Domme, afgørelser og udtalelser

i Lov om trossamfund uden for folkekirken (1. udg.)
Gratis adgang

Domme, afgørelser og udtalelser

Danske domstole

U 2018.3165 H 35, 47

Østre Landsrets dom af 15. marts 2017 47

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Johannische Kirche & Horst Peters mod Tyskland, 10. juni 2001 40

Metropolitan Church of Bessarabia et al. mod Moldova, 13. december 2001 44

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et al. mod Østrig, 31. juli 2008 45

Leela Förderkreis E. V. et al. mod Tyskland, 6. november 2008 29

Kimlya et al. mod Rusland, 1. oktober 2009 44

Skugar et al. mod Rusland, 3. december 2009 29

Magyar Kereztény Mennonita Egyház and Others mod Ungarn, 8. april 2014 44

Fränklin-Beetjes & Cefhu-Luz da Floresta mod Holland, 6. maj 2014 35

Kirkeministeriet

Breve af 9. november 1978 og 16. marts 1979 vedrørende godkendelse af Baha’i Samfundet – Det nationale åndelige råd for bahà’ìerne i Danmark 67

Breve af 1. og 23. juni 2017 vedrørende dokumentation af kendskab til familieret, frihed og folkestyre 78

Brev af 12. juli 2017 vedrørende fritagelse for kursuskrav for vielsesforretter 78

Brev af 12. januar 2018 vedrørende anerkendelse af Forsknings- og Informationscenter for Hinduistisk Kultur 48

Brev af 5. marts 2018 vedrørende anerkendelse af The Church Assembly of God 53

Brev af 14. juni 2018 vedrørende forlængelse af frist for deltagelse i kursus 77

Brev af 13. september 2018 vedrørende indskærpelse af vilkår for ad hoc vielsesbemyndigelse 87

Brev af 28. september 2018 vedrørende fritagelse for kursuskrav for vielsesforretter 78

Brev af 3. oktober 2018 vedrørende tilbagekaldelse af vielsesbemyndigelse 85

Brev af 10. oktober 2018 vedrørende forlængelse af frist for deltagelse i kursus 77

Brev af 7. november 2018 vedrørende manglende opfyldelse af vilkår for ad hoc vielsesbemyndigelse 85

Det Rådgivende Udvalg for Trossamfund

Indstilling af 29. september 2002 vedrørende godkendelse af Bacchusismen 28

Indstilling af 11. oktober 2005 vedrørende godkendelse af Profetismen 30

Indstilling af 17. februar 2015 vedrørende Radha Soami Satsang Beas Danmark 28

Indstilling af 31. maj 2017 vedrørende Mon-Folk-Samfundet 28

Andre

Familiestyrelsens brev af 25. februar 2011 vedrørende tilbagekaldelse af vielsesbemyndigelse 86

Kammeradvokaten, brev af 12. oktober 2010 vedrørende støj fra religiøse aktiviteter 39

Side 153