Kolofon og forside

i Psykiatriret (2. udg.)
Free access

Kolofon og forside

article image

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017

Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde

Psykiatriret

2. udgave, 1. oplag

© 2017 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Sats: PBJ-Sats

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Ecograf

Printed in Denmark 2017

ISBN 978-87-574-3816-1

E-Bog ISBN 978-87-719-8143-8

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk