Entreprise - AB 18 (8. udg.)

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med kommentarer

Forfatter: Erik Hørlyck
Ingen adgang

Lovkommentaren er en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18). De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. Den nu foreliggende 8. udgave bygger på de reviderede vilkår AB 18. Derudover er der naturligvis taget hensyn til den siden forrige udgave fremkomne retspraksis og litteratur.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 9
Adgang til fuld tekst