Litteraturliste

Bøger, akademiske artikler, rapporter mv.

Abu-Lughod, L. (2011). Seductions of the »honor crime«. Differences, 22(1), 17-63.

Aktor, M. (2015). Rituel børneomskæring i dansk lovgivning og i menneskerettighederne. Netpublikation. https://intactdenmark.files.wordpress.com/2015/04/rituel-bc3b8rneomskc3a6ring-i-dansk-lovgivning-og-i-menneskerettighederne.pdf (hentet d. 26.5.2017).

Als Research. (2011). Ung i 2011 – Nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser.

Alibhai-Brown, Y. (2016). Why the Veil Should Be Repudiated. Nottingham LJ, 25, 112.

Anitha, S. & Gill, A.K. (2009). Coercion, consent and the forced marriage debate in the UK. Feminist legal studies, 17(2), 165-184.

Anitha, S. & Gill, A.K. (2015). A moral panic? The problematization of forced marriage in British newspapers. Violence against women, 21(9), 1123-1144.

Balvig, F. & Lindhardt, K. (1998). Rettens virkninger. I: Retten i samfundsmæssig belysning. Museum Tusculanum.

Balvig, F. (2006). Virkninger af straf. I: Hvad virker – Hvad virker ikke. Djøf/Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Balvig, F., Andersen, H. (red.). (2011). Social kontrol og sociale afvigelser. I: Sociologi: en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag

Baumbach, T. (2008). Det strafferetlige legalitetsprincip. Djøf/Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Baumbach, T. (2014). Strafferet og menneskeret. Karnov Group.

Beaman, L.G. (2016). Living Together v. Living Well Together: A Normative Examination of the SAS Case. Social Inclusion, 4(2), 3-13.

Becker, H.S. (2005). Outsidere: studier i afvigelsessociologi. Hans Reitzel.

Becker Jensen, L. (2004). Fra patos til logos. Videnskabsretorik for begyndere. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Berer, M. (2015). The history and role of the criminal law in anti-FGM campaigns: Is the criminal law what is needed, at least in countries like Great Britain? Reproductive health matters, 23(46), 145-157.

Best, J. (2013). The problems with moral panic: the concept’s limitations’. The Ashgate research companion to moral panics, 67-78.

Blume, P. (2013). Juridisk metode og argumentation. I: Skriftlig Jura. Ex Tuto Publishing.

Blume, P. (2014). Retssystemet og juridisk metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bouteldja, N. (2011). Unveiling the Truth: Why 32 Muslim Women Wear the Full-face Veil in France. Open Society Foundations

Bowell, T. & Kemp, G. (2015). Critical thinking: A concise guide. Routledge.

Side 325

Bredal, A. (2011). Border control to prevent forced marriages: Choosing between protecting the women and protecting the nation. I: Forced marriage, Introducing a social justice and human rights perspective, 90-112.

Brems, E., Vrielink, J. & Ouald Chaib, S. (2013). Uncovering French and Belgian face covering bans. Journal of Law, Religion & State, 2, 69-99

Brems, E., Janssens, Y., Lecoyer, K., Ouald Chaib, S. & Vandersteen, V. (2012). Wearing the Face Veil in Belgium; Views and Experiences of 27 Women Living in Belgium concerning the Islamic Full Face Veil and the Belgian Ban on Face Covering. Human Rights Centre, Ghent University.

Brems, E. (2016). SAS v. France: A Reality Check. Nottingham LJ, 25, 58.

Bunting, A. (2005). Stages of development: marriage of girls and teens as an international human rights issue. Social & Legal Studies, 14(1), 17-38.

Christensen, L.B. (2006). Udlændingeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. London: MacGibbon and Kee Ltd.

Cohen, S. (2002). Folk Devils and moral panics: the creation of the mods and rockers. Routledge.

Critcher, C. (2003). Moral panics and the media. Issues in cultural and media studies. Open University Press.

Dunn, K.M. & Kamp, A. (2012). A failed political attempt to use global Islamophobia in Western Sydney: the ’Lindsay leaflet scandal’. 143. I: Poynting, S. (2012). Global Islamophobia: Muslims and Moral Panic in the West. Ashgate.

Durkheim, É. (2000). Om den sociale arbejdsdeling. Hans Reitzel.

Elakkary, S., Franke, B., Shokri, D., Hartwig, S., Tsokos, M. & Püschel, K. (2014). Honor crimes: review and proposed definition. Forensic science, medicine, and pathology, 10(1), 76-82.

Elholm, T. (2011). Rimer signal på kriminal? Om symbol- og signallovgivning i dansk kriminalpolitisk perspektiv. I: Festskrift Till Per Ole Träskman. Norstedts Juridik AB.

European Institute for Gender Equality (2013, report 1). Study to map the current situation and trends of female genital mutilation. Country reports. France.

European Institute for Gender Equality (2013, report II). Female genital Mutilation in the European Union and Croatia.

Evald, J. (2011). At tænke juridisk. Nyt juridisk forlag, 4.

Fisher, A. (2004). The logic of real arguments. Cambridge University Press.

French bring cases of female genital mutilation before court, Reproductive Health Matters. Vol. 3, No. 5, Pregnancy, Birth Control, STDs and AIDS: Promoting Safer Sex (May, 1995:134).

Gangoli, G., Chantler, K., Hester, M. & Singleton, A. (2011). Understanding forced marriage: definitions and realities. I: Forced marriage. Introducing a social justice and human rights perspective, 25-45.

Gaffney-Rhys, R. (2009). The implementation of the forced marriage (civil protection) act 2007. Journal of Social Welfare & Family Law, 31(3), 245-256.

Gaffney-Rhys, R. (2011). International law as an instrument to combat child marriage. The international journal of human rights, 15(3), 359-373

Garland, D. (2008). On the concept of moral panic. Crime, Media, Culture, 4(1), 9-30.

Gill, A.K. & Anitha, S. (2011). Forced marriage legislation in the UK: A critique. I: Forced Marriage: Introducing a social justice and human rights perspective, 137-157. Zed Books.

Side 326

Gill, A.K. & Hamed, T. (2016). Muslim Women and Forced Marriages in the UK. Journal of Muslim Minority Affairs, 1-21.

Goffman, E. (2014). Stigma: om afvigerens sociale identitet. Samfundslitteratur.

Goode, E. & Ben-Yehuda, N. (1994). Moral panics: Culture, politics, and social construction. Annual review of sociology, 20(1), 149-171.

Goode, E. & Ben-Yehuda, N. (2009). Moral panics: The social construction of deviance. John Wiley & Sons.

Greve, V. (2002). Straffene. 2. udg. Djøf/Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Greve, V. (2004). Det strafferetlige ansvar 2. udg. Djøf/Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Greve, V., Jensen, A. & Nielsen, G.T. (2009). Kommenteret Straffelov. Almindelig del. Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Greve, V., Jensen, A. & Nielsen, G.T. (2012). Kommenteret Straffelov. Speciel del. Djøf/Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Gupta, T. & Sapnara K. (2011). The law, the courts and their effectiveness. I: Forced marriage, Introducing a social justice and human rights perspective. Zed Books Ltd.

Haenen, I. (2014). Force and Marriage: The criminalisation of forced marriage in Dutch, English and international criminal law. Intersentia.

Haenen, I. (2015). Down the Aisle of Criminalization: The Practice of Forced Marriage. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 23(2), 101-120.

Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. & Roberts, B. (1978). Policing the crisis: Mugging, the state and law and order. Macmillan Education LTD.

Hammerslev, O. & Madsen, M.R. (red.). (2013). Retssociologi: klassiske og moderne perspektiver. Hans Reitzels.

Horder, J. (2016). Ashworth’s Principles of Criminal Law. Oxford University Press.

Hossain, S. & Welchman, L. (red.). (2005). Introduction: ’Honour’, rights and wrongs. I: Honour: crimes, paradigms and violence against women. Spinifex Press.

Jensen, T.G., Schmidt, G., Janero, K.N. & Roselius, M. (2006). Indsatser mod æresrelateret vold: En undersøgelse af indsatsen i seks europæiske lande. SFI.

Jareborg, N. (2004). Criminalization as last resort (Ultima Ratio). Ohio St. J. Crim. L., 2, 521.

Johansen, B.S., Skovgaard-Petersen, J., Warburg, M. & Østergaard, K. (2009). Rapport om brugen af niqab og burka. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. (ToRS).

Johnsdotter, S. & Essén, B. (2004a). Female genital mutilation in the West: traditional circumcision versus genital cosmetic surgery. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 83(7), 611-613.

Johnsdotter, S. & Essén, B. (2004b). Analys av lagstiftning rörande ingrepp i kvinnliga genitalier. Estetiska och sexuella motiv godtas-men inte religiöst traditionella. Läkartidningen, 101(37), 2-2810

Johnsdotter Carlbom, S. (2004). FGM in Sweden: Swedish Legislation Regarding« Female Genital Mutilation« and Implementation of the Law. Research Report in Sociology.

Johnsdotter, S. (2008). Popular Notions of FGC in Sweden: The Case of Ali Elmi. Finnish Journal of Ethnicity & Migration, 3(2).

Johnsdotter, S. (2009a). The FGM Legislation Implemented: Experiences from Sweden. Malmø University.

Johnsdotter, S. (2009b). Discrimination of Certain Ethnical Groups? Ethical Aspects of Implementing FGM Legislation in Sweden. Faculty of Health and Society.

Side 327

Johnsdotter, S. & Essén, B. (2011). Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige: en kunskaps-och forskningsöversikt. Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet.

Jørgensen, S. (2007). Tvangsægteskaber retligt set. Juristen. årg. 89, nr. 2.

Jørgensen, T.T. (2015). Præventive effekter af straf og andre tiltag over for lovovertrædere. En forskningsoversigt. Justitsministeriets Forskningskontor.

Jørgensen, T.T. (2016). Strengere straf – mindre ny kriminalitet? En undersøgelse af effekten af strafskærpelser. Justitsministeriets ForskningskontorKool, R.S., & Wahedi, S. (2014). Criminal enforcement in the area of female genital mutilation in France, England and the Netherlands: a comparative law perspective. International Law Research 3(1), 1-15.

Lacassagne, A. (2013). Moral panic around the Burqa in France: An Eliasian perspective. I: Moral panics in the contemporary world, 237-261.

Lando, O. (2004). Kort indføring i komparativ ret. Djøf/Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Langsted, L.B. (2015). Waaben, strafferettens almindelige del. Karnov Group.

Lassen, H.J., (2016). Omskæring – kvalificeret vold? Tidsskrift for Kriminalret.

Leye, E., Deblonde, J., García-Añón, J., Johnsdotter, S., Kwateng-Kluvitse, A., Weil-Curiel, L. & Temmerman, M. (2007). An analysis of the implementation of laws with regard to female genital mutilation in Europe. Crime, law and social change, 47(1), 1-31.

Lien, I.L. & Schultz, J.H. (2014). Interpreting signs of female genital mutilation within a risky legal framework. International Journal of Law, Policy and the Family, ebu002.

Liversage, A. & Jensen, T.G. (2011). Parallelle retsopfattelser i Danmark: Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser blandt etniske minoriteter. SFI.

Marshall, J. (2014). Human rights law and personal identity. Routledge.

Marshall, J. (2015). SAS v France: Burqa Bans and the Control or Empowerment of Identities. Human Rights Law Review, 15(2), 377-389.

McRobbie, A., & Thornton, S.L. (1995). Rethinking ’moral panic’ for multi-mediated social worlds. British journal of sociology, 559-574.

Mirza, S. (2012). Tvangsægteskabsbestemmelsen i straffeloven, Justitia 4(35).

Morgan, G. & Poynting, S. (2012). Introduction: The transnational folk devil. 1-14. I: Poynting, S. (2012). Global Islamophobia: Muslims and Moral Panic in the West. Ashgate.

Mortensen, H., Gylche, H., Ali, S., Sørensen, L., Mikkelsen, S., Nuur, M., Jørgensen, V. (2008). Den danske handlingsplan imod omskæring af kvinder. Den dansk styregruppe.

Mulinari, D. & Neergaard, A. (2012). The Sweden Democrats, racisms and the construction of the Muslim threat. 67-82. I: Poynting, S. (2012). Global Islamophobia: Muslims and Moral Panic in the West. Ashgate.

Mutilation, E.F.G. (2008). An Interagency Statement. UNAIDS, UNDP, UNECA.

Newburn, T. (2007). Criminology. Cullompton.

Nielsen, L., Rasmussen, J.V. & Taksøe-Jensen, F. (2003 og 2012). Familieretten. Gjellerup.

Ravn, L. (2003). Interessant og overflødig: Ny lov om kvindelig omskæring i Danmark. I: Strafrecht Aus Nordischer Perspektive: Festschrift Für Karin Cornils Zum 25-jährigen Jubiläum Als Referentin Am Max-planck-institut. Shaker Verlag.

Ravn, L. (1999). Omskærelse i strafferetten. I Kriminalistisk Årbog 1998. Det Retsvidenskabelige Institut D.

Side 328

Rienecker, L. (2014). Den gode opgave. Samfundslitteratur.

Ross, A. (2013). Om ret og retfærdighed. Hans Reitzels Forlag.

Ross, A. (1974). Straf og foranstaltning. Forbrydelse og Straf. Analytiske og reformatoriske bidrag til kriminalrettens almindelige del. Nyt nordisk forlag Arnold Busck.

Rytter, J.E. (2016). Individets grundlæggende rettigheder. Karnov Group.

Schmidt, G. & Jakobsen, V. (2004). Pardannelse blandt etniske minoriteter. SFI.

Schmidt, G., Graversen, B.K., Jakobsen, V., Jensen, T.G. & Liversage, A. (2009). Ændrede familiesammenføringsregler: Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter? SFI.

Toftegaard, N.G. (2013). Strafferet 1, Ansvaret. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Toftegaard, N.G. (2016). Straffesagens gang. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Schaumburg-Müller, S. & Evald, J. (2004). Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære. Djøf/Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Shariff, Fauzia. »Towards a transformative paradigm in the UK response to forced marriage: excavating community engagement and subjectivising agency.« Social & Legal Studies 21.4 (2012): 549-565

Smith, E (2013). Straffeproces 7. udg. Karnov Group Denmark A/S.

Stjernfelt, F. & Hendricks, V. (2007). Tal en tanke. Samfundslitteratur.

Sundhedsstyrelsen. Meddelelse. (1981). 143:2532. Ugeskrift for læger.

Sundhedsstyrelsen. Meddelelse (1993). 155:835. Ugeskrift for læger.

Thompson, K. (2005). Moralsk panik. (udg.1). København: Systime Academic.

Vestergaard, J. (2013). Forbrydelser og andre strafbare forhold. Gjellerup/Gad.

Vestergaard, J. (2017). Strafferetlige sanktioner. Gjellerup.

Von Hirsch, A., Bottoms, A.E., Burney, E. & Wikstrom, P.O. (1999). Criminal deterrence and sentence severity: An analysis of recent research. Oxford: Hart.

Welchmann, L. & Hossain, S. (red.). (2005):’Honour’. Crimes, Paradigms and Violence against Women. Zed Books.

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (1999). Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde Universitetsforlag

World Health Organization, & UNICEF. (1997). Female genital mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement.

Yusuf, H. (2014). SAS v France: supporting ’living together’ or forced assimilation? International Human Rights Law Review, 3(2), 277-302.

Zahle, H. (2005). Praktisk Retsfilosofi. Christian Ejlers’ Forlag.

Love, lovforslag, beslutningsforslag mv.

Straffeloven, lbk. 1052, 2016

Borgerlig straffelov. Lov nr. 248. (9.6.1967).

Straffeloven, lbk. 1052, 2016.

Retsplejeloven, lbk. 1257, 2016.

Udlændingeloven, lbk. 412, 2016.

Ægteskabsloven (lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, Æ1), lbk. 1818, 2015.

Lov om social service, lbk. 1284, 2015.

Forældreansvarsloven, lbk. 1820, 2015.

Lov em etnisk ligebehandling, lbk. 438, 2012.

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Lov nr. 112. (3.2.2012).

L 174: Forslag til lov om ændring af borgerlig straffelov (fremsat d. 11.2.1981).

Side 329

L 65: Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder (Folketingstidende fra 1996-97:1764).

L 59: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven og ægteskabsloven. (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning mv.) (fremsat d. 16.4.1998).

L 208: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven med flere love. (Krav om egen bolig ved familiesammenføring, tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring og indsats mod ægteskaber, der ikke beror på parternes egen fri vilje) (fremsat d. 29.2.2000).

L 152: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love. (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsudbegrænset opholdstilladelse og stramning af betingelserne for familiesammenføring mv.) (fremsat d. 28.2.2002).

L 94: Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder (fremsat d. 19.11.2002).

L 183: Forslag til ændring af lov om straffeloven og udlændingeloven. (Kvindelig omskæring) (fremsat d. 12.03.2003).

L 6: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring og styrket indsats mod ægteskaber, der indgås mod eget ønske) (fremsat d. 8.10.2003),

L 78: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og repatrieringsloven. (Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordningen, styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven, mv.) (fremsat d. 23.2.2005).

L 68: Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab) (fremsat d. 6.2.2008).

L 181: Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring) (fremsat d. 24.3.2010).

L 143: Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser) (fremsat d. 6.2.2013).

L 94: Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven. (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne) (fremsat d. 30.11.2017).

B 35: Forslag til folketingsbeslutning om sikring af strafbarhed i forbindelse med omskæring af kvinder og piger i udlandet (fremsat d. 15.11.2002).

B 179: Forslag til folketingsbeslutning om straf ved medvirken til tvang mv. ved indgåelse af ægteskab (fremsat d. 28.5.2003).

B 47: Forslag til folketingsbeslutning om sikring af unges ret til selvbestemmelse ved valg af partner, forhindring af tvangsægteskaber og reel hjælp til unge, der er truet af denne tvang (fremsat d. 5.11.2004).

B 201: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære kulturbestemt hovedbeklædning (fremsat d. 29.4.2004).

B 124: Forslag om folketingsbeslutning om styrket indsats mod tvangsægteskaber (fremsat d. 11.1.2005).

Side 330

B 76: Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af de sager, hvor der er givet afslag på familiesammenføring med henvisning til mistanke om tvangsægteskab (fremsat d. 10.2.2006).

B 107: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tvangsægteskaber (fremsat d. 2.3.2007).

B 112: Forslag til folketingsbeslutning om en henstilling til indvandrere om ikke at bære tørklæder i folkeskolen (fremsat d. 15.4.2008).

B 11: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum (fremsat d. 8.10.2009).

B 180: Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet (fremsat d. 14.4.2009).

B 10: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i offentligt rum (fremsat d. 21.10.2014).

B 8: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum (fremsat d. 11.10.2016).

Straffelovrådets betænkning nr. 1534 om seksualforbrydelser (2012).

Spørgsmål, Om de mindre indgribende former for omskæring »pricking« og rituel sunna er omfattet af strl § 245 a stillet af Foreningen mod pigeomskæring, Justitsministeriet Lovafdeling, sagsnr. 2005-739-0008 (4.7.2005).

Spørgsmål nr. 4129, Om forbud mod at bære burka, når man fører køretøj stillet af Hans Kristian Skibby (20.4.2006).

Spørgsmål nr. 418, Om kommentar til artikel om omskæring af unge danske piger stillet af Folketingets Sundhedsudvalg (10.11.2006).

Spørgsmål nr. 12, Om evaluering af lovens effekt efter ikrafttræden med svar om evaluering af lovens effekt efter ikrafttræden stillet af Folketingets Retsudvalg (26.3.2008).

Spørgsmål nr. 1036, Om tvangsægteskab stillet af Ole Hækkerup (31.3.2008).

Spørgsmål nr. 58, Om der i Danmark udarbejdes en national handlingsplan imod omskæring af kvinder stillet af Marlene Harpsøe (DF) (29.1.2009).

Spørgsmål nr. 1164, Om de trafiksikkerhedsmæssige aspekter af at bære burka, når man er fører af et motorkøretøj stillet af Lone Dybkjær (25.8.2009).

Spørgsmål nr. 2948, Om trafikkanter iført burka stillet af Peter Skaarup (27.8.2009).

Spørgsmål nr. 286, Om hvad det præcist er for spørgsmål, et burkaforbud rejser og på hvilket grundlag stillet af Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integration (18.9.2009).

Spørgsmål nr. 1136, Om de trafiksikkerhedsmæssige aspekter af at bære burka, når man er fører af et motorkøretøj stillet af Simon Emil Ammitzbøll (19.8.2009).

Spørgsmål nr. 6, Om redegørelse for, om det er strafbart at tvinge et barn til at bære en elefanthue og der derved sker en skærpelse af straffen for at tvinge et barn til at bære en elefanthue stillet af Line Barfod (12.4.2010).

Administrative forskrifter mv.

Justitsministeriet. (2005). Vejledning om lovkvalitet.

Vejledning nr. 9453 om kosmetisk behandling (2014).

Vejledning nr. 9199 om omskæring af drenge (2014).

Vejledning nr. 9045 om behandling af ægteskabssager (2017).

Bekendtgørelse nr. 834 om kosmetisk behandling (2014).

Bekendtgørelse nr. 1818 om lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (2015).

Side 331

Bekendtgørelse nr. 1356 om lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (2016).

Justitsministeriet. (1998). Notat om dobbelt strafbarhed og omskæring af kvinder i udlandet.

Justitsministeriet. (2013). Notat om lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Familiesammenføringskontoret. (2009). Notat om praksis efter bestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 8.

Sundhedsstyrelsen. (1999). Forebyggelse af omskæring af piger

Sundhedsstyrelsen. (2006). Kosmetisk behandling – operative indgreb og brug af elektrisk udstyr mv.

Sundhedsstyrelsen. (2013). Notat om omskæring af drenge.

Institut for Menneskerettigheder. (2004). Notat vedrørende B 201 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære kulturbestemt hovedbeklædning. (Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1 (19.5.2004) fra Folketingets Uddannelsesudvalg (B 201 – bilag 1).

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik. (2013-14). Erfaringer fra udlandet med ulovliggørelse af reinfibulation efter fødsler foretaget af sundhedspersonale.

Rigsadvokatens redegørelse. (2011). Erfaringerne i praksis med anvendelse af straffelovens § 260, stk. 2, om ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab mv.

Rigspolitiet. (2007). Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser. Herunder Rigspolitiets Ad-journalnummer: RPCH-10554-00001-06.

Københavns Kommune. (2003). Pigeomskæring – vejledning til frontmedarbejdere.

Udlændingestyrelsen. (1998). Årsberetning 1998.

Regeringsgrundlag, handlingsplaner, strategier mv.

Rødkløver-regeringen. (1993). En ny start. Regeringsgrundlag.

SRCD-regeringen. (1994). Fælles fremtid. Regeringsgrundlag.

SR-regeringen. (1998). Godt på vej – Danmark i det 21. århundrede. Regeringsgrundlag.

SR-regeringen. (2000). Supplerende regeringsgrundlag – Fremgang velfærd og nye udfordringer. Regeringsgrundlag.

VK-regeringen. (2001). Vækst velfærd – fornyelse I. Regeringsgrundlag.

VK-regeringen. (2003). Vækst, velfærd – fornyelse II. Supplerende Regeringsgrundlag.

VK-regeringen. (2005). Nye mål. Regeringsgrundlag.

VK-regeringen. (2007). Mulighedernes samfund. Regeringsgrundlag.

SRSF-regeringen. (2011). Et Danmark, der står sammen. Regeringsgrundlag.

V-regeringen. (2015). Sammen for fremtiden. Regeringsgrundlag.

VLAK-regeringen. (2016). For et friere, rigere og mere trygt Danmark, Regeringsgrundlag Marienborgaftalen.

SR-regeringen. (2000). Bedre Integration – en samlet handlingsplan. Rapport fra regeringens ministerudvalg vedrørende integration og utilpassede unge.

VK-regeringen. (2001). Regeringens første 100 dage.

VK-regeringen. (2002). En ny udlændingepolitik.

VK-regeringen. (2003). Regeringens vision og strategier for bedre integration.

VK-regeringen. (2003). Regeringens integrations- og udlændingepolitik – status marts 2003.

Side 332

VK-regeringen. (2003). Handlingsplan for regeringens indsats i perioden 2003-2005 mod tvangsægteskaber, tvangslignende ægteskaber og arrangerede ægteskaber. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Socialministeriet. (2003). Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om omskæring af piger.

Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. (2003). Vi har alle et ansvar.

Ministeriet for Forbrugs- og Familieanliggender. (2006). Rapport om udlændinges indgåelse af ægteskab i Danmark, Arbejdsgruppen om udlændinges indgåelse af ægteskab i Danmark.

Indenrigs- og Socialministeriet. (2010). Afrapportering fra arbejdsgruppen om burka, niqab og lignende beklædning.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. (2010). Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

SRSF-regeringen. (2012). Regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser – opgør med tvang og undertrykkelse ifm. religiøse vielser. Social- og Integrationsministeriet.

SRSF-regeringen. (2012). National strategi mod æresrelaterede konflikter. Social- og Integrationsministeriet.

V-regeringen. (2016). Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. National handlingsplan. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Politianmeldelser

Anmeldelse om kvindelig omskæring, politiets journalnummer: 0300-73253-00001-06.

Anmeldelse om kvindelig omskæring, politiets journalnummer: 0900-73253-00002-07.

Anmeldelse om kvindelig omskæring, politiets journalnummer: 2300-73253-00001-07.

Anmeldelse om kvindelig omskæring, politiets journalnummer: 0700-73253-00001-13.

Anmeldelse om kvindelig omskæring, politiets journalnummer: 1200-73253-00001-15.

Anmeldelse om kvindelig omskæring, politiets journalnummer: 0100-73253-0001-14.

Anmeldelse om tvangsægteskab, politiets journalnummer: 0109-74111-00005-12.

Anmeldelse om tvungen ansigtstildækning, politiets journalnummer: 3700-74111-00012-11. Efterfølgende afslag på meraktindsigt, politiets journalnummer: 3700-1070-01233-14.

Retsafgørelser

Retsafgørelse om kvindelig omskæring. Retten på Frederiksberg. Udskrift af domsbogen. Dom afsagt d. 23.02.2009. Rettens sagsnummer: 1/6859/2008.

Retsafgørelse om kvindelig omskæring. Retten i Kolding. Udskrift af domsbogen. Dom afsagt d. 10.4.2017. Rettens sagsnummer: 1-6692/2016. Politiets journalnummer: 3700-73253-00001-15.

Retsafgørelse om tvangsægteskab. Retten på Frederiksberg. Udskrift af domsbogen. Dom afsagt d. 13.12.2016. Rettens sagsnummer: 6878/2016. Politiets journalnummer: APK 0100-74122-00001-16.

Retsafgørelse om vold. Retten i Næstved. Udskrift af domsbogen. Dom afsagt d. 28.8.2014. Rettens sagsnummer: SS 2017/2014. Politiets journalnummer: 1900-73241-00533-13.

Retsafgørelse om vold. Udskrift fra domsbogen. Dom afsagt d. 2.9.2013. Rettens sagsnummer: 15-5456/2013. Politiets journalnummer: SS 0700-73112-00008-13.

Side 333

Retsafgørelse om vold. Retten i Odense. Udskrift af domsbogen. Dom afsagt d. 11.11.2013. Rettens sagsnummer: 6-5530/2013. Politiets journalnummer: 2300-73252-00003-13.

Fremmed ret

Britisk ret

The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (ikrafttrådt d. 16.6.2014). Explanatory Notes 2014, kan læses på: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/notes/contents (hentet d. 23.5.2017).

The Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 (Part IV of the Family Law Act 1996) (ikrafttrådt d. 25.11.2008). Explanatory Notes 2007, kan læses på: http://www.legis
lation.gov.uk/ukpga/2007/20/notes/contents (hentet d. 23.5.2017).

Mental Capacity Act 2005.

Written Evidence – Ashiana Network (ASB33), Written Evidence – Southall Black Sisters (ASB32), Written Evidence – Imkaan (ASB30) og Written Evidence – Dr Aisha K. Gill (ASB38). De skriftlige bemærkninger kan læses under følgende link: http://services.parliament.uk/bills/2013-14/antisocialbehaviourcrimeandpolicingbill/committees/houseofcommonspublicbillcommitteeontheantisocialbehaviourcrimeandpolicingbill201314.html (hentet d. 20.5.2017).

Committee Debate: 3rd sitting: House of Commons (20.6.2013), column 74-82. Jasvinder Sanghera, Chief Executive, Karma Nirvana og Aneeta Prem, Chief Executive, Freedom. https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmpublic/antisocialbehaviour/130620/am/130620s01.htm (hentet d. 20.5.2017).

Ministry of Justice. (2009). One year On: the initial impact of the Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 in its first year of operation.

Oonagh Gay. (2015). Forced Marriage, Home Affairs Section. Standard Note: SN/HA/1003.

Research Paper 13/34 (2013). Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill, Bill No 7 of 2013-14.

House of Commons. Home Affairs Committee. (2011). Forced marriage. Eighth Report of Session 2010–12. Report, together with formal minutes, oral and written evidence.

Conservative and Liberal Democrats Coalition Government. (2011). The government response to the eighth report from the Home Affairs Committee session 2010-12 HC 880. Forced Marriage.

The Conservative party. (2008). Ending violence against women, Conservative strategy paper.

Prime Minister David Cameron. (10.10.2011). A transcript of Prime Minister David Cameron’s speech on immigration, 10 Downing Street.

Prime Minister David Cameron. (8.6.2012). Announcement: Forced marriage to become a criminal offence, 10 Downing Street.

The Home Affairs Committee. (2008). Domestic Violence, Forced Marriage and »Honour«-Based Violence, Sixth Report of Session 2007–08 HC 263.

Conservative and Liberal Democrats Coalition Government. (2008). The government reply to the sixth report from the Home Affairs Committee session 2007-08 HC 263. Domestic Violence, Forced Marriage and »Honour«-Based Violence.

Home Office. (2011). Forced Marriage Consultation

Home Office. (2012). Forced Marriage – A Consultation – Summary of responses.

Side 334

Foreign and Commonwealth Office. (2005). Forced Marriage: A Wrong Not a Right. http://www.gov.scot/Resource/Doc/1137/0121460.pdf (hentet d. 21.5.2017).

Uddin, P., & Ahmed, N. (2000). A Choice by Right: The Report of the Working Group on Forced Marriages.

Norsk ret

Lov om straff (19.6.2009).

Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (lov-2015-06-19-65). Ot. prp. nr. 22 (2008-2009) om lov om endringer i straffeloven 2005-05-20-28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning).

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse (lov-1995-12-15-74). Forarbejder: Ot.prp. nr. 50 (1994-1995) Innst. O. nr. 9 (1995-96).

Lov om endringar i lov-1995-12-15-74 om forbud mot kjønnslemlestelse (lov 2004-05-28-33). Ot.prp. nr. 21 (2003-2004).

Lov 2004-05-28-33 i lov om endringar i lov om forbud mot kjønnslemlestelse (lov-1995-12-15-74). Ot. prp. nr. 21 (2003-2004).

Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Sagsnummer: 49/2011, 2012. Klage over Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse av 21. januar 2011.

Likestillings- og diskrimineringsombudet. Sagsnummer: 08/540, 2009. Påstått diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse.

Likestillings- og diskrimineringsombudet. Sagsnummer: 09/2527, 2011. Diskriminerende bekymringsmelding til barnevernet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet. Sagsnummer: 09/1654, 2011. Påstand om diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse ved barnevernets behandling av bekymringsmelding om kjønnslemlestelse.

Svensk ret

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Proposition om förbud mot omskärelse av kvinnor 1981/82:172.

Lag (1998:407) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor. Proposition om kvinnofrid 1997/98:55.

Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Lag (2016:512) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Retsafgørelse om kvindelig omskæring. Uppsala Tingsrätt. Dom afsagt d. 20.4.2010. Rettens sagsnummer T4350-07.

Fransk ret

LOI n° 2010-1192 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (11.10.2010).

Forarbejder: http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?type=general&idDocu
ment=JORFDOLE000022234691 (hentet d. 10.5.2017).

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp#ETAPE263591 (hentet d. 10.5.2017).

Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

Mme Bérengère Poletti, No 2646 Rapport d’information au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet Side 335 de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (no 2520) (2010). Rapporten kan læses på http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2646.asp (hentet d. 10.5.2017).

M. Jean-Paul Garraud, No 2648 Rapport d’information au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la republique sur le projet de loi (no 2520), interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (2010).

Code pénal (fransk version 2016). Kan læses på: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/30 (hentet d. 20.5.2017).

Assemblée nationale XIIIe législature Session extraordinaire de 2009-2010: http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101016.asp (hentet d. 8.5.2017).

Séance du 14 septembre 2010 (compte rendu intégral des débats) http://www.senat.fr/seances/s201009/s20100914/s20100914_mono.html (hentet d. 18.5.2017).

Internationale retsforskrifter mv.

FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder (1948).

FN’s konventionen om flygtninges retsstilling (1951).

FN’s Internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966).

FN’s Internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966).

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder (1979).

FN’s konvention mod tortur, og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984)

FN’s konvention om barnets rettigheder (1989).

FN’s erklæring om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grund af religion eller tro (1981).

Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (2000/C 364/01).

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950) og EMRK tillægsprotokol nr. 7 (22.11.1984). http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/protokol-nr-7/ (hentet d. 21.5.2017).

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (2011) og Den forklarende rapport: https://rm.coe.int/16800d383a (hentet d. 21.5.2017).

Europarådets Parlamentariske Forsamling. (2001). Female genital mutilation. Resolution 1247.

Europarådets Parlamentariske Forsamling. (2005). Women and religion in Europe. Resolution 1464.

Europarådets Parlamentariske Forsamling. (2005). Forced marriages and child marriages. Resolution 1468.

Europarådets Parlamentariske Forsamling. (2010). Islam, Islamism and Islamophobia in Europe. Resolution 1743.

Europarådets Parlamentariske Forsamling. (2010). Islam, Islamism and Islamophobia in Europe. Recommendation 1927.

Europarådets Parlamentariske Forsamling. (2010). Islam, Islamism and Islamophobia in Europe. Dok. 12266.

Alvaro Gil-Robles. (2004). Commissioner for Human Rights, on his visit to Denmark 13th-16th April 2004. Council of Europe.

Europa-Parlamentet. (2001). Female Genital Mutilation. Resolution (2001/2035(INI)).

Side 336

Europa-Parlamentet. (2009). Combating female genital mutilation in the EU. Resolution (2008/2071(INI)).

Europa-Parlamentet. (2012). Ending female genital mutilation. Resolution (2012/2684(RSP).

FN’s Generalforsamling resolution. Status of women in private law: customs, ancient laws and practices affecting the human dignity of women. (A/RES/843, 1954).

FN’s Generalforsamling resolution. Recommendation on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriages. (2018 (XX) 1.11.1965).

FN’s Generalforsamling resolution. Traditional or customary practices affecting the health of women and girls. (A/RES/52/99, 1997).

FN’s Generalforsamling resolution. Practices affecting the health of women and girls. (A/RES/53/117, 1998).

FN’s Generalforsamling resolution: Traditional practices affecting the health of women and girls. (A/RES/54/133, 1999).

FN’s Generalforsamling resolution. Traditional or customary practices affecting the health of women and girls. (A/RES/56/128, 2001).

FN’s Generalforsamling resolution. FN’s Generalforsamling resolution. Child, early and forced marriage. (A/RES/69/156, 2014).

FN’s Generalforsamling resolution. Child, early and forced marriage. (A/RES/71/175, 2016).

FN’s Generalforsamling resolution. Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation. (A/RES/71/168, 2016).

Reports of the UN Secretary-General: Traditional or customary practices affecting the health of women and girls (A/53/354, 1998), (A/56/316, 2001) and (A/58/169, 2003).

Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2014). Preventing and eliminating child, early and forced marriage. A/HRC/26/22.

UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 July 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, available at: http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html (hentet d. 21.5.2017).

Human Rights Committee: Ranjit Singh v. France, Communication No. 1876/2009, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1876/2009 (2011).

European Court of Human Rights: Case of S.A.S. v. France application no. 43835/11 Strasbourg (1.7.2014).

Hirani v Hirani [1982] 4 FLR 232.

Mahmood v. Mahmood, (1993) S.L.T. 589.

Mahmud v. Mahmud, (1994) S.L.T. 599.

Avisartikler/Internet:

Imamer opfordrer til omskæring, Dagbladet Information (8.11.2002).

Unge danske piger vil omskæres, Ekstra Bladet (9.6.2006).

Straf i Ghazala-sag skal sende signal, Information (d. 29.6.2006).

Rigspolitiet søsætter strategi mod æresdrab, Berlingske (22.1.2007).

Straffesag om omskæring endeligt slut, (6.2.2009). http://www.fyens.dk/indland/Straffesag-om-omskaering-endeligt-slut/artikel/1177882 (hentet d. 27.5.2017).

Khader: Jeg har fået oprejsning, Information (14.9.2009).

JP hjalp Naser Khader i burka-sag, http://journalisten.dk/jp-hjalp-naser-khader-i-burka-sag (hentet d. 15.9.2009).

K kræver forbud mod burka, Politiken (17.8.2009).

Side 337

Krause: »K-ledelsen står flosset tilbage«, Politiken (17.9.2009).

Konservative dropper burka-forbud, Berlingske (17.9.2009).

De Konservative ydmyger sig selv, Berlingske (17.9.2009).

Konservative får politiske tæv for dødt burkaforbud, Politiken (18.9.2009).

Skarp kritik af burka-rapport, Information (10.1.2010).

Burkarapport: Skarp kritik af burka-rapport, Information (19.1.2010)

Politikere kritiserer burka-rapport, Kristeligt Dagblad (19.1.2010).

Burkarapport er god til prisen, Berlingske (19.1.2010).

Burkarapport som forventet, Berlingske Tidende (20.1.2010).

Burkarapport er godt arbejde, Videnskab (21.1.2010).

Værdikrig giver flere burkaer, Jyllands-Posten (21.1.2010).

Det er kun en lille bitte, bitte, bitte, bitte promille af den muslimske gruppe, som bærer niqab og burka, Politiken (24.1.2010).

Tre anholdt for tvangsægteskab i København, Politiken (22.3.2012).

Kvinder skammer sig over deres skamlæber, Jyllands-Posten (21.7.2013).

Politikere vil gøre op med omskæringsparagraf, Jyllands-Posten (21.7.2013).

Når signalet bag loven bliver målet i sig selv, Berlingske (31.7.2013).

Her er seks danske signallove, Berlingske (31.7.2013).

Når familien straffer, straffes den sjældent, Berlingske (3.9.2013).

Familie får fængselsstraf i sag om æresvold, Helsingør Dagblad (3.9.2013).

Moster trækker anke i sag om æresvold tilbage, Ritzaus Bureau (5.9.2013).

Skar øre af offer: Vollsmose-brødre slipper for udvisning, BT (11.11.2013).

Offer fik skåret øre af- fire er dømt, Ritzaus Bureau (11.11.2013).

Brødre slipper for udvisning efter grov afstraffelse, Berlingske (11.11.2013).

Irakisk hustru bange for sin tiltalte mand/Gift med fætter- nu flygtet og hun frygter for sit liv, Sjællandske Næstved (28.8.2014).

Muslimsk kvinde i retten mod sin mand/fætter: Han har banket mig i ti år, Ekstra Bladet (28.8.2014).

3 ud af 4 danskere ønsker forbud mod omskæring af drenge, Politiken, (22.10.2014).

Skole opdagede omskæring af to piger, Fredericia Dagblad (2.3.2016).

Den danske regering til FN: Menneskeret at omskære drenge, Metroexpress (16.6.2016).

Ni ud af ti danskere vil forbyde rituel omskæring af drengebørn, Politiken, (11.7.2016).

DF kræver tørklædeforbud i folkeskolen i 2025-plan, Politiken (21.9.2016).

Forsker efter dom: Tvangsægteskaber er overdramatiseret, http://stiften.dk/krimi/Forsker-efter-dom-Tvangsaegteskaber-er-overdramatiseret/artikel/427330 (hentet d. 23.5.2017).

Afstemningsresultat af L 78: http://www.ft.dk/samling/20042/lovforslag/l78/33/71/afstemning.htm#dok (hentet d. 22.5.2017).

Afstemningsresultat af L 143: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l143/86/305/afstemning.htm#dok (hentet d. 22.5.2017).

Regeringsgrundlag: http://www.ft.dk/leksikon/regeringsgrundlag.aspx (hentet d. 28.7.2016).

Det samlede baggrundsmateriale til L 181: http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L181/baggrund.htm#dok (hentet d. 2.5.2017).

Den danske ordbog. Moderne dansk sprog: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=bekl%
C3 %A6dningsgenstand (hentet d. 19.10.16). http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=skjule (hentet d. 19.10.16).

Five years into ban, burqa divide widens in France: http://www.dw.com/en/five-years-into-ban-burqa-divide-widens-in-france/a-19177275 (hentet d. 6.12.2016).

Side 338

Banning burqas isn’t a sensible response to terrorism: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/12/banning-burqas-isnt-a-sensible-response-to-terrorism/?utm_term=.4bab725b2209 (hentet d. 6.12.2016).

Når I vil giftes: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes?kommunekode=201 (hentet d. 8.2.2017).

Information and practice guidelines for professionals protecting, advising and supporting victims: https://www.gov.uk/guidance/forced-marriage (hentet d. 15.2.2017).

Information and practice guidelines for professionals protecting, advising and supporting: victimhttps://www.gov.uk/guidance/forced-marriage#forced-marriage-unit (hentet d. 15.2.2017).

https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jul/22/how-prevalent-is-forced-marriage-in-the-uk (hentet d.15.2.2017).

France Burka Ban: http://www.huffingtonpost.com/news/france-burqa-ban/ (hentet d. 15.2.2017).

Vold i nære relationer: https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer (hentet d. 22.2.2017).

Separation og skilsmisse: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6012 (hentet d. 27.2.2017).

Emne: tørklædedebatten: https://www.information.dk/emne/toerklaededebatten (hentet d. 7.3.2017).

Regeringen opruster i kampen mod parallelsamfund: http://uim.dk/nyheder/2016/2016-10/regeringen-opruster-i-kampen-mod-parallelsamfund (hentet d. 17.3.2017).

Rigspolitiet laver strategi mod æresdrab: https://www.politi.dk/da/aktuelt/nyheder/2007/aeresdrab_22012007.htm (hentet d. 17.3.2017).

Den danske ordbog. Moderne dansk sprog: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=metode (hentet d. 19.3.2017).

L 181, høringssvar fra Politiforbundet i Danmark og Retssikkerhedsfonden til Justitsministeren: http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l181/bilag/2/819971.pdf (hentet d. 7.5.2017). (29.3.2010).

Defining »honour« crimes and »honour« killings: http://www.endvawnow.org/en/articles/
731-defining-honourcrimes-and-honour-killings.html?next=732 (hentet d. 21.4.17).

Forced Marriage Protection Orders. How can they protect me? HM Courts and Tribunal Service. http://lincolnshirescb.proceduresonline.com/pdfs/forced_marriage_prot_orders.pdf (hentet d. 30.4.2017).

Burka-sag fik mere opmærksomhed end vismændenes rapport (1.2.2010) DR2 Deadline 22.30 (resumé) Id: e1de36ee (hentet på https://apps-infomedia-dk.ep.fjernadgang.kb.
dk/mediearkiv/link?articles=e1de36ee d. 8.5. 2017). Se http://tors.ku.dk/nyheder/-2015/burkapresseklip/ (hentet d. 8.5.2017).

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/281026.stm (hentet d. 13.5.2017). World: Europe: Woman jailed for 48 circumcisions (17.2.99).

Businessman is first person jailed under forced marriage laws: https://www.theguardian.com/society/2015/jun/10/34-year-old-man-first-person-to-be-convicted-under-forced-marriage-laws (hentet d. 21.5.2017).

høringssvar over L 143: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l143/bilag/1/index.htm#nav (hentet d. 22.5.2017).

Note 378 til straffeloven § 81, stk. 1, nr. 11 i Karnov, se: https://pro.karnovgroup.dk/document/7000764330/3#LBKG20161052_NKAR378 (hentet d. 30.5.2017).

Side 339

Note 710 til Serviceloven § 153 i Karnov, se: https://pro.karnovgroup.dk/document/7000762952/8#LBKG2017369_NKAR710 (hentet d. 30.5.2017).

Note 7 til Lov om etnisk ligebehandling § 3, stk. 1 i Karnov, se: https://pro.karnov
group.dk/document/7000522500/1?frt=lov+om+etnisk+ligebehandling&hide_flash=1&page=1&rank=1#LBKG2012438_NKAR7 (hentet d. 30.5.2017).

E-mail korrespondance

Rigspolitiets svar på min henvendelse, e-mail korrespondance d. 10.3.2015. (Om statistik på strl § 260).

Rigspolitiets svar på min henvendelse, e-mail korrespondance d. 6.7.2016. (Om mulighed for gennemsyn af sager).

Kontorchefen ved Folketingets Ombudsmands svar på min henvendelse (sagsnummer: 16/03194-5/PH), e-mail korrespondance d. 21.7.2016. (Om kvindelig omskæring).

Ligebehandlingsnævnets svar på min henvendelse, e-mail korrespondance d. 12.8.2016. (Om kvindelig omskæring).

Justitsministeriets svar på min henvendelse i dok. nr. 1944026, e-mail korrespondance d. 2.5.2016. (Udarbejdelse af redegørelse om erfaringerne i praksis med anvendelsen af strl § 245 a).

Rigspolitiet svar på min henvendelse, e-mail korrespondance d. 2.3.2017. (Om anvendelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning).