Forord til 1. udgave

i Immaterialret (5. udg.)
Open access

Forord til 1. udgave

Denne bog er baseret på Mogens Koktvedgaards »Lærebog i Immaterialret«, som udkom i sin sidste (7.) udgave i 2005 ved Jens Schovsbo. Der er i forhold til Lærebogen foretaget en hel del tekstmæssige og (mindre) strukturelle ændringer, men læseren vil utvivlsomt opfatte et nært slægtskab mellem de to værker. Vores arbejde med bogen har på denne måde bevist den styrke og klarhed, som kendetegnede Lærebogen på samme måde som Koktvedgaards øvrige værker og har derved bekræftet omfanget af det tab, som immaterialretten led ved Koktvedgaards alt for tidlige bortgang i 2003.

Det er efter aftale med Koktvedgaard, at han ikke er anført som medforfatter til nærværende bog. Når vi har valgt også at give bogen en ny titel, skyldes det desuden et ønske om at markere, at der er tale om et i forhold til Lærebogen nyt og selvstændigt værk, som bør bedømmes på sine egne præmisser.

Bogens formål er i øvrigt uforandret: Det er dens hovedformål at tjene som lærebog i kursusfaget immaterialret ved Københavns Universitet. Bogen er endvidere skrevet med henblik på også at kunne fungere som et første opslagsværk for praktikere mv., som fortsat vil kunne finde henvisninger til dansk og udenlandsk litteratur, baggrundsinformationer og relevant udenlandsk retspraksis mv.

Vi har fordelt arbejdet mellem os på den måde, at Jens Schovsbo har været hovedansvarlig for kapitlerne om patent-, brugsmodel-, design- og varemærkeret og Morten Rosenmeier for kapitlet om ophavsret. Vi indestår naturligvis begge fuldt og helt for hele bogen og påtager os solidarisk ansvaret for fejl og mangler – og evt. ros.

Stipendiat, cand.jur. Clement Salung Petersen har ydet væsentlige bidrag til kapitlet om retshåndhævelse, og advokat Nicolai Lindgreen har med stor ildhu og omhyggelighed gennemlæst og kommenteret det patentretlige kapitel. For denne store hjælp takker vi. Tak også til stud.jur. Caroline Thufason, som har udarbejdet registrene.

Bogen er ført ajour indtil november 2007.

Studiegaarden i december 2007

JS og MR

side 25

Hvis PDF-filen ikke vises korrekt på skærmen, kan du downloade pdf-filen her.

Indholdsoversigt

Metadata