Forord til 2. udgave

i Immaterialret (5. udg.)
Open access

Forord til 2. udgave

Med denne udgave har vi revideret bogen væsentligt, ikke mindst hvad angår sproget. Desuden er den ført ajour indtil oktober 2010. Vi har fordelt arbejdet mellem os på samme måde som sidst. Jens Schovsbo, der er professor i immaterialret, har været ansvarlig for kapitlerne om patent-, brugsmodel-, design- og varemærkeret. Morten Rosenmeier, der er professor i ophavsret, har taget sig kærligt af kapitlet om det. De resterende kapitler I, VII og VIII, har vi begge bidraget til.

Vi har fået god hjælp fra vores kolleger i Center for Informations- og Innovationsret (CIIR) ved Københavns Universitet. Adjunkt, ph.d. Clement Salung Petersen har øst af sin viden om håndhævelse af immaterialrettigheder, til gavn især for kapitel VIII. Og advokat, ph.d.-stipendiat, Torsten Bjørn Larsen har hjulpet os med den internationale privatret. Også advokat Knud Wallberg og professor, dr.jur. Thomas Riis og adjungeret professor, lic.jur. Jørgen Blomqvist, CIIR, er kommet med fine kommentarer og forslag. Det siger vi varmt tak for. Vi siger også varmt tak til stud.jur. Paula Grønlund, som har hjulpet med registrene.

Til de studerende, der skal læse efter bogen, anbefaler vi, at de supplerer den med Morten Rosenmeiers »Introduktion til immaterialret«. Det er tanken, at den skal give dem et overordnet overblik. Detaljerne, og den store forståelse, får de i den bog her.

Studiegården i december 2010

JS og MR

side 24

Hvis PDF-filen ikke vises korrekt på skærmen, kan du downloade pdf-filen her.

Indholdsoversigt

Metadata