Forord

Siden 13. udgave af denne bog er der vedtaget en række markante lovændringer såvel i selskabsloven som i den tilstødende lovgivning. Mest markant er ophævelsen af iværksætterselskabsformen i 2019. Mere end 45.000 iværksætterselskaber skal nu omdannes til ordinære anpartsselskaber – eller opløses. De mest omfattende ændringer i selskabsloven er en følge af implementeringen i 2019 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Implementeringsloven indeholder tillige en række ændringer som har til formål at gøre institutionelle investorer og andre kapitalforvaltere aktive som kapitalejere. Der ligeledes sket en udvikling i kapitalmarkedsreglerne. Bl.a. er MiFID II blevet implementeret i kapitalmarkedsloven og de dertil hørende bekendtgørelser.

Nærværende 14. udgaver er ændret under hensyn til de ovennævnte lovændringer og ajourfører ligeledes litteratur og praksis.

Manuskriptet er afsluttet den 1. juni 2019. Manuskriptet til denne udgave er renskrevet af Fuldmægtig, Linda Andersen, Juridisk Institut Aarhus Universitet. Herfor bringer vi vores bedste tak.

Aarhus, juli 2019

Paul Krüger Andersen

Peter Krüger Andersen

Side 15