Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

i Obligationsret 3. del (3. udg.)
Gratis adgang

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

Torsten Iversen

Obligationsret 3. del

3. udgave, 1. oplag

© 2018 by forfatteren og Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Djøf Forlag er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som pointgivende forlag i den bibliometriske forskningsindikator. For at en publikation kan opnå point, er kravet herfor, at forlaget

skal benytte fagfællebedømmelse, hvilket vil sige, at en ekstern forsker har bedømt

forskningens kvalitet inden værkets publicering.

Publikationen er fagfællebedømt

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemens

Printed in Denmark 2018

ISBN 978-87-574-3479-8

ebog ISBN 978-87-7198-190-2

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk