Kolofon

Helle Bødker Madsen

Tvang i somatikken

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

1. udgave, 1. oplag

© 2019 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet

Printed in Lithuania 2019

ISBN 978-87-574-4395-0

E-bog ISBN 978-87-7198-314-2

Side 5

Tvang i somatikken (1. udg.)

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile