Afgørelser

i Psykiatriret (2. udg.)
Free access

Afgørelser

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1926.900 H 91, 93

U 1971.656 B 93, 95, 101

U 1975.836 B 220

U 1978.401 Ø 100, 220

U 1980.970 Ø 70

U 1984.665 Ø 29, 30, 55, 58

U 1985.368 H 70

U 1986.624 Ø 84

U 1989.928 H 214, 220

U 1993.178 Ø 94, 98, 202, 219

U 1994.98 V 95, 98, 100, 103, 111

U 1994.192/1 V 28, 214, 218, 223

U 1995.529 V 77, 113, 114

U 1996.188 Ø 77, 113

U 1996.1242 V 181, 217, 221

U 1997.470 V 78, 79, 219

U 1997.853 H 202, 219

U 1998.337 V 169, 181, 221

U 1999.933 Ø 240, 241

U 2000.1623 V 94, 97, 182, 219

U 2004.2184 V 169, 219

U 2008.55 ØLK 30, 214, 217

U 2008.1286 Ø 236

U 2009.1835 H 86

U 2011.2121 V 105, 109

U 2013.2515 Ø 217

U 2013.3074 H 102

U 2014.3300 Ø 221

U 2015.2771 Ø 121, 202, 222

U 2017.1314 H 222

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

PKN 15DPA08 127

PKN 16DPA03 127

PKN 0122201N 128

PKN 0125005A 144

PKN 0128005A 142

PKN 0128202A 142

PKN 0232001A 128

PKN 0232001R 130

PKN 0339110P 145

PKN 0339704P 153

PKN 0339705P 129

PKN 0342905A 143

PKN 0342906A 143

PKN 0343302A 208

PKN 0343707P 144

PKN 0446102P 142

PKN 0446403 148

PKN 0446502P 148

PKN 0446503 122

PKN 0446503A 127

PKN 0446505P 142

PKN 0448304A 124

PKN 0448308 184

PKN 0448601A 120

PKN 0448602P 145

PKN 0448605P 122

PKN 0550106P 142, 149

PKN 0550601N 80, 168

PKN 0550602P 122

PKN 0550801P 142

PKN 0550803 145

PKN 0551401A 125

PKN 0551414 128

PKN 0553801A 168

PKN 0553805A 206, 209

PKN 0554406 142

PKN 0554408 127

PKN 0654922 56

PKN 0658505 122

PKN 0658610A 225

PKN 0659103 229

PKN 0659205 148

PKN 0659405 142

PKN 0760601 147, 209

PKN 0760701 147

PKN 0760903 88, 157

PKN 0760904 125, 148

Side 263

PKN 0760904R 226

PKN 0765908 129

PKN 0766207 158

PKN 0872806 124

PKN 872807 127

PKN 0873102B 131, 229

PKN 0873110 158

PKN 0873112 125

PKN 0974401 229

PKN 0974405 148

PKN 0974501 131

PKN 0978201 124

PKN 0978214 229

PKN 0978307 35

PKN 0978409 129

PKN 1081109N 125

PKN 9807106P 208

PKN 9911402P 147

Sag nr. 08F001 42

Det Psykiatriske Ankenævn

15DPA04 147

15DPA08 127

15DPA11 131

15DPA22 153

15DPA24 137

16DPA03 127

16DPA05 137

Patientombuddet

13POB024 242

Patientombuddets nyhedsbrev af

3. marts 2011 123, 125, 229

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

sagsnummer 151610 42

sagsnummer 164401 42

Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011

sag nr. 1 21

sag nr. 10 189

sag nr. 42 125

sag nr. 44 125

sag nr. 45 126

sag nr. 66 124

sag nr. 95 153

Årsberetninger

Årsberetning 2013, Det Psykiatriske Ankenævn 123, 148

Årsberetning 2014, Det Psykiatriske Ankenævn 121, 123

Årsberetning 2015, Det Psykiatriske Ankenævn 123

Årsberetning 2015, Det Psykiatriske Patientklagenævn 141, 144, 183, 220

Folketingets Ombudsmand

FOB 1979.408 93, 119

FOB 1983.105 93, 119

FOB 2008.287 224

FOB 2013-2 52

FOB 2014-2 149

FOB 2014-43 20, 52

FOB 2015-19 52

FOB 2015-55 153, 185

FOB 2016-32 88, 152, 237

FOB 2016-41 49, 52, 56

Endelig rapport om undersøgelse af egen drift af 30 sager fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Frederiksborg Amt (jf. nr. 2002-2612-980) 226

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg (j.nr. 2009-3732-342) 70

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland (j.nr. 2010-1767-4248) 70, 71

Hjemmesider

http://www.sjtrem.com/content/19/S2/P49 56, 59

http://vidensbasen.anklagemyndigheden.dk 240, 242, 243

http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/%C2%A771/arbejde 231

Side 264