Stikordsregister

i Psykiatriret (2. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

Adoptivbørn 60

Advokat 211, 214, 216, 218

Afdeling 70, 136, 232

Affekteksplosive tilstande 94

Afgørelse 21, 24, 30, 38, 49, 52, 55, 77, 84, 85, 96, 108, 118, 121, 122, 130, 137, 145, 156, 164, 173, 176, 182, 188, 189, 196, 197, 199, 208, 210, 211, 222, 223, 226, 227, 230, 237, 248, 252, 255

Afgørelsesbegreb 85

Aflåsning 25, 27, 30, 49, 92, 112, 139, 147, 151, 152, 153, 159, 160

Afprøvede lægemidler 126, 127

Aftale 54, 76, 82, 109, 130, 190, 191

Aftalesygehus 82

Aktindsigt 42, 72, 80, 82, 83, 86, 87, 192, 242

Aktivitetstilbud 69, 230

Alarm- og pejlesystemer 139, 149, 150, 164, 166, 175, 180, 182, 187, 202, 223

Alder 40, 44, 49, 52, 54, 56, 73

Alment praktiserende læge 236

Ambulant behandling 95, 97, 243

Analogi 95, 101, 240

Ankenævn 21, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 137, 148, 153, 199, 202, 203, 206, 212, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229

Ankestyrelsen 256

Anstaltsbetragtninger 87, 88, 157

Anstaltsforhold 87, 88

Antabusbehandling 254

Antipsykotisk medicin 120, 124

Attestudstedende læge 106

B

Befordringsgodtgørelse 200

Begrundelse 29, 44, 86, 96, 123, 139, 165, 167, 171, 173, 175, 177, 178, 179, 189, 209, 210, 220, 228, 229

Behandleransvaret 58, 84

Behandling 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 85, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 146, 167, 172, 173, 183, 188, 189, 191, 193, 201, 205, 207, 209, 216, 218, 219, 220, 224, 226, 227, 230, 233, 234, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 254

Behandlingsindikation 96, 99, 104, 120

Behandlingsplan 72

Behandlingssæt 126

Behandlingstilbud 34, 46, 53, 77, 125, 250

Benådning 239

Beroligende middel 35, 84, 148, 164, 166, 187, 206, 222, 223

Beskyttelsesfiksering 92, 112, 140, 150, 151, 152, 176, 213

Beskyttelsesforanstaltning 95, 97

Beskyttelsesmiddel 150

Beslutningskompetence 40, 41, 46, 51, 53, 56, 60, 62, 77, 113

Besøg 70, 154, 156, 190, 191, 199, 206, 231

Besøgsven 60, 104

Betænkningstid 105, 115, 122, 126, 195

Side 265

Bevidsthedsændring 94

Bevidstløshed 66

Bevægelsesuro 129

Bisidder 37

Bistandsværge 60, 187, 188, 235, 236, 245

Blodprøve 56, 131, 158

Blodtransfusion 131

Bortvisning 88

Bælte 142, 144, 148, 151

Bæltefiksering 142, 145, 174

Børn 28, 30, 32, 40, 41, 44, 46, 47, 51, 52, 58, 59, 83, 104, 113, 167, 250

Børnekonvention 32, 51

C

Censurering af breve 230

Chip 149

D

Daghospitalspatienter 112

DAMP-syndrom 21

Delegation 21, 78, 79

Delir 129, 203

Demens 94, 103, 149, 159, 160, 244

Demente 60, 96, 102

Depotmedicin 127, 136

Depression 128, 129

Diagnosticering 23, 34

Diagnostisk undersøgelse 80, 81, 236

Distriktspsykiatriske centre 135

Domfældte 239, 243

Domstolskontrol 26, 28, 31, 45, 49, 122, 140, 213, 215, 216, 217

Dosis 123, 124, 126, 127

Drop 56, 128

Dropnål 130

Dørlåse, særlige 27, 112, 149, 150, 151, 164, 166, 176, 180, 182, 202, 213, 223

E

Efterladte 86, 224

Efterprøvelse, obligatorisk 45, 48, 53, 77, 115, 118, 150, 152, 163, 180, 219, 221, 244

Eftersamtale 53, 136, 163, 185, 186

Egenacces 192

EKG 124

Elektrostimulation 120, 122, 129, 135, 146, 172, 173

Embedslægen 104

Erstatningsansvar 76, 100, 215, 220, 221

Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) 29, 31, 214, 222

F

Faglig standard 55

Familieliv, retten til 32

Farlighedsdekret 81, 82, 152, 187, 234, 235, 236, 240

Farlighedsindikation 94, 96, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 226

Fastholdelse 56, 209

Fastspænding 56, 122, 140, 146

Fiksering 34, 49, 55, 65, 88, 139, 140, 142

Fikseringsbord 151

Folketingets Ombudsmand 49, 51, 70, 71, 119, 191, 199, 200, 202, 225, 231

Forfølgelse 143

Forhåndstilkendegivelse 37, 73, 253

Fornyet prøvelse 212, 222, 230

Forsøgsbehandling 132

Forulempende adfærd 102, 141, 143, 158, 203, 249

Forvirringstilstand 150, 159, 160

Forældre 30, 41, 44, 45, 54, 185

Forældremyndighed 28, 29, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 53, 54, 64, 190

Frihedsberøvelse 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 48, 55, 65, 79, 88, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 111, 114, 117, 118, 119, 132, 139, 140, 144, 149, 161, 163, 164, 169, 171, 182, 188, 201, 204, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 230, 233, 236, 239, 241, 244

Frivillighed 21, 33, 35

Frivilligt indlagte 98, 112, 116, 132

Fysisk magt 24, 25, 35, 41, 47, 49, 50, 55, 57, 67, 88, 92, 128, 139, 146, 147, 148, 164, 166, 174, 175, 187, 206, 226, 244

Side 266

G

Genoptagelse 227

Genoptræning 23, 34, 85

Gentagne indlæggelser 248, 250

Giftfrygt 99, 127

Grundsætninger, forvaltningsretlige 85, 87

H

Habilitet 86

Hallucinationer 129

Handlekommune 248, 251, 252, 253, 255, 256

Handsker 141, 150, 151, 184

Helbredelsesindikation 98

Hjemmelskrav 24, 25, 28, 29, 45, 49, 52, 56, 92, 95

Hjemvisning 229

Hjerneskade 60

Hjælpepligt 57, 104

Husorden 70, 253

Hygiejne, personlig 77, 139, 160, 164, 180, 249

Hærværk 64, 67, 141, 143, 144, 148, 226

I

Indberetning 77, 169, 170, 179

Indespærring 26, 27, 28, 29, 141

Indlæggelse 17, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 41, 45, 46, 53, 54, 58, 59, 65, 71, 80, 87, 97, 98, 99, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 129, 134, 158, 170, 179, 188, 189, 191, 215, 235, 241, 242, 243, 244, 250

Indlæggelsespapirer 107, 108, 110

Indlæggelsessamtale 37, 73

Informeret samtykke 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 46, 53, 57, 60, 61, 64, 66, 104, 165, 179, 250, 253

Inhabilitet 36, 73

Injektion 56, 121, 127, 148, 149, 208, 229

Inspektion 52, 70, 232

Instrukser 86

Integrerede afsnit 158

Intensitetssynspunkter 25, 56

Interessemodsætninger 196

Interne regler 86

Isolation 155, 157

J

Jon-sagen 29, 30, 32, 55, 57

Journalføring 38, 178

K

Kikkertundersøgelse 131

Kirurgiske indgreb 41

Klage 44, 97, 118, 130, 166, 180, 197, 198, 200, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 223, 224, 226

Klagefrister 166, 224, 226, 256

Klagevejledning 59, 86, 104, 115, 123, 130, 139, 163, 165, 166

Kontrol- og omsorgsperson 62

Koordinationsplaner 74, 76, 77, 179, 255

Kostplan 128

Kriminalforsorgen 20, 234, 240, 251, 256

Kropsfiksering 146

Kropsvisitation 77, 161, 162, 164, 180

L

Legale repræsentanter 24, 50, 62, 63, 66

Legemlig lidelse 20, 77, 129, 131, 172, 173

Lobotomi 132

Læge 23, 30, 37, 42, 57, 61, 65, 71, 75, 76, 78, 81, 84, 97, 100, 105, 109, 110, 111, 113, 121, 128, 136, 149, 152, 164

Lægesekretær 23

M

Magtanvendelse 21, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58, 64, 66, 93, 128, 147, 175, 185

Maniodepressiv 94

Medhjælp 23, 84, 85

Medicinering 126

Medinddragelse 57, 76

Mentalerklæring 242

Mentalobservation 91, 153, 235, 244

Mentalundersøgelse 81, 239, 241, 242

Side 267

Mindreårige 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 67, 139, 179, 180, 251

Misbrugsbehandling 247, 248, 250, 253, 254

Modenhed 29, 32, 36, 40, 41, 44, 49, 52, 54, 56, 83

Modenhedsvurdering 40, 44, 46, 47, 51, 52, 53

Modstand 136

Modstand, faktisk 33, 41, 48, 53, 56, 58, 59, 62, 65

Motivation 38, 125, 128

N

Nathospitalspatienter 21

Nødret 21, 22, 24, 25, 49, 93

Nødværge 21, 22, 24, 161

O

Observationstid 103, 115

Officialprincippet 218, 228

Omsorgspligt 39, 40, 58

Opfølgning, tvungen 20, 75, 92, 133, 134, 135, 137, 173, 187, 189, 190, 201, 210, 212, 216, 223, 244

Oplysningspligt 158

Opsættende virkning 166, 189, 203, 207, 210, 217

Optegnelser 82, 169, 178, 192, 255

Ordinationsskema 125

Overførelse til lukket afdeling 112, 175

Overvågning 157

P

Part 217

Partshøring 52, 86, 228

Passivitet 27, 33, 35, 40, 41, 46, 62

Patientforsikringen 201, 228

Patientklagenævn 21, 35, 42, 88, 97, 117, 120, 121, 126, 128, 137, 142, 144, 147, 153, 158, 166, 167, 168, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 257

Patientombuddet 200, 206,

226, 230, 242

Patientrådgiver 37, 45, 47, 48, 53, 60, 82, 98, 118, 123, 126, 137, 139, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 206, 207, 208, 212, 213, 216, 224, 235, 236, 245

Patientrådgiverfortegnelse 194

Patientstue 30, 55, 77, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 177, 178, 180, 187, 202, 214, 223, 237, 253

Plan 255, 257

Plejehjem 96, 104

Plejepersonale 104, 113, 145, 150, 152, 184, 236

Pligtmæssigt skøn 85

Politi 27, 54, 69, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 116, 135, 136, 162, 172, 173, 204, 214, 240, 241

Politiafhentning 137

Politidirektøren 107

Post 161, 162, 167

Praktiserende læger 85

Private 21, 23, 24, 39, 52, 65, 77, 80, 81, 82, 85, 192, 200, 215, 231

Procedureregler 21, 86, 113, 124

Proportionalitetsprincippet 22, 47, 48, 49, 74, 85, 87, 88, 97, 98, 209

Prøveløsladelse 81, 239

Psykiatriloven 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 63, 64, 69, 70, 71, 74, 78, 81, 82, 83, 87, 91, 104, 116

Psykiatrisk afdeling 17, 18, 20, 21, 24, 28, 32, 43, 46, 50, 54, 65, 70, 71, 73, 81, 83, 96, 100, 111, 116, 120, 130, 136, 137, 146, 153, 164, 167, 188, 191, 194, 222, 226, 234, 235, 236, 240, 242, 243, 244, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257

Psykiatriske Patientklagenævn 97, 117, 121, 137, 153, 158, 166, 167, 189, 191, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 257

Side 268

Psykiatriske sygdomskriterium 93, 100

Psykiatriske sygehusvæsen 20, 128, 135

Psykiatriteam, udgående 134, 135

Psykokirurgiske indgreb 120, 131

Psykologer 23, 84, 193

Psykose, som begreb 93

Pårørende, nærmeste 28, 37, 50, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 83, 104, 106, 245

R

Radio 87

Registreret partner 104

Rehabilitering 248, 250, 254

Remme 157, 174

Retlig interesse 224, 226

Retslige patienter 239, 244

Retslægerådet 95, 98, 101, 153, 218, 226, 228, 235, 236

Revurdering 146, 167, 180, 181, 182, 185, 219, 255, 257

Rusmidler 161, 162, 248, 250

Rygning 70

Røde papirer 106, 171

Røntgenundersøgelse 60

S

Saglighedskravet 85

Samarbejdssygehus 82

Samlever 60, 104, 113

Samtaleterapi 120, 121, 135

Samtykke, informeret 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 46, 53, 57, 60, 61, 64, 66, 104, 165, 179, 250, 253

Selvbestemmelsesret 58, 59,

66, 89, 95, 152

Selvlemlæstelse 101

Selvmord 86, 101

Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling 30, 139, 152, 153, 154, 156, 163, 164, 166, 177, 178, 180, 187, 199, 202, 210, 213, 216, 223, 233, 234

Sindslidende 18, 28, 60, 74, 76, 77, 83, 99, 101, 103, 160, 241, 243

Sindssyge, formodet 94

Skizofreni 94, 120, 128, 130, 133, 222, 236

Skærmet enhed 158, 159

Skærmning 88, 139, 157, 158, 166, 177, 178, 180, 187, 202, 223

Sladremåtter 149

Snarest 121

Sociale problemer 75, 248, 249

Sociale tilbud 75, 76

Sondeernæring 129

Spisevægring 94, 95, 97, 128, 130, 158, 219

Stofbælter 151

Styrelsen for Patientsikkerhed 61, 65, 155, 156, 168, 177, 200, 201, 206, 230, 257

Substitution 78, 113

Sundhedspersoner 19, 23, 38, 62, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 86, 179, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 257

Sundhedsstyrelsen 82, 119, 131, 155, 156, 168, 169, 170, 171, 179, 201, 226, 230, 233

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 42, 200, 206

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 21, 35, 42, 88, 120, 124, 127, 128, 129, 142, 153, 168, 189, 206, 208, 209, 213, 223, 225, 226, 229

Svingdørspatient 127

Svær psykisk lidelse 248, 249, 252

Sygehusmyndigheden 69, 70, 137, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 179, 181, 196, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 221, 257

Sygehusstandard, god psykiatrisk 69, 234

Sygehusvalg 80, 81, 82, 200, 248

Sygeplejersker 113, 204

Særforanstaltning 244

Særlige pladser 80, 84, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257

Søskende 60

Søvnløshed 129

T

Tandbørstning 160

Tavshedspligt 80, 191, 193, 209, 227, 228

Side 269

Telefoni 78, 108, 110, 145, 190, 191, 195, 219

Terapi 20

Tilbageførsel 21, 27, 66, 88, 91, 92, 116, 117

Tilbageholde 24, 27, 29, 31, 43, 44, 48, 49, 54, 65, 66, 91, 100, 193, 219

Tilintetgørelse 77, 161, 180

Tilregnelighedsvurdering 242

Tilsyn 26, 28, 49, 77, 80, 83, 84, 152, 154, 156, 180, 189, 200, 201, 215, 251, 257, 258

Tort 169, 181, 221

Tourette-syndrom 21

Trusler 102, 142, 203, 248, 249

Tvang 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 33, 35, 38, 43, 47, 55, 59, 71, 74, 85, 92, 94, 96, 97, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 130, 131, 132, 140, 146, 148, 152, 160, 163, 165, 167, 168, 169, 172, 182, 186, 189, 192, 194, 195, 196, 204, 205, 207, 209, 214, 216, 220, 228,

231, 235, 247, 250, 251

Tvangsbadning 160

Tvangsbehandling 20, 22, 50, 51, 65, 93, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 137, 164, 166, 168, 172, 173, 180, 188, 201, 203, 207, 211, 223, 224, 244

Tvangsernæring 120, 128, 129, 135, 172

Tvangsfiksering 25, 27, 30, 47, 74, 78, 92, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 165, 173, 174, 175, 177, 180, 182, 183, 184, 199, 213, 221, 253

Tvangsindgreb 22, 30, 47, 79, 101, 163, 168, 169, 188, 190, 194, 197, 200, 202, 206, 207, 209, 210, 213, 216, 223, 225

Tvangsindlæggelse 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 43, 49, 59, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 117, 121, 130, 136, 164, 171, 181, 182, 199, 204, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 235, 244, 247

Tvangsmedicinering 20, 35, 37, 99, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 136, 148, 172, 173, 208, 222, 225, 229

Tvangsmidler 119, 139, 170, 184, 237

Tvangsprotokol 45, 78, 111, 118, 121, 123, 139, 141, 146, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 178, 180, 192, 206, 219, 229

Tvangstilbageholdelse 19, 24, 25, 28, 43, 49, 51, 77, 79, 85, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 128, 139, 151, 160, 164, 166, 169, 171, 172, 181, 182, 199, 212, 213, 214, 216, 217, 219, 221, 235, 244, 248, 253

Tøjskift 160

U

Udeblivelse 21, 38, 117

Udespærring 26

Udgang 21, 70, 116, 117, 149, 237, 240

Udredning 42, 80, 81, 236, 240

Udskrivningsaftaler 74, 76, 133, 179, 255

Udskrivningsbegæring 43, 111, 113, 114, 117

Udslusning 256

Uforsvarlighedsbetingelsen 92, 100

Ulempekriterium 100

Umyndige 43, 190

Underordnelsesforhold 62, 183

Underretningspligt 72, 165

Undersøgelse 18, 23, 34, 36, 41, 42, 52, 103, 105, 108, 109, 130, 156, 160, 161, 162, 164, 169, 180, 183, 215

Undersøgelsesprincippet 85, 228

Uvildighed 62, 184, 228

V

Vagt 88, 145, 146, 147, 152, 155

Vagtlæge 105

Varetægtsarrestanter 239, 240, 241

Varigt inhabile 24, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 83, 97, 251

Side 270

Vejledning 71, 170, 211

Venflon 130

Venner 196

Videregivelse eller indhentning af helbredsoplysninger 36

Visitation 80, 84, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 257

Visitationsforum 250, 251, 252, 257

Vold 102, 222, 254

Vrangforestillinger 120, 128

Værge 131, 252

Værgemål 59, 83

Våben 162

Æ

Ægtefælle 60, 104, 106, 113

Ø

Øjeblikkeligt behandlingsbehov 35, 40, 41, 57, 62, 66

Side 271