Oversigt over ændringer i ligningsloven

i Ligningsloven Bind III (2. udg.)
Free access

Oversigt over ændringer i ligningsloven

I oversigten er medtaget referencer til den oprindelige lov, ændringer i loven fra 1942-1992, der fortsat er relevante, samt samtlige ændringer fra 1993 og frem.

Lov nr. 517 af 19. december 1942 om midlertidige Ændringer i Reglerne om Paaligning af Indkomst- og Formueskat til Staten. (Hovedloven).

Fortsat relevant for § 1, § 7, § 10, § 18 og § 34.

Lovforslaget, se Rigsdagstidende for 1942-43: FT 1942-43, spalte 246, 257, 573, 576, Landst.Tidende spalte 287, 315, 329; Rigsdagstidende, Till. A, spalte 2727; Till. B spalte 37, Till. C spalte 149 og 185.

Lov nr. 591 af 21. december 1945 om forlængelse af gyldigheden af Bestemmelserne i §§ 4-7 og §§ 9-11 i Lov nr. 517 af 19. december 1942 om Ændringer i Reglerne om Paaligning af Indkomst- og Formueskat til Staten samt om Ændringer og Tilføjelser til nævnte Lov:

Ændrede bl.a. § 12 (nu § 7).

Lovforslaget, se Rigsdagstidende 1944-45, Till. A, spalte 2866.

Lov nr. 486 af 19. december 1951 om midlertidige bestemmelser vedrørende påligningen af Indkomst- og Formueskat til Staten:

Indsatte bl.a. § 20 (nu § 9).

Lovforslaget, se Rigsdagstidende 1951-52, Till. A, spalte 3441.

Lov nr. 334 af 22. december 1953 om midlertidige bestemmelser vedrørende påligningen af indkomst- og formueskat til staten:

Indsatte bl.a. § 19 (nu § 13).

Lovforslaget, se FT 1953-54, Till. A, spalte 823.

Lov nr. 354 af 22. december 1954 om midlertidige bestemmelser vedrørende påligningen af indkomst- og formueskat til staten m.m.:

Ændrede bl.a. § 13.

Lovforslaget, se FT 1954-55, Till. A, spalte 193.

Lov nr. 339 af 19. december 1956 om midlertidige bestemmelser vedrørende påligningen af indkomst- og formueskat til staten m.m.:

Indsatte bl.a. § 14 og § 15.

Side 2491

Lovforslaget, se FT 1956-57, Till. A, spalte 97.

Lov nr. 284 af 14. december 1957 om påligningen af indkomst- og formueskat til staten m.m.:

Indsatte bl.a. § 11 og § 17.

Lovforslaget, se FT 1957-58, Till. A, spalte 401.

Lov nr. 327 af 28. november 1958 om påligningen af indkomst- og formueskat til staten:

Ændrede bl.a. § 7.

Lovforslaget, se FT 1958-59, Till. A, spalte 113.

Lov nr. 325 af 14. december 1959 om påligningen af indkomst- og formueskat til staten:

Indsatte bl.a. ny § 8, § 8 A og § 33.

Lovforslaget, se FT 1959-60, Till. A, spalte 273.

Lov nr. 401 af 20. december 1960 om påligningen af indkomst- og formueskat til staten:

Ændrede bl.a. § 7 og § 8 A.

Lovforslaget, se FT 1960-61, 2. saml., Till. A, spalte 1.

Lov nr. 160 af 31. maj 1961 om påligningen af indkomst- og formueskat til staten:

Indsatte ny § 7 § 16 A, § 16 B, § 16 D, § 17. Ændrede § 11.

Lovforslaget som fremsat 1. marts 1961, se FT 1960-61, 2. saml., Till. A, spalte 825.

Lov nr. 417 af 19. december 1966 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten:

Indsatte bl.a. ny § 14 B, § 14 C, § 14 E.

Lovforslaget, se FT 1966-67, 2. saml., Till. A, spalte 33.

Lov nr. 452 af 8. december 1967 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten:

Indsatte ny § 9 B, § 9 C, § 9 D.

Ændrede bl.a. § 7 og § 17.

Lovforslaget, se FT 1967-68, 1. saml., Till. A, spalte 1195.

Lov nr. 191 af 31. maj 1968 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (Ændringer som følge af kildeskattens ikrafttræden):

Ændrede § 1, § 7, § 9, § 10, § 11, § 14 E.

Indsatte ny § 32 D.

Lovforslaget, se FT 1967-68, 2. saml., Till. A, spalte 2529.

Lov nr. 397 af 9. december 1968 om ændring af ligningsloven:

Indsatte ny § 27 A.

Lovforslaget, se FT 1968-69, Till. A, spalte 1121.

Lov nr. 104 af 29. marts 1969 om ændring af ligningsloven:

Side 2492

Ændrede bl.a. § 14 E.

Lovforslaget, se FT 1968-69, Till. A, spalte 4135.

Lov nr. 130 af 29. marts 1969 om ændring af lov nr. 191 af 31. maj 1968 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (Ændringer som følge af kildeskattens ikrafttræden):

Ændrede bl.a. §§ 9, 9 C og 14 E.

Lovforslaget, se FT 1968-69, Till. A, spalte 1721.

Lov nr. 326 af 18. juni 1969 om ændring af ligningsloven (Ændringer vedrørende frigørelsesafgift m.v.):

Indsatte bl.a. § 4 A.

Lovforslaget, se FT 1969-70, Till. A, spalte 4349.

Lov nr. 544 af 10. december 1969 om ændring af ligningsloven:

Ændrede bl.a. § 8 og § 32 D.

Lovforslaget, se FT 1969-70, Till. A, spalte 321.

Lov nr. 257 af 4. juni 1970 om ændring af ligningsloven (Ændringer vedrørende bolig i egen ejendom m.v.):

Ændrede bl.a. § 4 A.

Lovforslaget, se FT 1969-70, Till. A, spalte 1483.

Lov nr. 490 af 18. december 1970 om ændring af ligningsloven:

Ændrede bl.a. § 27 A.

Lovforslaget, se FT 1970-71, Till. A, spalte 747.

Lov nr. 279 af 9. juni 1971 om ændring af ligningsloven (Ændringer i forbindelse med lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.):

Indsatte bl.a. ny § 14 F.

Lovforslaget som fremsat 7. oktober 1970, se FT 1970-71, Till. A, spalte 797.

Lov nr. 283 af 9. juni 1971 om ændringer af forskellige lovbestemmelser som følge af lov om udskrivning af skat til amtskommunen:

Ændrede bl.a. § 33.

Lovforslaget som fremsat 1. december 1970, se FT 1970-71, Till. A, spalte 1703.

Lov nr. 286 af 9. juni 1971 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten:

Ændrede § 7.

Indsatte ny § 7 A.

Lovforslaget som fremsat 17. marts 1971, se FT 1970-71, Till. A, spalte 3359.

Lov nr. 479 af 8. november 1972 om ændring af ligningsloven:

Ændrede bl.a. § 14 B og § 32 D.

Lovforslaget som fremsat 4. oktober 1972, se FT 1972-73, Till. A, spalte 215.

Side 2493

Lov nr. 184 af 30. marts 1973 om ændring af ligningsloven, statsskatteloven, afskrivningsloven og investeringsfondsloven:

Indsatte bl.a. ny § 8 B.

Lovforslaget som fremsat 9. november 1972, se FT 1972-73, Till. A, spalte 2081.

Lov nr. 107 af 9. april 1975 om ændring af ligningsloven (Lejeværdiregler m.v.):

Indsatte ny § 17 A.

Ændrede § 33. Ændringen angik lejeværdiregler m.v. – nyaffattelse af § 33 (stk. 1 og 2).

Lovforslaget som fremsat 24. januar 1975, se FT 1974-75, Till. A, spalte 91.

Lov nr. 646 af 19. december 1975 om ændring af ligningsloven:

Ændrede § 17 A.

Lovforslaget, se FT 1975-76, Till. A, spalte 3.

Lov nr. 649 af 19. december 1975 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (Beskatning af lønindkomst erhvervet i udlandet):

Ændrede § 33.indsættelse af § 33 A.

Lovforslaget som fremsat 26. november 1975, se FT 1975-76, Till. A, spalte 1585.

Lov nr. 325 af 10. juni 1976 om ændring af ligningsloven og lov om særlig indkomstskat m.v.:

Ændrede bl.a. § 7.

Lovforslaget som fremsat 6. april 1976, se FT 1975-76, Till. A, spalte 3969.

Lov nr. 614 af 17. december 1976 om ændring af forskellige skattelove (Udvidet fremførsel af underskud m.v.):

Nyaffattede § 15.

Lovforslaget som fremsat 20. oktober 1996, se FT 1976-77, Till. A, spalte 1103.

Lov nr. 283 af 8. juni 1977 om ændring af forskellige skattelove (Ændringer som følge af omlægningen af skattemyndighedernes organisation m.m.):

Ændrede § 32 D.

Lovforslaget som fremsat 9. marts 1977, se FT 1976-77, Till. A, spalte 2465.

Lov nr. 607 af 14. december 1977 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (Fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed m.v.):

Ændrede § 8 B.

Lovforslaget som fremsat 14. oktober 1977, se FT 1977-78, Till. A, spalte 869.

Lov nr. 78 af 8. marts 1978 om ændring af ligningsloven og stempelloven (Ændringer i anledning af lov om arbejdsskadeforsikring):

Ændrede bl.a. § 7.

Lovforslaget som fremsat 14. oktober 1977, se FT 1977-78, Till. A, spalte 881.

Side 2494

Lov nr. 515 af 21. december 1979 om ændring af ligningsloven (Fradrag for visse udgifter til halmfyring):

Indsatte ny § 8 E.

Lovforslaget som fremsat 15. november 1979, se FT 1979-80, 2. saml. Till. A, spalte 217.

Lov nr. 531 af 10. december 1980 om ændring af ligningsloven (Tilskud til produktudvikling m.v.):

Indsatte ny § 7 C.

Lovforslaget som fremsat 9. oktober 1980, se FT 1980-81, Till. A, spalte 283.

Lov nr. 207 af 13. maj 1981 om ændring af ligningsloven og om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (skattefri henlæggelse til vedligeholdelse af visse udlejningsejendomme):

Indsatte ny § 14 G.

Lovforslaget som fremsat 28. januar 1981, se FT 1980-81, Till. A, spalte 3279.

Lov nr. 266 af 27. maj 1981 om ændring af ligningsloven og om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Skove og fredede bygninger):

Indsatte bl.a. ny § 7 E.

Lovforslaget som fremsat 18. marts 1981, se FT 1980-81, Till. A, spalte 4521.

Lov nr. 296 af 10. juni 1981 om ændring af forskellige skattelove (Aktieavancebeskatning m.v.):

Ændrede bl.a. §§ 16 A, 16 B og § 16 D.

Lovforslaget, se FT 1980-81, Till. A, spalte 3347.

Lov nr. 298 af 10. juni 1981 om ændring af ligningsloven:

Ændrede § 14.

Lovforslaget, se FT 1980-81, Till. A. spalte 4817.

Lov nr. 202 af 18. maj 1982 om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven:

Ændrede § 17 A.

Lovforslaget, se FT 1981-82, 2. saml., Till. A, spalte 1025.

Lov nr. 245 af 9. juni 1982 om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (Beskatning af lønindkomst erhvervet i udlandet):

Ændrede § 33 A. – herunder beskæring fra 12 til 6 mdr. i stk. 1 samt indførelse af 42-dages reglen.

Lovforslaget som fremsat 12. marts 1982, se FT 1981-82, 2. saml., Till. A, spalte 3885.

Lov nr. 246 af 9. juni 1982 om ændring af forskellige skattelove (avancebeskatning af fast ejendom):

Ændrede § 17 A.

Lovforslaget, se FT 1981-82, 2. saml., Till. A, spalte 4739.

Side 2495

Lov nr. 266 af 8. juni 1983 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for visse boligtilskud samt fradrag for henlæggelse til vedligeholdelse af boliger m.m.):

Indsatte ny § 7 F, § 7 G.

Ændrede § 14 B, § 14 C, § 14 G, § 17 A.

Lovforslaget som fremsat 26. januar 1983, se FT 1982-83, Till. A, spalte 2341.

Lov nr. 501 af 28. oktober 1983 om ændring af forskellige skattelove (Ændringer som følge af de ændrede regler om sociale pensioner m.v.):

Ændrede § 7.

Lovforslaget som fremsat, se FT 1983-84, 1. saml., Till. A, spalte 37.

Lov nr. 179 af 9. maj 1984 om ændring af ligningsloven (Den skattemæssige behandling ved udbetaling af normaliseringsforhøjelser):

Ændrede § 14 B, § 14 C, § 14 G.

Lovforslaget som fremsat 7. marts 1984, se FT 1983-84, Till. A, spalte 1983.

Lov nr. 203 af 17. maj 1984 om ændring af ligningsloven (Fradragstidspunkt for renteudgifter m.v. og tidspunkt for beskatning af visse renteindtægter):

Indsatte ny § 5, § 5 A, § 5 B.

Lovforslaget som fremsat 15. marts 1984, se FT 1983-84, Till. A, spalte 2673.

Lov nr. 274 af 6. juni 1984 om ændring af ligningsloven (Befordringsfradrag):

Ændrede § 9 D.

Lovforslaget som fremsat 2. maj 1984, se FT 1983-84, Till. A, spalte 4083.

Lov nr. 43 af 20. februar 1985 om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af standardfradraget til danske sømænd om bord på udenlandske skibe m.v.):

Vedrørte sømandsbeskatning, men ændrede også bl.a. § 4 A.

Lovforslaget (L 88) som fremsat 28. november 1984, se FT 1984-85, Till. A, spalte 1667.

Lov nr. 244 af 6. juni 1985 om ændring af forskellige skattelove (godtgørelse af frigørelsesafgift m.v. ved tilbageførsel af arealer til landzone):

Ændrede § 4 A.

Indsatte ny § 17 B.

Lovforslaget (L 85), se FT 1984-85, Till. A, spalte 4391.

Lov nr. 534 af 13. december 1985 om ændring af ligningsloven (Begrænsning af fradrag for repræsentationsudgifter):

Ændrede § 8 og § 9.

Lovforslaget (L 51) som fremsat 30. oktober 1985, se FT 1985-86, Till. A, spalte 1223.

Lov nr. 149 af 19. marts 1986 om ændring af ligningsloven (Begrænsning af fradragsretten for løbende ydelser):

Indsatte ny § 12, § 13, § 14.

Lovforslaget (L 112) som fremsat 5. december 1985, se FT 1985-86, Till. A, spalte 2771.

Side 2496

Lov nr. 194 af 9. april 1986 om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Begrænsning af fradragsret for lønmodtagerudgifter og visse konsekvensændringer som følge af skattereformen):

Ændrede § 9.

Lovforslaget (L 181) som fremsat 12. februar 1986, se FT 1985-86, Till. A, spalte 4631.

Lov nr. 299 af 4. juni 1986 om ændring af lov om individuel boligstøtte, om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring og om ændring af ligningsloven:

Ændrede § 17 A.

Lovforslaget (L 141) som fremsat 29. januar 1986, se FT 1985-86, Till. A, spalte 3693.

Lov nr. 342 af 4. juni 1986 om ændring af ligningsloven (Konsekvensændringer som følge af skattereformen og indkomstskatte-frihed for erstatning for skader ved LSD-behandling):

Ændrede bl.a. § 5 og § 14 F.

Lovforslaget (L 251) som fremsat 7. maj 1986, se FT 1985-86, Till. A, spalte 5915.

Lov nr. 767 af 12. november 1986 om ændring af forskellige skattelove (Skibsværftsaftalen):

Indsatte ny § 7 I.

Lovforslaget (L 16) som fremsat 7. oktober 1986, se FT 1986-87, Till. A, spalte 173.

Lov nr. 109 af 11. marts 1987 om ændring af ligningsloven (Landbrugsfinansieringsreformen):

Indsatte Ny § 7 J.

Lovforslaget (L 144) som fremsat 14. januar 1987, se FT 1986-87, Till. A, spalte 2889.

Lov nr. 280 af 13. maj 1987 om ændring af ligningsloven (Folketingsmedlemmers befordringsfradrag):

Ændrede § 9 C.

Lovforslaget (L 209) som fremsat 18. februar 1987, se FT 1986-87, Till. A, spalte 4479.

Lov nr. 303 af 25. maj 1987 om ændring af ligningsloven (Fuld renteperiodisering i til- og fraflytningssituationer):

Ændrede § 5, § 5 B.

Lovforslaget (L 202) som fremsat 18. februar 1987, se FT 1986-87, Till. A, spalte 4321.

Lov nr. 310 af 25. maj 1987 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og lov om særlig indkomstskat (Aktieavancebeskatning ved fraflytning):

Ændrede § 16 B og § 32 D. Nyaffattelse af § 16 B, stk. 1, hvorved præciseredes, at bestemmelsen også omfatter afståelse af konvertible obligationer.

Lovforslaget (L 208) som fremsat 18. februar 1987, se FT 1986-87, Till. A, spalte 4443.

Lov nr. 360 af 10. juni 1987 om ændring af selskabsskatteloven, ligningsloven, og lov om særlig indkomstskat m.v. (Medarbejderaktier):

Ændrede § 7 A og § 16 B.

Side 2497

Lovforslaget (L 179) som fremsat 21. januar 1987, se FT 1986-87, Till. A, spalte 3481. Lovforslaget blev delt den 2. juni 1987, dette forslag blev L 179 A.

Lov nr. 835 af 18. december 1987 om ændring af ligningsloven (Forbedring af konkurrenceevnen):

Ændrede § 8 B og § 9.

Indsatte ny § 8 G, § 8 H, § 9 E.

Ændringen af § 8 H havde det overordnede formål at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Ændrede § 33 A. Ændringen angik forbedring af konkurrenceevnen – udvidelse af stk. 2 (offentlig systemeksport) – indsættelse af stk. 3 (arbejde på skibe), nyaffattelse af stk. 4 og 5, nu stk. 3 og 4 privatansatte og henstand.

Lovforslaget (L 6) som fremsat 7. oktober 1987, se FT 1987-88, 1. saml., Till. A, spalte 107.

Lov nr. 839 af 18. december 1987 om ændring af ligningsloven (Ydelser fra sociale fonde):

Ændrede § 7.

Lovforslaget (L 15) som fremsat 7. oktober 1987, se FT 1987-88, 1. saml., Till. A, spalte 335.

Lov nr. 36 af 29. januar 1988 om ændring af forskellige skattelove (Skattereformen):

Ændrede § 7, § 8 F, § 9, § 10, § 11 og § 33 B.

Indsatte ny § 9 F.

Lovforslaget (L 116) som fremsat 9. december 1987, se FT 1987-88, 1. saml. Till. A, spalte 2339.

Lov nr. 132 af 12. marts 1988 om ændring af forskellige skattelove (Eftergivelse af studiegæld og efterbetalinger fra andelsselskaber):

Ændrede § 7.

Lovforslaget (L 191) som fremsat 27. januar 1988, se FT 1987-88, 1. saml., Till. A, spalte 3691.

Lov nr. 364 af 1. juli 1988 om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af sømænd m.v. Dansk Internationalt Skibsregister):

Ændrede § 33, § 33 A, indsatte § 33 C

Lovforslaget (L 24), som fremsat 8. juni 1988, se FT 1987-88, 2. saml., Till. A, spalte 459.

Lov nr. 371 af 1. juli 1988 om ændring af forskellige skattelove (Refinansieringsordningen for landbruget):

Ændrede § 7 J.

Indsatte ny § 14 A.

Lovforslaget (L 30) som fremsat 10. juni 1988, se FT 1987-88, 2. saml., Till. A, spalte 557.

Side 2498

Lov nr. 763 af 14. december 1988 om ændring af forskellige skattelove (Succession ved familieoverdragelse):

Lovforslaget (L 51) som fremsat 11. oktober 1988, se FT 1988-89, Till. A, spalte 1494.

Lov nr. 388 af 7. juni 1989 om ændring af forskellige skattelove (Anparter):

Indsatte ny § 29.

Lovforslaget (L 245) som fremsat 12. maj 1989, se FT 1988-89, Till. A, spalte 5808.

Lov nr. 826 af 19. december 1989 om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (Sociale fonde):

Ændrede § 14 F.

Lovforslaget (L 4) som fremsat 1. oktober 1989, se FT 1989-90, Till. A, spalte 133.

Lov nr. 837 af 19. december 1989 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Ophævelse af fradragsret for udgifter til formueadministration):

Indsatte ny § 17 C.

Lovforslaget (L 82) som fremsat 6. december 1989, se FT 1989-90, Till. A, spalte 2229.

Lov nr. 888 af 29. december 1989 om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af dispensationsbestemmelser):

Indsatte § 5 C.

Ændrede § 7 F og § 16 A.

Lovforslaget (L 2) som fremsat 4. oktober 1989, se FT 1989-90, Till. A, spalte 1.

Lov nr. 889 af 29. december 1989 om ændring af forskellige skattelove (Omlægninger i selskabsbeskatningen):

Ændrede § 5.

Lovforslaget (L 88) som fremsat 6. december 1989, se FT 1989-90, Till. A, spalte 2281.

Lov nr. 59 af 7. februar 1990 om ændring af afgiftslove m.v. (Klageafkortning):

Ændrede § 12 og § 16 A.

Indsatte ny § 32 E.

Lovforslaget (L 41) som fremsat 1. november 1989, se FT 1989-90, Till. A, spalte 1281.

Lov nr. 210 af 30. marts 1990 om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af forskellige bruttorevalideringsydelser og godtgørelse til forældre med alvorligt syge børn samt skattefrihed for flerbørnstilskud og adoptionstilskud):

Ændrede § 7.

Lovforslaget (L 188) som fremsat 8. februar 1990, se FT 1989-90, Till. A, spalte 4867.

Lov nr. 255 af 25. april 1990 om ændring af forskellige skattelove (Realkreditinstitutters omdannelse til aktieselskaber og fusion af fonde m.v.):

Ændrede § 7 J og § 14 A.

Lovforslaget (L 143) som fremsat 18. januar 1990, se FT 1989-90, Till. A, spalte 4001.

Side 2499

Lov nr. 312 af 16. maj 1990 om ændring af forskellige skattelove (Opsparingsfremme):

Indsatte ny § 17 D.

Lovforslaget (L 142) som fremsat 17. januar 1990, se FT 1989-90, Till. A, spalte 3735.

Lov nr. 218 af 10. april 1991 om ændring af forskellige skattelove (Ophævelse af dobbeltbeskatningen af aktieudbytte):

Ændrede § 8 B, § 15 og § 16 A.

Lovforslaget (L 9) som fremsat 27. december 1990, se FT 1990-91, 2. saml., Till. A, spalte 215.

Lov nr. 219 af 10. april 1991 om ændring af ligningsloven, personskatteloven og skattekontrolloven (Beskatning af sociale ydelser efter bistandsloven og tilskud i henhold til lov om folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler):

Ændrede § 7.

Lovforslaget (L 59) som fremsat 16. januar 1991, se FT 1990-91, 2. saml., Till. A, spalte 1047.

Lov nr. 362 af 6. juni 1991 om ændring af forskellige skattelove (Gensidige forsikringsforeningers omdannelse til aktieselskaber m.v.):

Ændrede § 5.

Lovforslaget (L 36) som fremsat 9. januar 1991, se FT 1990-91, 2. saml., Till. A, spalte 637.

Lov nr. 391 af 6. juni 1991 om ændring af forskellige skattelove (Restanceinddrivelse m.v.):

Ændrede § 7.

Lovforslaget (L 169) som fremsat 25. april 1991, se FT 1990-91, 2. saml., Till. A, spalte 4479.

Lov nr. 398 af 6. juni 1991 om ændring af ligningsloven (Forskning og udvikling):

Ændrede § 8 G.

Lovforslaget (L 12) som fremsat 27. december 1990, se FT 1990-91, 2. saml. Till. A, spalte 287.

Lov nr. 887 af 21. december 1991 om ændring af forskellige skattelove (Vækstfremmeinteresser):

Indsatte ny § 8 I, § 8 J, § 8 K, § 27 E.

Lovforslaget (L 47) som fremsat 9. oktober 1991, se FT 1991-92, Till. A, spalte 897.

Lov nr. 5 af 3. januar 1992 om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme:

Indsatte § 7 F, nr. 3.

Lovforslaget (L 96) som fremsat 6. november 1991, se FT 1991-92, spalte 2081.

Lov nr. 219 af 1. april 1992 om ændring af forskellige skattelove (Gennemførelse af fusionsdirektivet og moder/datterselskabsdirektivet):

Ændrede § 33.

Indsættelse af § 33, stk. 3 og 4, og af §§ 33 D og 33 E.

Side 2500

Lovforslaget (L 20) som fremsat 3. oktober 1991, se FT 1991-92, Till. A, spalte 479.

Lov nr. 234 af 8. april 1992 om ændring af forskellige skattelove (Personfradragsregler m.v.):

Ændrede § 7 J og § 15.

Lovforslaget (L 156) som fremsat 10. december 1991, se FT 1991-92, Till. A, spalte 3409.

Lov nr. 236 af 8. april 1992 om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Studierejselegater):

Indsatte ny § 7 K.

Lovforslaget (L 204) som fremsat 23. januar 1992, se FT 1991-92, Till. A, spalte 4593.

Lov nr. 240 af 8. april 1992 om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven:

Ændrede § 7.

Lovforslaget (L 127) som fremsat 27. november 1991, se FT 1991-92, Till. A, spalte 2679.

Lov nr. 490 af 24. maj 1992 om ændring af ligningsloven (Fribolig for forældre m.v.):

Indsatte ny § 12 A.

Lovforslaget (L 217) som fremsat 30. januar 1992, se FT 1991-92, Till. A, spalte 4935.

Lov nr. 501 af 24. juni 1992 om ændring af lov om social bistand og lov om styrelse af visse sundhedsmæssige anliggender samt lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) m.m. (Ændring af reglerne om foranstaltninger for børn og unge, herunder reglerne om tvangsmæssig gennemførelse af foranstaltninger):

Ændrede § 9.

Lovforslaget (L 214) som fremsat 29. januar 1992, se FT 1991-92, Till. A, spalte 4823

Lov nr. 1032 af 19. december 1992 om ændring af lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) og lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven) (Fradrag til fiskere):

Indsatte ny § 9 G.

Lovforslaget (L 5) som fremsat 7. oktober 1992, se FT 1992-93, Till. A, spalte 175.

Lov nr. 1078 af 23. december 1992 om ændring af lov om social bistand lov om stempelafgift og ligningsloven (Ophævelse af betaling for varig hjemmehjælp):

Ændrede § 17 A.

Lovforslaget (L 128) som fremsat 2. december 1992, se FT 1992-93, Till. A, spalte 4187.

Lov nr. 214 af 28. april 1993 om en værditabsordning for boligejere m.v.:

Indsatte en ny § 17 A, stk. 2., 2. pkt. Ændringen angik værditabsordningen og trådte i kraft 1. september 1993.

Lovforslaget (L 99) som fremsat 18. november 1992 se FT 1992-93, Till. A, spalte 3611.

Side 2501

Lov nr. 257 af 6. maj 1993 om ændring af lov om Dansk Erhvervsudviklingsfond og lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven):

Indsatte en ny § 17 A, stk. 2, 2. pkt. Ændringen angik VækstFonden og havde virkning fra indkomståret 1993.

Lovforslaget (L 230) som fremsat 17. marts 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 7801.

Lov nr. 271 af 6. maj 1993 om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Faglige kontingenter m.v.):

Indsatte ny § 13, stk. 2.

Lovforslaget (L 185) som fremsat 10. februar 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 6835.

Lov nr. 421 af 25. juni 1993 om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) og forskellige andre skattelove (Ensartet udbytte- og aktieavancebeskatning m.v.):

Ophævede § 16 B, stk. 2-5. Ændringen angik ensartet beskatning af udbytte og aktieavancer, og den trådte i kraft 26. juni 1993.

Lovforslaget (L 289) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9499.

Lov nr. 422 af 25. juni 1993 om ændring af lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven) og lov om kapitaltilførselsafgift (Nedsættelse af aktieafgiften og ophævelse af kapitaltilførselsafgiften):

Ændrede § 17 A, stk. 1. Ændringen skete i forbindelse med ophævelsen af kapitaltilførselsafgiften og trådte i kraft 26. juni 1993.

Lovforslaget (L 290) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9583.

Lov nr. 423 af 25. juni 1993 om ændring af ligningsloven og andre skattelove (Lempelse af beskatningen af ejerboliger m.v.):

Ændrede § 8 A og § 15 E og indsatte nye § 6 og § 15 O. Ændringen angik lempelse af beskatningen af ejerboliger, og den trådte i kraft 26. februar 1993.

Lovforslaget (L 291) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9591.

Lov nr. 425 af 25. juni 1993 om ændring af forskellige skattelove (Anparter, overskuds- og underskudsselskaber):

Ændrede § 15, stk. 5. Ændringen angik anparter m.v., og den havde virkning fra 19. maj 1993.

Lovforslaget (L 293) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9617.

Lov nr. 426 af 25. juni 1993 om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven (Beregningsregler for lempelse):

Indsatte nye § 5 D og § 33 F. Ændringen indeholdt beregningsregler for lempelsen, og den havde virkning fra 19. maj 1993.

Lovforslaget (L 294) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9633.

Lov nr. 428 af 25. juni 1993 om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af goodwill m.v.):

Ændrede § 27 A, ophævede § 8 L, stk. 2 og indsatte nye §§ 16 E og F samt § 32 F. Ændringen angik beskatning af goodwill og havde virkning fra 19. maj 1993.

Side 2502

Lovforslaget (L 296) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9689.

Lov nr. 442 af 30. juni 1993 om ændring af lov om boligsparekontrakter og forskellige skatte- og afgiftslove (Afskaffelse af fremtidig præmiering og ændring af visse skatte- og afgiftsbestemmelser):

Ophævede § 7, stk. 1, litra y. Ændringen angik afskaffelse af fremtidig præmiering m.v., og den trådte i kraft 1. juli 1993.

Lovforslaget (L 321) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 10219.

Lov nr. 455 af 30. juni 1993 om statstilskud til hjemmeservice:

Ændrede § 7, stk. 1, litra a. Ændringen angik statstilskud til hjemme service, og dens ikrafttræden fastsættes af ministeren.

Lovforslaget (L 307) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9857.

Lov nr. 475 af 30. juni 1993 om ændring af lov om læhegn samt om ændring af ligningsloven:

Ændrede § 8 K, stk. 3. Ændringen angik læhegn, og dens ikrafttræden fastsættes af ministeren.

Lovforslaget (L 223) som fremsat 17. marts 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 7677.

Lov nr. 480 af 30. juni 1993 om ændring af personskatteloven og andre skattelove (Skatteomlægning):

Ændrede § 7 J, ophævede § 8 F og indsatte nye § 7 L og § 8 M. Ændringen skyldtes skatteomlægningen og trådte i kraft 1. juli 1993.

Lovforslaget (L 283) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9333.

Lov nr. 482 af 30. juni 1993 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Befordring):

Ændrede § 9, § 9 B og ophævede § 9 C, stk. 4. Ændringen angik befordring og havde virkning fra indkomståret 1994.

Lovforslaget (L 285) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9439.

Lov nr. 483 af 30. juni 1993 om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og virksomhedsskatteloven (Telefonudgifter og personalegoder):

Indsatte en ny § 16. Ændringen angik personalegoder og telefonudgifter og havde virkning fra indkomståret 1994.

Lovforslaget (L 286) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9461.

Lov nr. 485 af 30. juni 1993 om ændring af forskellige skattelove (Kontantomregning vedrørende driftsmidler og skibe samt beskatning af avancer på ombygning m.v. af lejede lokaler):

Indsatte en ny § 14 J. Ændringen angik lejede lokaler m.v., og den havde virkning fra 19. maj 1993.

Lovforslaget (L 188) som fremsat 19. maj 1993, se FT 1992-93, Till. A, spalte 9489.

Lov nr. 1113 af 22. december 1993 om ændring af ligningsloven (Standardfradrag til dagplejere):

Side 2503

Indsatte en ny § 9 H. Ændringen angik standardfradrag til dagplejere og havde virkning fra indkomståret 1994.

Lovforslaget (L 44) som fremsat 27. oktober 1993, se FT 1993-94, Till. A, spalte 739.

Lov nr. 1117 af 22. december 1993 om ændring af forskellige skattelove (Justeringer af skatteomlægningen):

Ændrede § 7 litra j, § 8 L, § 9 F, § 14 J, § 16 stk. 1 og § 16 F, stk. 3, samt indsatte en ny § 6, stk. 5. Ændringen var en justering af skatteomlægningen, og den trådte i kraft 23. december 1993.

Lovforslaget (L 80) som fremsat 19. november 1993, se FT 1993-94, Till. A, spalte 1457.

Lov nr. 1120 af 22. december 1993 om ændring af ligningsloven (Skattefri godtgørelser til medhjælpere):

Indsatte en ny § 7 M. Ændringen angik skattefri godtgørelse til medhjælpere, og den havde virkning fra indkomståret 1994.

Lovforslaget (L 113) som fremsat 1. december 1993, se FT 1993-94, Till. A, spalte 2163.

Lov nr. 1122 af 21. december 1993 om ændring af ligningsloven (Nedsættelse af lejeværdi for pensionister):

Ændrede § 15 E, stk. 2. Ændringen angik nedsættelse af lejeværdien for pensionister, og den trådte i kraft 23. december 1993.

Lovforslaget (L 118) som fremsat 7. december 1993, se FT 1993-94, Till. A, spalte 4181.

Lov nr. 174 af 16. marts 1994 om ændring af ligningsloven (Forskning og udvikling):

Ændrede § 8 G, stk. 5. Ændringen angik forskning og projekter, og havde virkning for projekter der godkendtes 1. januar 1994 eller senere.

Lovforslaget (L 163) som fremsat 19. januar 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 5791.

Lov nr. 175 af 16. marts 1994 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Fradragsret for udgifter til forretningsplan):

Indsatte nye §§ 9 J, stk. 4, og 8 N. Ændringen angik fradrag for udgifter til forretningsplan, og den havde virkning fra 1. januar 1994.

Lovforslaget (L 166) som fremsat 19. januar 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 5893.

Lov nr. 176 af 16. april 1994 om ændring af ligningsloven (Straksafskrivning med yderligere tilskudsbeløb på erhvervede formuegoder):

Indsatte en ny § 27 B. Ændringen angik straksafskrivning m.v., og dens ikrafttræden fastsættes af ministeren.

Lovforslaget (L 167) som fremsat 19. januar 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 5901.

Lov nr. 281 af 27. april 1994 om kommunal anvisningsret:

Ændrede § 14 G, stk. 1. Ændringen angik kommunal anvisningsret, og den trådte i kraft 28. april 1994.

Lovforslaget (L 182) som fremsat 26. januar 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 6237.

Side 2504

Lov nr. 297 af 27. april 1994 om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (Misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster):

Indsatte ny § 5 E. Ændringen angik misbrug af dobbeltbeskatningsaftaler og havde virkning for renteudgifter fra efter 20. januar 1994.

Lovforslaget (L 162) som fremsat 20. januar 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 6085.

Lov nr. 299 af 27. april 1994 om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af investeringsforeninger og deres medlemmer m.v.):

Indsatte en ny § 16 A, stk. 4. Ændringen angik beskatning af investeringsforeninger og trådte i kraft 28. april 1994.

Lovforslaget (L 165) som fremsat 19. januar 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 5835.

Lov nr. 374 af 18. maj 1994 om ændring af forskellige skattelove (Andelsselskaber):

Ændrede § 5, stk. 4, §§ 8 G og H, § 16 A, stk. 4, § 16 B, stk. 4. Ændringen angik andelsselskaber og trådte i kraft 19. maj 1994.

Lovforslaget (L 46) som fremsat 27. oktober 1993, se FT 1993-94, Till. A, spalte 5607.

Lov nr. 377 af 18. maj 1994 om ændring af forskellige skattelove (Udbytte fra udlandet):

Ændrede § 5 D og indsatte en ny § 33 G. ændringen angik udbytte fra udlandet og havde virkning fra indkomståret 1995.

Lovforslaget (L 147) som fremsat 13. januar 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 5607.

Lov nr. 378 af 18. maj 1994 om ændring af vurderingsloven og af forskellige skatte- og afgiftslove (Ny vurderingsorganisation og årlige vurderinger):

Ændrede § 4 B, §§ 15 B og L, §§ 18 B, og C. Ændringen angik en ny vurderingsorgansation, og den har først virkning fra indkomståret 1995.

Lovforslaget (L 139) som fremsat 15. december 1993, se FT 1993-94, Till. A, spalte 5285.

Lov nr. 420 af 1. juni 1994 om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme:

Indsatte en ny § 7 F, stk. 4. ændringen angik statstilskud til tilslutning af kulkraftvarme, og dens ikrafttræden fastsættes af ministeren.

Lovforslaget (L 216) som fremsat 16. marts 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 7459.

Lov nr. 444 af 1. juni 1994 om ændring af ligningsloven (Beskatning af forskerstuderende i udlandet, beskatning af værelsesudlejning og udlejning af en helårsbolig en del af året):

Ændrede § 15 P og indsatte en ny § 7 K. Ændringen angik beskatning af forskerstuderende m.v., og den trådte i kraft 6. februar 1994.

Lovforslaget (L 236) som fremsat 7. april 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 8235.

Lov nr. 445 af 1. juni 1994 om ændring af ligningsloven, vurderingsloven, personskatteloven, virksomhedsskatteloven, skattestyrelsesloven samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Standardiseret lejeværdiberegning for mindre udlejningsejendomme og visse boligfællesskaber, genoptagelse af visse skat-Side 2505teansættelser for 1990 samt undtagelse fra forbud mod overdragelse af visse andele i boligfællesskaber):

Ændrede § 14, stk. 2 og 3, §§ 15 A, E, K. Som nye indsattes § 15 C og § 15 J, stk. 8 og 9. Ændringen angik en standardiseret lejeværdiberegning og havde virkning fra indkomståret 1995.

Lovforslaget (L 251) som fremsat 27. april 1994, se FT 1993-94, Till. A, spalte 8713.

Lov nr. 1113 af 21. december 1994 om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, kildeskatteloven, ligningsloven og vurderingsloven (Diverse justeringer af administrativ karakter, bl.a. ændrede oplysningspligter, forlænget ligningsfrist, indeholdelsespligt for visse udenlandske arbejdsgiveres herværende fuldmægtige samt tilpasning af reglerne om beskatning af visse huslejebindinger):

Ændrede §§ 14 G og I samt § 32 D. Ændringen var hovedsagelig administrativ. § 32 D trådte i kraft 22. december 1994, og resten 1. januar 1995.

Lovforslaget (L 45) som fremsat 9. november 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 500.

Lov nr. 1115 af 21. december 1994 om ændring af ligningsloven (Beskatning af lønarbejde i udlandet):

Ophævede § 33 A, og indsatte nye § 7, litra r og u samt § 7 K. Ændringerne angik beskatning af lønarbejde i udlandet m.v., og den trådte i kraft 22. december 1994.

Lovforslaget (L 73) som fremsat 23. november 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 774.

Lov nr. 1117 af 21. december 1994 om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af befordringsfradrag):

Ændrede § 9 C, stk. 3. Ændringen angik forhøjelse af befordringsfradraget og har virkning fra indkomståret 1995.

Lovforslaget (L 75) som fremsat 23. november 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 789.

Lov nr. 1119 af 21. december 1994 om ændring af lov om afgift af arv og gave og forskellige skattelove (Lempelse af generationsskifteafgifter m.v.):

Ændrede § 4 A, stk. 2. Ændringen var administrativ og trådte i kraft 1. januar 1995.

Lovforslaget (L 77) som fremsat 23. november 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 796.

Lov nr. 1120 af 21. december 1994 om ændring af ligningsloven:

Ændrede § 8 G, stk. 5 og indsatte en ny § 8 F. ændringen angik forskning og den blev ved bkg 1995/246 sat i kraft pr. 21. april 1995.

Lovforslaget (L 78) som fremsat 23. november 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 811.

Lov nr. 1121 af 21. december 1994 om ændring af forskellige skattelov (Misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster):

Indsatte nye §§ 5 C, D og F. Ændringen angik misbrug af dobbeltbeskatningsaftaler, og den har virkning fra efter 30. november 1994

Lovforslaget (L 88) som fremsat 30. november 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 968.

Lov nr. 1128 af 21. december 1994 om ændring af lov om social pension, lov om social bistand m.v. (Tillæg som følge af høj kommuneskat, forhøjelse af fradragsbeløb for grundbeløb og pensionstillæg, ændret betaling for midlertidig hjemmehjælp m.v.):

Side 2506

Ændringen angik lov om social pension, og den trådte i kraft 1. januar 1995.

Lovforslaget (L 67) som fremsat 23. november 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 736.

Lov nr. 90 af 8. februar 1995 om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af Post Danmark):

Ændrede § 8 G, stk. 1 og 2, og § 8 H, stk. 1, med virkning fra 1. januar 1995.

Lovforslaget (L 95) som fremsat 7. december 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 1066.

Lov nr. 180 af 23. marts 1995 om ændring af forskellige skattelove (Afskaffelse af skatteårsbegrebet, beskatning ved selskabers opløsning m.v. og objektivering og forenkling af dispensationsbestemmelser m.v.):

Ændrede § 14 E, stk. 2, i konsekvens af afskaffelsen af skatteårsbegrebet for selskaber.

Lovforslaget (L 141) som fremsat 18. januar 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 1777.

Lov nr. 214 af 29. marts 1995 om ændring af forskellige skattelove (Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp m.v.):

Ophævede § 7, litra c 1, ændrede § 7, litra æ, og § 7 L og indsatte ny § 8 O. Ændringerne angik tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (virkning fra indkomståret 1994) samt redaktionelt betonede forhold.

Lovforslaget (L 138) som fremsat 19. februar 1986, se FT 1994-95, Till. A, spalte 1746.

Lov nr. 216 af 29. marts 1995 om ændring af ligningsloven (Beskatning af ansattes tjeneste- og lejeboliger):

§ 16 ændredes med virkning fra indkomståret 1994.

Lovforslaget (L 173) som fremsat 8. februar 1995, se FT 1994-95, Till. A, spalte 2138.

Lov nr. 312 af 17. maj 1995 om ændring af forskellige skattelove (International beskatning):

Ændrede § 33, § 33 D, § 33 E, § 33 G vedr. internationale beskatningsforhold.

Lovforslaget (L 35) som fremsat 2. november 1994, se FT 1994-95, Till. A, spalte 2499.

Lov nr. 313 af 17. maj 1995 om ændring af forskellige skattelove og konkursloven (Ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v.):

Ophævede § 7, litra w, indsatte nye §§ 7 N-P og § 16 E-F og § 32 F i konsekvens af ophævelsen af lov om særlig indkomstskat m.v. fra indkomståret 1996.

Lovforslaget (L 137) som fremsat 18. januar 1995, se FT 1994-95, Till. A, spalte 1708.

Lov nr. 366 af 14. juni 1995 om ændring af lov om VækstFonden og ligningsloven:

Indsatte ny § 7 D, ændrede § 27 B og ophævede § 27 C.

Lovforslaget (L 124) som fremsat 18. januar 1995, se FT 1994-95, Till. A, spalte 1573.

Lov nr. 367 af 14. juni 1995 om en indskydergarantifond:

Indsatte ny § 7 B vedr. udbetalinger fra Indskydergarantifonden.

Lovforslaget (L 160) som fremsat 25. januar 1995, se FT 1994-95, Till. A, spalte 1971.

Lov nr. 407 af 14. juni 1995 om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger:

Side 2507

Indsatte i § 7 F, stk. 1, nyt nr. 7. Ændringen angik statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger.

Lovforslaget (L 208) som fremsat 6. april 1995, se FT 1994-95, Till. A, spalte 2800.

Lov nr. 412 af 14. juni 1995 om ændring af forskellige skattelove (Handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved gældseftergivelse):

Indsatte i § 5, stk. 9, og ændrede § 15. Ændringerne angik rentefradrag ved gældseftergivelse (virkning fra 16. juni 1995) og begrænsning af underskudseftergivelse (virkning fra 18. januar 1995)

Lovforslaget (L 139) som fremsat 18. januar 1995, se FT 1994-95, Till. A, spalte 1754.

Lov nr. 427 af 14. juni 1995 om ændring af lov om tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, lov om familiefideikommisers overgang til fri ejendom, retsafgiftsloven, retsplejeloven og forskellige skattelove (Konsekvensændringer som følge af afgift af dødsboer og gaver m.v.):

Ændrede § 4 A, stk. 3, § 9 H, stk. 1, § 15, stk. 9, og § 17 A, stk. 1.

Lovforslaget (L 255) som fremsat 4. maj 1995, se FT 1994-95, Till. A, spalte 3881.

Lov nr. 440 af 14. juni 1995 om Blødererstatningsfonden:

Ændrede § 7, litra u.

Lovforslaget (L 224) som fremsat 19. april 1995, se FT 1994-95, Till. A, spalte 3051.

Lov nr. 1072 af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v.:

Ændrede § 8 G, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 redaktionelt.

Lovforslaget (L 71) som fremsat 19. november 1995, se FT 1995-96, Till. A, spalte 1939.

Lov nr. 1078 af 20. december 1995 om statens afregning af selskabsskat m.v. til kommunerne:

Ændrede § 7 N, stk. 3, og § 14 E, stk. 1 vedr. afregning af den kommunale afgiftsandel.

Lovforslaget (L 123) som fremsat 6. december 1995, se FT 1995-96, Till. A, spalte 2765.

Lov nr. 1094 af 20. december 1995 om ændring af ligningsloven (Begrænsning af fradragsretten for løbende ydelser):

Ændrede § 12, stk. 1 og 4-7 – begrænsning af fradragsretten for løbende ydelser fra indkomståret 1996.

Lovforslaget (L 34) som fremsat 11. oktober 1995, se FT 1995-96, Till. A, spalte 1350.

Lov nr. 1096 af 20. december 1995 om ændring af ligningsloven (Bevarelse af fradragsretten ved realkreditinstitutskifte):

Ændrede § 6, stk. 2 og 3. Ændringerne angik retten til at bevare kurstabsfradrag ved ekstraordinær indfrielse af realkreditlån. Virkning 1. januar 1996.

Lovforslaget (L 43) som fremsat 24. oktober 1995, se FT 1995-96, Till. A, spalte 1456.

Lov nr. 1107 af 20. december 1995 om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af standardfradraget for ejerboliger):

Side 2508

Ændrede § 15 J, stk. 4 – Med virkning fra indkomståret 1996.

Lovforslaget (L 114) som fremsat 6. december 1995, se FT 1995-96, Till. A, spalte 2660.

Lov nr. 228 af 27. marts 1996 om ændring af forskellige skattelove (Asylansøgere):

Indsatte § 9 F – Med virkning fra indkomståret 1996.

Lovforslaget (L 135) som fremsat 13. december 1996, se FT 1995-96, Till. A, spalte 3058.

Lov nr. 305 af 24. april 1996 om ændring af lov om påligningen af indkomst og formueskat til staten (ligningsloven) (Ph.D.-studerendes studierejser i udlandet m.v.):

Ændrede § 7 K vedr. studierejselegater m.v. med virkning fra indkomståret 1995.

Lovforslaget (L 132) som fremsat 13. december 1996, se FT 1995-96, Till. A, spalte 3036.

Lov nr. 376 af 22. maj 1996 om ændring af lov om banker og sparekasser m.v., lov om investeringsforeninger og lov om forsikringsvirksomhed og forskellige andre love:

Ændrede § 5, stk. 4, nr. 4, og ½ 15, stk. 12 vedr. konsekvensændring.

Lovforslaget (L 166) som fremsat 17. januar 1996, se FT 1995-96, Till. A, spalte 3346.

Lov nr. 399 af 22. maj 1996 om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af investeringsforeninger og deres medlemmer, afgrænsning af »tomme« selskaber, underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.):

Indsatte § 7 F, stk. 1, nr. 8, ændrede §§ 15 og 16 A, indsatte § 16 C og ændrede § 33 G. Ændringerne angik jordfordelingstilskud, underskudsfremførsel og udlodninger fra investeringsforeninger.

Lovforslaget (L 117) som fremsat 6. december 1995, se FT 1995-96, Till. A, spalte 2677.

Lov nr. 401 af 22. maj 1996 om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) (Acontoskatteordning for anpartsselskaber):

Indsatte § 16 A, stk. 6, om kapitalnedsættelse i anpartsselskaber.

Lovforslaget (L 197) som fremsat 1. februar 1996, se FT 1995-96, Till. A, spalte 3938.

Lov nr. 463 af 12. juni 1996 om hjemmeservice:

Ændrede § 7, litra å.

Lovforslaget (L 263) som fremsat 2. maj 1996, se FT 1995-96, Till. A, spalte 5182.

Lov nr. 487 af 12. juni 1996 om ændring af forskellige skattelove (International sambeskatning m.v.):

Ændrede § 5 B, indsatte § 5 G-I, ændrede § 16 A, stk. 6-8, indsatte § 16 H, ændrede §§ 33 D, E og G og indsatte § 33 H. Ændringerne angik en række internationale beskatningsregler.

Lovforslaget (L 118) som fremsat 6. december 1995, se FT 1995-96, Till. A, spalte 2726.

Side 2509

Lov nr. 488 af 12. juni 1996 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (vindmøller):

Indsatte § 8 P og § 29, stk. 4 – med virkning fra indkomståret 1996.

Lovforslaget (L 133) som fremsat 13. december 1995, se FT 1995-96, Till. A, spalte 3046.

Lov nr. 1048 af 11. december 1996 om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om privat byfornyelse, lov om leje og forskellige andre love:

Ændrede § 7. litra o, i konsekvens af lov om almene boliger mv. Loven trådte i kraft 1. januar 1997.

Lovforslaget (L 26) som fremsat 9. oktober 1996, se FT 1996-97, Till. A, spalte 1054.

Lov nr. 1063 af 12. december 1996 om ændring af statsskatteloven, ligningsloven og andre skattelove:

Ændrede § 9, stk. 5, ophævede § 9, stk. 8-9, og ændrede § 9 B, stk. 1, og § 33 A, stk. 2, vedr. rejse-/ og befordringsgodtgørelse og -fradrag. Loven trådte i kraft 1. januar 1997.

Lovforslaget (L 99) som fremsat 29. november 1996, se FT 1996-97, Till. A, spalte 2546.

Lov nr. 1209 af 27. december 1996 om Elsparefonden:

Ændrede § 7 F, stk. 1, som følge af lov om Elsparefonden. Loven trådte i kraft 1. januar 1997.

Lovforslaget (L 27) som fremsat 9. oktober 1996, se FT 1996-97, Till. A, spalte 1085.

Lov nr. 1219 af 27. december 1996 om ændring af forskellige skattelove, lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld og lov om kommunal indkomstskat (Ændringer som følge af afskaffelse af formueskatten m.v.):

Ændrede lovens titel samt §§ 1, 5, 5B, 14 D, 18, 27 E og 29 og ophævede §§ 4 B, 14 I, 15 L, 18 A-C og 19-21 A i konsekvens af formueskattens bortfald med virkning fra indkomståret 1997.

Lovforslaget (L 88) som fremsat 27. november 1996, se FT 1996-97, Till. A, spalte 2133.

Lov nr. 1223 af 27. december 1996 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og konkursloven (Ændringer som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v.):

Ændrede §§ 4 A, 5, 5 G, 15 E-F, 16 A, 16 C, 16 H, 27 E, 32 D, 33 A, 33 C og 33 G som følge af dødsboskatteloven. Loven trådte i kraft 1. januar 1997.

Lovforslaget (L 92) som fremsat 27. november 1996, se FT 1996-97, Till. A, spalte 2340.

Lov nr. 238 af 2. april 1997 om ændring af skattestyrelsesloven, ligningsloven, statsskatteloven og kildeskatteloven samt ophævelse af lov om bindende forhåndsbesked og omkostningsdækningsloven (Omkostningsdækning i skatteankenævnssager, udvidet adgang til bindende forhåndsbesked og sammenskrivning af skatteproceslove):

Indsatte § 7 Q om tilskud til bistandsudgifter i skattesager med virkning fra 1. januar 1997.

Side 2510

Lovforslaget (L 121) som fremsat 11. december 1996, se FT 1996-97, Till. A, spalte 2799.

Lov nr. 239 af 2. april 1997 om ændring af ligningsloven (Skattefritagelse af beløb, som afholdes af det offentlige eller Oliebranchens Miljøpulje til oprensning af forurenede ejendomme):

Ændrede § 7 F, stk. 1, vedr. oprensning af forurenede ejendomme med virkning fra 29. januar 1997.

Lovforslaget (L 153) som fremsat 29. januar 1997, se FT 1996-97, Till. A, spalte 3349.

Lov nr. 437 af 10. juni 1997 om ændring af ligningsloven (Justering af personalegodebeskatningen):

Ændrede § 16 vedr. personalegodebeskatning med virkning fra indkomståret 1997.

Lovforslaget (L 180) som fremsat 27. februar 1997, se FT 1996-97, Till. A, spalte 3842.

Lov nr. 440 af 10. juni 1997 om ændring af forskellige skattelove (Konsekvensændringer m.v. i anledning af lovrevision af kursgevinstloven):

Ændrede § 6, § 15, stk. 2 og 5 og § 16 F, stk. 4, indsætter § 28 og ændrer en række andre bestemmelser redaktionelt. Ændringerne er foranlediget af revisionen af kursgevinstloven og vedrører i første række kurstabsfradrag vedr. kontantlån, tabsfradragsbegrænsning vedr. akkord m.v., goodwilloverdragelser mellem forbundne parter og beskatning af aktieoptioner som løngode. Ændringerne har som hovedregel virkning fra 1998.

Lovforslaget (L 195) som fremsat 13. marts 1997, se FT 1996-97, Till. A, spalte 4139.

Lov nr. 447 af 10. juni 1997 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven:

Ændrede § 7 A, stk. 1, vedr. medarbejderaktier med virkning fra 16. april 1997.

Lovforslaget (L 236) som fremsat 16. april 1997, se FT 1996-97, Till. A, spalte 5212.

Lov nr. 448 af 10. juni 1997 om ændring af ligningsloven (Standardiseret lejeværdiberegning for mindre udlejningsejendomme):

Ændrede §§ 15 A og 15 C vedr. lejeværdiberegningen for visse udlejningsejendomme og boligfællesskaber med virkning fra indkomståret 1997.

Lovforslaget (L 248) som fremsat 24. april 1997, se FT 1996-97, Till. A, spalte 5397.

Lov nr. 452 af 10. juni 1997 om ændring af ligningsloven (Ændrede satser og regler for skattefri rejsegodtgørelse m.v.):

Ændrede § 9 vedr. skattefri rejsegodtgørelser m.v. med forskellige virkningstidspunkter.

Lovforslaget (L 257) som fremsat 7. maj 1997, se FT 1996-97, Till. A, spalte 5524.

Lov nr. 803 af 24. oktober 1997 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love (Midlertidig pensionsopsparing):

Ændrede § 7, § 7 L og § 8 M vedr. midlertidig pensionsopsparingsbidrag for 1998.

Lovforslaget (L 31) som fremsat 21. oktober 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 677.

Lov nr. 808 af 29. oktober 1997 om boligopsparing:

Side 2511

Indsatte § 7 R om renter af boligopsparingskonti med virkning for 1998.

Lovforslaget (L 28) som fremsat 21. oktober 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 668.

Lov nr. 980 af 17. december 1997 om boligopsparing:

Ændrede § 7, litra j, ophævede § 7 F, stk. 1, nr. 4, og ændrede § 8 O, § 9, stk. 10, og § 9 H, stk. 1, i konsekvens af ændringer af sociallovgivningen. Ændringerne træder i kraft 1. januar 1998.

Lovforslaget (L 49) som fremsat 29. oktober 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 1199.

Lov nr. 1097 af 29. december 1997 om ændring af ligningsloven (Ophævelse af fradragsretten for udgifter til bestikkelse):

Indsatte § 8 D om udelukkelse af fradrag for udgifter til bestikkelse med virkning fra 1. januar 1998.

Lovforslaget (L 51) som fremsat 29. oktober 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 1266.

Lov nr. 1098 af 29. december 1997 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Ændret klagestruktur m.v.):

Ændrede § 7 Q, stk. 2, og § 14 D som følge af ændring af klagestrukturen på told- og afgiftsområdet med virkning fra 1. april 1998.

Lovforslaget (L 56) som fremsat 5. november 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 1386.

Lov nr. 1101 af 29. december 1997 om ændring af ligningsloven (Skattefritagelse for mellemstatslige hæderspriser):

Ændrede § 7, litra v, om beskatning af hæderspriser med virkning fra indkomståret 1996.

Lovforslaget (L 83) som fremsat 14. november 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 1888.

Lov nr. 1104 af 29. december 1997 om ændring af lov om arbejdsmarkedsfonde, ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven (Justering af reglerne om bidragspligt, -grundlag og -fritagelse m.v. samt fradragsret for udenlandske sociale bidrag):

Ændrede § 8 M vedr. fradrag for udenlandske sociale bidrag med virkning fra indkomståret 1997.

Lovforslaget (L 118) som fremsat 2. december 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 2385.

Lov nr. 1105 af 29. december 1997 om ændring af ligningsloven (Afkortning af afskrivningsperioden for goodwill m.m.):

Ændrede § 16 F vedr. afskrivningsperioden for goodwill mm med virkning fra 1. januar 1998.

Lovforslaget (L 133) som fremsat 9. december 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 2523.

Side 2512

Lov nr. 119 af 20. februar 1998 om ændring af ligningsloven (Ændret princip for regulering af lejeværdiens progressionsgrænse):

Ændrede § 15 E, stk. 1, om regulering af lejeværdi.

Lovforslaget (L 157) som fremsat 19. december 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 3045.

Lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser:

Ændrede § 7 F, stk. 1, nr. 12 og indsatte nyt punkt 13 om tilskud til forbrugere ved køb af nye energieffektive produkter.

Lovforslaget (L 70) som fremsat 14. november 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 1656.

Lov nr. 133 af 25. februar 1998 om ændring af ligningsloven, personskatteloven, skattekontrolloven, investeringsfondsloven m.v. (Efterbetaling af statslån, tilskud til bevaringsværdige bygninger, studierejselegater, Ph.D.-studerende, godtgørelser fra hjemmeværnet, tilskud til iværksættere, investeringsfondsmidler samt konsekvensændringer m.v.):

Indsatte § 6 A, ændrede § 7, litra a, § 7, litra æ, § 7, litra ø, § 7 E, stk. 1-2, § 7 F, stk. 1, punkt 2-4 og 8, § 7 F, stk. 3, § 7 G, ophævede 7 H, ændrede § 7 K, stk. 1-2, § 7 M, stk. 2, § 8 N, stk. 2, § 9, stk. 5, punkt 7, § 15, § 17 C og ophævede § 27, stk. 2, punkt 2.

Lovforslaget (L 150) som fremsat 17. december 1997, se FT 1997-98, 1. saml., Till. A, spalte 2897.

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.):

Ændrede § 7 R, stk. 3, vedr. gevinst og tab, som ikke skal med regnes i den skattepligtige indkomst.

Lovforslaget (L 40) som fremsat 31. marts 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 1095.

Lov nr. 415 af 26. juni 1998 om en garantifond for indskydere og investorer:

Ændrede § 7 B som affattet ved denne lovs § 25 med virkning for beløb, som Fonden udbetaler fra og med det i medfør af stk. 2 fastsatte tidspunkt.

Lovforslaget (L 41) som fremsat 31. marts 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 1163.

Lov nr. 424 af 26. juni 1998 om ændring af lov om arbejdsmarkedsfonde med flere love (Sammenlægning af arbejdsmarkedsfondene m.v.):

Ændredes teksten i § 7 L, 1. pkt., og § 8 M, stk. 1, 1. pkt.: »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

Lovforslaget (L 93) som fremsat 2. juni 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 2266.

Lov nr. 426 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige skattelove (Ændringer som følge af lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat):

Side 2513

Ændrede § 12 A, stk. 1, § 14, stk. 1, § 14, stk. 2, 4. pkt., § 15 A, §§ 15 J og 15 K, §§ 15 O og 15 P og ophævede §§ 15 B-15 C, §§ 15 E-15 I og § 15 N.

Lovforslaget (L 95) som fremsat 2. juni 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 2336.

Lov nr. 427 af 26. juni 1998 om ændring af ligningsloven og virksomhedsskatteloven (Befordringsfradragsjustering for lavindkomster, standardfradragsjustering for dagplejere og forhøjelse af beskatningen af fri firmabil m.v.):

Indsatte § 9 C, stk. 3, og ændrede § 9 C, stk. 6, § 9 C, stk. 7, § 9 H, stk. 3, § 16, stk. 4, 1. pkt., 16, stk. 4, 2. pkt., § 16, stk. 4, 8. pkt.

Lovforslaget (L 96) som fremsat 2. juni 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 2327.

Lov nr. 432 af 26. juni 1998 om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering):

Indsatte § 2.

Lovforslaget (L 101) som fremsat 2. juni 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 2647.

Lov nr. 434 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige skattelove (Konsekvensændringer som følge af afskrivningsloven samt ændringer af ejendomsavancebeskatningsloven m.m.):

Indsatte § 5 G, § 7 E, stk. 1, 3. pkt., § 7 F, stk. 2, § 7 O, stk. 1, nr. 4, ophævede § 7 P og § 8 C, § 16 E, § 16 F, § 27 og § 27 B og ændrede § 8 K, § 15 O, stk. 3 og 4, § 15 P, stk. 4, § 32 F.

Lovforslaget (L 103) som fremsat 2. juni 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 2553.

Lov nr. 468 af 1. juli 1998 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love (Særlig pensionsopsparing):

Ændrede § 7 L, stk. 1, 1. pkt., ophævede stk. 1, 2. pkt. indsatte § 7 L, stk. 2, ophævede § 8 M, stk. 1, 3. pkt., indsatte § 8 M, stk. 3,

Lovforslaget (L 108) som fremsat 2. juni 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 2717.

Lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S:

Ændrede § 8 G, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt. og § 8 H, stk. 1, 1. pkt.

Lovforslaget (L 85) som fremsat 6. maj 1998, se FT 1997-98, 2. saml., Till. A, spalte 2121.

Lov nr. 838 af 2. december 1998 om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven, skattekontrolloven og lov en arbejdsmarkedsfond (Investeringsforeninger og fremrykket afregning af kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag):

Indsatte § 16 C, stk. 7.

Lovforslaget (L 36) som fremsat 8. oktober 1998, se FT 1998-99, Till. A, spalte 526.

Side 2514

Lov nr. 1008 af 23. december 1998 om ændring af lov om VækstFonden, lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) (Lån til meget risikobetonede udviklingsprojekter, medfinansiering af innovationsfonde og udviklingsselskaber og VækstFondens overtagelse af administrationen af loven om statsgaranti til udviklingsvirksomhed):

Ændrede § 7 D.

Lovforslaget (L 94) som fremsat 18. november 1998, se FT 1998-99, Till. A, spalte 2426.

Lov nr. 1026 af 23. december 1998 om ændring af forskellige skattelove (International beskatning af udbytter og aktieavancer m.v.):

Ændrede § 2, stk. 2, 1. pkt., § 16 H, stk. 1, 1. pkt., § 16 H, stk. 1, 2. pkt., § 16 H, stk. 1, 3. pkt., indsatte § 33 A, stk. 1, pkt. 4, ændrede § 33 G, stk. 1, 1. pkt. og ophævede § 33 G, stk. 3 og 4.

Lovforslaget (L 53) som fremsat 21. oktober 1998, se FT 1998-99, Till. A, spalte 1481.

Lov nr. 1032 af 23. december 1998 om ændring af ligningsloven (Gratisaktier):

Ændrede den dagældende § 7A, stk. 2 (beløbsgrænsen for friaktier forhøjet fra 6.000 til 8.000 kr.).

Lovforslaget (L 121) som fremsat 2. december 1998, se FT 1998-99, Till. A, spalte 2964.

Lov nr. 1033 af 23. december 1998 om ændring af lov om arbejdsmarkedsfond, kildeskatteloven, ligningsloven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Ændrede § 7 L, stk. 1 og § 8 M, stk. 2.

Lovforslaget (L 122) som fremsat 2. december 1998, se FT 1998-99, Till. A, spalte 2969.

Lov nr. 166 af 24. marts 1999 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (Objektiveringer, justering af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet m.m.):

Ophævede § 5, stk. 5 og indsatte ny stk. 5 og 6, ændrede § 5 B, ophævede § 5 E, stk. 4, § 5 F, stk. 4, ændrede § 7 A, ophævede § 7 N, ændrede § 7 O, stk. 1, 1. pkt., og i § 7 O, stk. 1 indsattes nyt pkt. 5 og 6, ophævede § 7 O, stk. 2, ændrede I § 7 O, stk. 3, ændrede § 8 B, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophævede § 8 K, stk. 4, 2. pkt.

Lovforslaget (L 87) som fremsat 13. november 1998, se FT 1998-99, Till. A, spalte 2144.

Lov nr. 218 af 14. april 1999 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning m.v.):

Ændrede § 8 H, stk. 2, 1. pkt., § 9 C, stk. 4, 4. pkt., § 13, stk. 1, 2. pkt., § 30.

Lovforslaget (L 149) som fremsat 17. december 1998, se FT 1998-99, Till. A, spalte 3438.

Lov nr. 251 af 28. april 1999 om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven):

Side 2515

Ændrede § 9 F.

Lovforslaget (L 226) som fremsat 14. april 1999, se FT 1998-99 Till. A, spalte 5363.

Lov nr. 283 af 12. maj 1999 om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og lov om en arbejdsmarkedsfond (Aktiekøberet-ter i koncernforhold og medarbejder-aktier til ansatte i udenlandske selskaber):

Ændrede § 7 A og § 28.

Lovforslaget (L 169) som fremsat 28. januar 1999, se FT 1998-99, Till. A, spalte 3901.

Lov nr. 284 af 12. maj 1999 om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Fradrag for bidrag til efterlønsordningen og beskatning af tilbagebetalinger fra efterlønsordningen m.v.):

Ændrede § 7, litra y og § 9, stk. 2.

Lovforslaget (L 178) som fremsat 5. februar 1999, se FT 1998-99, Till. A, spalte 4273.

Lov nr. 288 af 12. maj 1999 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år):

Ændrede § 7, litra x, og § 12 A.

Lovforslaget (L 176) som fremsat 5. februar 1999, se FT 1998-99, Till. A, spalte 4209.

Lov nr. 353 af 2. juni 1999 om repatriering:

Ændrede § 7, litra j.

Lovforslaget (L 190) som fremsat 25. februar 1999, se FT 1998-99, Till. A, spalte 4491.

Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord:

Ændrede § 17 A, stk. 2.

Lovforslaget (L 183) som fremsat 10. februar 1999, se FT 1998-99, Till. A, spalte 4285.

Lov nr. 384 af 2. juni 1999 om ændring af vurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (Mindre ejendomme i landzone m.v.):

Ændrede § 14, stk. 2, 4. pkt., 15 J, stk. 1, 1. pkt., § 15 J, stk. 3, 1. pkt., § 15 J, stk. 4., 1. pkt., 15 K, stk. 1, 2 pkt., § 15 K, stk. 2, § 15 P, stk. 1, 3. pkt., og § 15 P, stk. 2, 3. pkt.

Lovforslaget (L 210) som fremsat 25. marts 1999, se FT 1998-99, Till. A, spalte 5044.

Lov nr. 385 af 2. juni 1999 om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler m.v.):

Ændrede § 16, stk. 4.

Lovforslaget (L 211) som fremsat 25. marts 1999, se FT 1998-99, Till. A, spalte 5060.

Lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven (Lempelse af beskatningen af løbende ydelser og goodwill m.v.):

Ændrede § 7 O, stk. 1, nr. 4, § 12, stk. 1, § 12, stk. 7, 1. pkt. og indsatte § 12 B

Lovforslaget (L 212) som fremsat 25. marts 1999, se FT 1998-99, Till. A, spalte 5097.

Side 2516

Lov nr. 946 af 20. december 1999 om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven (erstatninger m.v. for overgreb under Anden Verdenskrig, forhøjelse af bundfradrag for ydelser fra sociale lande og skattefritagelse for støjbegrænsningstilskud m.v.):

Ændrede § 7, litra z, og § 7 F og indsatte ny § 7 S og § 7 T

Lovforslaget (L 44) som fremsat 13. oktober 1999, se FT 1999-2000, Till. A spalte 1189.

Lov nr. 955 af 20. december 1999 om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven. (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.):

Ændrede § 7 K, § 7 O, indsatte §§ 7 U, ændrede § 9, stk. 2, ophævede § 9, stk. 4-9, indsatte ny § 9, stk. 4-6, indsatte § 9 A, ændrede § 9 E, § 13, indsatte § 16, stk. 11, og § 31 og ændrede § 33 A, stk. 2.

Lovforslaget (L 88) som fremsat 4. november 1999, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 2394.

Lov nr. 958 af 20. december 1999 om ændring af forskellige skattelove. (Justering af pinsepakken m.m.):

Indsatte § 7 V, ændrede § 14, stk. 2, § 15, stk. 2, § 15 J, stk. 1, § 15 K, stk. 2 og § 15 P.

Lovforslaget (L 85) som fremsat 3. november 1999, se FT 1999-2000, spalte 2216.

Lov nr. 959 af 20. december 1999 om forslag til lov om ændring af pensionsafkastningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Opfølgning på pinsepakken m.v.):

Ændrede § 33, stk. 1, 1. pkt.

Lovforslaget (L 93) som fremsat 17. november 1999, se FT 1999-2000, spalte 2583.

Lov nr. 966 af 20. december 1999 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om børns retsstilling, lov om påligningen af indkomstskat til staten og lov om en børnefamilieydelse. (Større privat ansvar for forsørgelse, målretning af særligt børnetilskud og forhøjelse af grænse for modregning i børnefamilieydelsen):

Ændrede § 10. Nyaffattede § 11.

Lovforslaget (L 5) som fremsat 7. oktober 1999, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 861.

Lov nr. 57 af 25. januar 2000 om ændring af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) med flere love (Ændring af reglerne om introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde m.v.):

Ændrede § 7, litra j.

Lovforslaget (L 148) som fremsat 8. december 1999, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 3927.

Lov nr. 105 af 14. februar 2000 om ændring af forskellige skattelove (investeringsforeninger, dobbelt bundgrænse til ægtefæller og arveafkald):

Indsatte ny § 16 A, stk. 8 og ændrede § 16 C.

Side 2517

Lovforslaget (L 154) som fremsat 16. december 1999, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 4382.

Lov nr. 410 af 31. maj 2000 om ændring af lov om Vækstfonden og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)(Garantier for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder, supplerende instrumenter til at finansiere meget risikobetonede projekter og adgang til, at Vækstfonden kan formidle kontakt mellem virksomheder og private investorer):

Ændrede § 7 D.

Lovforslaget (L 194A) som fremsat den 9. februar 2000, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 5286.

Lov nr. 413 af 31. maj 2000 om ændring af lov om Vækstfonden og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)(Jobskabelse på særlige vilkår):

Ændrede § 7 D.

Lovforslaget (L 194B) som fremsat den 9. februar 2000, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 5286.

Lov nr. 437 af 31. maj 2000 om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og ligningsloven (Stramning af betingelserne for, at sælgeren kan undgå at hæfte for mangler m.v.):

Indsatte § 7 F, stk. 1, nr. 12.

Lovforslaget (L 152) som fremsat den 15. december 1999, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 4151.

Lov nr. 452 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige skattelove (Elselskabers overgang til almindelig skattepligt m.v. – elreformen):

Ændrede § 8 G, stk. 1 og 2, og § 8 H, stk. 1.

Lovforslaget (L 155) som fremsat den 16. december 1999, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 4424.

Lov nr. 453 af 31. maj 2000 om ændring af ligningsloven og fusionsskatteloven (Ændring af genbeskatningsreglerne ved skattefri spaltning m.v.):

Ændrede § 33 E, stk. 2 og 6, samt indsatte § 33 E, stk. 10-12.

Lovforslaget (L 236) som fremsat den 29. marts 2000, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 6446.

Lov nr. 458 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige skattelove, lov om en arbejdsmarkedsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Ændring af beskatningen af fri bil og bil ydet som udbytte):

Ændrede § 8 M, stk. 1, nyaffattede § 16, stk. 4, 1. og 2. pkt., samt indsatte § 16 A, stk. 10.

Lovforslaget (L 238) som fremsat den 29. marts 2000, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 6511.

Side 2518

Lov nr. 459 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige skattelove, lov om en arbejdsmarkedsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Hovedaktionærer med fleres personalegoder og udbytter):

Ændrede § 16, stk. 5 og 6, samt nyaffattede § 16, stk. 9 og § 16, stk. 10.

Lovforslaget (L 237) som fremsat den 29. marts 2000, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 6465.

Lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater:

Indsatte § 8 C.

Lovforslaget (L 268) som fremsat den 5. april 2000, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 7501.

Lov nr. 464 af 31. maj 2000 om ændring af skattestyrelsesloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager):

Ændrede § 7 Q, stk. 1, nr. 1, nyaffattede § 7 Q, stk. 1, nr. 2, indsatte nyt § 7 Q, stk. 2, stk. 2 blev herefter stk. 3, samt ændrede det nye § 7 Q, stk. 3.

Lovforslaget (L 267) som fremsat den 5. april 2000, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 7469.

Lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU):

Ændrede § 31, stk. 1.

Lovforslaget (L 254) som fremsat den 30. marts 2000, se FT 1999-2000, Till. A, spalte 7193.

Lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Ændring af regler om personlige tillæg, helbredstillæg og forhøjelse af satser):

Ændrede § 7, litra i.

Lovforslaget (L 54) som fremsat 11. oktober 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 1484.

Lov nr. 1253 af 20. december 2000 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, lov om integration af udlændinge i Danmark, lov om en arbejdsmarkedsfond, lov om påligningen af indkomstskat til staten, lov om beskatning af pensionsordninger, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om social service m.v. (Konsekvensrettelser som følge af gennemførelsen af voksen- og efteruddannelsesreformen m.m.):

Indsatte nyt § 31, stk. 1, sidste pkt.

Lovforslaget (L 106) som fremsat 10. november 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 2469.

Lov nr. 1283 af 20. december 2000 om ændring af forskellige skattelove (Succession i konto for opsparet overskud og justering af reglerne om beskatning af løbende ydelser):

Ændrede § 12 B, stk. 4, 5 og 9.

Lovforslaget (L 34) som fremsat den 4. oktober 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 891.

Side 2519

Lov nr. 1284 af 20. december 2000 om ændring af selskabsskatteloven og ligningsloven (CFC-beskatning ved gunstige skatteudskydelsesordninger samt fradragsbeskæring ved koncerninterne præmiebetalinger):

Nyaffattede § 16 H, stk. 1, 1. pkt., samt indsatte § 16 H, stk. 4.

Lovforslaget (L 35) som fremsat den 4. oktober 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 919.

Lov nr. 1286 af 20. december 2000 om ændring af ligningsloven, lov om VækstFonden og forskellige andre love (Beskatning ved aflønning i form af aktier, tegningsretter og aktiekøberetter):

Indsatte nyt sidste punktum i § 7 A, stk. 1, nr. 1, ændrede § 9 C, stk. 4, 4. pkt., nyaffattede § 28, stk. 1, og ændrede § 28, stk. 2, indsatte nyt § 28, stk. 4, ændrede nye § 28, stk. 5, samt indsatte § 28, stk. 6-12, ændrede nye § 28, stk. 21, samt indsatte §§ 28 A-28 C.

Lovforslaget (L 37) som fremsat den 4. oktober 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 949.

Lov nr. 1291 af 20. december 2000 om ændring af personskatteloven og ligningsloven (Uændret personfradrag i 2001 for personer over 18 år m.v.):

Ændrede § 9 F.

Lovforslaget (L 52) som fremsat den 11. oktober 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 1471.

Lov nr. 1298 af 20. december 2000 om ændring af ligningsloven (Afgift af rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser):

Indsatte § 17 E.

Lovforslaget (L 95) som fremsat den 10. november 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 2334.

Lov nr. 1300 af 20. december 2000 om ændring af ligningsloven (Ændrede regler for skattefri rejsegodtgørelse og havdagsfradrag):

Ændrede § 9 A, herunder nyaffattede § 9 A, stk. 9 og indsatte nyt § 9 A, stk. 10, 3. pkt., samt ændrede § 9 G.

Lovforslaget (L 97) som fremsat den 10. november 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 2364.

Lov nr. 1301 af 20. december 2000 om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Computer med tilbehør og fri telefon):

Ændrede § 16, stk. 1, nyaffattede § 16, stk. 3, nr. 3, ændrede § 16, stk. 10, samt indsatte § 16, stk. 12.

Lovforslaget (L 98) som fremsat den 10. november 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 2373.

Lov nr. 105 af 13. februar 2001 om ændring af lov om VækstFonden og ligningsloven (Udvidelse af VækstFondens muligheder for at yde medfinansiering til enkeltvirksomheder og udviklingsselskaber og visse muligheder for at yde medfinansiering til virksomheder, der ikke er små og mellemstore):

Nyaffattede § 7 D.

Side 2520

Lovforslaget (L 62) som fremsat den 25. oktober 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 1663.

Lov nr. 284 af 25. april 2001 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse, sagsbehandling m.v.)

Ændrede § 9, stk. 2.

Lovforslaget (L 136) som fremsat den 15. december 2000, se FT 2000-01, Till. A, spalte 3082.

Lov nr. 339 af 16. maj 2001 om ændring af forskellige skattelove (Lempelse af frister og mulighed for indbetaling til selskabet ved negativ anskaffelsessum eller indskudskonto):

Indsatte nyt § 7 A, stk. 7, sidste pkt.

Lovforslaget (L 184) som fremsat den 15. marts 2001, se FT 2000-01, Till. A, spalte 5512.

Lov nr. 480 af 7. juni 2001 om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, lov om regionale faglige kulturmiljøråd, lov om planlægning og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Styrkelse af kulturmiljøindsatsen):

Nyaffattede § 15 K, stk. 1, og indsatte nye § 15 K, stk. 2 og 3.

Lovforslaget (L 229) som fremsat den 25. april 2001, se FT 2000-01, Till. A, spalte 7148.

Lov nr. 483 af 7. juni 2001 om ændring af vurderingsloven og andre skattelove (Justering af vurderingsorganisationen m.v.):

Ændrede § 17 B.

Lovforslaget (L 183) som fremsat den 15. marts 2001, se FT 2000-01, Till. A, spalte 5466.

Lov nr. 135 af 20. marts 2002 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for lommepenge og gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, m.v.):

Nyaffattede § 7, litra a og § 7, litra l, ændrede § 7, litra j, samt nyaffattede § 31, stk. 1, 5. og 6. pkt., og § 31, stk. 6.

Lovforslaget (L 14) som fremsat den 6. december 2001, se FT 2001-02, Till. A, spalte 250.

Lov nr. 262 af 8. maj 2002 om ændring af ligningsloven (Større skattefrihed ved udlejning af værelser):

Ændrede § 15 P, stk. 1 og 3, samt nyaffattede § 15 P, stk. 2, 3. pkt.

Lovforslaget (L 48) som fremsat den 9. januar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 1133.

Lov nr. 263 af 8. maj 2002 om ændring af ligningsloven (Hjemme-pc-ordning samt skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation):

Ændrede § 9, stk. 2, 1. pkt., og § 16, stk. 1, nyaffattede § 16, stk. 3, nr. 3, og § 16, stk. 12, samt indsatte § 16, stk. 13.

Lovforslaget (L 55) som fremsat den. 17. januar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 1415.

Side 2521

Lov nr. 269 af 8. maj 2002 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Forsøgsordning med 150 pct. fradrag for forskningsudgifter):

Indsatte § 8 Q.

Lovforslaget (L 107) som fremsat den 20. februar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 2849.

Lov nr. 270 af 8. maj 2002 om ændring af forskellige skattelove (Afskaffelse af efterbeskatningskravet i kildeskattelovens § 48 E m.v.):

Ændrede § 7 L, stk. 1.

Lovforslaget (L 108) som fremsat den 20. februar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 2857.

Lov nr. 271 af 8. maj 2002 om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og andre love (Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m.v.):

Ændrede § 7, litra i og litra j, nyaffattede § 7, litra p, ændrede § 7, litra ø, nyaffattede § 7 F, stk. 1, nr. 2, indsatte § 9, stk. 5, samt ændrede § 9 D, stk. 1, 1. pkt., og § 12 A, stk. 1, sidste pkt.

Lovforslaget (L 136) som fremsat den 27. februar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 3252.

Lov nr. 290 af 15. maj 2002 om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove (Loft over ejendomsværdiskatten og ejendomsværdiskat ved flytning):

Ændrede § 14, stk. 2, 4. og 6. pkt., indsatte § 15 A, stk. 2, ændrede § 15 J, stk. 1, 3, og 4, § 15 K, stk. 1 og 4, og § 15 P, stk. 1 og 2, samt § 16, stk. 9.

Lovforslaget (L 100) som fremsat den 8. februar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 2746.

Lov nr. 292 af 15. maj 2002 om ændring af vurderingsloven, skattestyrelsesloven og andre skattelove (Forenkling og modernisering af vurderingsorganisationen og vurderingsprocessen m.v.):

Ændrede § 16, stk. 5 og 9.

Lovforslaget (L 180) som fremsat den 20. marts 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 4631.

Lov nr. 313 af 21. maj 2002 om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre love (Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler):

Ændrede § 2, stk. 2, og § 15, stk. 1, ophævede § 15, stk. 2, 5. pkt., ændrede § 16 C, stk. 6, nyaffattede § 16 H, ændrede 33, stk. 8, samt ophævede § 33, stk. 8, 3. og 4. pkt.

Lovforslaget (L 99) som fremsat den 7. februar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 2591.

Lov nr. 342 af 27. maj 2002 om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. samt ændring af ligningsloven (Skattestop, afgiftsned-Side 2522sættelse for miljøvenlige motorcykler, afgiftsfritagelse for køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler og motorcykler, ændrede regler for brugte biler m.v. samt ændret firmabilbeskatning af varebiler):

Indsatte § 16, stk. 4, 10. og 11. pkt.

Lovforslaget (L 181) som fremsat den 20. marts 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 4705.

Lov nr. 357 af 6. juni 2002 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og lov om en satsreguleringsprocent (Ændring af Den Særlige Pensionsopsparing m.v.)

Nyaffattede § 7 L, stk. 2 og § 8 M, stk. 3.

Lovforslaget (L 46) som fremsat den 9. januar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 1089.

Lov nr. 388 af 6. juni 2002 om ændring af skattestyrelsesloven og ligningsloven (Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager m.v., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne):

Nyaffattede § 7 Q, stk. 1, nr. 1.

Lovforslaget (L 54) som fremsat den 17. januar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 1394.

Lov nr. 389 af 6. juni 2002 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger):

Nyaffattede § 30.

Lovforslaget (L 97) som fremsat den 6. februar 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 2547.

Lov nr. 391 af 6. juni 2002 om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Afskrivning af kunstkøb og skattefrihed for visse hæderspriser):

Nyaffattede § 7, litra v.

Lovforslaget (L 188) som fremsat den 4. april 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 5127.

Lov nr. 394 af 6. juni 2002 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skatteloven (Succession for nære medarbejdere, aktier i selskaber af finansiel karakter, generationsskifte):

Ændrede § 12 B, stk. 5, § 16 C, stk. 4 og 7, samt § 18, stk. 10.

Lovforslaget (L 194) som fremsat den 5. april 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 5229.

Lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S:

Ændrede § 8 G, stk. 1 og 2 og § 8 H, stk. 1.

Lovforslaget (L 185) som fremsat den 4. april 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 5057.

Lov nr. 438 af 10. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område m.fl. love (Bagudbetaling af kontanthjælp m.v., ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af bemyndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland på døgninstitutioner m.v., ændring af reglerne om fleksydelse og om lægers honorering i koordinationsudvalg):

Side 2523

Nyaffattede § 8 O.

Lovforslaget (L 161) som fremsat den 13. marts 2002, se FT 2001-02, Till. A, spalte 4223.

Lov nr. 1044 af 17. december 2002 om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. samt om ændring af udlændingeloven og forskellige skattelove (Ophævelse af jugoslaverloven):

Ændrede § 9 F, stk. 3.

Lovforslaget (L 22) som fremsat den 2. oktober 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 370.

Lov nr. 1056 af 17. december 2002 om ændring af ligningsloven (Fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen):

Indsatte § 9 C, stk. 9.

Lovforslaget (L 41) som fremsat den 31. oktober 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 940.

Lov nr. 1060 af 17. december 2002 om ændring af ligningsloven og lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (Fremme af privat udlejningsbyggeri)

Indsatte § 8 R.

Lovforslaget (L 68) som fremsat den 6. november 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 1453.

Lov nr. 1061 af 17. december 2002 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsbehandlinger):

Ændrede § 30, stk. 1, indsatte ny § 30, stk. 2, stk. 2-6 blev herefter til stk. 3-6, ændrede § 30, stk. 3, stk. 5 og stk. 6, samt indsatte § 30 A.

Lovforslaget (L 77) som fremsat den 7. november 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 1811.

Lov nr. 1062 af 17. december 2002 om ændring af virksomhedsskatteloven og andre skattelove (Udligningsordning for kunstnere):

Ændrede § 7 O, stk. 1.

Lovforslaget (L 78) som fremsat den 7. november 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 1825.

Lov nr. 1064 af 17. december 2002 om ændring af ligningsloven og momsloven (Fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde):

Nyaffattede § 7, samt ændrede § 7 O, stk. 1, § 9 A, stk. 10 og § 33 A, stk. 2.

Lovforslaget (L 81) som fremsat den 7. november 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 1890.

Lov nr. 1089 af 17. december 2002 om støttede private ungdomsboliger:

Indsatte § 7 X.

Lovforslaget (L 56) som fremsat den 6. november 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 1195.

Side 2524

Lov nr. 232 af 2. april 2003 om ændring af forskellige skattelove (Investeringsforeninger med få medlemmer):

Ændrede § 2, stk. 1 og 4, § 16 A, stk. 6, indsatte § 16 A, stk. 11, § 16 B, stk. 3, 2. pkt., § 16 C, stk. 2, 2. pkt., nyaffattede § 16 C, stk. 3, nr. 1, 2 og 9, ændrede § 16 C, stk. 3, nr. 9, ændrede § 16 C, stk. 4, 1. pkt., nyaffattede § 16, stk. 5, 2. pkt., samt indsatte § 16 C, stk. 6, 2. og 4. pkt.

Lovforslaget (L 113) som fremsat 6. december 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 2493.

Lov nr. 394 af 28. maj 2003 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Forbedring af vilkårerne for medarbejderaktieordninger):

Nyaffattede § 7 A, stk. 1, ændrede § 7 A, stk. 2, 6. pkt., ophævede § 7 A, stk. 2, 7. pkt., og stk. 4 og 5, indsatte § 7 H, ændrede § 9 C, stk. 4, 4. pkt., nyaffattede § 28, samt ophævede §§ 28 A, 28 B og 28 C.

Lovforslaget (L 67) som fremsat 6. november 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 1351.

Lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed:

Nyaffattede § 5, stk. 4, § 15, stk. 2, og § 17 E, stk. 1.

Lovforslaget (L 176) som fremsat 12. marts 2003, se FT 2002-03, Till. A, spalte 4642.

Lov nr. 421 af 10. juni 2003 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love (Valgfrihed i SP-ordningen):

Ændrede § 7 L, stk. 2, og § 8 M, stk. 3.

Lovforslaget (L 195) som fremsat 13. marts 2003, se FT 2002-03, Till. A, spalte 6002.

Lov nr. 442 af 10. juni 2003 om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (Lavere skat på arbejdsindkomst):

Indsatte ny punktum i § 8 M, stk. 2, og § 9 J.

Lovforslaget (L 219) som fremsat den 23. april 2003, se FT 2002-03, Till. A, spalte 6773.

Lov nr. 447 af 10. juni 2003 om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love (Tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser mv.)

Nyaffattede § 31, stk. 1, 5. pkt.

Lovforslaget (L 74) som fremsat den 6. november 2002, se FT 2002-03, Till. A, spalte 1604.

Lov nr. 903 af 17. november 2003 om ændring af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, ligningsloven, lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. og lov om finansiel virksomhed (Forenkling og stramning af tildelingskriterier m.v.):

Ændrede § 8 R, stk. 1.

Lovforslaget (L 10) som fremsat den 8. oktober 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 241.

Lov nr. 974 af 5. december 2003 om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål (grænsegængeraftale):

Side 2525

Ændrede § 9 C, stk. 9, indsatte nyt 3. pkt. i § 9 C, stk. 9, og 3. pkt. blev herefter til 4. pkt.

Lovforslaget (L 59) som fremsat den 5. november 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 1940.

Lov nr. 1161 af 19. december 2003 om ændring af ligningsloven (Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v.)

Ændrede § 7, nr. 9, indsatte § 7, nr. 27, nyaffattede § 7 K, stk. 1, ophævede § 7 K, stk. 3, stk. 4, stk. 9, 3. og 4. pkt., og stk. 10, nyaffattede § 7 K, stk. 9, samt ændrede § 9 A, stk. 10, § 9 C, stk. 3 og 4, § 15 K, stk. 3, og § 16, stk. 3.

Lovforslaget (L 30) som fremsat den 9. oktober 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 869.

Lov nr. 1163 af 19. december 2003 om ændring af ligningsloven (Fritagelse af skat af findeløn og dusører m.v.):

Ændrede § 7, nr. 1, indsatte § 7, nr. 28, ændrede § 7 O, stk. 1, samt ophævede § 7 O, stk. 1, nr. 5.

Lovforslaget (L 63) som fremsat den 5. november 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 2116.

Lov nr. 1215 af 27. december 2003 om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og ligningsloven (Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning):

Ophævede § 33, stk. 3, mens stk. 4-8 herefter blev stk. 3-7. Nyaffattede § 33, stk. 5.

Lovforslaget (L 27) som fremsat den 9. oktober 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 787.

Lov nr. 1235 af 27. december 2003 om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer):

Ændrede § 7 F, stk. 1, nr. 2.

Lovforslaget (L 74) som fremsat den 13. november 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 2482.

Lov nr. 151 af 15. marts 2004 om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven og dødsboskatteloven (Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier og medarbejderobligationer)

Ændrede § 7 A, stk. 1, nr. 2 og 3, samt ophævede § 7 A stk. 1, nr. 2, 5. og 6. pkt.

Lovforslaget (L 87) som fremsat den 19. november 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 2815.

Lov nr. 221 af 31. marts 2004 ændring af forskellige skattelove (Rentebeskatningsdirektivet, rente/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, bruttobeskattede personer):

Ændrede § 7 A, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 15, stk. 7 og 10, nyaffattede § 28, stk. 6, ophævede § 28, stk. 7, 3. pkt., nyaffattede § 28, stk. 8, ophævede § 28, stk. 9, 3. pkt., Side 2526 indsatte § 28, stk. 10, stk. 10 blev herefter stk. 11, ændrede § 28, stk. 11, samt indsatte § 33 E, stk. 6, 2.-5. pkt.

Lovforslaget (L 119) som fremsat den 17. december 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 4146.

Lov nr. 222 af 31. marts 2004 om ændring af lov om social service og ligningsloven (Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed, indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse m.v.):

Ændrede § 7, nr. 9.

Lovforslaget (L 104) som fremsat den 10. december 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 3760.

Lov nr. 289 af 27. april 2004 om ændring af ligningsloven (Fortsættelse og justering af 150 pct. fradrag for forskningsudgifter):

Nyaffattede § 8 Q, stk. 1 og 2.

Lovforslaget (L 132) som fremsat den 21. januar 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 4803.

Lov nr. 302 af 30. april 2004 om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (Fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst):

Nyaffattede § 8 M, stk. 2, 4. og 5. pkt., og § 9 J, stk. 2.

Lovforslaget (L 185) som fremsat den 17. marts 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 6691.

Lov nr. 358 af 19. maj 2004 om ændring af forskellige skattelove (Annullering af egne aktier):

Indsatte § 16 A, stk. 12.

Lovforslaget (L 173) som fremsat den 24. februar 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 6274.

Lov nr. 457 af 9. juni 2004 om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove (Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger):

Indsatte § 6 B, ændrede § 7 A, stk. 1, nr. 3, og § 8 R, stk. 2, 3. pkt., nyaffattede § 17 E, stk. 1 og 2, samt ændrede § 17 E, stk. 5 og 6.

Lovforslaget (L 60) som fremsat den 5. november 2003, se FT 2003-04, Till. A, spalte 1960.

Lov nr. 458 af 9. juni 2004 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven (Forenklinger m.v.):

Nyaffattede § 2, stk. 1 og 2, ophævede § 4 A, Ændrede § 8 K, stk. 1, § 12, stk. 7, § 12 B, stk. 11, indsatte § 16 A, stk. 1, 3. pkt., og § 16 B, stk. 4, stk. 4 blev herefter stk. 5, ændrede § 17 A, stk. 1, ophævede § 17 B, stk. 1, stk. 2 blev herefter til stk. 1, ændrede § 33 E, stk. 3 og 5, samt indsatte § 33 E, stk. 3, 2. pkt., og § 33 E, stk. 5, 2. pkt.

Side 2527

Lovforslaget (L 126) som fremsat den 14. januar 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 4624.

Lov nr. 459 af 9. juni 2004 om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af beløbsgrænsen for skattefradraget i forbindelse med gavebeløb til almenvelgørende organisationer mv.):

Ændrede § 8 A, stk. 1, 3. pkt.

Lovforslaget (L 176) som fremsat den 27. januar 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 6332.

Lov nr. 463 af 9. juni 2004 om ændring af ligningsloven (Fradrag for forskeres rejseudgifter og periodisering af tilskudsbevillinger til forskning):

Indsatte § 9 A, stk. 10 og § 27 B.

Lovforslaget (L 212) som fremsat den 31. marts 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 7256.

Lov nr. 464 af 9. juni 2004 om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl (Den skattemæssige behandling af CO2-kvoter og sildekvoter og tilpasninger af CO2-afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug):

Indsatte § 7 Y.

Lovforslaget (L 229) som fremsat den 14. april 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 7873.

Lov nr. 468 af 9. juni 2004 om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, ligningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og kildeskatteloven (Arbejdsmarkedsbidrag ved arbejde for udenlandske arbejdsgivere m.v.):

Ændrede § 8 M, stk. 1, 2. pkt., samt nyaffattede § 9 J, stk. 1, 2. pkt.

Lovforslaget (L 237) som fremsat den 28. april 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 8393.

Lov nr. 490 af 9. juni 2004 om ændring af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, ligningsloven, lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., lov om finansiel virksomhed og lov om tilsyn med firmapensionskasser (Indførelse af tilskudsordning, opgørelse af boligbehov og ændring af tildelingskriterier m.v.):

Nyaffattede § 7 X, ændrede § 8 R, stk. 1, samt nyaffattede § 8 R, stk. 1, nr. 1.

Lovforslaget (L 213) som fremsat den 31. marts 2004, se FT 2003-04, Till. A, spalte 7272.

Lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet Danmark:

Ændrede § 8 G, stk. 1 og 2, og § 8 H, stk. 1.

Lovforslaget (L 82) som fremsat den 19. oktober 2004, se FT 2004-05, 1. saml., Till. A, spalte 2381.

Lov nr. 1386 af 20. december 2004 om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove (Kvoter og betalingsrettigheder):

Nyaffattede § 7 Y.

Side 2528

Lovforslaget (L 28) som fremsat den 7. oktober 2004, se FT 2004-05, 1. saml., Till. A, spalte 772.

Lov nr. 1389 af 20. december 2004 om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvidelse af reglerne for afskrivning på kunstkøb):

Indsatte § 8 A, stk. 3, ændrede § 8 H, stk. 2, samt indsatte § 8 S.

Lovforslaget (L 39) som fremsat den 20. oktober 2004, se FT 2004-05, 1. saml., Till. A, spalte 1132.

Lov nr. 1392 af 20. december 2004 om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2005):

Ændrede § 30, stk. 1 – 2, og stk. 4 – 6, § 30 A, stk. 1 – 2, og stk. 5.

Lovforslaget (L 125) som fremsat den 17. november 2004, se FT 2004-05, 1. saml., Till. A, spalte 3212.

Lov nr. 1447 af 22. december 2004 om ændring af lov om social service og ligningsloven (Frit valg af ledsager m.v.)

Nyaffattede § 7, nr. 8, samt ændrede § 7, nr. 9.

Lovforslaget (L 113) som fremsat den 17. november 2004, se FT 2004-05, 1. saml., Till. A, spalte 3069.

Lov nr. 325 af 18. maj 2005 om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse):

Indsatte § 17 A, stk. 4.

Lovforslaget (L 96) som fremsat den 23. februar 2005, se FT 2004-05, 2. saml., Till. A, spalte 1552.

Lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk:

Nyaffattede § 9 A, stk. 11, 1. pkt., ændrede § 33, stk. 6, og § 33 A, stk. 1, samt ophævede § 33 C.

Lovforslaget (L 94) som fremsat den 23. februar 2005, se FT 2004-05, 2. saml., Till. A, spalte 1453.

Lov nr. 407 af 1. juni 2005 om ændring af forskellige skattelove (Investeringsselskaber og hedgeforeninger):

Ophævede § 5 E, ændrede § 16 A, stk. 1, 3. pkt., ophævede § 16 A, stk. 8, nyaffattede § 16 C, stk. 1, 1., 4. og 5. pkt., ændrede 2. pkt., og indsatte 7. pkt., nyaffattede § 16 C, stk. 3, nr. 7, ændrede § 16 C, stk. 3, nr. 9, og stk. 4, samt indsatte § 16 C, stk. 11-15.

Lovforslaget (L 98) som fremsat den 24. februar 2005, se FT 2004-05, 2. saml., Till. A, spalte 3851.

Lov nr. 408 af 1. juni 2005 om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven (Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing):

Side 2529

Indsatte § 2, stk. 3, stk. 3 og 4 blev herefter stk. 4 og 5, samt nyaffattede § 2, stk. 5, 2. pkt.

Lovforslaget (L 120) som fremsat den 2. marts 2005, se FT 2004-05, 2. saml., Till. A, spalte 4904.

Lov nr. 425 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne):

Ændrede § 9 F, stk. 1, § 12 B, stk. 10, § 28, stk. 4 og 5, og § 30 A, stk. 1, nr. 2, samt indsatte § 31, stk. 1, 6. pkt., og § 33 A, stk. 2, 2. pkt.

Lovforslaget (L 148) som fremsat den 6. april 2005, se FT 2004-05, 2. saml., Till. A, spalte 6623.

Lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatning):

Ophævede § 5 H, ændrede § 5 I, stk. 1, § 8 G, stk. 1 og 2, § 8 H, stk. 1, § 16 B, stk. 1, indsatte § 33, stk. 5, 4. pkt., ændrede § 33 D, stk. 1, nyaffattede § 33 D, stk. 5, samt ophævede § 33 D, stk. 6 og 9, og § 33 E.

Lovforslaget (L 121) som fremsat den 2. marts 2005, se FT 2004-05, 2. saml., Till. A, spalte 4946.

Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.):

Ændrede »Ligningsrådet« til »Skatterådet« i hele loven, på nær i § 8 B, stk. 2, 4. og 5. pkt., ændrede § 7 A, stk. 5, § 7 H, stk. 5, § 7 L, stk. 2, § 7 Q, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 3, § 8 A, stk. 2, § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 M, stk. 3, § 8 S, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 3, § 12 B, stk. 2, og § 13, stk. 2, ophævede §§ 14 B-14 E, og § 14 G, stk. 1, 3. pkt., stk. 3, 2. pkt., og stk. 7, 2. pkt., ændrede § 14 G, stk. 3 og 5-7, § 16 A, stk. 2 og 3, § 16 B, stk. 2, § 16 C, stk. 12, § 17 A, stk. 4, § 17 E, stk. 3, 5 og 6, § 27 B, stk. 1 og 2, og § 28, stk. 7 og 8, ophævede § 32 E samt ændrede § 32 F, § 33 E, stk. 10 og 11, og § 33 G, stk. 1.

Lovforslaget (L 111) som fremsat den 24. februar 2005, se FT 2004-05, 2. saml., Till. A, spalte 4357.

Lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven):

Ændrede § 7 F, stk. 1, nr. 6.

Lovforslaget (L 5) som fremsat den 23. februar 2005, se FT 2004-05, 2. saml., Till. A, spalte 114.

Lov nr. 1182 af 12. december 2005 om ændring af forskellige skattelove (Udvidelse af definitionen af aktieombytning, skattemæssigt transparente enheder, SE- og SCE-selskabers flytning af hjemsted):

Indsatte fodnote 1) til lovens titel, og § 33, stk. 4, stk. 4 blev herefter stk. 5, samt ændrede § 33, stk. 5.

Lovforslaget (L 19) som fremsat den 5. oktober 2005, se FT 2005-06, Till. A, spalte 391.

Lov nr. 1411 af 21. december 2005 om ændring af ligningsloven m.m. (Justering af reglerne for medarbejderaktier):

Side 2530

Indsatte § 7 A, stk. 1, nr. 1, 2. og 4. pkt., og § 7 A, stk. 1, nr. 2, 2. og 4. pkt., ændrede § 7 A, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2 og 3, ophævede § 7 A, stk. 5, 2. pkt., indsatte § 7 H, stk. 1, 3. pkt., nyaffattede § 7 H, stk. 2, nr. 6, indsatte § 7 H, stk. 3 og 4, stk. 3-9 blev herefter til stk. 5-11, nyaffattede § 7 H, stk. 7, ændrede § 7 H, stk. 8-10, ophævede det gamle § 7 H, stk. 9, ændrede § 16 B, stk. 1, indsatte § 16 B, stk. 4, stk. 4 og 5 blev herefter stk. 5 og 6, indsatte § 28, stk. 1, 7. pkt., samt ændrede § 28, stk. 11.

Lovforslaget (L 56) som fremsat den 9. november 2005, se FT 2005-06, Till. A, spalte 1573.

Lov nr. 1414 af 21. december 2005 om ændring af forskellige skattelove m.v. (Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven):

Ændrede § 7 A, stk. 1, nr. 1 og 2, § 12 B, stk. 5, § 15, stk. 2, § 16 A, stk. 1 og 6-11, og § 16 B, stk. 1, indsatte § 16 B, stk. 6, stk. 6 blev herefter stk. 7, nyaffattede § 16 C, stk. 3, nr. 6, ændrede § 16 C, stk. 3, nr. 7-8, nyaffattede § 16 C, stk. 4 og 5, 2. pkt., ændrede § 16 C, stk. 7 og 1-15, § 16 H, stk. 1 og stk. 1, nr. 1-2, indsatte § 16 H, stk. 1, nr. 3, samt ændrede § 33 G, stk. 1.

Lovforslaget (L 79) som fremsat den 16. november 2005, se FT 2005-06, Till. A, spalte 2300.

Lov nr. 1419 af 21. december 2005 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Indførelse af ekstra tillægsydelse, ophævelse af regler om nedsat invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsydelse for gifte og fritagelse for ekstra tillægsydelse i den skattepligtige indkomst):

Ændrede § 7, nr. 8.

Lovforslaget (L 68) som fremsat den 16. november 2005, se FT 2005-06, Till. A, spalte 2047.

Lov nr. 1421 af 21. december 2005 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering):

Indsatte § 7, nr. 29.

Lovforslaget (L 70) som fremsat den 16. november 2005, se FT 2005-06, Till. A, spalte 2066.

Lov nr. 68 af 7. februar 2006 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for kloakforsyningers udgifter til historiske tjenestemandspensioner):

Indsatte § 7 Z.

Lovforslaget (L 76) som fremsat den 16. november 2005, se FT 2005-06, Till. A, spalte 2170.

Lov nr. 306 af 19. april 2006 om ændring af ligningsloven (Afskaffelse af hensættelsesafgiften):

Ophævede § 17 E.

Side 2531

Lovforslaget (L 77) som fremsat den 16. november 2005, se FT 2005-06, Till. A, spalte 2178.

Lov nr. 308 af 19. april 2006 om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen):

Indsatte § 2, stk. 1, 2. pkt., ændrede § 2, stk. 2, indsatte § 2, stk. 2, 3. pkt., nyaffattede § 2, stk. 3, ændrede § 15, stk. 4, indsatte § 16 H, stk. 2, 5. pkt., samt ændrede § 16 H, stk. 3.

Lovforslaget (L 116) som fremsat den 14. december 2005, se FT 2005-06, Till. A, spalte 3250.

Lov nr. 405 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure og frivillig indberetning af gaver m.v.):

Ændrede § 5 A, § 9 E, stk. 4, § 12 B, stk. 2 og 3, § 16 B, stk. 5, og § 32 D, nr. 3.

Lovforslaget (L 121) som fremsat den 11. januar 2006, se FT 2005-06, Till. A, spalte 3586.

Lov nr. 406 af 8. maj 2006 om ændring af selskabsskatteloven, vurderingsloven og andre skattelove (Udjævningsreserver i kredit- og kautionsforsikringsselskaber, ændrede regler for skov- og ejerboligfordeling m.v.):

Nyaffattede § 8 B, stk. 2, 2. pkt.

Lovforslaget (L 123A) som fremsat den 18. januar 2006, se FT 2005-06, Till. A, spalte 3651.

Lov nr. 514 af 7. juni 2006 om ændring af personskatteloven og andre skattelove (Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som led i den kommunale finansieringsreform m.v.):

Ophævede § 7 A, stk. 4, stk. 5 blev herefter stk. 4.

Lovforslaget (L 207) som fremsat den 29. marts 2006, se FT 2005-06, Till. A, spalte 6642.

Lov nr. 515 af 7. juni 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. (Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen):

Ændrede § 7, nr. 9, 11 og 20, ophævede § 7 C, ændrede § 7 F, stk. 1, nr. 6, § 7 Q, stk. 1, nr. 1, § 8 B, stk. 3, § 8 F, stk. 1, § 8 G, stk. 2 og 6, ophævede § 8 J, stk. 4 og § 8 N, nyaffattede § 9, stk. 7, 1. og 2. pkt., samt ændrede § 9 C, stk. 7, § 9 H, stk. 1, § 15 A, stk. 1, § 16, stk. 1, § 27 B, stk. 2, § 30, stk. 6, § 31, stk. 1, og § 33, stk. 1.

Lovforslaget (L 208) som fremsat den 29. marts 2006, se FT 2005-06, Till. A, spalte 6671.

Lov nr. 519 af 7. juni 2006 om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven (Udenlandske firmabiler, fradrag for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbiler og ophævelse af gebyret for vurdering af nye køretøjer):

Nyaffattede § 16, stk. 4, 5. pkt.

Lovforslaget (L 225) som fremsat den 5. april 2006, se FT 2005-06, Till. A, spalte 7509.

Lov nr. 565 af 9. juni 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbin-Side 2532delse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse):

Ændrede § 7, nr. 9, nyaffattede § 31, stk. 1, 5. pkt., samt indsatte § 31, stk. 1, 8. pkt.

Lovforslaget (L 223) som fremsat den 19. april 2006, se FT 2005-06, Till. A, spalte 7742.

Lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.):

Ændrede § 7, nr. 21.

Lovforslaget (L 59) som fremsat den 3. november 2006, se FT 2006-07, Till. A, spalte 2108.

Lov nr. 1545 af 20. december 2006 om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvis sygemeldte, udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer):

Ændrede § 9 C, stk. 4, 4. pkt.

Lovforslaget (L 73) som fremsat den 15. november 2006, se FT 2006-07, Till. A, spalte 2570.

Lov nr. 1576 af 20. december 2006 om ændring af ligningsloven (Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner):

Nyaffattede § 9 C, stk. 3.

Lovforslaget (L 32) som fremsat den 4. oktober 2006, se FT 2006-07, Till. A, spalte 1082.

Lov nr. 1582 af 20. december 2006 om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Forhøjelse af fradraget for gaver til almenvelgørende foreninger m.v. og obligatorisk indberetning for disse):

Ændrede § 8 A, stk. 1, samt indsatte § 8 A, stk. 1, 4. pkt., og § 12, stk. 2, 5. pkt.

Lovforslaget (L 85) som fremsat den 15. november 2006, se FT 2006-07, Till. A, spalte 2925.

Lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.):

Ændrede § 12 A, stk.1.

Lovforslaget (L 58) som fremsat den 3. november 2006, se FT 2006-07, Till. A, spalte 2067.

Lov nr. 90 af 31. januar 2007 om friplejeboliger:

Nyaffattede § 7 F, stk. 1, nr. 1, ophævede § 7 F, stk. 3, stk. 4 blev herefter stk. 3, samt indsatte § 8 L.

Lovforslaget (L 80) som fremsat den 15. november 2006, se FT 2006-07, Till. A, spalte 2770.

Side 2533

Lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.):

Ophævede § 2, stk. 1, nr. 4 og 5 og indsatte i stedet nr. 4-6, nyaffattede § 2, stk. 1, 2. pkt., indsatte § 2, stk. 6, ændrede § 15, stk. 2, 4 og 5, samt indsatte § 15, stk. 10, 9. pkt., og § 33 H, stk. 1, 5. pkt.

Lovforslaget (L 110A) som fremsat den 13. december 2006, se FT 2006-07, Till. A, spalte 3718.

Lov nr. 344 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ligningsloven (Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskaber m.v.):

Indsatte § 16 A, stk. 12 og § 16 B, stk. 3, 2. pkt.

Lovforslaget (L 110B) som fremsat den 13. december 2006, se FT 2006-07, Till. A, spalte 3718

Lov nr. 345 af 18. april 2007 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v.):

Ændrede § 7 F, stk. 1, nr. 11, nyaffattede § 7 F, stk. 1, nr. 12, indsatte § 7 F, stk. 1, nr. 13, samt ændrede § 33, stk. 1.

Lovforslaget (L 143) som fremsat den 31. januar 2007, se FT 2006-07, Till. A, spalte 4695.

Lov nr. 538 af 6. juni 2007 om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, kildeskattelove og ligningsloven (Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægter fra biblioteksafgifter og udvidelse af skattefriheden for hæderspriser til kunstnere):

Ændrede § 7, nr. 19.

Lovforslaget (L 190) som fremsat den 21. marts 2007, se FT 2006-07, Till. A, spalte 6790.

Lov nr. 540 af 6. juni 2007 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.):

Indsatte § 16 A, stk. 1, 4. og 5. pkt., ændrede § 16 B, stk. 3, samt nyaffattede § 16 H.

Lovforslaget (L 213) som fremsat den 18. april 2007, se FT 2006-07, Till. A, spalte 7595.

Lov nr. 576 af 6. juni 2007 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed, opgørelse af individuelle solvensbehov, aftaler om bonus og udbetaling af et målselskabs midler i forbindelse med overtagelsestilbud, retningslinjer for incitamentsaflønning, oprettelse af Penge- og Pensionspanelet, præcisering af Finanstilsynets tilsynsmæssige uafhængighed m.v.):

Nyaffattede § 7 B.

Lovforslaget (L 178) som fremsat den 14. marts 2007, se FT 2006-07, Till. A, spalte 6407.

Side 2534

Lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde):

Ændrede § 8 A, skt. 1, § 8 M, stk. 2, § 9 F, stk. 1, og § 9 J, stk. 1 og 2.

Lovforslaget (L 2) som fremsat den 2. oktober 2007, se FT 2007-08, 1. saml., Till. A, spalte 2.

Lov nr. 1534 af 19. december 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger):

Ændrede § 7 L, stk. 1, nyaffattede § 8 R, stk. 2, samt ændrede § 33, stk. 1.

Lovforslaget (L 9) som fremsat den 28. november 2007, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 158.

Lov nr. 335 af 7. maj 2008 om ændring af forskellige skattelove (Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.):

Ændrede § 8 A, stk. 1, ophævede § 8 A, stk. 2, og indsatte i stedet stk. 2 og 3, stk. 3 blev herefter stk. 4, indsatte § 8 M, stk. 4 og 5, ændrede § 12, stk. 1 og 2, ophævede § 12, stk. 3, og indsatte i stedet stk. 3 og 4, stk. 4-7 blev herefter stk. 5-8, ændrede § 12, stk. 6 og 7, § 16 A, stk. 1, nyaffattede § 16 B, stk. 3, 2. pkt., samt ændrede § 16 C, stk. 3, nr. 9.

Lovforslaget (L 31) som fremsat den 5. december 2007, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 1076.

Lov nr. 336 af 7. maj 2008 om ændring af ligningsloven (Ophævelse af særreglen om fuldt fradrag for visse repræsentationsudgifter):

Ophævede § 8, stk. 4, 2. pkt.

Lovforslaget (L 31C) som fremsat den 5. december 2007, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 1076.

Lov nr. 519 af 17. juni 2008 om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse for reservebedsteforældre og selvvalgt uddannelse):

Indsatte § 8 Æ, samt ændrede § 31, stk. 1, 3. pkt.

Lovforslaget (L 156) som fremsat den 28. marts 2008, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 5430.

Lov nr. 521 af 17. juni 2008 om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af grænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven og nye aktieavancebeskatningsregler m.v.):

Nyaffattede § 9 F.

Lovforslaget (L 159) som fremsat den 28. marts 2008, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 5463.

Lov nr. 522 af 17. juni 2008 om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.):

Ændrede § 7 L, stk. 1.

Lovforslaget (L 162) som fremsat den 28. marts 2008, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 5635.

Side 2535

Lov nr. 527 af 17. juni 2008 om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen):

Indsatte § 8 Ø.

Lovforslaget (L 116) som fremsat den 12. marts 2008, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 4150.

Lov nr. 530 af 17. juni 2008 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Konvertible obligationer, leasingbiler, skattemæssig selskabskvalifikation m.v.):

Ændrede § 5 G, stk. 1, og § 15, stk. 2.

Lovforslaget (L 167) som fremsat den 28. marts 2008, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 5819.

Lov nr. 552 af 17. juni 2008 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter (Forskeruddannelse, forskningssamarbejde med Færøerne og Grønland, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed m.v.):

Ophævede § 8 F, samt ændrede § 8 H, stk. 2, og § 8 Q, stk. 3.

Lovforslaget (L 104) som fremsat den 12. marts 2008, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 3835.

Lov nr. 906 af 12. september 2008 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love (Fraflyttebeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber):

Ændrede § 7 A, stk. 1, nr. 1 og 2.

Lovforslaget (L 187) som fremsat den 20. maj 2008, se FT 2007-08, 2. saml., Till. A, spalte 6518.

Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige):

Nyaffattede § 7, stk. 1, nr. 23.

Lovforslaget (L 21) som fremsat den 8. oktober 2008, se FT 2008-09, Till. A, spalte 283.

Lov nr. 1337 af 19. december 2008 om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60 dages-reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler):

Ændrede § 9, stk. 1 og 2, og § 9 B, stk. 1, litra a, indsatte § 9 B, stk. 3, stk. 3 og 4 blev herefter stk. 4 og 5, samt ændrede § 9 B, stk. 5, og § 16, stk. 4.

Lovforslaget (L 22) som fremsat den 8. oktober 2008, se FT 2008-09, Till. A, spalte 466.

Lov nr. 1340 af 19. december 2008 om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven (Beskatning af fast ejendom i udlandet):

Nyaffattede § 7 E, stk. 2, § 15 P, stk. 1, 4. pkt., og § 16, stk. 5, 1. pkt.

Lovforslaget (L 42) som fremsat den 30. oktober 2008, se FT 2008-09, Till. A, spalte 1119.

Side 2536

Lov nr. 1344 af 19. december 2008 om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse – Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse):

Nyaffattede § 7, nr. 23.

Lovforslaget (L 72) som fremsat den 19. november 2008, se FT 2008-09, Till. A, spalte 2063.

Lov nr. 98 af 10. februar 2009 om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.):

Ændrede § 2, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, nr. 6, nyaffattede § 16 B, stk. 3, 2. og 4. pkt., ændrede § 16 C, stk. 11, samt indsatte § 16 H, stk. 4, 5. pkt., og § 27 A, stk. 2, 2. pkt.

Lovforslaget (L 23) som fremsat den 8. oktober, se FT 2008-09, Till. A, spalte 497.

Lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger:

Indsatte § 7 F, stk. 1, nr. 14.

Lovforslaget (L 166) som fremsat den 18. marts 2009, se FT 2008-09, Till. A, spalte 5214.

Lov nr. 392 af 25. maj 2009 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.):

Ændrede § 16 C, stk. 1, samt indsatte § 16 C, stk. 16.

Lovforslaget (L 120) som fremsat den 28. januar 2009, se FT 2008-09, Till. A, spalte 3644.

Lov nr. 459 af 12. juni 2009 om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat):

Nyaffattede § 9 J.

Lovforslaget (L 195) som fremsat den 22. april 2009, se FT 2008-09, Till. A, spalte 6822.

Lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love (Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold):

Ændrede § 7 Z.

Lovforslaget (L 151) som fremsat den 26. februar 2009, se FT 2008-09, Till. A, spalte 4576.

Lov nr. 462 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning):

Indsatte § 8 F, § 10, stk. 5, og § 11, stk. 2, 4. pkt., ændrede § 15, stk. 2, stk. 9, nr. 1, og stk. 10, samt nyaffattede § 15, stk. 10, 5. pkt.

Lovforslaget (L 201) som fremsat den 22. april 2009, se FT 2008-09, Till. A, spalte 7154.

Side 2537

Lov nr. 519 af 12. juni 2009 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.):

Ændrede § 5, stk. 1, § 7, nr. 11 og 24, indsatte § 7 A, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., ændrede § 7 A, stk. 1, nr. 2, ophævede § 7 A, stk. 1, nr. 3, ændrede § 7 A, stk. 2, nyaffattede § 7 A, stk. 2, 6. pkt., ændrede § 7 H, stk. 1, nyaffattede § 7 H, stk. 2, nr. 2 og stk. 4, ændrede § 7 H, stk. 7, ophævede § 7 H, stk. 10, indsatte § 7 M, stk. 3, ændrede § 7 O, stk. 2, § 7 Æ, stk. 1, nr. 1, § 8 A, stk. 1, § 9, stk. 1 og 2, og § 9 A, stk. 2, nr. 1 og 4, ophævede § 9 A, stk. 3, 4.-6. pkt., nyaffattede § 9 A, stk. 5 og 6, ændrede § 9 A, stk. 7, indsatte § 9 A, stk. 7, 5. pkt., og stk. 8, 2. pkt., nyaffattede § 9 A, stk. 9, indsatte § 9 A, stk. 11, 2. pkt., og stk. 12, ændrede § 9 C, stk. 3, nyaffattede § 9 C, stk. 4, ændrede § 9 C, stk. 6, § 9 F, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, nyaffattede § 9 F, stk. 4, ændrede § 9 H, stk. 1, nyaffattede § 8 H, stk. 3, ændrede § 11, stk. 1, og § 16, stk. 3, nyaffattede § 16, stk. 3, nr. 3, indsatte § 16, stk. 4, 3. pkt., ændrede § 16, stk. 4, nyaffattede § 16, stk. 12 og 13, ændrede § 17 B samt ophævede § 27 B.

Lovforslaget (L 199) som fremsat den 22. april 2009, se FT 2008-09, Till. A, spalte 7034.

Lov nr. 521 af 12. juni 2009 om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.):

Nyaffattede § 7 L, stk. 1, og § 8 M, stk. 1, ophævede § 8 M, stk. 2, og indsatte i stedet stk. 2 og 3, stk. 3-5 blev herefter stk. 4-6, satm ændrede § 8 M, stk. 6.

Lovforslaget (L 197) som fremsat den 22. april 2009, se FT 2008-09, Till. A, spalte 6913.

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning):

Nyaffattede § 7 Q, stk. 3, ophævede § 8 I, nyaffattede § 8 J, ændrede § 12 B, stk. 5, og § 15, stk. 2 og 4, nyaffattede § 16 A og § 16 B, ændrede § 16 C, stk. 1, nyaffattede § 16 C, stk. 3, nr. 6, ændrede § 16 C, stk. 4, ophævede § 16 C, stk. 11, stk. 12-16 blev herefter stk. 11-15, ændrede § 16 C, stk. 12-14, og § 16 H, stk. 4, samt indsatte § 16 I og § 16 J.

Lovforslaget (L 202) som fremsat den 22. april 2009, se FT 2008-09, Till. A, spalte 7266.

Lov nr. 1278 af 16. december 2009 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer og tekniske justeringer af forårspakke 2.0):

Ændrede § 7 A, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 9, stk. 2, ophævede § 9, stk. 4, stk. 5-7 blev herefter stk. 4-6, og § 9 A, stk. 10, 3. og 4. pkt., samt ændrede § 9 C, stk. 4.

Lovforslaget (L 22) som fremsat den 7. oktober 2009, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1279 af 16. december 2009 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater)

Indsatte § 7, nr. 30, samt ændrede § 7 O, stk. 2.

Side 2538

Lovforslaget (L 23) som fremsat den 7. oktober 2009, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 184 af 24. februar 2010 om ændring af ligningsloven (Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder):

Indsatte § 8 K, stk. 3, stk. 4-7 blev herefter stk. 5-8, samt ændrede de nye § 8 K, stk. 5-8.

Lovforslaget (L 80) som fremsat den 25. november 2009, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 244 af 22. marts 2010 om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) (Forenkling af kendelsessystemet ved jordfordelinger m.v.):

Ophævede § 7 F, stk. 1, nr. 6, nr. 7-14 blev herefter nr. 6-13.

Lovforslaget (L 82) som fremsat den 26. november 2009, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 474 af 7. maj 2010 om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven (Fredning af landskabsarkitektoniske værker, systematisk fredningsgennemgang, statslig overtagelse, fradrag for udgifter m.v.):

Nyaffattede § 15 K.

Lovforslaget (L 93) som fremsat den 16. december 2009, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair:

Ændrede § 8 G, stk. 1 og 2, og § 8 H, stk. 1.

Lovforslaget (L 139) som fremsat den 25. februar 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 546 af 26. maj 2010 om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik (Fradrag for private donationer til forskning m.v.):

Ændrede § 7, nr. 22, ophævede § 7 F, stk. 1, nr. 6 og 7 og indsatte nr. 6, nr. 8-13 blev herefter nr. 7-12, nyaffattede § 8 H, stk. 1 og stk. 2, og indsatte § 8 H, stk. 3 og 4.

Lovforslaget (L 150A) som fremsat den 3. marts 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 547 af 26. maj 2010 om ændring af ligningsloven (Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger):

Ændrede § 15 O, stk. 1, samt indsatte § 15 O, stk. 1, 5. pkt.

Lovforslaget (L 150B) som fremsat den 3. marts 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 573 af 31. maj 2010 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af regler om opfølgning på integrationskontrakter, om introduktionsydelse og om registrering af fravær fra danskuddannelse m.v.):

Side 2539

Ændrede § 7, nr. 9.

Lovforslaget (L 189) som fremsat den 26. marts 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 639 af 14. juni 2010 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:

Ændrede § 31, stk. 1.

Lovforslaget (L 148) som fremsat den 25. februar 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 721 af 25. juni 2010 om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb):

Indsatte § 7 B, stk. 2 og 3.

Lovforslaget (L 207) som fremsat den 14. april 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 723 af 25. juni 2010 om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.):

Ophævede § 9 F.

Lovforslaget (L 213) som fremsat den 28. april 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 724 af 25. juni 2010 om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.):

Ændrede § 7 O, stk. 1, nr. 3, § 16 A, stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 5, og § 16 C, stk. 3, nr. 3, nyaffattede § 16 C, stk. 3, nr. 3, 4, 8 og 10, og stk. 4, ophævede § 16 C, stk. 4, 3. pkt., nyaffattede § 16 C, stk. 5, 2. pkt., ophævede § 16 C, stk. 7, stk. 8-15 blev herefter stk. 7-14, samt ændrede de nye § 16 C, stk. 9-12.

Lovforslaget (L 112) som fremsat den 27. januar 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 725 af 25. juni 2010 om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven (Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen):

Nyaffattede § 13, stk. 1.

Lovforslaget (L 221) som fremsat den 27. maj 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil:

Nyaffattede § 8 C.

Lovforslaget (L 203) som fremsat den 26. marts 2010, se FT 2009-10, www.folketingstidende.dk.

Side 2540

Lov nr. 1559 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi):

Nyaffattede § 8 P.

Lovforslaget (L 74) som fremsat den 17. november 2010, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1560 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.):

Indsatte § 8 T, og § 15 O, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændrede § 15 O, stk. 1, samt nyaffattede § 16, stk. 9, 13. pkt.

Lovforslaget (L 75) som fremsat den 17. november 2010, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1563 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat vedrørende multimediebeskatningen):

Ophævede § 16, stk. 12, 5. pkt., og indsatte i stedet 5.-7. pkt.

Lovforslaget (L 78) som fremsat den 17. november 2010, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1565 af 21. december 2010 om ændring af kildeskattelove og ligningsloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere):

Ændrede § 7 L, stk. 1.

Lovforslaget (L 81) som fremsat den 17. november 2010, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1595 af 22. december 2010 om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring af ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik (Konsekvensændringer af ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik ved ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele):

Nyaffattede § 7, nr. 6, samt ophævede § 7, nr. 30.

Lovforslaget (L 32) som fremsat den 13. oktober 2010, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1612 af 22. december 2010 om ændring af lov om almene boliger m.v. og ligningsloven (Udvidet flyttehjælp):

Ændrede § 7, nr. 29.

Lovforslaget (L 62) som fremsat den 17. november 2010, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 254 af 30. marts 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.):

Ændrede § 15, stk. 2, nyaffattede § 16 A, stk. 3, nr. 1, ændrede § 16 A, stk. 5, nyaffattede § 16 B, stk. 2, nr. 2, indsatte § 16 C, stk. 3, nr. 3, 3. og 4. pkt., og § 16 C, stk. 4, 2. pkt., ændrede § 16 C, stk. 5, nr. 1-4, samt nyaffattede § 16 H, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.

Side 2541

Lovforslaget (L 84) som fremsat den 24. november 2010, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 341 af 27. april 2011 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.):

Indsatte § 7 C.

Lovforslaget (L 139) som fremsat den 2. februar 2011, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 554 af 1. juni 2011 om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.):

Ændrede § 7, stk. 1, nr. 18, og § 7 F, stk. 1, nr. 2, indsatte § 8 U, og § 9 A, stk. 5, 4. pkt., ændrede § 9 C, stk. 4, 20. pkt., nyaffattede § 16, stk. 3, samt indsatte § 16, stk. 14 og 15.

Lovforslaget (L 196) som fremsat den 27. april 2011, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 572 af 7. juni 2011 om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet):

Indsatte § 8 V.

Lovforslaget (L 208) som fremsat den 19. maj 2011, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 599 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove (Udvidelse af ATP’s og LD’s investeringsmuligheder og ophævelse af en række SP-regler m.v.):

Ophævede § 7 L, stk. 2, og § 8 M, stk. 4, stk. 5 og 6 blev herefter stk. 4 og 5, samt ændrede det nye § 8 M, stk. 5.

Lovforslaget (L 188) som fremsat den 6. april 2011, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 619 af 14. juni 2011 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter):

Indsatte § 7 B, stk. 2, 2. pkt., samt nyaffattede det nye § 7 B, stk. 2, 3. pkt.

Lovforslaget (L 206) som fremsat den 29. april 2011, se FT 2010-11, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 624 af 14. juni 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.):

Indsatte § 16 C, stk. 3, nr. 11.

Lovforslaget (L 194) som fremsat den 27. april 2011, se FT 2010-11, 1. saml, www.folketingstidende.dk.

Side 2542

Lov nr. 1061 af 22. november 2011 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer og ligningsloven (Tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning):

Nyaffattede § 7 B, stk. 2, 2. pkt., samt ændrede § 7 B, stk. 3.

Lovforslaget (L 2) som fremsat den 12. oktober 2011, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1379 af 28. december 2011 om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter):

Indsatte § 8 X.

Lovforslaget (L 29) som fremsat den 21. november 2011, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1382 af 28. december 2011 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.):

Ophævede § 7 A og 7 H, nyaffattede § 7 M, stk. 3, og § 8 V, stk. 1, ændrede § 8 V, stk. 2, nr. 5, nyaffattede § 8 V, stk. 4, indsatte § 8 V, stk. 5, stk. 5 blev herefter stk. 6, ændrede § 16, stk. 1 og 3, og stk. 3, nr. 3, nyaffattede § 16, stk. 12 og 13, indsatte § 16, stk. 14, ændrede § 16 B, stk. 2, nr. 1, ophævede § 28, stk. 11, samt nyaffattede § 30 og § 30 A.

Lovforslaget (L 31) som fremsat den 21. november 2011, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 153 af 28. februar 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.):

Ændrede § 7, nr. 9.

Lovforslaget (L 69) som fremsat den 18. januar 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 273 af 27. marts 2012 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.):

Nyaffattede § 7 B, stk. 2, 2. pkt.

Lovforslaget (L 81) som fremsat den 1. februar 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 433 af 16. maj 2012 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.):

Side 2543

Ophævede § 7 R, ændrede § 16 A, stk. 2, nr. 2-4, nyaffattede § 16 A, stk. 4, nr. 3, ophævede § 16 A, stk. 5, stk. 6 blev herefter stk. 5, ændrede § 16 B, stk. 2, nr. 1 og 4, nyaffattede § 16 C, samt ændrede § 30 A, stk. 1, nr. 2.

Lovforslaget (L 95) som fremsat den 29. februar 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 574 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Nedlæggelse af Center for Energibesparelser):

Ophævede § 7 F, stk. 1, nr. 6, nr. 7-12 blev herefter nr. 6-11.

Lovforslaget (L 175) som fremsat den 25. april 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 590 af 18. juni 2012 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Initiativer rettet mod sort arbejde):

Indsatte § 8 Y.

Lovforslaget (L 170B) som fremsat den 25. april 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 591 af 18. juni 2012 om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.):

Ændrede § 8 X, stk. 2, ophævede § 15, samt ændrede § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra b, § 16 B, stk. 2, nr. 2, litra b, § 33, stk. 3 og 4, og § 33 H, stk. 1.

Lovforslaget (L 173) som fremsat den 25. april 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 593 af 18. juni 2012 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.):

Indsatte § 7 Å, ændrede § 8 V, stk. 1 og stk. 2, nr. 5, samt indsatte § 8 V, stk. 3, stk. 3-6 blev herefter stk. 4-7.

Lovforslaget (L 170A) som fremsat den 25. april 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.):

Ændrede § 9 J, stk. 2, samt indsatte § 9 J, stk. 3 og 4.

Lovforslaget (L 194) som fremsat den 14. august 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 921 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri Side 2544 bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark):

Nyaffattede § 9, stk. 4, 3. pkt., ændrede § 9 A, stk. 7 og 8, § 16, stk. 4, nyaffattede § 16, stk. 4, 5. pkt., ændrede § 33, stk.7, samt ophævede § 33 A.

Lovforslaget (L 195) som fremsat den 14. august 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 926 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter, bedre forskudsproces m.v.):

Indsatte § 2, stk. 5, 2. pkt. og § 16 E.

Lovforslaget (L 199A) som fremsat den 14. august 2012, se FT 2011-12, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1255 af 18. december 2012 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Skattefritagelse for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor):

Indsatte § 16 A, stk. 2, nr. 5, og § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra d, ændrede § 16 B, stk. 1, samt indsatte § 16 B, stk. 2, nr. 2, litra d.

Lovforslaget (L 49) som fremsat den 1. november 2012, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger):

Ændrede § 31, stk. 1, 4. pkt.

Lovforslaget (L 79) som fremsat den 16. november 2012, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1354 af 21. december 2012 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.):

Ændrede § 16 C, stk. 9.

Lovforslaget (L 67) som fremsat den 14. november 2012, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret:

Ændrede § 7, nr. 9.

Lovforslaget (L 74) som fremsat den 16. november 2012, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1386 af 23. december 2012 om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen):

Ophævede § 7, nr. 25, nr. 26-29 blev herefter nr. 25-28.

Side 2545

Lovforslaget (L 63) som fremsat den 14. november 2012, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.):

Indsatte § 8 P, stk. 1, 3.-5. pkt., ændrede § 8 P, stk. 2, ophævede § 8 P, stk. 5, stk. 6-9 blev herefter stk. 5-8, ændrede de nye § 8 P, stk. 6-8, indsatte § 8 P, stk. 9, samt ændrede § 29, stk. 4.

Lovforslaget (L 86) som fremsat den 20. november 2012, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1394 af 23. december 2012 om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven, lov om afgift af lystfartøjsforsikringer og forskellige andre love (Forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.):

Ophævede § 8 G, og § 8 Q, samt indsatte § 8 X, stk. 2, 6. pkt.

Lovforslaget (L 81) som fremsat den 16. november 2012, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1395 af 23. december 2012 om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – afgifts- og konkurrencepakken):

Nyaffattede § 33, stk. 7, samt indsatte § 33 A.

Lovforslaget (L 82) som fremsat den 16. november 2012, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 494 af 21. maj 2013 om ændring af lov om Udebetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark):

Ændrede § 7, nr. 22, samt indsatte § 7. nr. 22, 3. og 4. pkt.

Lovforslaget (L 159) som fremsat den 27. februar 2013, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.):

Ændrede § 8 P, stk. 5, nr. 2.

Lovforslaget (L 135) som fremsat den 6. februar 2013, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Side 2546

Lov nr. 791 af 28. juni 2013 om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter):

Ændrede § 7 Å, stk. 3, § 8 V, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, nyaffattede § 8 V, stk. 2, nr. 5, ophævede § 8 V, stk. 3 og indsatte i stedet nyt stk. 3 og 4, stk. 4-6 blev herefter stk. 5-7, ændrede de nye § 8 V, stk. 6 og 7, indsatte § 8 V, stk. 8, samt ændrede § 8 X, stk. 1 og 3.

Lovforslaget (L 216) som fremsat den 17. maj 2013, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 792 af 28. juni 2013 om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.):

Indsatte § 13 A.

Lovforslaget (L 218) som fremsat den 17. maj 2013, se FT 2012-13, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1347 af 3. december 2013 om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v.)

Ændrede § 5, stk. 4, nr. 8.

Lovforslaget (L 4) som fremsat den 2. oktober 2013, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler:

Ændrede § 7, nr. 24.

Lovforslaget (L 21) som fremsat den 2. oktober 2013, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1637 af 26. december 2013 om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler m.v.):

Nyaffattede § 8 D.

Lovforslaget (L 47) som fremsat den 31. oktober 2013, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Side 2547

Lov nr. 93 af 29. januar 2014 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.):

Nyaffattede § 9 J, stk. 2, 4.-7. pkt., samt ophævede § 9 J, stk. 4, 1. og 2. pkt.

Lovforslaget (L 103) som fremsat den 20. december 2013, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 268 af 25. marts 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre lov (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.):

Ændrede § 6 B, stk. 1 og herunder stk. 1, nr. 2, ophævede § 6 B, stk. 1, nr. 3, samt ændrede § 6 B, stk. 2.

Lovforslaget (L 133) som fremsat den 7. februar 2014, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 274 af 26. marts 2014 om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer):

Ændrede § 16 B, stk. 1, samt indsatte § 16 B, stk. 1, 2. pkt.

Lovforslaget (L 81) som fremsat den 20. november 2013, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion:

Ændrede § 7, nr. 20, samt indsatte § 7, nr. 20, 2. pkt.

Lovforslaget (L 104) som fremsat den 20. december 2013, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 555 af 2. juni 2014 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner):

Ændrede § 9 C, stk. 3, samt ophævede § 9 C, stk. 3, 5.-7. pkt.

Lovforslaget (L 171) som fremsat den 26. marts 2014, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 748 af 25. juni 2014 om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven (Supplerende miljømæssige vurderinger, bemyndigelser til at fastsætte regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation til metrobyggepladsernes naboer, skattefritagelse for kompensation m.v.):

Indsatte § 7, nr. 29.

Lovforslaget (L 177) som fremsat den 9. april 2014, se FT 2013-14, www.folketingstidende.dk.

Side 2548

Lov nr. 1286 af 9. december 2014 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber):

Indsatte § 7 N.

Lovforslaget (L 10) som fremsat den 8. oktober 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1374 af 16. december 2014 om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder):

Ændrede § 9 C, stk. 3, samt indsatte nyt § 9 C, stk. 3, 3. pkt.

Lovforslaget (L 41) som fremsat den 30. oktober 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1376 af 16. december 2014 om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.):

Ændrede § 8 F, og § 8 Y, stk. 1.

Lovforslaget (L 9) som fremsat den 8. oktober 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1501 af 23. december 2014 om ændring af ligningsloven (Betingelse for tredjemandstilskud):

Ændrede § 7 Q, stk. 1, nr. 2.

Lovforslaget (L 42B) som fremsat den 30. oktober 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1534 af 27. december 2014 om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne):

Ændrede § 13, stk. 1.

Lovforslaget (L 74) som fremsat den 19. november 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1539 af 27. december 2014 om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.):

Ændrede § 7, nr. 24.

Lovforslaget (L 32) som fremsat den 9. oktober 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 202 af 27. februar 2015 om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (Exitskat og Side 2549 henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.):

Nyaffattede lovens titels fodnote, ændrede § 7 F, stk. 1, nr. 9, nyaffattede § 7 F, stk. 1, nr. 10, § 7 Y, stk. 2, og § 16 B, stk. 4, ændrede § 16 I, stk. 8, samt indsatte nyt § 33, stk. 6, stk. 6-8 blev herefter stk. 7-9.

Lovforslaget (L 98) som fremsat den 17. december 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 275 af 25. marts 2015 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte):

Ændrede § 31, stk. 1.

Lovforslaget (L 90) som fremsat den 10. december 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 334 af 31. marts 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)):

Ændrede § 7 B, stk. 1, nyaffattede § 7 B, stk. 2, 1. og 2. pkt., samt ændrede § 7 B, stk. 2, 3. pkt. og stk. 3.

Lovforslaget (L 105) som fremsat den 19. december 2014, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 536 af 29. april 2015 om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer):

Ændrede § 8 D.

Lovforslaget (L 110) som fremsat den 14. januar 2015, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 540 af 29. april 2015 om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.):

Indsatte lovens titels fodnotes 2. og 3. pkt., § 3, og § 16 K.

Lovforslaget (L 167) som fremsat den 20. marts 2015, se FT 2014-15, 1. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 997 af 30. august 2015 om ændring af ligningsloven (Genindførelse af boligjobordningen):

Nyaffattede § 7 Å, stk. 3, samt ændrede § 8 V, stk. 2, nr. 5, og stk. 4, 3. pkt.

Side 2550

Lovforslaget (L 5) som fremsat den 3. juli 2015, se FT 2014-15, 2. saml., www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1574 af 15. december 2015 om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.):

Ophævede § 8 C.

Lovforslaget (L 15) som fremsat den 7. oktober 2015, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 1883 af 29. december 2015 om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.):

Ændrede § 5, stk. 1, og § 5 C, stk. 1, indsatte § 5 C, stk. 1, 5. pkt., ændrede § 5 C, stk. 3, indsatte § 5 C, stk. 3, 2. pkt., og § 5 F, stk. 1, 2. pkt., ændrede § 6 B, stk. 1, ophævede § 6 B, stk. 2, samt ændrede § 16 C, stk. 5, nr. 1.

Lovforslaget (L 45) som fremsat den 10. november 2015, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 1884 af 29. december 2015 om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.):

Ændrede § 16 H, stk. 2, 2. pkt.

Lovforslaget (L 46) som fremsat den 10. november 2015, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 1888 af 29. december 2015 om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.):

Ændrede § 7, nr. 9, og § 9, stk. 2, indsatte § 9, stk. 2, 3. pkt., ændrede § 9, stk. 6, og § 16, stk. 4, samt indsatte § 16, stk. 8, 3. og 4. pkt.

Lovforslaget (L 56A) som fremsat den 11. november 2015, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 1890 af 29. december 2015 om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen):

Ændrede § 9 C, stk. 9, 2. pkt.

Lovforslaget (L 64) som fremsat den 20. november 2015, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Side 2551

Lov nr. 134 af 16. februar 2016 om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017):

Nyaffattede § 8 V, stk. 1 og stk. 2, nr. 5, ændrede § 8 V, stk. 4, indsatte § 8 V, stk. 4, 4. pkt., nyaffattede § 8 V, stk. 5 og stk. 6, 1. pkt., indsatte bilag 1 til denne lov.

Lovforslaget (L 95) som fremsat den 16. december 2015, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 428 af 18. maj 2016 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.):

Ændrede § 8 Y, stk. 3, 2. pkt.

Lovforslaget (L 124) som fremsat den 24. februar 2016, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 429 af 18. maj 2016 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre):

Indsatte § 7, nr. 30.

Lovforslaget (L 149A) som fremsat den 30. marts 2016, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 430 af 18. maj 2016 om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger):

Indsatte § 7 P, ændrede § 16 B, stk. 2, nr. 1, samt indsatte § 28, stk. 11.

Lovforslaget (L 149B) som fremsat den 30. marts 2016, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 652 af 8. juni 2016 om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen):

Ændrede § 7 F, stk. 1, nr. 10, og § 8, stk. 2, indsatte § 16 B, stk. 2, nr. 4, 2. pkt., og stk. 2, nr. 5, 2. pkt., samt ændrede § 16 C, stk. 2, 3, § 27 A, stk. 2, og § 33 D, stk. 1.

Lovforslaget (L 123) som fremsat den 23. februar 2016, se FT 2015-16, www.folktingstidende.dk.

Lov nr. 1553 af 13. december 2016 om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder):

Indsatte § 8 A, stk. 3, 4. pkt., og § 12, stk. 4, 4. pkt.

Lovforslaget (L 13) som fremsat den 5. oktober 2016, se FT 2016-17, www.folktingstidende.dk.

Side 2552

Lov nr. 1554 af 13. december 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.):

Ændrede § 7, nr. 15 og § 16 H, stk. 2.

Lovforslaget (L 26) som fremsat den 5. oktober 2016, se FT 2016-17, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 1665 af 20. december 2016 om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.):

Ændrede § 7 Q, stk. 3, 2. pkt.

Lovforslaget (L 28) som fremsat den 5. oktober 2016, se FT 2016-17, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond:

Ændrede § 8 H, stk. 2, 2. pkt.

Lovforslaget (L 118) som fremsat den 25. januar 2017, se FT 2016-17, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 473 af 17. maj 2017 om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Justering af fondes adgang til fradrag for ikkealmennyttige uddelinger):

Ændrede § 7 V, samt indsatte § 7 V, stk. 2 og 3.

Lovforslaget (L 27) som fremsat den 5. oktober 2016, se FT 2016-17, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 475 af 17. maj 2017 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for befordringsgodtgørelse under integrationsgrunduddannelse):

Ændrede § 7, nr. 9.

Lovforslaget (L 182B) som fremsat den 29. marts 2017, se FT 2016-17, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 684 af 8. juni 2017 om ændring af ligningsloven (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab)

Indsatte § 4.

Lovforslaget (L 194) som fremsat den 26. april 2017, se FT 2016-17, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 685 af 8. juni 2017 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus):

Side 2553

Indsatte § 7, nr. 31.

Lovforslaget (L 195) som fremsat den 26. april 2017, se FT 2016-17, www.folketingstidende.dk.

Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.):

Ændrede § 8 A, stk. 3, § 12, stk. 4, § 14, stk. 2, § 15 K, stk. 6, og § 16, stk. 5 og 9.

Lovforslaget (L 212) som fremsat den 3. maj 2017, se FT 2016-17, www.folketingstidende.dk.

Side 2554

Ligningsloven Bind III (2. udg.)

med kommentarer (§§ 16 A-34)