Forord til 2. udgave

i Psykiatriret (2. udg.)
Free access

Forord til 2. udgave

Med 2. udgaven er Psykiatriret ajourført med nyt lovstof, administrative regler, domme, ombudsmandsudtalelser samt administrativ praksis m.v. Som tilfældet har været med 1. udgaven, er fremstillingen i første række udarbejdet med henblik på undervisningen af jurastuderende på kandidatuddannelsen i jura. 2. udgaven er blevet til i et samarbejde mellem professor Helle Bødker Madsen og lektor emeritus Jens Garde. Sidstnævnte har skrevet bogens kapitel 4, mens Helle Bødker Madsen har skrevet bogens øvrige kapitler. Materiale fremkommet efter den 1. juni 2017 er som udgangspunkt ikke medtaget.

Tak til stud.jur. Mette Noe, som samvittighedsfuldt har kontrolleret kildehenvisninger. Også tak til sekretær Jytte Mønster, som igen har ydet en uvurderlig indsats i forbindelse med korrekturlæsning af manuskriptet.

Aarhus, juni 2017

Helle Bødker Madsen og Jens Garde

Side 15