402, 407, 410, 414, 415, 416, 417, 421, 427, 490

Alment praktiserende læger 16, 22, 46, 63, 64, 65, 67, 73, 74, 78, 82, 118, 121, 122, 159, 161, 162, 163, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 188, 230, 232, 237, 250, 255, 271, 280, 285, 302, 305, 311, 326, 338, 348, 363, 379, 380, 392, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 417, 418, 420, 422, 423, 434, 442, 443, 444, 445, 450, 453, 454, 460, 464, 468, 469, 470

Ankestyrelsen 115, 195, 197, 244, 346, 471, 490

Anstaltsbetragtninger 235, 248, 340, 356, 426

Anstaltsforhold 387

B

Befordring 28, 48, 53, 59, 169, 195, 203, 231, 421, 446, 450, 471

Behandleransvar 282, 283, 365

Behandling

– bred betydning 31, 33

– snæver betydning 33

Behandlingsaftaler 290, 309, 311, 455

Behandlingssituation 48, 175, 176, 245, 312, 328, 337, 340, 344, 355, 398

Behandlingstilbud 32, 33, 39, 40, 45, 48, 56, 57, 60, 61, 80, 85, 89, 91, 102, 115, 182, 207, 222, 231, 233, 239, 259, 261, 287, 288, 289, 343, 344, 356, 357, 385, 422, 423, 429, 448, 450, 453

Side 491

Beliggenhedsregion 40, 123, 124, 130, 242, 362, 390

Benyttelsesaftaler 40, 54, 62

Beskyttelsesformål 28, 381, 406, 409

Beskyttelsesinteresse 384, 461

Betaling 51, 55, 57, 156, 159, 165, 167, 196, 203, 274, 281, 286, 287, 291, 303, 304, 311, 317, 323, 413, 416, 417, 418, 420, 428, 434, 446, 461

Betalingsaftaler 303, 455

D

Danske Regioner 21, 39, 47, 61, 91, 271, 305, 398, 430, 461

Delegationsaftaler 21, 23, 36, 40, 44, 94, 111, 148, 156, 160, 164, 168, 188, 189, 191, 200, 203, 238, 272, 275, 280, 281, 302, 311, 312, 315, 316, 319, 326, 338, 341, 363, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 439, 441, 442, 445, 447, 453, 454, 459, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 470, 472

Driftsansvarlige sundhedsmyndigheder 15, 16, 18, 21, 23, 33, 38, 39, 40, 43, 71, 92, 94, 99, 111, 121, 123, 140, 155, 160, 164, 168, 182, 183, 187, 189, 191, 199, 203, 207, 237, 238, 270, 280, 281, 302, 309, 319, 326, 327, 330, 355, 363, 365, 369, 370, 371, 377, 378, 384, 385, 386, 387, 439, 442, 459, 461, 465, 467, 472

Driftsoverenskomster 17, 38, 91, 123, 124, 126, 130, 131, 183, 378, 390, 440

E

Egenacces 187, 318, 319, 329, 330, 340

Erstatning 161, 185, 187, 193, 244, 261, 282, 283, 290, 306, 309, 336, 370, 379, 382, 400, 406, 413, 420

Etiske regler 179, 369

F

Faglig virksomhed 114, 184, 192, 193, 201, 202, 203, 238, 239, 283, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 370, 373, 397, 400, 446, 471

Faktisk forvaltningsvirksomhed 19, 22, 36, 37, 105, 154, 180, 193, 201, 208, 209, 210, 211, 213, 217, 218, 220, 225, 232, 236, 239, 242, 247, 248, 249, 262, 266, 268, 269, 270, 271, 275, 286, 334, 336, 350, 368, 448, 449, 450, 467

Faktiske handlinger 37, 157, 208, 214, 241, 269, 270

Finansiering 72, 99, 137, 152, 154, 157, 158, 166, 292, 304, 317

Fodterapeut 63, 65, 66, 68, 161, 171, 231, 250, 272, 389, 402, 439, 443, 451, 453

Forebyggelse 26, 33, 38, 39, 43, 45, 47, 58, 61, 80, 81, 82, 85, 92, 110, 164, 191, 198, 231, 242, 245, 301, 307, 311, 401, 402, 406, 429, 455

Forebyggende sundhedsydelser 43, 81, 82, 83, 92, 121, 271

Forvaltningsakter 105, 106, 147, 207, 209, 210, 215, 218, 220, 224, 229, 382, 383, 384, 450, 451, 485

Forældreuegenethed 63, 114, 237, 471

Frihedsberøvelse 62, 88, 89, 186, 204, 230, 273, 274, 324, 338, 359, 454, 465, 486

Frit sygehusvalg 17, 21, 23, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 54, 56, 59, 61, 91, 111, 121, 160, 171, 172, 182, 199, 230, 232, 242, 250, 253, 255, 256, 338, 378, 385, 390, 391, 428, 435, 442, 455, 459, 461, 462, 465

Fysioterapeut 63, 65, 66, 68, 81, 90, 92, 231, 272, 311, 390, 402, 409, 439, 443, 451

G

Gebyr 64, 230, 307, 385, 418, 419, 420, 434, 450, 461

Genoptræning 26, 33, 43, 81, 86, 92, 128, 158, 166, 208, 232, 238, 242, 243, 248, 271, 298, 301, 449, 455

God forvaltningsskik 18, 22, 34, 133, 178, 179, 180, 181, 201, 211, 244, Side 492 336, 368, 369, 370, 445, 447, 467, 486

Gravide alkoholmisbrugere 87, 88, 89, 92, 115, 116, 204, 230, 272, 273, 292, 338, 345, 367, 450, 464, 465

H

Henvisning 30, 39, 44, 46, 47, 56, 60, 65, 66, 73, 78, 80, 83, 111, 143, 144, 171, 185, 209, 225, 234, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 263, 272, 285, 297, 330, 344, 363, 372, 379, 389, 392, 402, 404, 412, 415, 427, 429, 432, 434, 440, 445, 447, 451, 462, 469, 472

Henvisningspligt 47

Hjemmesygepleje 37, 43, 71, 81, 85, 86, 92, 120, 121, 231, 250, 271, 354, 450

Hospicepladser 39, 55, 59, 124

Hospicer 17, 18, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 91, 92, 110, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 159, 161, 165, 166, 286, 326, 378, 385, 391, 440, 442

Højestegrænser 162, 174, 379, 392, 444

I

Information 28, 44, 63, 81, 99, 157, 228, 238, 239, 244, 245, 246, 249, 260, 261, 262, 270, 271, 280, 288, 289, 290, 298, 299, 301, 328, 329, 332, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 369, 409, 411, 447, 451, 452, 473, 478, 479, 484

Interne regler 49, 102, 328, 330, 365, 372, 382, 383, 384, 442, 456, 469

J

Jordemoderhjælp 71, 78, 404, 405

K

Kiropraktor 28, 63, 65, 66, 68, 231, 402, 420, 439

Klageadgang 114, 185, 191, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 228, 239, 250, 258, 296, 297, 370, 392, 400, 401, 415, 445, 446, 447, 460, 463, 469, 470, 471, 472

Klagefrist 228, 415

Klageorganer 191, 197, 346, 401, 415, 416, 445, 446, 459, 461

Kommunaltilsynet 490

Kommuner 15, 18, 36, 40, 43, 49, 52, 53, 55, 58, 76, 77, 83, 84, 89, 91, 121, 123, 151, 172, 187, 191, 199, 269, 392, 398, 399, 439, 442, 471

Kompetencedelegation 21, 35, 36

Konsultation 162, 175, 176, 257, 305, 306, 355, 387, 392, 408, 409, 411, 412, 413, 419, 424, 428, 460, 461

Kontaktperson 232, 234, 235, 243, 271, 308, 333, 441, 449, 450, 453

Kontraktssynspunktet 281, 304

Kontrol 51, 71, 117, 118, 119, 123, 131, 152, 158, 161, 162, 164, 178, 181, 186, 188, 194, 215, 299, 300, 310, 333, 335, 373, 392, 400, 447

Kontrolinstanser 191, 300

Kunstig befrugtning 33, 63, 114, 115, 116, 197, 230, 237, 239, 272, 302, 309, 335, 337, 346, 359, 441, 451, 453, 465, 468, 471

L

Landsoverenskomst 64, 65, 161, 170, 416, 419

Landssamarbejdsudvalg 76, 77, 140, 399

Legitimation 392, 416, 417, 418, 461

Lighed 100, 101, 106, 117, 120, 121, 133, 134, 144, 145, 153, 156, 168, 275, 323, 324, 343, 356, 357, 443, 456, 466, 467

Livstruende sygdomme 48, 55, 56, 58, 62, 91, 447

Lægebetjening 75, 159, 369

Lægeforeningen 75, 169, 172, 179

Lægehenvisning 66, 67, 68, 79, 90, 177, 250, 251, 311, 390, 403, 427, 443

Lægehjælp 22, 64, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 118, 121, 122, 158, 159, 161, 162, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 188, Side 493 227, 231, 232, 234, 237, 247, 257, 258, 280, 292, 302, 303, 305, 309, 328, 361, 363, 366, 369, 389, 396, 397, 401, 402, 403, 404, 405, 408, 410, 411, 414, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 426, 439, 442, 443, 444, 450, 457, 461, 467, 469

Lægeskifte 64, 78, 170, 171, 173, 384, 408, 424, 434, 460, 469

Lægevalg 72, 74, 75, 78, 169, 170, 171, 172, 173, 195, 208, 379, 380, 384, 392, 402, 407, 411, 415, 421, 434, 443, 460, 461, 469

M

Magtposition 145, 147, 155, 158, 165, 166, 168, 171, 172, 177, 443, 468

Metodefrihed 245, 289, 449

Modtagelsesaftaler 302, 455

Monopol 16, 89, 91, 138, 163, 165, 166, 167, 169, 273

Myndighedsinhabilitet 134, 135, 137, 139, 443

Myndighedsopgaver 37, 85, 86, 133, 137, 144, 153, 183, 184, 185, 186, 213, 216, 225, 246, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 386, 427, 463, 464, 466, 482, 485

Myndighedsudøvelse 22, 35, 36, 37, 89, 104, 116, 141, 157, 186, 187, 207, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 223, 226, 228, 242, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 275, 440, 448, 454, 466

O

Offentlig sygesikring 73, 140, 399, 401

Offentlige sundhedsaktører 16, 19, 20, 22, 27, 33, 211, 225, 237, 262, 323, 341, 356, 372, 447, 448, 453, 462, 467, 468

Offentlighed 118, 318, 319, 328, 330, 447

Opholdsaftaler 308

Opkrævning 230, 307, 387, 419, 420, 450

Oplysningspligt 384, 408, 416, 434, 460, 469

Overenskomster 16, 23, 36, 38, 49, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 92, 121, 130, 140, 169, 183, 271, 285, 303, 305, 377, 382, 383, 384, 385, 387, 389, 391, 392, 393, 396, 403, 405, 406, 416, 418, 427, 439, 445, 459, 461

Overenskomstforhold 183, 197, 198, 373, 394, 400, 401, 408, 446, 471

Overenskomstregler 19, 20, 23, 27, 37, 46, 94, 183, 184, 327, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 387, 389, 396, 400, 401, 402, 403, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 415, 427, 428, 433, 434, 440, 459, 460, 461, 462, 469

P

Patientforsikringen 120, 186, 244, 290, 472

Patientklagenævnet 114, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 204, 239, 250, 252, 296, 297, 298, 299, 310, 345, 355, 360, 361, 366, 368, 370, 373, 446, 471

Patientrettigheder 17, 21, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 43, 47, 49, 57, 61, 93, 111, 160, 182, 261, 262, 275, 284, 298, 316, 330, 334, 335, 339, 341, 355, 371, 372, 374, 407, 429, 431, 434, 439, 447, 457, 458, 462, 464, 466, 468

Patientrettigheder, bred betydning 31, 32, 43, 57, 93, 284, 339, 371

Patientrettigheder, snæver betydning 34, 93, 284

Praksisplanlægning 391

Praksisregulering 391

Praksissektoren 21, 38, 40, 43, 44, 61, 63, 66, 67, 80, 90, 91, 110, 123, 161, 166, 170, 176, 181, 183, 188, 192, 195, 197, 202, 203, 231, 232, 250, 257, 271, 303, 310, 326, 346, 347, 348, 370, 373, 378, 383, 387, 389, 392, 400, 402, 404, 405, 406, 409, 419, 420, 442, 446, 447, 458, 459, 463, 465, 468, 470, 471

Praktiserende Lægers Organisation 64, 142, 165, 378

Side 494

Prioritering af patienter på venteliste 104, 174, 176, 258, 448, 464

Private specialsygehuse 17, 18, 38, 45, 46, 54, 55, 59, 91, 92, 93, 110, 112, 123, 124, 127, 128, 130, 131, 161, 165, 166, 183, 250, 272, 286, 300, 326, 362, 378, 385

Privatejede sygehuse 17, 38, 39, 56, 61, 121, 326, 385, 440

Privatpraktiserende speciallæger 67, 307, 310, 325, 363, 365, 443, 466

Privatpraktiserende sundhedspersoner 15, 18, 21, 38, 40, 58, 68, 76, 79, 80, 81, 91, 109, 110, 114, 120, 123, 133, 160, 163, 166, 186, 198, 262, 275, 303, 305, 309, 311, 326, 335, 337, 338, 339, 354, 363, 365, 378, 385, 400, 414, 420, 431, 439, 446, 453, 454, 461, 464, 470

Privatpraktiserende tandplejer 65, 66, 68, 161, 231, 303, 391, 403, 415, 427

Procesaftaler 307, 455

Proportionalitet 103, 120, 133, 134, 144, 153, 168, 210, 275, 320, 372, 443, 456, 466

Psykisk syge 21, 47, 61, 62, 90, 91, 113, 230, 250, 251, 256, 390, 440, 461

Psykolog 63, 65, 66, 68, 92, 171, 231, 250, 272, 303, 352, 402, 414, 420, 439, 443, 451

R

Regioner 15, 18, 36, 43, 54, 58, 61, 89, 90, 191, 199, 251, 378, 392, 397, 439, 471

Regionernes Lønnings- og Takstnævn 38, 66, 67, 80, 90, 92, 123, 183, 303, 305, 378, 385, 390, 394, 397, 403, 406, 420, 424

Rekurs 183, 258

Retlig regulering 22, 104, 105, 207, 208, 230, 231, 274, 293, 318, 448

Retliggørelse 105, 208, 232, 257, 262, 464

Retskrav 21, 27, 29, 30, 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 63, 175, 229, 233, 234, 243, 244, 255, 256, 257, 289, 302, 303, 323, 324, 325, 337, 357, 371, 372, 373, 380, 382, 384, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 422, 423, 427, 429, 431, 434, 440, 445, 449, 451, 452, 455, 457, 458, 459

Rådighedsforpligtelse 162, 174, 285, 392, 411, 434, 444, 460, 469

S

Saglighed 32, 100, 101, 103, 105, 117, 120, 133, 134, 144, 145, 153, 156, 168, 210, 275, 320, 323, 324, 355, 356, 357, 359, 372, 418, 443, 456, 457, 466

Samarbejde med private 17, 21, 36, 43, 51, 58, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 131, 275, 440, 464

Samarbejdssygehuse 40, 46, 56, 91, 378, 428

Samarbejdsudvalg 77, 139, 162, 184, 197, 391, 393, 394, 399

Selvejende hospicer 17, 18, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 91, 92, 110, 123, 124, 125, 126, 127, 159, 161, 165, 166, 272, 326, 362, 378, 385, 391, 442, 464

Selvejende institution 58, 85, 118, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 146, 147, 442

Selvejende specialsygehuse 54, 127, 440, 464

Selvforskyldte sygdomme 423

Serviceklager 397, 447

Serviceniveau 83, 93, 176, 193, 400

Sikringsgruppe 63, 64, 65, 67, 80, 231, 450

Speciallæge 61, 63, 65, 67, 73, 78, 79, 92, 143, 171, 177, 250, 272, 285, 302, 307, 310, 326, 335, 355, 363, 365, 377, 402, 404, 405, 427, 443, 444, 451, 466

Speciallægehjælp 65, 67, 71, 78, 79, 161, 171, 175, 177, 232, 234, 253, 389, 391, 392, 393, 395, 397, 402, 410, 413, 415, 417, 419, 427, 443, 453, 461

Specialsygehuse 17, 18, 38, 40, 45, 46, 54, 55, 59, 91, 92, 93, 110, 112, 123, Side 495 124, 127, 128, 130, 131, 161, 165, 166, 183, 250, 286, 300, 326, 362, 378, 385, 440, 442

Sundhedsfaglig virksomhed 26, 28, 31, 33, 57, 93, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 160, 183, 194, 199, 200, 239, 245, 251, 280, 293, 294, 295, 297, 301, 302, 306, 309, 312, 319, 328, 344, 354, 431, 441, 454, 463, 467

Sundhedsforsikring 177, 188, 255, 326, 356, 358, 363, 366, 372, 373, 443, 457, 458, 466

Sundhedsret 99, 107, 293

Sundhedsstyrelsen 48, 50, 51, 54, 56, 62, 110, 115, 198, 199, 200, 232, 238, 252, 299, 300, 301, 385

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 20, 113, 180, 184, 192, 195, 197, 202, 203, 238, 239, 243, 259, 283, 295, 296, 297, 345, 346, 370, 372, 394, 397, 398, 400, 446, 447, 460, 471, 475, 490

Svangerskabsafbrydelse 62, 65, 92, 177, 197, 233, 270, 271, 336, 337, 338, 451, 471, 486

Sygebesøg 175, 176, 332, 335, 363, 401, 412, 413, 445, 460, 469, 470

Sygehusbehandling 30, 31, 32, 38, 44, 45, 46, 49, 52, 56, 59, 69, 92, 156, 164, 171, 172, 175, 195, 196, 234, 237, 247, 250, 253, 254, 256, 260, 271, 286, 304, 307, 319, 373, 382, 390, 420, 422, 427, 434, 440, 443, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 455, 467, 469, 472

Sygehusmyndigheder 17, 52, 53, 91, 308, 365

Sygehusvæsenet 43, 44, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 61, 71, 74, 77, 102, 111, 126, 159, 172, 251, 285, 308, 317, 429, 444

Sygekasser 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 140, 159

Sygesikringsoverenskomst 164

T

Takstregulativ 52

Tandlæge 63, 65, 66, 68, 231, 332, 352, 353, 402, 403, 420, 439

Tandplejer 63, 65, 66, 68, 161, 231, 403, 439

Tavshedspligt 15, 25, 83, 85, 101, 158, 179, 187, 193, 210, 217, 222, 238, 269, 296, 298, 299, 319, 320, 328, 369, 441, 455

Tidsaftaler 230, 305, 306, 307, 392, 418, 419, 420, 421, 450, 455, 461

Tidsbestilling 257, 305, 392, 411, 412, 413, 414

Tilbageholdelse 86, 87, 88, 89, 92, 115, 116, 192, 204, 230, 263, 272, 273, 274, 292, 338, 345, 346, 367, 450, 454, 464, 465

Tildeling af ydelser 208, 229, 230

Tilskud 39, 48, 50, 51, 52, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 77, 78, 79, 80, 131, 141, 142, 143, 185, 195, 215, 231, 303, 304, 310, 386, 389, 390, 392, 396, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 419, 420, 450

Tilsyn 55, 69, 83, 85, 93, 115, 118, 123, 124, 129, 130, 131, 138, 160, 182, 184, 186, 198, 199, 267, 270, 274, 299, 301, 379, 382, 390, 400, 483, 484

Tolkebistand 26, 33, 111, 232, 234, 298, 360

Transplantation 33, 62, 114, 282, 298, 309, 335, 337, 360, 361, 366, 486

Tredjemandsaftaler 381

Tvang 47, 62, 89, 92, 157, 196, 207, 209, 215, 216, 226, 229, 230, 247, 268, 270, 273, 274, 287, 302, 324, 334, 338, 341, 346, 359, 367, 454, 464, 465, 471, 486

Tvang i psykiatrien 47, 62, 92, 196, 226, 230, 247, 270, 302, 334, 338, 367, 486

Tvangsindlæggelse 114, 204, 230, 237, 247, 258, 335, 341

U

Udeblivelse 230, 306, 307, 413, 418, 419, 420, 450, 461

Side 496

Udlicitering 144, 145, 159, 183, 184, 185, 215, 216, 242, 267, 268, 269, 270, 273, 331, 466, 481, 482, 486

Udvidet frit sygehusvalg 17, 21, 23, 38, 39, 44, 46, 56, 61, 91, 111, 121, 160, 182, 199, 230, 232, 250, 253, 255, 256, 378, 385, 390, 428, 435, 442, 455, 459, 461, 462

Uvenskab 176, 188, 255, 323, 357, 358, 363, 371, 445, 457

V

Vederlagsfri lægehjælp 22, 67, 73, 78, 80, 118, 121, 122, 158, 160, 162, 168, 170, 172, 174, 177, 188, 280, 292, 302, 305, 363, 404, 421, 422, 423, 426, 442, 443, 444

Venskab 176, 255, 335, 357, 358, 361, 363, 443, 445, 457

Venteliste 101, 104, 174, 176, 208, 249, 254, 255, 256, 257, 258, 262, 263, 274, 335, 340, 358, 362, 445, 448, 451, 452, 464, 468, 472

Ventetid 46, 48, 55, 57, 61, 91, 182, 256, 257, 397, 429

Videregivelse af helbredsoplysninger 15, 25, 102, 107, 159, 182, 193, 222, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 288, 297, 334, 337, 347, 349, 425, 432, 435, 453, 484

Visitationsregler 101, 102, 187, 307, 328, 372, 442, 455, 457, 467

Væsentlighedskriteriet 208, 223

Ø

Øfeldt Centret Aps 65, 66, 68, 167, 231, 390, 402, 403