Domme, afgørelser og udtalelser

i Sagsbehandling i øjenhøjde (2. udg.)
Free access

Domme, afgørelser og udtalelser

Domme

Retten i Lyngby d. 18. januar 2018 (Afskedigelse pga. sms) 26

U 2010.1331 H (Bilka i Horsens) 113

U 2011.2343 (Referencer i ansættelsessag) 53

U 2017.1294 H (udlevering af sundhedsdata til arbejdsgiver) 81

Folketingets Ombudsmands udtalelser (FOB)

FOB 1983.259 (Brev til bistandsklient) 94

FOB 1987.237 (»Hold kæft-sagen fra Præstø«) 64

FOB 1989.58 (Aktindsigt i konsulentundersøgelse) 63

FOB 1989.58 (Notatpligt – telefonsamtale) 67

FOB 1990.162 (Bisygdomsnævnet) 95

FOB 1991.185 (Inkassobilen) 94

FOB 1993.315 (Er karakterer afgørelser?) 30

FOB 1997.333 (Partshøring i forbindelse med afskedigelse) 44

FOB 2002.358 (Aktindsigt i børns bistandssager) 60

FOB 2003.169 (Kopi af lønaftaler – minimumslov) 12

FOB 2003.686 (Autentisk kopi) 99

FOB 2005.223 (Officialprincippet – erstatning) 27

FOB 2008.239 (Vejledningssagen) 38

FOB 2008.380 (Sag forsvandt i statsforvaltningen) 98

FOB 2008-2898-100/ATG (Sagsbehandlingstid – miljøgodkendelse) 97

FOB 2009 3-1 (Meroffentlighed – journallister) 66

FOB 2009. Sag 19-1 (Aktindsigt i ministerkalender) 59

FOB 2009-20-7 (Støttepædagogs omtale af barn i bus) 51

FOB 2011-1291-1090 (Kommunaldirektørens nedladende sprogbrug) 95

FOB 2011-15-1 (SKATs oplysninger fra Facebook) 80

FOB 2013-22 (Sagsbehandlingstid – aktindsigt) 97

FOB 2014-18 (Sagsbehandleres navne i forbindelse med aktindsigt) 42

FOB 2017-10 (Barnebrudsagen) 24

Udtalelse af 2. maj 2015 om Offentlig Digital Post 86

Andre afgørelser og udtalelser

BDO og Kromann og Reumerts undersøgelse af hændelsesforløbet. 16/9-2015 20

Bruun og Hjejles advokatundersøgelse af DSB’s samarbejde med Waterfront. 2. april 2013 19

Side 147

Datatilsynets afgørelse af 13/7-2015 j.rn. 2014-323-0165 (Cpr-nr. i byggesagsarkiv) 85

Datatilsynets afgørelse af 30.06.2004 (Videregivelse af CPR-nr. til boligselskab) 74

Datatilsynets vejledende udtalelse af 12/10-07 – j.nr. 2007-321-0047 (Videregivelse af cpr-nr. til teleselskab) 84

Kammeradvokatens forvaltningsretlige gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, 22. december 2014 33

Klar ret nr. 16 fra Københavns Kommunes Borgerrådgiver (2016) 38

Statsamtet Sønderjyllands udtalelse af 9. august 2004 om inhabilitet til Bogense kommune 36

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2002, s. 665 (Undtagelse af oplysninger fra aktindsigt) 41

Side 148