Forord til 3.-udgaven, 2013

i Kontrakter (4. udg.)
Free access

Forord til 3.-udgaven, 2013

Bogens 2.-udgave fra 2009, der udkom 30 år efter 1.-udgaven, blev godt modtaget af brugerne, og den bruges ikke blot af advokater, firmajurister og andre rådgivere, men også som pensum på specialkurser om kontraktudarbejdelse og kontraktbedømmelse.

Tiden er derfor inde til en ny udgave, men i 2012 afgik min medforfatter, bogens oprindelige forfatter, advokat Bjørn Saltorp ved døden, så ajourføringen til nærværende 3. udgave er alene mit ansvar. Bjørn Saltorp og hans meget betydelige praktiske erfaringsgrundlag vil blive stærkt savnet.

Jeg har foretaget ajourføringer med mellemkommende praksis, litteratur, formuleringer mv., men i alt væsentligt har jeg holdt fast ved bogens oprindelige sigte og således været tro mod Bjørn Saltorps koncept, som har været til gavn for generationer af firmajurister, advokatfuldmægtige og advokater, inklusive mig selv.

Selv om Bjørn Saltorp allerede i sin 1. udgave af bogen havde et sikkert blik også for kontrakter med internationale aspekter, har jeg i nærværende udgave forstærket dette vigtige element i bogen. Dette er blandt andet sket gennem en udvidet omtale af Incoterms og ved adskillige steder i bogen at fremhæve, hvordan UNIDROIT Principles foreslår en afbalanceret løsning på et konkret spørgsmål. Koncipisten kan da enten tage udgangspunkt i Principles’ formulering – eller foreslå en egentlig vedtagelse af Principles.

Aalborg Universitet, april 2013

Erik Werlauff

Side 13