Afgørelsesregister

i Tvang i somatikken (1. udg.)
Free access

Afgørelsesregister

Ugeskrift for Retsvæsen

 •  U 1975.836 B 104
 •  U 1978.401 Ø 104
 •  U 1993.178 Ø 103
 •  U 1994.192/1 V 102
 •  U 1996.1242 V 101
 •  U 1997.470 V 60, 72, 102
 •  U 1997.853 H 103
 •  U 2000.1623 V 103
 •  U 2004.2184 V 103
 •  U 2008.55 ØLK 100
 •  U 2011.2121 V 57
 •  U 2013.2515 Ø 101
 •  U 2014.3300 Ø 104
 •  U 2017.1314 H 104
 •  U 2017.2720 Ø 102
 •  Side 125

Tvang i somatikken (1. udg.)

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile