Forord til 4. udgave

i Immaterialret (5. udg.)
Open access

Forord til 4. udgave

Med denne udgave er bogen ført ajour indtil marts 2015. Vi har fordelt arbejdet mellem os på samme måde som sidst, idet CSP dog har omskrevet og udbygget kapitel VIII om retshåndhævelse, så det fremstår som et nyt kapitel.

Vi har også denne gang fået god hjælp fra vores lærde venner og kolleger i Center for Informations- og Innovationsret (CIIR) ved Københavns Universitet og herunder særligt Timo Minssen, Thomas Riis og Knud Wallberg. Tak! Patentagent Jesper Thorsen har gennemlæst og kommenteret kapitlet om patentret og herfor takker vi. Vi takker også head of legal affairs Nanna Hummelmose for værdifulde input til afsnittet om filmkontrakter i kapitel VII. Tak endelig også til stud.jur. Alius Kunce, som har hjulpet med registrene.

Til de studerende, der skal læse efter bogen, anbefaler vi fortsat, at de supplerer den med Morten Rosenmeiers »Introduktion til immaterialret«.

Kommentarer og forslag til forbedringer er som altid meget velkomne.

Studiegården i marts 2015

JS, MR & CSP

side 22

Hvis PDF-filen ikke vises korrekt på skærmen, kan du downloade pdf-filen her.

Indholdsoversigt

Metadata