Forord 2. udgave

i Fast ejendom III (2. udg.)
Free access

Forord 2. udgave

Målet med denne fremstilling, Ejerbeføjelsen, er en kortfattet, overblikspræget og opdateret fremstilling af de vigtigste regler, der regulerer ejerens råden.

Fremstillingen kan langt fra tjene som grundlag for dybere indsigt i de enkelte retsområder, der omfatter langt flere regler end gengivet heri.

Bogens formål er at give læseren en mulighed for et hurtigt overblik over et – i øvrigt næsten ubegrænset stort – retsområde for på dette grundlag at søge relevant fordybelse.

Hovedvægten i fremstillingen er lagt på grundlæggende principper og essentielle lovregler. Domme er kun medtaget i beskedent omfang. De medtagne domme er alene udvalgt som pædagogiske eksempler. Der er ikke medtaget materiale efter den 1. maj 2018.

Herning den 10. maj 2018

Carsten Munk-Hansen

Side 11

Fast ejendom III (2. udg.)

Ejerbeføjelsen