Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

i Retsvidenskabsteori (2. udg.)
Gratis adgang

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

Carsten Munk-Hansen

Retsvidenskabsteori

2. udgave, 1. oplag

© 2018 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Lithuania 2018

ISBN 978-87-574-4244-1

E-bog ISBN 978-87-7198-225-1