Forord

Denne lovkommentar er en udbygget videreførelse af 1. udgaven fra 2000, som jeg skrev sammen med advokat Mette Klingsten, der venligt har stillet sin andel af det oprindelige materiale til rådighed.

Kommentaren omfatter således også de ca. 240 ændringslove, der er vedtaget i de mellemliggende 17 år.

Formålet med denne 2. udgave er ligesom ved 1. udgaven fra 2000 at give en traditionelt opbygget kommentar til ligningsloven, der kan understøtte arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Bogen kan ikke erstatte juridisk rådgivning i forbindelse med konkrete dispositioner, ligesom brugeren må være opmærksom på, at regler og praksis kan være ændret.

Der er af hensyn til bogens anvendelighed som opslagsværk og til lettelse af kildesøgningen lagt vægt på referater af afgørelser, gengivelse af referencetekster, samt henvisninger til litteraturen. Mange emner ville kunne nyde godt af en egentlig analyse, men dette er faldet uden for rammerne for denne bog.

Jeg takker varmt stud.jur. Rikke Juul Hesse Rasmussen og stud. jur. Emma Saugmandsgaard Øe, der begge har præsteret et særdeles omfattende, engageret og dygtigt arbejde ved udarbejdelse af udkast til referater og oversigter m.v.

Fremstillingen er ajourført til 15. juli 2017, og der er i begrænset omfang taget hensyn til efterfølgende fremkommet materiale.

Overskrifterne til de enkelte bestemmelser er ikke en del af loven, men er indsat af mig for at lette anvendelsen af kommentaren.

Jeg vil være taknemlig for e-mails med eventuelle kommentarer eller supplementer, der kan sendes til hp@nnlaw.dk. Hermed vil en eventuel senere udgave kunne forbedres.

Taarbæk, august 2017

Henrik Peytz

Side 11

Ligningsloven Bind I (2. udg.)

med kommentarer (§§ 1-8 V)