Stikordsregister

i Immaterialret (5. udg.)
Open access

Stikordsregister

A

Access to medicine 36

ACTA 56, 660

Adhæsionsproces 727

Administrativ omprøvning 377

Advarselsbrev 668, 704

AdWords 514

Afstøbning 186

Afsætningstab 712

Aftalelicens 32, 124 f., 174, 178, 189, 665

Aftalen om den fælles patentdomstol 61 f., 233 f., 659, 675 f.

Aftalen om EF-patenter 228, 233, 675

Afviklingsfrist 664

Agentvaremærker 450, 502

Aktindsigt 210

Aktive ingredienser 372

Algoritmer 87, 167, 358

Alicante-modellen 457

Alternative Dispute Resolution 609

Amatørfotografier 77

Anatomiske modeller 85

Angivelser vedr. varens anvendelse mv. 574

Anonyme værker 220

Ansatte og agenter 115, 397, 502

Ansvarlig personkreds 703

Ansvarsfritagelse 663

Ansvarsgrundlag 703

Ansøgningsdag (patent) 246, 266

Ansøgningsstrategi 384

Antologier 101

Anvendelsespatent 245

Anvendt kunst 90

Appellations contrôlées og d’origine 599

Arkitekttegninger 93, 167

Arkiver 191

Arrangementsbeskyttelse 106

Artsbetegnelser 575, 586

Arv (overdragelse af rettigheder ved) 28, 97, 195, 316, 430, 503, 506

Avlsmetoder 291

B

Bearbejdelse 103

Bedrageri 725

Bernerkonventionen 44, 54, 56, 58, 404, 659, 665

Beskrivelighed (patent) 265

Beskrivende værker 81

Beskyttelsesforudsætningerne 413

Beskyttelsesområde 170

Beskyttelsestidsdirektivet 78, 80, 219, 221, 622, 624

Beskæringer 152

Beslaglæggelse 659, 679, 690, 694, 698, 722

Best mode 259

Bestanddele af sammensatte produkter 411

Bestilte portrætbilleder 97

Bevissikring 677 ff., 694

Bevisspørgsmål 173, 319, 321, 357, 510, 527, 550, 565, 569, 677, 686, 707

Biblioteker 191

Billedkunst 81, 89, 168

Billedoptagelser 107

Bilreservedele 412

Biobanker 112

Biologisk materiale (pantering af) 243 f., 263, 284

Blankbåndsvederlag 37, 75, 189, 662

side 769

Blanketter (ophavsretlig beskyttelse af) 84

Bolar-undtagelsen 360, 687

Brug af værker i undervisningssammenhæng 189

Brugergrænseflader 87, 167

Brugsanvisninger 88

Brugskunst (se indholdsfortegnelse til kapitel II)

Brugsmodelkrav 170

Brugspligt (varemærker) 456, 580, 583

Budapest-traktaten 242, 291

Bygningskunst 89, 93, 170, 172

C

Chips 441

Cirkus- og varieté 106

Citat 205

Co-branding 570

Code of Conduct 254, 691, 738

Computer-implementerede opfindelser 269

Computerprogrammer Se edb-programmer

Computerspil 99

Convention on Biological Diversity 243

Copyright-model 73

Copyright-mærket 58

CPU 87

Creative commons 656 f.

CRM-direktivet 126

Cybersquatting 602

D

Dagsbegivenheder 209

Databasedirektivet 65, 78

Databaser 101, 107, 156

Datafilformat 168

De minimis non curat lex 439

Degeneration 585 f.

Deliktsværneting 671

Deponering 291

Designapproach 402

Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder 661

Det udviskede erindringsbillede 531

Diagnosticering (patentering af fremgangsmåder til) 282

DIFO 600, 735

Digital konsumption 195

Direkte fremførelse 67, 139

Direkte fremførelse og overføring 131

Direkte offentlig fremførelse 131

DK-Hostmaster 600, 735

Dobbeltidentitet 526 f., 556, 575

Dobbelt-op (erstatningsprincip) 717

Dobbeltskabelseskriterium 80

Doha-erklæringen (TRIPS) 363, 368

Domain name grabbing 602

Domænenavne 599 ff., 701, 734 ff.

Dramatiske værker 98

DRM-teknologi 224 ff.

Droit d’auteur-princip 73

Droit de savant 262

Droit moral Se ideelle rettigheder

Dufte (ophavsret) 90

Duftmærker 470

E

Edb-programmer 81, 121, 212, 413

Editio princeps-beskyttelse 113

Editionspligt 680

Efemære optagelser 211

Effektivitetsprincippet 436

EF-patentkonventionen 233

Efterligning 30, 33, 75, 85, 88, 94, 106, 155 f., 160, 167, 171 ff., 375, 436, 549 f., 568, 598, 718, 722, 725

Efternavn (som varemærke) 573

Egenværdi (varemærker) 467

Eksemplarfremstillingsretten 127

Eksklusive overdragelser 612

Emballage 413, 425

Embedded linking 147

Embryoner 298

Endelig fjernelse 699

Eneforhandlere 566

Enhedspatentbeskyttelse 233

Enhedsvirkning 61, 234

Ensretningsprincippet 727

EPK 228 f., 232, 248

EPO 229, 234, 237, 248

Erhvervsfriheden 554

Erhvervshemmeligheder 256

side 770

Erstatning 702 ff.

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder 36, 216, 300, 447, 553 f.

EU’s patentpakke 61, 233 ff., 675

EU’s udvidelser 60

EU-design 416

EURid 609, 738

Euro-PCT-ansøgning 253

European and European Union Patent Court 675

European Patent Litigation Agreement 675

European Qualifying Examination 254

Europæisk patentansøgning 248

EU-sortsbeskyttelse 293

EU-varemærke 453, 461, 463

EØS 74, 559

F

Faderskabsretten 149 f.

Faglige organisationer 123

Faglitteratur 83

Fagmandskriteriet (patenteret) 242, 304

Farmer’s privilege 293

Farver 409

Fast ejendom 91, 410

Figurmærker 485, 536

Fildeling 50, 132, 143, 676, 691, 704, 706, 713 f., 724, 726, 739

Filmatisering af værker 160

Filmkontrakter 642

First to file-princippet 239, 305

First to invent-princippet 306

Flere ophavsmænd 114

FN’s Menneskerettighedserklæring 51

Fonogramkonventionen 58

Fonogrammer 75

Forbenyttelsesadgang 439

Forberedende designmateriale 87

Forbud 674, 683 ff., 691, 697

Foreløbige og retsbevarende foranstaltninger 682

Forestillingsbillede 529

Forfatteretik 166

Forkortelse af værker (respekteret) 152

Forlagsaftaler 620, 630

Formaliteter 75

Formalitetskonventionen 62

Formalregistreringer (varemæerker) 456

Fornyet offentlig fremførelse 133, 139

Forretningskendetegn 588, 608

Forretningsmetoder (patentering af) 267, 272, 411

Fortolkning af aftaler om immaterialrettigheder 615

Fortsættelser 162

Forvaltningsorganisationer 124

Forvekslingsprincippet 524

Forældelse 664

Fotografier 78, 81, 94, 107, 156, 168, 169

Fotokopiering 190

Free Software 657

Frembringelseshøjde 381

Fremgangsmådepatent 333

Fremgangsmåder (brugsmodelbeskyttelse) 389

Fremmed medhjælp 187

Fremtidige generationer (patentret) 396

Fribrugsregler 174

Friholdelsesbehov 477

Funktioner (varemærkets) 466 f.

Further technical effect 268

Fælles patentdomstol (United Patent Court, UPC) 380

Fællesmærker 464, 595

Fællesskabets Patentkonvention 675

Fællesværker 114, 219

Følemærker 474

Følgeretsvederlaget 75

Første oplag 635

Førstebrugerprincippet 453 f.

G

Garantimærker 595

Generel aftalelicens 213

Generel overvågningspligt 692

Generiske betegnelser 585

Genève-Aftalen 406

Gennemsnitsforbruger 474, 487, 531, 535

Genteknologi 285, 295

side 771

Geografiske betegnelser 477, 575, 597 ff.

God domænenavnsskik 605 ff.

Godtgørelse for ikke-økonomisk skade 702, 717 f.

Graduated reponse 739

Grafiske symboler 410

Gramex 125, 218

Grundlæggende rettigheder (se også EU’s Charter) 692

H

Hadesider 507, 512, 606 ff.

Halvlederprodukter 83

Helhedsbedømmelse (varemærkekrænkelse) 528 f.

Henvisningsbrug 576

Hjemmesider 330

Hologrammer 95, 472

I

Ibrugtagning (varemærker) 580, 601

ICANN 600, 604, 608, 737

Ideelle rettigheder 121, 149

Identitetsoplevelse (ophavsret) 160

Ikke-registreret EU-design 435

Ikke-økonomisk skade 718

Illustrationer 85

Indarbejdelse 485, 575, 589

Indirekte produktbeskyttelse 167, 333

Individualiseringsfunktion 466

Individuel karakter 417

Informationspålæg 680 f.

Informerede bruger 419 f.

Ingeniørtegninger 85

Integrerede kredsløb 441

Internationale kontraktsforhold 626

Interne tab 716

Internetmellemmænd 704, 726

Interviews 84

IPC 247

J

Journalistik 83

K

Kabel-tv 211

Kalendere 86

Kataloger 85, 107, 156

Kategoriskifte 98

Kemiske forbindelser 273

Kendetegnsvirkning 478

Kerneteorien 338, 344

Klagenævnet for Domænenavne 604 f., 735

Klasseregistrering 456

Kliniske data 277

Kliniske forsøg 358

Knowhow 256, 259

KODA 124

Kodakreglen 553

Kollager 89 f.

Kollektivmærker 595

Kombinationsmodhold 304

Kommerciel kommunikation 515, 602

Kommunenavne 597

Kompatibilitet 423

Kompilationer 78, 101, 156, 166

Koncepter 411, 469

Konfiskation 711

Konkret musik 97

Konkurrenceret 33, 365

Konkurs Se kreditorforfølgning

Konstruktions- og ingeniørtegninger 81

Konsumption 192, 197, 199, 350, 396, 555, 566

Kontraktsformularer 78, 84

Konventionsprioritet 307, 370, 386, 455

Kopieringsudstyr 187

Kopimøbler 129

Korrigerende foranstaltninger 664, 683, 696, 698 ff.

Kreditorforfølgning 430, 728 f.

Krigsmateriel 389

Kulturelle interesser 154

Kumulation (processuel) 672 f.

Kumulation (retsbeskyttelse) 404

Kunstcitat 207

Kunsthåndværk 410

Kunstneriske værker 81, 97

Kunstværker 89

Kvalitetskrav 78, 92

Kølvands-reglen 516, 549, 578

side 772

L

LEGO-reglen 425

Lex fori 666

Lex loci protectionis 665

Licensaftaler 504

Linking 146

Lissabon-traktaten 60

Litterære og kunstneriske værker 76

Locarno-overenskomsten 400

Look and feel 413

Love (ophavsretlig beskyttelse af) 82

Lovligt forlæg 178, 183 f., 706

Lovvalg 355, 505, 507, 626 ff., 665

Loyalitetspligt 619, 621, 641, 654

Lyd og billedoptagelser 155

Lydbilledet 529, 534

Lydmærker 471, 473

Lydoptagelser 106

M

Madopskrifter 165

Madopstillinger 90

Magistrel ordination 361

Malerier 89

Manifestkravet 75

Markedsforstyrrelse 715 f.

Markedsføringstilladelse 227, 277 f., 329, 331, 359, 360 f., 372 ff., 396, 568, 581, 653, 687 f.

Markedsundersøgelser 532

Materiel gensidighed 74

Medvirkensansvar 334

Menneskelige gener 263

Menneskeligt embryon 299

Metatagging 514, 517, 577

Middelbare indgreb 334

Midlertidig digital eksemplarfremstilling 180

Midlertidige afgørelser om forbud og påbud 683 ff.

Minimumsharmonisering 66

Misligholdelse af immaterialretsaftaler 628

Modeartikler 92

Motivbeskyttelse 535

Museer 191

Musikværker 97, 105, 168, 169

Must fit 411, 427

Must match 411, 427, 439

Mærkelighed 528

N

Naboretlig beskyttelse 105

National behandling 56

Naturret 44

NCB 124

Netflix 134

Notice and action 738 f.

Notice and takedown 738 f.

Nyhedsskånefrist 416

Nyt publikum 147

Næringsmidler 284

Nævnet for videnskabelig uredelighed   166

O

Objets trouvés 77

Offentlig fremførelse 128, 131, 200

Offentlig orden 294

Offentlig visning 128

Offentlige aktstykker 82

Offentlige forhandlinger 210

Offentliggørelse af domme 721

Offentlighedsbegreb (det EU-retlige) 139

OHIM 406, 457, 460

Ometikettering 571

Ompakning og ommærkning 567, 569, 570, 707

Opdragsopfindelse 318

Open source 656

Opfindelseshøjde 269

Opfinderpriser 48

Opfinderretten 316, 318

Ophavsretlige organisationer 122

Oplysningspligt 680

Oprindelsesbetegnelser 598

Oprindelsesfunktion 466

Ordre public (se også sædelighed) 282, 295, 427, 494

Ordmærker 481, 534

Organisationer 190

Originalitetskravet 77, 115, 161

Over-blocking 693

Overføring til almenheden 131

Overruns 563

side 773

Oversættelser (ophavsretlig beskyttelse af) 84, 103, 160, 165

P

Parallelimport 200, 526, 555 ff., 705, 707

Parallelimportørens videresalg 566

Pariserkonventionen 44, 54, 232, 450

Parodier 520, 553

Passivitet 455, 580, 585 f., 664 f.

Patent Cooperation Treaty Se PCT

Patentafgift 654

Patentankenævnet 247

Patentforsikringer 667

Patentkrav 244, 335

Patentkravslæren 337

Patentprofylakse 256

Patentrådgivning 253

Patentstrategi 255

Paternitetsretten 149

PCT 228, 232, 251, 253

Peer to patent 304

Period of grace 305

Personalefester 136

Personlighedsretten 45

Personnavn 573, 594, 608

PKV 54, 58, 232

Plagiat 38 f.

Plantenyhedsregisteret 292

Planter 292, 293, 410

PLT 229, 232, 246

Portrætbillede 97

Post-expiry injunctions 687

Pressemeddelelser 112, 159

Prioriterede rettigheder 457

Prioritetsbeskyttelse 161

Privilegier 40

Problemløsningslære 241

Processtrategi 668

Processuel skadevirkning 676, 680

Producentbeskyttelse 106, 107

Producentmærker 468

Product-by-process-krav 245

Produktkrav 351

Produktreglen (varemærkeretten) 528

Programkoncepter 82

Programmeringssprog 168

Præklusion 455, 580

Præstationshøjde 106

Pseudonym 112 f., 122

Public domain 45, 493 f.

Påbud 674, 683 ff., 698 ff.

R

Radio- og tv-udsendelser 107, 156

Reach through-krav 267

Referater 206

Reg.VM 587

Registreret EU-design 408

Reklamefilm 99 f.

Reklameindslag 152

Reklameopstillinger 413

Reklamer 78, 85, 152

Rekvisitter 519

Relative registreringshindringer 461

Ren kunst 90

Reparation 351

Reproducerbarhed 266

Res ipsa loquitur 173

Research tools 358

Reservedele 427, 516, 575

Respektretten 151

Retshåndhævelsesdirektivet 229, 512, 659

Retten til sundhed 35 f., 38

Rimeligt vederlag 706 ff.

Rom-konventionen 58

Rottegiftreglen 553

S

Saglig kompetence 662, 669 f.

Sammenlignende reklame 577

Sammensatte produkt 411

Sampling 97, 205

Satellittransmissioner 140

Sceneinstruktion 78, 98

Selskabsnavne 591

Shareware 657

Sidehandel 556

Sieckmann-kriterierne 470

Simple overdragelser 612

Singapore Treaty 451

Skuespillere 105

Skærmbilleder (ophavsretlig beskyttelse af) 99

Skønlitteratur 83

side 774

Slogans (ophavsretlig beskyttelse af) 104

Smykker 90

Sociale medier 518

Specialdomstole 662

Specialimport 556

Specialitetsgrundsætning 615 f.

S-PLT 59

Sportsbegivenheder 106

Sportspræstationer 98, 106

Spredning af eksemplarer til almenheden 128

Sprogværker 81, 83, 165

Stamceller (patent på) 297

State of the art 45, 302

Statsemblemer 495

Stedlige kompetence 671 ff.

Stofpatenter 263, 274, 279

Straf for immaterialretskrænkelse 719 f., 722 ff.

Strasbourg-konventionen 62, 232

Streaming 134, 146, 182, 202

Subjektivt nyhedskrav 80

Suggestive-mærker 482

Sui generis-beskyttelse 108, 156

Supplerende beskyttelsescertifikat 371

Supplerende forundersøgelse 407

Suspension (af domænenavn) 735

Suspension (af toldmyndighederne) 733

Syn og skøn 91, 172, 670

Synliggørelse 637

Synsbillede 529

Sædelighed (se også ordre public) 294, 493

Særpræg 460, 474 ff., 580, 589, 591

T

Teaterstykker 98

Tegn som kan gengives grafisk 468

Tegnefilm 99

Tegneseriefigurer 90

Tegninger 90

Tekniske foranstaltninger 224

Tekniske medhjælpere 115

Tekniske standarder 35

Tekniske tegninger 81, 85, 94

Teknologisk service 255

Territorialitet 450

Territorialitetsprincippet 56

Territorialitetsspørgsmål 330

Testamente 626

Three strikes and you’re out 739

Tilbagekaldelsespligt 690, 699 f

Tilbehørsdele 412

Tilgængeliggørelse 637

Tilgængeliggørelse for almenheden 128, 154

Tilintetgørelse 690, 694, 699, 733 f.

Tilrettelse 213

Tilrådighedsstillelse on demand 131

Titelbeskyttelse 112

TLT 451

Toldforordningen 729, ff.

Totalharmonisering 65

Totalitetsprincip 448

Trade Mark Registration Treaty 449

Traditional knowledge 303

Transatlantic Trade and Investment Partnership 660

Transit 564, 566, 731

Trans-Pacific Partnership 660

Tre-trinstesten 175 f., 182, 349

TRIPS 53 ff., 58, 232, 260, 451, 659

Trådbunden eller trådløs overføring til almenheden 131

Tvangslicens 32, 34, 178, 363, 365, 396, 555

Tveværker 114, 219

Tv-udsendelser 95, 99

Typehuse 411

Typosquatting 602

U

UBVA 123

UBVA-aftalen 631 ff.

Udbud 329, 433

Udenlandske værker 220

Udgaver 635

Udgivelse 177, 633

Udlandsbekendtgørelsen 74

Udlejning 193

Udlevering til den forurettede 700

Udlæg Se kreditorforfølgning

Udnyttelsespligt 120

UDRP 600, 603 f., 608 f., 737 f.

side 775

Udstyrsmærker 476, 487, 536, 587

Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 166

Udviklingslande 51 f.

Udøvende kunstnere 105, 154

Ugyldighedsindsigelse 686, 720

Undersøgelsespligt 705 f.

Undervisningsantologier 191

Undervisningsmateriale 120

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy Se UDRP

Unité d’lart 405

Universalitet 450

UPC Se Fælles Patentdomstol

UPOV 292

Uregistrerede designrettigheder 431

Use it or loose it-princip 622

Utilbørlig skade eller udnyttelse 547, 549

Utilitarisme 46

Utraditionelle varemærker 478

V

Vareklasser 540

Varemærkeforfalskninger 556

Varemærkeforordningen 445, 448

Varemærkelicens 649

Varemærkets funktioner 466

Varemærketyveri 499

Vareudstyr 537

Varighed 219

Vederlag og erstatning 702 ff.

Velkendte varemærker 467

Verdenskonventionen om Ophavsret 57

Videreoverdragelse af rettigheder 120, 616

Vildledning (varemærker) 587

Virtuelle verdener (varemærker) 518

Visning 130, 154

Vitterligt kendte varemærker 50, 467 f., 515 f., 541 ff.

Vittighedstegninger 78

Voldgift 661

Væsentlig værdi 489

Væsentligt biologiske fremgangsmåder 291

W

warehousing 603, 608

webdesign 413

whole content-princippet 304

WIPO 54, 452, 465, 603, 608 f.

Wittem Project 65

World Trade Organization 55

WPPT 58, 74

Y

Ytringsfrihed 33, 553 f.

Æ

Ægte vare-princip 557

Ægtefælleskifte 626

Ækvivalens 342, 344

Ændringer 210

Ø

Ødelæggelse af værker 154

Hvis PDF-filen ikke vises korrekt på skærmen, kan du downloade pdf-filen her.

Indholdsoversigt

Metadata