Kolofon

Line Budtz Pedersen og Peer Schaumburg-Müller

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis

1. udgave, 1. oplag

© 2019 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Lithuania 2019

ISBN 978-87-574-4149-9

E-bog ISBN 978-87-7198-247-3

Djøf Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk