Forord til 4.-udgaven, 2018

i Kontrakter (4. udg.)
Free access

Forord til 4.-udgaven, 2018

Bogens 3. udgave udkom i 2013, og salget af bogen har været så stort og tilkomsten af kontraktretlig erfaring, doms- og voldgiftspraksis mv. så betydelig, at det nu er tid til 4.-udgaven.

Jeg har som hidtil foretaget ajourføringer med mellemkommende lovgivning (herunder den direktivstyrede lov om forretningshemmeligheder), praksis, litteratur, formuleringer, agreed documents (herunder særligt AB 18, ABT 18 og ABR 18, alle med appendixer) mv., men i alt væsentligt har jeg holdt fast ved bogens oprindelige sigte og således været tro mod afdøde advokat Bjørn Saltorps koncept, som har været til gavn for generationer af firmajurister, advokatfuldmægtige og advokater, inklusive mig selv.

Aalborg Universitet, juli 2018

Erik Werlauff

Side 11