Den nye persondataret (2. udg.)

Forordning 2016/679 om databeskyttelse - Lov 502/2018 om databeskyttelse

Forfatter: Peter Blume
Ingen adgang

Persondataforordningen, 2016/679, ændrer dansk persondataret på mangfoldige måder. Den medfører nye krav til de dataansvarlige myndigheder og virksomheder, samt til databehandlerne. Forordningen skaber nye muligheder for borgerne. Den store betydning, som personoplysninger har overalt i samfundet, bliver i det hele taget klargjort. Dette gælder nationalt, i EU og internationalt. Sanktioneringen af regelbrud er væsentligt øget.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst