Free access

Anden litteratur

At-vejledninger og publikationer på det psykiske område:

 •  AT-vejledning D.4.3-3 om voldrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse
 •  AT-vejledning D.4.2 om mobning og seksuel chikane
 •  AT-vejledning D.4.1 om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
 •  Håndbog om psykisk arbejdsmiljø, elektronisk version 2010, Arbejdstilsynet
 •  Publikation om arbejdsbetinget stress, elektronisk version juli 2013, Arbejdstilsynet

Betænkninger:

 •  Betænkning 976/1983

Beretninger:

 •  Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, februar 2015

Notater:

 •  Notat om »Erhvervssygdomsudvalgets praksis på det psykiske arbejdsskadeområde for perioden 2005 til 2011«, Arbejdsskadestyrelsen
 •  Notat om »Forekomst af anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme på certificerede virksomheder« optrykt i Beskæftigelsesudvalget 2015-16, BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 381
 •  Side 253

Rapporter:

 •  Rapporten »Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet«, Metodeudvalget 1995
 •  Rapporten »Et moderne arbejdsskadesystem – anbefalinger til indsats og erstatninger«, Ekspertudvalget på arbejdsskadeområdet, december 2014
 •  Rapporten »Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger«, Den tekniske arbejdsgruppe nedsat af Arbejdsgruppen om modernisering af arbejdsskadeområdet, 2013

Statistikker:

 •  Arbejdsskadestatistik 2015, Arbejdsskadestyrelsen
 •  Førtidspension, Årsstatistik 2015, Ankestyrelsen

Politiske aftaler:

 •  Finanslov for finansåret 2016, Tekst og anmærkninger, Finansministeriet
 •  Politisk aftale om »En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020« af 22. marts 2011

On line artikler:

 •  Fagbladet 3F, dødsulykke kan koste 8,5 millioner i Norge (er publiceret 1/11-16)
 •  Side 254

Psykiske arbejdsskader (1. udg.)

– Juridiske virkemidler i et forebyggelsesperspektiv med fokus på virksomhedens adfærd