Konkurrenceretten (1. udg.)

Forfatter: Christian Bergqvist
Ingen adgang

Siden vedtagelsen af konkurrenceloven fra 1997 har konkurrenceretten i Danmark udviklet sig til et betydeligt retsområde, der trækker på både økonomisk teori og EU’s konkurrenceret.

Adgang til fuld tekst