Forord

Jeg ønsker at takke professor Jørn Vestergaard, som har været min vejleder og største støtte under udarbejdelsen af denne afhandling. Jørn har støttet ideen til denne afhandling fra første gang, jeg fortalte ham om den. Tak for din støtte og tak for at have lært mig dybden i strafferet.

Jeg ønsker også at takke Associate Professor Rachel Condry og Dr. Alpa Parmar fra Centre for Criminology, University of Oxford for at lade mig komme på et længerevarende forskningsophold på to trimestre ved deres center. De har begge ydet værdifuld vejledning til mig under opholdet og givet mig lov til at følge undervisningen i deres kandidatfag Crime and the Family og Qualitative Methods. Rachel og Alpa har også arrangeret et Special Seminar for mig under opholdet, hvor jeg har fået lov til at præsentere min forskning med fokus på afhandlingens teoretiske ramme for universitetets studerende og ansatte.

Jeg vil gerne takke Associate Professor Rukhsana Hasan fra Gender Studies, Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi og Director Farzana Bari fra Centre of Excellence in Gender Studies, Quaid-i-Azam University, Islamabad for deres gæstfrihed i forbindelse med et to måneder langt forskningsophold i Pakistan. Head of Consular Operations Albert David ved the British High Commission skal have en særlig tak for at have mig på besøg ved den britiske ambassade i Islamabad og for at give mig et indblik i, hvordan de britiske myndigheder håndterer æresrelaterede sager. Samme tak går til specialudsendingen Tove Aas Bechmann fra den norske ambassade i Islamabad, som også tog sig tid til at invitere mig på besøg ved ambassaden og fortælle mig om ambassadens arbejde med æresrelaterede sager, der involverer norske statsborgere.

Jeg ønsker at takke professor Vincent F. Hendricks for at have skabt mulighed for, at jeg kunne studere bachelorkurset Argumentationsteori og metode, Logik 1Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Det Humanistiske Fakultet. Diskussion med Vincent om afhandlingens retspolitiske kontekst har været betydningsfuld for min vinkling af dette område. Herudover ønsker jeg at takke professor emeritus Gorm Toftegaard Nielsen for Side 11 granskning af denne afhandling og for hans kommentarer i forbindelse med mit evalueringsseminar. Professor emeritus Flemming Balvig, prodekan for uddannelse Stine Jørgensen, professor Jens Elo Rytter og lektor Amnon Lev skal også have en tak for deres kommentarer til udvalgte dele af afhandlingens problematikker.

Jeg ønsker også at takke Sasakawa Fonden, Oticon Fonden og Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, som har bidraget med økonomisk støtte i forbindelse med mine forskningsophold og deltagelse i konferencer under ph.d.-forløbet.

Endelig skal min mand Haroon have masser af tak og kærlighed for sin opbakning til mit forskningsprojekt. En stor tak for altid at passe godt på hele familien og særligt under den tid i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen, hvor vi både nåede at miste et barn og derefter at blive velsignet med et mere.

Side 12