Forside og kolofon

article image

Kumm Sabba Mirza

Æresrelaterede forbrydelser. Strafferetlige perspektiver

1. udgave, 1. oplag

© 2018 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. 
Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Toptryk, Gråsten

Printed in Denmark 2018

ISBN 978-87-574-4065-2

E-bog ISBN 978-87-7198-175-9

Udgivet med støtte fra Det Finneske Legat