Kolofon

Hans Gammeltoft-Hansen og Pernille Esdahl

Lov om trossamfund uden for folkekirken med kommentarer

1. udgave, 1. oplag

© 2019 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Tryk: Clemens

Printed in Denmark 2019

ISBN 978-87-574-4299-1

ebog ISBN 978-87-7198-317-3