Forord

Opgaven med at skrive en kommentar til ægteskabsloven er ikke en opgave, man påtager sig uden grundige overvejelser. Området har i en lille menneskealder været under konstant og kyndig behandling af dr.jur. Svend Danielsen, der har holdt det familieretlige område fuldt opdateret. Der er efterhånden kommet en række nye tiltag på området, der har gjort, at det var på tide med en opdateret kommentar. En kommentar, der ikke har kunnet skrives uden at stå på skuldrene af Svend Danielsens arbejde. Tak for det.

Bogen er skrevet på afdelingen for formueret på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor familieretten i mange år har været tegnet af professor emerita, dr.jur., Irene Nørgaard. Irene Nørgaard har ydet en uvurderlig støtte til min kollega, Eva Naur, og mig i arbejdet med at overtage faget, og jeg skylder dem begge en stor tak for godt kollegaskab og konstruktiv kritik. Når man som jeg ikke er startet i den formueretlige del af disciplinen familieret, er det desuden en stor hjælp at være del af et konstruktivt og hjælpsomt formueretsmiljø. Eventuelle misforståelser af velmenende råd og vejledning er naturligvis udelukkende mit ansvar.

Denne lovkommentar har været længe undervejs. Ud over almindelig travlhed skyldes dette de overordentligt mange lovændringer, der har været på området i de senere år. Det er mit håb, at fremstillingen ikke lider under, at det undervejs har været vanskeligt at bevare overblikket.

Bogen er ajourført frem til april 2019

Caroline Adolphsen,

lektor cand.jur, ph.d.,

Juridisk Institut,

Århus Universitet

Side 13