Forord

Denne tredjeudgave af »EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret« har i første række karakter af en ajourføring af andenudgaven i lyset af navnlig nyere retspraksis og databeskyttelsesforordningen. Samtidig har EU’s Charter fået en mere fremtrædende plads, der svarer til den øgede betydning, Chartret har i EU-Domstolens nyeste praksis. Jeg retter en tak til Hanne Marie Motzfeldt for gode bemærkninger til bogens databeskyttelsesretlige elementer.

Bogens første- og andenudgave var dedikeret til vores dejlige søn Michael. I denne tredjeudgave må han dele æren med sin fine lillesøster Sophie.

Langelinie Allé, 12. juli 2018

Niels Fenger 

Side 7