Kolofon

Paul Krüger Andersen

Under medvirken af

Peter Krüger Andersen

Aktie- og anpartsselskabsret

Kapitalselskaber

14. udgave, 1. oplag

© 2019 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet

Printed in Lithuania 2019

ISBN 978-87-574-4388-2

e-bog ISBN 978-87-7198-344-9

Til Else

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk