Litteratur

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Det Etiske Råd: Sygdomsbehandling af inhabile demente, udtalelse af 26. oktober 2011.

Garde, Jens m.fl.: Forvaltningsret: Almindelige emner, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Hartlev, Mette, Ulla Hybel og Peter Bak Mortensen: Sundhed og Jura, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017.

Institut for Menneskerettigheder: Behandling med tvang? Somatisk sygdom hos behandlingsafvisende varigt inhabile, 2016.

Madsen, Helle Bødker sammen med Jens Garde: Psykiatriret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017.

Madsen, Helle Bødker: Sundhedsret, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Møller, Jens, Oliver Talevski, Peter Thønnings og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kommenteret Retsplejelov, 10. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Revsbech, Karsten, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde: Forvaltningsret: Sagsbehandling, 7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.

Side 123

Tvang i somatikken (1. udg.)

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile