Stikordsregister

A

A Market for Corporate Control 68, 76, 112

A- og B-aktier 204, 404

A/S Københavns Lufthavne 123, 132

A/S Storebæltsforbindelsen 122

absorption 607

acontoudlodning 597, 599

administrerende direktør 281, 323, 327, 504

afgift 92, 93, 467, 535, 536

afstemning 324, 370, 371, 403, 410, 411

afstemningsmetoder 411

afstemningstemaet 411

aftalekoncerner 548, 556, 563

aftaler om bonus m.v. 620, 642

agentomkostninger 67, 77, 400

agenturer 140

aktieafgift 644

aktiebogen 79, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 396, 407

aktiebogsfører 206, 208

aktiebreve 201, 202, 220, 602

aktiecertifikatsystem 208, 219

aktieemissioner 231, 287

aktiehandel 632

aktieklasser 112, 147, 154, 204, 240, 241, 383, 405, 430, 438, 635, 638

aktier 209 f.

– børsnoterede 38, 95 f.

– egne 264 f.

– indskudskapitel 24

– spekulation med 346 f.

aktiesplit 72, 203

aktionær- eller anpartshaveroverenskomster 170, 172

aktionærernes ansvar 440

aktionærernes ret til udbytte eller til udlodning 432

aktionærfortegnelse 208

aktionærlån 30, 51, 79, 116, 124, 129, 252, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 292, 299, 307, 504, 507, 513, 535, 536

aktionærmøder 392

aktionærregister 210

aktiver 124, 152, 153, 164, 165, 166, 167, 179, 189, 195, 229, 231, 236, 237, 261, 262, 263, 278, 299, 459, 461, 462, 463, 464, 466, 470, 480, 491, 524, 527, 539, 541, 573, 574, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 588, 594, 595, 597, 598, 604, 607, 608, 610, 613, 614, 615, 618, 621, 623, 626, 627, 628, 632

aktivt ejerskab 19, 68, 69, 71, 205, 210, 266, 391, 393, 418, 430, 438

allmennaksjeselskaper 29, 101

American Depositary Receipts 216

amortisation 218, 253, 257

anbefalet overtagelsestilbud 633

andelsselskaber 18, 19, 22, 25, 26, 579

anfægtelige beslutninger 90

anmeldelsespligt vedrørende økonomisk kriminalitet 483

anmeldelsesretten gælder ikke for kreditorer, der har fået stillet 624

anparter 50, 104, 164, 184, 188, 201, 211, 216, 228, 251, 252, 264, 265, 266, 267, 277, 291, 345, 348, 394, 404, 406, 408, 429, 530, 546, 547, 568, 626, 644

Side 667

ansvar for den faktiske leder af et selskab 530

ansvar i forbindelse med stiftelsen 498

ansvarlig lånekapital 185, 248, 249

ansvarsgennembrud 24, 531, 532, 559, 562, 564, 565

apportindskud 104, 146, 163, 164, 165, 166, 167, 185, 188, 197, 227, 229, 230, 233, 234, 238, 239, 274, 303, 498, 499, 609, 625, 628, 629, 644

arbejdende bestyrelsesformand 105, 125, 314, 323

arbejdende bestyrelsesformænd 314

ASA 101

A-skat 514, 524, 525, 526, 527, 532

associerede virksomheder 545, 574

asymmetrisk information 67

B

banker 94, 109, 232, 316, 406, 432, 451

begrænset hæftelse 24, 425, 565

bemyndigelse til at erhverve egne aktier 271

best execution 108

bestemmende indflydelse 120, 122, 133, 465, 530, 546, 547, 548, 549, 551, 555, 633

bestemt indskudskapital 24

bestyrelsen 319 f.

– anbefaling for god selskabsledelse 84

– ansvar 498 f.

– børsnoterede selskaber 105 f.

– koncerner 556 f.

– medarbejderrepræsentation 369

– statslige og kommunale selskaber 125 f.

bestyrelseskomiteer 367

bestyrelsesmøder også afholdes elektronisk 325

bestyrelsesudvalg 315, 316, 509

besvigelser 483, 490, 491

betalingserklæring 582, 583, 604

betalingsstandsning 163, 369, 466, 581, 584, 585

betingelsesbekendtgørelsen 108

Bezugsrecht 241

binavne 173, 174

bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v. (aktionærlån) 282

blancofuldmagter 401, 402

blank påtegning 301, 482, 483, 484

blanke stemmer 431

blokerende minoritet 212, 427

board of directors 51, 311, 389

bookbuilding system 230, 233

breakthrough-regel 405, 439, 640

brevkasseselskab 139

byggeklodsmodel 457

byggeklodssystem 48

børsemission 228, 231

Børsens anbefalinger om god selskabsledelse i Danmark 84

børsetiske regler 634

børsintroduktion 231, 359, 406, 639

børsmæglerselskaber 451

børsnoterede aktier 38, 110, 135, 204, 454

børsnoterede selskaber 36, 38, 41, 55, 61, 64, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 82, 85, 93, 105, 107, 110, 111, 112, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 181, 183, 202, 203, 205, 207, 212, 213, 214, 218, 224, 231, 235, 246, 273, 278, 279, 280, 282, 312, 314, 315, 322, 323, 324, 333, 345, 347, 348, 352, 354, 358, 359, 377, 378, 389, 391, 392, 393, 396, 397, 405, 406, 410, 412, 414, 415, 418, 419, 434, 438, 454, 455, 458, 476, 479, 484, 502, 512, 533, 534, 571, 615, 634, 636

Børsreform I 105

Børsreform II 106, 202

Børsreform III 106

Børsreform IV 106

båndlæggelse 408

C

C-210/06 Cartesio 40, 142, 143, 158

Cadbury-report 66

CalPers 69

Side 668

Carlsbergfonden 134

cash-pooling 288, 558

Centros-dommen 24, 40, 141, 156, 288

certifikatsystem 208, 219

Chinese Walls 352

clearing 109

clearingscentraler 109

Clearstream 202

Code de Commerce 26

combined code 87

Combus-sag 123

compliance officers 515

compliance programmer 515

comply or explain 41, 75, 87

consolidation bids 633

corporate governance 18, 36, 41, 42, 44, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 72, 84, 86, 97, 221, 226, 265, 266, 313, 323, 326, 361, 365, 366, 391, 392, 401, 405, 418, 514

Corporate Social Responsibility 62, 75, 459

cross border voting 416

cross-holding 141, 275, 556, 607, 640

CSR 62, 75

culpa-regel 489

CVR-registret 153

D

Daily Mail 143

dansk international selskabsret 136

Dansk Olie og Naturgas A/S 122, 131

Dansk Tipstjeneste A/S 122

de facto og shadow directors 529

decharge 394, 409, 518, 534

Delaware-effekt 135, 157

dematerialiserede værdipapirer 202

den daglige ledelse 51, 119, 311, 314, 316, 323, 328, 331

den finansielle krise 18

deregulering 18, 32, 54, 79, 80, 81, 97, 406

det centrale ledelsesorgan 233, 295, 314, 317, 336, 395, 397, 398, 403, 404

det øverste ledelsesorgan 317

direktionen 51, 312, 314, 315, 317, 319, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 369, 390, 394, 423, 503, 509, 511, 512, 515, 526, 555

dirigenten 399, 402, 409, 410, 411, 421, 422, 478

disinterested directors 511

DSB Rederi 123, 132

DSB S-tog A/S 132

duty of care 339, 510, 514

duty of loyalty 339, 510

E

ECGI (European Corporate Governance Institute) 66

edition 496

egentlig fusion 140, 608

egne aktier 28, 50, 60, 78, 79, 104, 124, 155, 213, 214, 235, 239, 246, 251, 252, 255, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 347, 348, 349, 350, 394, 407, 550, 618, 640, 644

egne anparter 104, 265, 269, 644

egne kapitalandele 51, 78, 120, 155, 182, 221, 235, 236, 239, 253, 255, 264, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 407, 552, 556, 618

ejeraftaler 139, 170, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 192, 222, 223, 224, 226, 258, 318, 320, 383, 403, 408, 447, 449, 533, 548, 589

ejeraftaler (aktionær- og anpartshaveroverenskomster) 180

ejerbevis 202, 217, 219

ejerbeviser 202, 208, 209, 216, 217, 220, 255, 602

ejerbogen 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 219, 302, 347, 374, 396, 431

ejerbogsfører 206, 208

ejerloft 221, 432, 433

ejerregister 79, 128, 201, 208, 280, 554

ejerregistret 219, 302, 469

Side 669

ekstraordinær generalforsamling 103, 236, 390, 394, 395, 399, 427, 444, 447, 478, 486, 504, 508, 584, 618, 627

ekstraordinært udbytte 51, 236, 270, 296, 304, 305, 463, 487, 599

elektronisk kommunikation 395, 398, 416, 417, 423, 424

elektroniske bestyrelsesmøder 325

elektroniske generalforsamlinger 396, 417, 418, 419, 420, 421, 422

EMCA 54, 82

emission 230, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 279, 521

emissionskurser 230

endeligt likvidationsregnskab 596

eneaktionæren 119, 478

eneanpartshaver 118, 307, 530

enekapitalejeren også blive ansvarlig som faktisk leder af selskabet 119

enkeltmandsdirektivet 117

Enron 79, 97, 474

equity metode 549

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19, 37, 40, 46, 50, 62, 82, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 104, 116, 122, 126, 132, 137, 142, 150, 151, 152, 153, 156, 158, 162, 164, 165, 166, 172, 175, 181, 184, 185, 187, 191, 192, 203, 206, 209, 213, 234, 243, 255, 256, 261, 262, 263, 275, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 320, 327, 338, 369, 388, 393, 395, 396, 410, 424, 434, 436, 445, 448, 452, 454, 466, 468, 474, 499, 500, 534, 536, 539, 540, 550, 552, 553, 554, 558, 581, 582, 589, 591, 592, 595, 596, 602, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 618, 623, 624, 626, 627, 628, 629, 631, 644

erhvervsdrivende fonde 18, 20, 23, 24, 132, 133, 451, 545, 549

erhvervsdrivende selskaber 129

erhvervsdrivende virksomheder 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 174, 175, 336

Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn 94, 96, 192, 342, 448

Erhvervsstyrelsen 22, 285, 301, 467, 574

erklæringsstandarder 481

erstatningsansvar 116, 118, 138, 167, 177, 186, 189, 234, 282, 294, 299, 302, 308, 339, 340, 355, 444, 484, 488, 489, 490, 492, 497, 498, 499, 500, 504, 505, 506, 515, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 558, 580, 581, 584, 586, 599

ESG 69

ESMA 96

EU-harmonisering 19, 32, 33, 54, 80, 136, 311

Euroclear 202

europæisk marked for selskabsret 157

europæiske samarbejdsudvalg 38, 363

europæiske økonomiske firmagrupper 37

EUs etableringsregler 139, 157, 288

executive directors 311, 328

exercisekursen 246, 247

EØS-aftalen 29

F

fairness opinion 343, 633

faktiske koncerner 548, 556, 563

fantomaktier 247

fast vederlag 357

favørkurs 239, 242, 382, 383, 430

filialbestyrere 152, 162

filialer 35, 140, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 370

filialværneting 177

finansielle instrumenter 48, 178, 226, 246, 266, 349, 406, 464

finanskrisen 39, 98, 106

Finanstilsynet 62, 94, 96, 108, 111, 129, 130, 131, 213, 346, 348, 457, 639, 642

firmalov 19

First North 635

fjendtlige overtagelsesforsøg 183, 267, 405, 406, 432

Side 670

flytning af hovedsæde 52, 142, 143, 158

fonde 18, 19, 23, 24, 132, 133, 451, 545, 549, 572

fondsaktier 219, 235, 236, 237, 239, 242, 277, 430, 479

fondsaktiver 109, 202, 216, 220

fondsbørser 54, 109

fondsmyndigheden 132, 134

fondsmæglerselskaber 39

Forbrugerstyrelsen 94

fordelingsnøgler 231

foreninger 132

forenkling 32, 70, 79, 80, 81, 97, 204, 405, 476, 495, 501, 625

forhandlingsprotokol 119, 388, 410, 593

forkøbsret 76, 172, 183, 221, 222, 223, 408, 448

formand for bestyrelsen 322, 323, 593

formkrav til aftaler mellem en eneaktionær og selskabet 117

formueforvaltningen 332, 334

formuesammenblanding 559, 561, 564

formål 20, 22, 23, 25, 33, 34, 41, 110, 117, 121, 122, 132, 133, 151, 156, 161, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 183, 197, 221, 223, 227, 238, 240, 253, 254, 263, 272, 281, 287, 295, 303, 305, 307, 324, 326, 337, 343, 345, 356, 361, 392, 398, 404, 408, 435, 442, 443, 444, 451, 470, 473, 474, 479, 484, 511, 521, 553, 562, 566, 580, 588, 589, 594, 622, 633, 641

forretnings- og driftshemmeligheder 355, 356, 378

forretningsordenen 323, 324, 455, 501, 502

forretningsudvalg 325, 367

Forsikrings- og Erstatningsretlig domssamling 490

forsikringsselskaber 26, 62, 68, 109, 130

fortabelse af indsigelser 217

fortabelse af rettigheder 216, 217

fortegnelse over større aktionærer 79, 209

fortegningsret 218, 227, 233, 237, 238, 240, 244, 264, 279, 382, 430, 436, 437

Forum Europeum Konzernrecht 567

frakendelse af retten til at være direktør 537

fristdagen 360, 584, 586, 587, 592

frivillig likvidation 589, 602

frivillige tilbud 634, 639

Fugl Phønix-modellen 553

fuldmagt 172, 218, 320, 335, 336, 397, 401, 402, 408, 561

fuldmagtsindsamling 401

fuldmægtig 194, 211, 344, 388, 400, 403, 414, 419

fusion 30, 34, 104, 120, 134, 138, 140, 141, 144, 145, 149, 173, 224, 229, 230, 244, 246, 273, 295, 296, 313, 323, 356, 390, 394, 413, 427, 465, 476, 577, 578, 579, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634

fusionsbeslutningen 618, 621

fusionsplan 609, 610, 611, 612, 618, 631

fusionsprospekt 612

fusionsregnskab 466, 612, 613

förtäckt vinstutdelning 307

G

garantiforsikring 490

garantikapital 25

gaver til politiske formål 179

generalforsamlingen 51, 386 f.

– afholdelse 396 f.

– beslutninger 90, 338, 447 f.

– elektroniske 417 f.

– selskabets målsætning 74

generalforsamlingen ikke skal afholdes på dansk 433

generalklausulen 239, 294, 396, 426, 427, 428, 429, 436, 437, 441, 442, 443, 444, 447, 568

Side 671

generationsskifte 133, 183, 221, 223, 265, 319, 491, 553, 577, 607, 625

genoptagelse af virksomheden 603

genuine link 156

Giro Bank A/S 123, 131

GmbHgesetz 27

GmbH-selskaber 32

god revisionsskik 481, 484, 489

god revisorskik 481, 484, 488, 489, 490

godtgørelse SL § 249 622, 623

going concern 461, 481, 482, 595, 615, 616

Going Private transaktioner 110

granskning 206, 414, 427, 445, 486, 493, 494, 495, 496

granskningstema 494

gratiale 383

gruppesøgsmål 534

grænseoverskridende fusion og spaltning 630

grænseoverskridende notering 154

gyldne håndtryk 164

H

habilitet 341, 342, 409, 410, 451, 593

Hafnia-model 524, 553

Haftungdurchgriff 560

halvårsrapporter 112, 128, 455

handelsagenter og handelsrejsende 150

henstilling 2005/162/EF 42

henstillingen af 30. april 2009 – 2009/385/EF – om aflønning af ledelsen i børsnoterede selskaber og henstillingen, ligeledes af 30. april 2009 – 2009/384/EF – om aflønningspolitik i finanssektoren 37

High Level Group of Company Law Experts 33, 35, 40, 52, 405

hjemsted 36, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 152, 153, 155, 158, 168, 173, 176, 177, 209, 396, 605

hjemting 176

holdingselskab 141, 145, 553, 560, 609

honorar 42, 321, 360, 380, 442, 587

hovedaktionærselskaber 60, 116, 117, 120, 294, 307, 367, 442, 528, 532

hovedsædeteorien 136, 137, 143, 146, 156

hæftelse for selskabsskatten 540

I

Identifikation 531

ihændehaveraktier 204, 207, 208, 209, 213, 217, 222, 348, 420, 424, 583

indbetaling af kapitalen 184, 186

individualrettigheder 46, 385, 426, 427, 440, 511

indkaldelse af generalforsamling 103

indløsningsret- og pligt for moderselskabet af minoritetsaktionærer i datterselskabet 568

indskrænkninger i kapitalandeles omsættelighed 203

inhabilitet 92, 330, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 379, 403, 409, 449

insider 278, 340, 348, 353, 356, 412

insiderhandel 39, 72, 78, 112, 266, 278, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 356, 378, 515

insiderlister 348

insiderregister 106, 348, 350

insolvenskriteriet 584

insolvent likvidation 45, 578

Inspire Art 40, 137, 143, 157

institutionelle investorer 41, 61, 68, 69, 233, 313, 418, 422

interessekonflikter mellem ledelse og selskab 339

interessentskaber 19, 101, 425

intern revision 332

intern viden 40, 109, 111, 112, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 378, 379, 555

international selskabsret 70, 135, 136

internationale fusioner 35, 609

internationale koncerner 135, 136, 155, 372, 543, 544, 552, 566, 567

Side 672

internationale regnskabsstandarder 278, 452, 453, 458, 460, 465, 611

internationalt lovvalg 136

interne fortjenester 303

interne regler 81, 125, 279, 351, 352, 377

J

Joint stock Companies Act 26

Joint Ventures 549

K

kapitalandele 206

kapitalandele er den fælles betegnelse for aktier og anparter 201

kapitalandelenes værdi 223, 276, 439, 569, 615

kapitalberedskab 165, 257, 303, 305, 306, 314, 333, 335, 501, 502, 513, 517, 518, 522, 557

kapitaldirektiv 24, 43, 50, 59, 60, 251, 265, 268, 281, 471

kapitalejer også kan tilpligtes at sælge sine kapitalandele til de øvrige kapitalejere eller selskabet 571

kapitalejerlån 51, 54, 166, 251, 282, 284

kapitalejerne 48, 50, 53, 70, 120, 181, 203, 207, 210, 213, 221, 222, 227, 235, 236, 238, 240, 247, 251, 253, 256, 264, 271, 272, 280, 284, 294, 305, 307, 308, 344, 385, 387, 390, 391, 392, 394, 396, 397, 398, 399, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 427, 430, 431, 432, 435, 437, 440, 441, 447, 455, 496, 498, 519, 528, 529, 532, 533, 579, 581, 582, 585, 588, 589, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 602, 609, 611, 612, 614, 616, 618, 621, 622, 623, 626, 627, 629, 630

kapitalejernes legitimation over for selskabet 206

kapitalejernes stemmeret 203, 433, 437

kapitalfonde 183

kapitalforhøjelse 46, 88, 92, 146, 186, 187, 197, 203, 205, 206, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 237, 238, 240, 243, 245, 246, 251, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 267, 274, 279, 443, 476, 498, 530, 614, 618, 627, 628

kapitalmarkedsloven 39, 96, 105

kapitalnedsættelse 30, 60, 92, 206, 218, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 268, 276, 280, 296, 297, 308, 389, 395, 435, 479, 556, 627

kapitalselskaber 19, 21, 48, 50, 57, 103, 117, 118, 119, 121, 151, 163, 171, 172, 182, 278, 316, 319, 324, 326, 328, 345, 390, 404, 425, 427, 429, 438, 439, 455, 457, 482, 487, 493, 495, 579, 625

kapitalstruktur 72, 77, 78, 225, 226, 247, 251, 266, 303, 305

kapitaltab 24, 104, 252, 256, 259, 260, 261, 263, 302, 306, 333, 376, 394, 522, 536, 583, 584

kodificering af koncernretten 121

kollektive overenskomster 361, 362, 363, 364

kombination 24, 133, 231, 256, 258, 303, 329, 608, 626

kommanditselskaber 18, 19

Kommissionen, henstillinger henholdsvis om ledelsens rolle og uafhængighed og om vederlag 85

Kommissionens handlingsplan 33, 42, 44, 64, 80, 97, 121, 312, 405, 418, 542, 556

kommitteret 315

koncentreret ejerskab 66, 312, 426

koncernbegrebet 588

koncernchefer 555

koncerndefinition 121, 178, 465, 544, 545, 546, 549, 573

koncerndirektion 555

koncerner 19, 30, 35, 132, 135, 136, 210, 275, 282, 286, 303, 312, 363, 370, 372, 373, 440, 465, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 552, 555, Side 673 556, 557, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 572, 574

koncernlån 282, 287, 288, 289, 295, 553, 557, 558

koncession 129, 130, 131

konglomerater 543

konkurs 101, 119, 152, 163, 193, 194, 232, 248, 259, 260, 262, 303, 327, 360, 381, 498, 505, 511, 517, 518, 520, 527, 534, 537, 565, 577, 578, 580, 584, 585, 586, 587, 591, 599, 601, 604, 606, 610

konsoliderede regnskaber 34, 451, 464

konsolidering 302, 304, 305, 443, 551

konstituerende generalforsamling 161, 162, 196

kontraktkonventionen 138, 139

kontraktstatuttet 138

kontrol med virksomhedssammenslutninger 37

konvertering 229, 233, 234, 238

konvertible obligationer 109, 188, 206, 226, 227, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 462, 479

kursmanipulation 72, 78, 109, 112, 266, 278, 280, 345, 346, 349, 354

kvalificeret flertal 172, 177, 220, 398, 427, 429, 430, 435, 618

kvartalsrapporter 112, 455

Københavns Fondsbørs 38, 41, 55, 85, 105, 106, 233, 494

Københavns Lufthavne A/S 122

L

Lamfalussy-rapporten 80

ledelsens aflønning 42, 403, 594

ledelsens loyalitetspligt 277, 339

ledende medarbejderes aktiebesiddelser 214

Legal Capital Concept 59

Letters of Comfort 561

Letters of Support 561

leverage buy-outs 291

lighedsgrundsætning 254, 281, 307, 428, 436, 635

likvidationens gennemførelse 580, 598

likvidator 578, 585, 586, 587, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 606

Likvidator skal prøve de anmeldte fordringer 597

Limited Liability Company 151

lodret fusion 608

Loi sur les sociétés 26

lovmæssig reservefond 306

lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 38, 363, 609, 620

lån m.v. til nærstående personer 286

lån til brug 284

lån til eje 284

M

majoritetsoverdragelse 120, 154, 577, 621, 622, 633

Management buy outs 292

managementkontrakter 316

mangler ved generalforsamlingens afholdelse og beslutninger 446

MAR 106, 266, 346

markedsbaseret eller outsider-system 68

markedsmanipulation 353

markedsmisbrug 39, 106, 109, 112

maskeret udbytte 307, 308, 442

maskeret udbytte/udlodning 306, 307

maskeret udlodning 180

medarbejdere i udenlandske datterselskaber, repræsentanter i danske moderselskaber 372, 552

medarbejderne i et eller flere udenlandske datterselskaber 372

medarbejderrepræsentation 30, 33, 102, 133, 144, 148, 210, 317, 318, 327, 330, 365, 367, 368, 377

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 288, 319, 345, 355, 366, 370, 371, 376, 377, 378, 380, 506, 535

meddelelse om betydelige kapitalposter 212

medsalgsret 223

Side 674

mellembalance 236, 305, 466, 487, 609, 610, 611, 612, 613, 628

mezzaninkapital 226

MiFID II 106

minimumskapitalen 49, 52, 102, 104, 254, 257, 270, 603

minoritetsbeføjelser 206, 239, 407, 426, 477, 568

minoritetsbeskyttelse 121, 124, 149, 239, 279, 281, 304, 307, 344, 371, 385, 395, 409, 426

minoritetsmisbrug 427, 567

minoritetsrettigheder 340, 426, 428, 437, 519, 528

minoritetsrevisor 445, 477

modellove 81

moderfond 307, 545

moderselskabets formål 178

moderselskabets ledelsesret af koncernen 555

momskarrusel 539

møderet 404, 410

N

Nasdaq 28

Nasdaq Copenhagen 41, 85, 96, 105

navneaktier 207, 208

navnekapitalandel 206

no par value aktier 24

nominee-ordningen 211

nomineringsudvalg 326

non-executive directors 311, 328

noteringsfrist for udøvelse af stemmeret 406

nullitet 90, 170, 447

nye ledelsesmodeller 316

nærstående 286, 355, 544, 562, 588

Nørby-udvalgets anbefalinger 71, 74, 82, 84, 87, 108, 126, 205, 210, 272, 318, 323, 325, 329, 359, 392, 498, 502, 512, 514, 640

O

offentlig repræsentation i pengeinstitutternes bestyrelse 130

offentlighed om ejerforholdene 208, 211

offentlighedens tillidsrepræsentant 474, 477, 479, 485, 490

omdannelse 88, 145, 148, 173, 194, 196, 263, 370, 427, 579, 603, 644

omkostninger ved stiftelsen 163

omsætningspapirer 202, 203, 216, 217, 220

omsættelighedsindskrænkninger 221, 222, 273, 430, 432

OMX 28, 105, 455

one share – one vote 205, 404, 405

on-line registrering 175, 198

opløsning 25, 124, 138, 141, 147, 193, 244, 246, 260, 308, 335, 391, 427, 433, 445, 449, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 589, 590, 591, 599, 604, 605, 607, 627

opløsning ved betalingserklæring 582, 583

opskrivning 256, 263

opskrivningshenlæggelser 256

optimal kapitalstruktur 77, 226, 266

optioner 243, 246, 247, 346

ordførende direktør 327

ordinær generalforsamling 320, 370, 393

ordinære aktier eller stamaktier 204

organteori 316

overført overskud 235, 303, 463

overkursfond 230

overskudsdeling 23, 383

overskudsselskaber 540

overtagelsestilbud 35, 50, 75, 106, 108, 109, 154, 183, 272, 274, 340, 343, 347, 355, 391, 434, 571, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 642, 643

P

papiraktier 202

partrederier 18, 19

partshabilitet 193

perioderegnskaber 333, 526

pligtmæssige tilbud 639

praktisk majoritet 495, 548

primær etablering 140, 143

primære og sekundære insidere 353

Side 675

principal/agentteori 64

privata og publika aktiebolag 101

private placements 183

privatisering 63, 123, 131, 222

proceshabilitet 193

professionel ledelse 183

professionsansvar 489, 503

prokura 336, 390

proportionalitetsprincip 404

prospekt 108, 110, 184, 228, 231

prospektansvarlige 232

prospektbekendtgørelsen 231

proxy advisor 70, 71, 387, 403

proxy rules 401

proxy-advisors 400

præferencekapital 77, 204, 253, 304

Q

quorumkrav 324

R

Reassumption 603

registrerings- eller inkorporationsteorien 137

registreringsdato 207, 407, 421

regler for udstedere af aktier 377, 455

reglerne om gennembrud – i selskabsloven benævnt suspension 640

regnskab og revision 116, 127, 287, 454

regnskabet 30, 128, 233, 255, 301, 302, 415, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 491, 508, 519, 520, 574

regnskabsbruger 454

regnskabsklasser 104, 127, 452, 453, 457, 458, 459

regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele 278

regnskabsvejledninger 452

regulerede markeder 392

rekonstruktion 152, 233, 253, 257, 259, 260, 261, 263, 436, 522, 524, 585, 586

repræsentantskab 313, 316, 497

repræsentation og tegningsret 138

repræsentationsret 431

retlig interesse 95

retsevne 19, 22, 157, 162, 163, 193, 194

retsøkonomi 64

rettede emissioner 183, 238, 436

review 404, 485, 487

revision 28, 29, 30, 33, 41, 47, 53, 64, 80, 85, 105, 116, 124, 127, 128, 167, 210, 252, 260, 266, 287, 332, 394, 413, 416, 451, 454, 455, 468, 474, 476, 477, 480, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 496, 512, 513, 521, 535, 617

revisionsudvalg 42, 97, 315, 326, 332, 484, 488, 502, 509

revisoransvar 488, 490, 521

revisornævn 473

revisors erstatningsansvar 488

revisors uafhængighed 99, 167, 474, 477, 488

risikostyring 65, 78, 84, 332, 502, 514, 515

risk management 514

Rozenblumdoktrin 44

rådgiver 299, 323, 378, 403, 580

rådgiveres hæftelse for selskabsskatten 540

S

safe harbour 78, 194, 278, 280, 292

sagkyndige bestyrelsesmedlemmer 505

sale and lease-back 262

samarbejdsaftale 362

samarbejdsudvalg 38, 61, 361, 362, 363, 365, 375, 378

sambeskatning 434

sammensmeltning 579, 607

samtykke fra selskabet til overdragelse 182, 221

Sarbanes-Oxley Act 97

SARs (Stock Appreciation Rights) 247

SAS 124, 419

Savona-rapport 98, 197

SCE 37

sekundær etablering 140, 150

sekundære massekrav 587

selskaber med andelskarakter 25

Side 676

selskabers kapitalstruktur 77

selskabers primære etablering og flytning 140

selskabers værneting 139

selskabets formål 174, 177, 337, 392

selskabets kapitalberedskab 303, 306, 314, 333, 335, 501, 502, 513, 517, 518, 522, 583

selskabets medarbejdere 179, 242, 377

selskabets navn 173, 336

selskabets organisation 64, 146, 324, 401

selskabets registrering 161, 169, 185, 195, 370

selskabets vedtægter 89, 91, 103, 163, 205, 217, 218, 305, 315, 319, 370, 419, 533, 589, 604, 640, 643

selskabsledelsens ansvar 500

selskabslovenes internationale rækkevidde 153

selskabsrepræsentation 321, 361, 369, 370, 372, 373, 552, 631

selskabsretlig kontraktfrihed 17, 20

selskabsretligt lighedsprincip 635

selskabstømning 258, 294, 299, 527, 539, 563, 606

selvfinansiering 51, 52, 79, 129, 251, 281, 282, 291, 292, 293, 297, 298, 299, 300, 383, 536

selvinkriminering 301

selvregulering 66, 81, 97, 108

sevic-dom 630

shadow directors 529, 565

simpelt flertal 179, 245, 271, 304, 411, 430, 433, 589

simultanstiftelse 162, 163

skatteforbehold 185

skattefri spaltning 630

skattefri virksomhedsomdannelse 169, 197

skjulte reserver 77, 615

skriftlig spørgsmålsret 126, 414

skuffeselskaber 164, 196, 197, 457

skæv kapitalnedsættelse 253, 254

SLIM-projekt 80

sociale foranstaltninger for selskabets medarbejdere 179

soft law 53, 81, 83

solvent likvidation 45, 260, 578, 583, 584, 585, 587, 588, 594, 598, 599, 601, 604, 609, 610, 615, 623

spaltning 34, 46, 50, 104, 120, 140, 141, 173, 244, 246, 273, 427, 429, 433, 439, 466, 476, 577, 578, 579, 621, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 631

SPE 36, 38

spekulation med selskabets aktier 345

spekulationsbegreb 349

spekulationsforretninger 348, 349, 517, 593

sponsorering 180

spredning af aktier 110, 426

spredt ejerskab 312, 426

spørgsmålsret 126, 404, 414, 612

statslige aktieselskaber 46, 103, 125, 414, 455, 458, 465, 469, 474, 477

stemmefuldmagter 183

stemmelighed 318, 322, 324, 412

stemmeloft 213, 406, 430, 431, 433, 438

stemmeret 69, 70, 103, 105, 112, 187, 203, 205, 206, 207, 212, 240, 277, 326, 383, 397, 399, 404, 406, 407, 410, 418, 420, 421, 431, 433, 436, 437, 438, 440, 446, 448, 547, 548

stemmeret, ikke udøves for egne kapitalandele 277

stemmeretsaftaler 183, 408

stiftelse af aktie- og anpartsselskaber 92

stiftelsesdokumentet 162, 163, 164, 170, 171, 184, 186, 191, 394

stifterfordele 164, 170

stikprøvevise undersøgelser af regnskaber 93

stillingsfuldmagt 336

storaktionærdirektiv 39, 211

strafansvar for selskaber 536

stykkapitalandele 24

stærke indsigelser 218

støtteerklæringer 561

successivstiftelse 161, 163

suppleanter 319, 355, 369, 371, 381

Side 677

supplerende oplysninger 301, 479, 482, 483, 485

suspension af rettigheder vedrørende egne aktier 277

svage indsigelser 218

T

tantieme 247, 357, 358, 360, 594

tavshedspligt 330, 340, 355, 356, 357, 377, 378, 379, 382, 509, 534, 555

TDC 90, 296, 433, 434, 448, 568

tegne egne kapitalandele 275

tegningsgaranti 230

tegningskursen 242, 382

tegningslister 184

tegningsoptioner 61, 226, 246, 383

tegningsret 138, 171, 216, 218, 237, 240, 330, 335, 336, 338, 339, 381

tegningsretsbeviser 218, 219

tegningsudskrift 338

teknisk direktør 327

Tele Danmark A/S 122, 123, 124, 132

tendersystem 230

the Bubble Act 26

the majority rule 425

tilbagekøbsprogrammer 78, 266, 278, 279, 280, 297

tilbagetrædelseserklæring 263

tilblivelsesmangler 90, 446, 447

tilbudsdokument 638, 639

tilbudsdokumenter skal fremsendes til og godkendes af Finanstilsynet 639

tilbudspligt 154, 428, 439, 622, 634, 635, 636, 637

tilpligtes at sælge sine kapitalandele til de øvrige kapitalejere eller selskabet 533

tilsyn med direktionen 51, 317, 324, 329, 334, 512

tilsynsråd 51, 102, 116, 285, 317, 319, 324, 328, 329, 330, 339, 341, 367, 368, 377, 497, 503, 509, 572, 593

tilsynsrådets erstatningsansvar 504

tomme selskaber 197, 258, 259, 260

turnusordning 321

tvangsakkord 152

tvangsbøder 93, 467, 535, 536, 598

tvangskreditor 526

tvangsopløsning 117, 155, 163, 260, 441, 540, 578, 590, 591, 603, 604, 605, 606

tvingende årsager 382

U

U 2013.1107 H 534

udbytte 23, 25, 41, 52, 60, 61, 72, 78, 124, 206, 208, 216, 219, 235, 236, 240, 242, 245, 251, 256, 258, 268, 277, 283, 288, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 342, 361, 383, 389, 390, 400, 432, 435, 436, 442, 443, 456, 463, 464, 470, 487, 528, 557, 598, 599, 600, 603

udbytte og konsolidering 302

udenlandsk moderselskab 275, 288, 289, 552, 553

udenlandske datterselskaber 275, 290, 541, 551, 552

udenlandske selskaber 35, 52, 135, 136, 139, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 177, 275, 288, 289, 550, 551, 609, 631

udlodning 180, 240, 254, 295, 305, 306, 307, 383, 389, 432, 435, 436, 463, 487, 579, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 610

udsultning 304, 435, 443

udvalg (komitéer) 325

udvanding 23, 239, 443

uegentlig fusion 607

uigenkaldelige stemmefuldmagter 408

uklarhed om medkontrahent 561, 564

ulovlig udbetaling fra selskabet 308

underhåndslikvidation 524, 578, 580, 581

underkapitalisering 517, 564

underkursforbud 188, 245

underskudsfremførsel 259, 585, 608

underskudsselskab 580

universalsuccession 273, 616, 618, 619, 623

Side 678

uretmæssig videregivelse af intern viden 353

V

valg af bestyrelse 46, 316, 342, 390, 394

vederlag 85, 145, 164, 168, 185, 218, 258, 270, 273, 276, 316, 318, 321, 357, 360, 442, 579, 607, 608, 618, 626, 633

vederlagspolitik 73, 107, 248, 330, 359, 386, 391

vederlagsrapport 73, 248, 359, 386, 391

vederlagsudvalg 326, 359

vedtægter 22, 82, 89, 91, 103, 112, 131, 133, 134, 148, 163, 170, 171, 172, 178, 180, 205, 217, 218, 220, 236, 237, 240, 254, 257, 303, 305, 315, 318, 319, 337, 370, 394, 411, 419, 420, 516, 589, 604, 640, 643

vedtægtsmæssig konsolideringspligt 435

vedtægtsændringer 88, 103, 149, 197, 198, 212, 241, 305, 313, 337, 383, 390, 398, 427, 429, 430, 431, 436, 437, 438, 439, 578, 618, 644

vekslende kapital 25

venture kapital 183, 243

videregivelse af intern viden 40, 356, 379, 555

Vorstand 51, 314, 389

vurderingsberetning 104, 164, 165, 167, 230, 255, 303, 614, 628, 629

vurderingsmænd 167, 168, 355, 498, 610, 614, 617, 629

værdibaseret regnskab 167

værdipapircentral 131, 202, 203, 206, 208, 209, 211, 216, 219, 220

værdipapirhandlere 108, 109

W

warrants 61, 226, 227, 246, 247, 383

Webreg 192, 198

Winter-rapporten 40

wrongful trading 563, 565

Ü

Überseering 40, 137, 143, 157

Æ

ændringsforslag 410

Ø

økonomidirektør 327

økonomisk bistand 281, 355

økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler 281

økonomisk kriminalitet 98, 479, 480, 483, 537, 539

økonomiske rettigheder 187, 206, 219, 277

Å

åbne handelsvindue 352

åbningsbalance 166, 168, 466

årsrapporten 127, 153, 236, 278, 304, 393, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 467, 478, 480, 481, 484, 486, 487, 536, 554, 557, 594, 611