Indledning

Der henvises til 1. udgaven med hensyn til redegørelsen for stempeludvalgets arbejde og betænkning.

Der henvises endvidere til 1. udgaven med hensyn til redegørelsen for det historiske forløb, hvor stempelloven har fungeret.

Der henvises endvidere til 1. udgaven med hensyn til forarbejderne til loven, idet de særlige bemærkninger til lovforslaget blev gengivet som bilag. Derudover henvises til Folketingstidende 1998-99, spalterne 5354, 6938, 7035, A 4926, B 1108 (lovforslag 208 – i bogen L 208).

Skatteministeriets cirkulære nr. 147 af 23. september 1999 om afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. er ophævet/erstattet af Tinglysningsafgiftsvejledningen, jf. SKM 2004.363 TSS.

Skat Høje-Taastrup varetager administrationen af tinglysningsafgiftsloven – i bogen kaldet afgiftsmyndigheden.

Hvem giver vejledning træffer afgørelser og opkræver manglende afgift (for hele landet)

Skat Høje-Taastrup, Helgeshøj Alle 9, 2630 Taastrup

Hvem afgør klager

Landsskatteretten, Ved Vesterport 6, 1612 København V

Klageafgiften er 400 kr.

Side 15