Gratis adgang

Litteratur

Adrian, Lin (2012). Mellem Retssag og Rundbordssamtale – Retsmægling i Teori og Praksis. København: Juristog Økonomforbundets Forlag.

Bastian, Peter (2017). Altid allerede elsket (fortalt til Tor Nørretranders). København: Gyldendal.

Boserup, Hans og Susse Humle (2012). Mediationsprocessen i praksis. København: Nyt Juridisk Forlag.

Gunn, Jane (2017). The Authority Guide to Conflict Resolution.

Authority Guides.

Juul, Carsten (31. august 2007). Miraklet Mægling. Weekendavisen. Kraul, Marie (3. juli 2018). AB 18 lægger op til mere mediation: ’Det tager sjældent lang tid, før de korslagte arme forsvinder’.

Politiken, Byrum.

Mellon, James (1992). Og Gamle Danmark – En beskrivelse af Danmark i det herrens år 1992. København: Forlaget Centrum.

Rønne, Anita, Lin Adrian og Linda Nielsen (red.) (2017). Fred, forsoning og mægling – festskrift til Vibeke Vindeløv. København: Jurist-og Økonomforbundets Forlag.

Vindeløv, Vibeke (2013). Konfliktmægling. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Justitsministeriet (2013). Bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene. København: Justitsministeriet.

Side 151

Løsningens labyrint (1. udg.)

– advokaters erfaring med mediation