Stikordsregister

i Ægteskabsloven (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

 •  Administrative system 240
  •  Anmodning, separation og skilsmisse 141, 174
   •  Digital selvbetjening 141, 143, 174, 245 f.
  •  Bevilling se dette
  •  Bidragspligt 204, 207
  •  Bidragsstørrelsen 215
  •  Digital selvbetjening 141, 245 f.
   •  Dispensation 246, 247
  •  Gebyr, anmodning 182 f.
   •  Størrelse 183
  •  Klage, familieretshusets afgørelser 241
   •  Til familieretshuset 243
  •  Oversendelse, familieretten 175
  •  Processuel skadesvirkning, bidrag 208 f.
   •  Opholdsgrundlag 63
   •  Oplysninger 40, 174
   •  Vilkårsforhandling 178
  •  Rådgivning 241
  •  Sagsbehandling 239 ff.
  •  Vejledning 143
  •  Vilkårsforhandling 177 ff.
 •  Adoptionsforhold, ægteskab 48
 •  Adskillelse, to års, skilsmisse 152, 153
 •  Advokatbistand, vilkårsforhandling 178
  •  Aftale om vilkår 235 f.
 •  Afkald
  •  Bidrag 235
   •  Tilsidesættelse 233
   •  Ændring 219 ff., 233 f.
  •  Boslod 235, 237
  •  To års adskillelse 152
  •  Utroskab 159
 •  Afslag, bevilling 143
 •  Aftale, bevilling 189
  •  Bidrag 190, 205
   •  Tilsidesættelse 233
   •  Ændring 219 ff., 233 f.
  •  Bodeling, tilsidesættelse 235
  •  Genoptagelse, samliv 147
  •  Forældremyndighed 145, 190, 202
  •  Lejlighed 202, 228 ff.
  •  Samvær 190, 202
  •  Tilsidesættelse 233 ff.
  •  Ændring 233 f.
 •  Aftalelovens § 36 220, 234, 236
 •  Afviklingsfrist, separation 148
 •  Alder, bidrag 209
 •  Aldrig samliv, omstødelse 126
  •  Skilsmisse 153
 •  Andelsbolig 228
 •  Anke 52
  •  Frist 52, 241
  •  Omstødelse 123
  •  Oprejsningsbevilling 123
  •  Skilsmissedom 52
 •  Anmodning, separation og skilsmisse 141, 174
  •  Digital selvbetjening 141, 143, 174, 245 f.
  •  Tilbagekaldelse 189
 •  Ansøgning, ægteskab 74, 245 f.
  •  Digital selvbetjening 245 f.
 •  Anvendelsesområde 30
 •  Arveret, separation 141
  •  Separationsbortfald 145
  •  Skilsmisse 141

B

 •  Betingelser
  •  Separation 139, 140
  •  Skilsmisse 139
 •  Betænkelighed, bevilling 146, 190

Side 265

 •  Bevilling 189, 190
  •  Afslag 143, 146, 190
  •  Anmodning 174
  •  Betingelser 190
  •  Enighed 140, 189 f.
  •  International kompetence 195 f.
  •  Mægling 187
  •  Refleksionsperiode 191 ff.
  •  Separation 188 ff.
  •  Skilsmisse 188 ff.
  •  Uenighed 189
  •  Ugyldig 176, 189
  •  Umyndig 176
 •  Bevisbyrde, separationsbortfald 146
  •  Urimelighed 237
  •  Utroskab 158, 160
  •  Vold 165
 •  Bevisførelse, utroskab 160
 •  Bidrag, børn 190, 215, 234
 •  Bidrag, ægtefælle 204, 206, 217, 219, 222
  •  Alder 209
  •  Afkald 220
  •  Aftale 207
   •  Størrelse 204
   •  Tilsidesættelse 233 ff.
   •  Ændring 219 ff., 233 f.
  •  Arbejdsevne 209, 211
  •  Behov 208
  •  Bevilling 190
  •  Bortfald 217
  •  Deltidsarbejde 210
  •  Dispositiv 207
  •  Død, bortfald 217, 218
  •  Enighed 204
  •  Erhvervsmæssige stilling 209
  •  Etablering 208, 213
  •  Fastsatte, pligt 207
   •  Ændring 222 ff.
   •  Størrelse 215
  •  Formue 208
  •  Fornuftsmangel 189
  •  Gennemgående 200
  •  Genoplivning 223
  •  Gensidig 205
  •  Helbredsmæssige forhold 211
  •  Hjemmegående 210 ff.
  •  Indretningssynspunkter 212
  •  Kompetence 207
  •  Kortere ægteskaber 213
  •  Krydsende 205
  •  Kæresteforhold 218
  •  Langvarige ægteskaber 207, 212, 213
  •  Momenter 208 ff.
  •  Medhjælpende 212
  •  Ny samlever 218
  •  Nyt ægteskab 217
  •  Overgangsperiode 213
  •  Pension 214
  •  Periode 207 f.
  •  Pligt 207
  •  Samlivsskade 210 ff.
  •  Skyld, samlivsophævelse 207
  •  Størrelse 204, 215
   •  Femtedelsreglen 215
   •  Tredjedelsreglen 215
   •  Ændring 215, 218, 220, 224
  •  Sygdom 211
  •  Syge børn 211
  •  Tidsubegrænset 207, 213
  •  Uddannelse 209, 212, 213
  •  Udenlandske ægtefæller 213
  •  Urimelig 233, 235 ff.
  •  Varighed, ægteskab 208, 213
  •  Væsentligt forandrede forhold 220
  •  Ændring 219 ff., 222 ff., 233 f.
 •  Bigami, skilsmisse 51, 168 f.
  •  Straffeloven 120 f., 168
  •  Ret til ydelser 138
  •  Omstødelse 51
  •  Ægteskab 51 f.
 •  Blufærdighedskrænkelse, skilsmisse 166
 •  Bolig 227 ff.
  •  Andels 228
  •  Ejer 228
  •  Lejet se lejlighed
 •  Bopæl
  •  Begreb 196
  •  Forskellige 153
  •  Stedlig kompetence 196
 •  Borgerlig vielse 80, 90
  •  Prøvelsesmyndighed 72 f., 91
  •  Stedlig kompetence 91 f.
  •  Udlandet 108
  •  Sted 91 f.
 •  Bortfald, bidrag 217
 •  Bristende forudsætninger 254

Side 266

 •  Børnebidrag 190
  •  Forrang 215
 •  Børnebortførelse, forældremyndighed 171
  •  Skilsmisse 170 ff.
  •  Straffeloven 171 f.
 •  Børnesagkyndig rådgivning 192

C

 •  Civilstandsattest, ægteskab 53

D

 •  Dansk indfødsret, ægteskab 62 f.
 •  Decorum-krav, vielsesbemyndiget 87
 •  Digital forløb, refleksionsperiode 191 ff.
 •  Digital selvbetjening 141, 143, 174, 245 f.
  •  Dispensation, særlige forhold 246 f.
  •  Klage 247
  •  NemID 141
 •  Dispositiv, aftale 207
 •  Dokumenter, udenlandske 55, 246
 •  Dokumentationskrav ægteskabsbetingelser 58
 •  Drab, skilsmisse 163, 166
 •  Død, bidragsbortfald 217 f.
  •  Omstødelse 133
   •  Deling 136
  •  Utroskab 158
 •  Dødsattest 54
 •  Dødsboskifte 57
 •  Dødsformodningsdom 54
 •  Dødslejegaver 94

E

 •  Ejerbolig 228
 •  Egen drift, Familieretshuset 165, 169, 171, 178
 •  Enighed se bevilling
 •  Enstreget system 174
 •  Erklæring, omsorg- og ansvar 65
  •  Udlændinge 67, 68
  •  Utroskab 159
  •  Ægteskab 53, 98 ff.

F

 •  Faktisk adskillelse, separation 148
 •  Familiesammenføring, pro forma ægteskab 49
 •  Ferie, børnebortførelse 171
  •  Separerede 149
 •  Finske statsborgere, ægteskabsbetingelser 75
 •  Forbud mod magtfordrejning, kommune 54
 •  Forkynder 85 ff., 88
  •  Løfteerklæring 88 f.
 •  Forlods udtagelse, omstødelse 132
 •  Fornuftsmangel, aftaler 98
  •  Godkendelse 103 f.
  •  Omstødelse 37, 99, 125
 •  Forsøg, genoptagelse, samliv 149, 153
 •  Fortsættelse, samliv 145
 •  Forsørgelsespligt, ægtefæller, ophør 141
  •  Separationsbortfald 145
 •  Forudgående tilknytning, dispensation lovligt ophold 65
 •  Forældremyndighed, bevilling 190
  •  Børnebortførelse 170 ff.
  •  Separation 202
  •  Skilsmisse 202
  •  Vold 164
 •  Frafaldet ret, utroskab 158
 •  Fremgangsmåde, separation 173 ff.
  •  Skilsmisse 173 ff.
 •  Frister
  •  Anke 52, 241
  •  Børnebortførelse 172
  •  Omstødelse 125, 130
  •  Samtykke værge 38
  •  Skilsmisse 52
  •  To års adskillelse 152 f.
  •  Utroskab 161
  •  Vold 167
  •  Ændring 220
 •  Frivillig, ægteskab 29, 99
 •  Fællesbo 145
 •  Fælles børn, dispensation lovligt ophold 65
 •  Færøerne, lovens anvendelse 258

G

 •  Gebyr, bevilling 182 f.
 •  Generalklausul, aftale 234
 •  Gennemgående vilkår 200 ff., 224
 •  Genoplivning, bidrag 223
 •  Genoptage samliv 147
 •  Gensidig forsørgelsespligt 217
  •  Bortfald separation 145
  •  Side 267
  •  Separation 141
 •  Godtgørelse, omstødelse 134 f.
 •  Grønland, lovens anvendelse 258

H

 •  Haagerkonventionen, separation og skilsmisse 55
 •  Helbredsmæssige forhold 211
 •  Hjemting 123, 130

I

 •  Ikrafttræden, Ægteskabsloven 249
 •  Indforstået, utroskab 158
 •  International kompetence 195 ff.
 •  Islandske statsborgere, ægteskabsbetingelser 75

K

 •  Kirkelig mægling 184 f.
 •  Kirkelig lysning 78
 •  Kirkelig velsignelse 80 f.
 •  Kirkelig vielse 31, 80
  •  Anerkendte trossamfund 82 ff.
  •  Personkreds 84
  •  Præster 85 f.
  •  Udlandet 107 f.
 •  Klage
  •  Digital selvbetjening 247
  •  Familieretshusets afgørelser 241
  •  Samtykke 40
  •  Til familieretshuset 243
 •  Kompetence, saglig 73
  •  Stedlig 75 f., 196 f.
  •  Ophold 75 f.
  •  Vielse 91
  •  Ægteskabsbetingelser 54, 69, 73
 •  Kortere ægteskaber, bidrag 213
 •  Kriminalitet, skilsmisse 163
  •  Vold 164
 •  Krydsende bidrag 205
 •  Kundgørelse 78
 •  Kønsneutral 30

L

 •  Langvarige ægteskaber, bidrag 212, 213
 •  Lavværgemål 36
 •  Lejlighed 190, 202, 227 ff.
  •  Børn 228 f.
  •  Enighed 190
  •  Erhvervsvirksomhed 228
  •  Flere beboelseslejligheder 231
  •  Helbred 229
  •  Momenter 228 ff.
  •  Opsigelse 230
  •  Overtagelse 230
  •  Status-quo-princippet 228
  •  Særbørn 229
  •  Tilknytning 229
  •  Udlejer 230
  •  Ændring 230
 •  Lovligt ophold, ægteskab 62 f.
  •  Dispensation 64 ff.
 •  Lægeerklæring 95, 125
 •  Længstlevende ægtefælle, nyt ægteskab 56 ff.

M

 •  Medhjælpende ægtefælle 212
 •  Mindreårige, ægteskab 29, 33 ff., 116
 •  Mishandling, skilsmisse 163
 •  Momenter, bidrag 208 ff.
  •  Lejlighed 228 ff.
 •  Myndig 34
 •  Mægling 186 f.
  •  Formål 186
 •  Møde, vilkårsforhandling 179 f.

N

 •  Narkotikaindtag, fornuftsmangler 125
 •  Nedstigende linje, ægteskab 42 f.
  •  Omstødelse 43
  •  Tidligere ægtefælle 45 f.
 •  NemID, digital selvbetjening 141
 •  Nordiske ægteskabskonvention 54, 75, 256
 •  Norge, anerkendelse ægteskaber 109
 •  Norske statsborgere, ægteskabsbetingelser 75
 •  Nødvielser 94 f.
 •  Nærtbeslægtede, ægteskab 42 f.
  •  Straffeloven 120 f.

O

 •  Obligatorisk kursus, vielsesbemyndiget 88
  •  Dispensation 88
 •  Omstødelse, ægteskab 119, 120, 124
  •  Bigami 120 ff.
  •  Side 268
  •  Dødsfald 133, 136
  •  Fejltagelse 127
  •  Fornuftmangler 125 f.
  •  Forlods udtagelse 132
  •  Frist 125, 130
  •  Godtgørelse 134 f.
  •  Ophørstidspunkt 133
  •  Retsvirkninger 131 ff.
  •  Sagsgang 122 f.
  •  Svig 127 ff.
  •  Tvangsægteskab 100, 126 f.
  •  Vildfarelse 127 ff.
 •  Ophold, lovligt 63 f.
  •  Dispensation 64 ff.
  •  Stedlig kompetence 76
 •  Ophævelse, adoptionsforhold 48
 •  Oprejsningsbevilling, anke 123
 •  Opstigende linje, ægteskab 42 f.
  •  Omstødelse 43
  •  Tidligere ægtefælle 45 f.
 •  Ordre public, anerkendelse ægteskab 116
 •  Orientering, økonomiske retsvirkninger 71
 •  Overgangsregler 249
  •  Omstødelse 251
  •  Ophævelse 255
  •  Separation 251
  •  Skilsmisse 251, 252
  •  Vielser 250
  •  Ændring 254
 •  Overgangsperiode, bidrag 213

P

 •  Passivitet, utroskab 158
  •  Ændring 220
 •  Parternes samtidige tilstedeværelse 98 ff., 114 f.
 •  Pension, bidrag 214
 •  Personligt fremmøde, vilkårsforhandling 179
 •  Pligt, vilkårsforhandling 180 f.
 •  Processuel skadesvirkning, bidrag 208 f.
  •  Opholdsgrundlag 63
  •  Oplysninger 40, 174
  •  Vilkårsforhandling 178
 •  Processuelt ophold 63
 •  Pro forma ægteskab 49 f., 65, 67, 77
  •  Anerkendelse 115
  •  Familiesammenføring 49
  •  Indberetning 110 f.
  •  Individuel bedømmelse 50
  •  Udlandet 115
  •  Ugyldighed 101 f.
 •  Prøvelse, ægteskabsbetingelser 54, 72 ff.
  •  Digital selvbetjening 74
  •  Indsigelser 74
  •  Prøvelsesattest 74, 93
 •  Protest, skilsmisse 189
 •  Påstand, omstødelse 37
 •  Påviselig tilknytning, dispensation lovligt ophold 64

R

 •  Registrerede partnerskaber 30
  •  Anerkendelse udenlandske 117
  •  Internationale regler 257
 •  Religiøse vielsesritualer 31
 •  Retlig interesse, sagsøger 102
 •  Retskraft, afgørelser, nordiske lande 54
 •  Retsvirkninger, omstødelse 131 ff.
  •  Ægteskab 35
 •  Rådgivning, mindre enkle sager 175, 241
  •  Refleksionsperiode 192

S

 •  Sagsbehandling 239 ff.
 •  Saglig kompetence, ægteskabsbetingelser 73
 •  Saglighedskravet, kommunen 54
 •  Sagsøger, retlig interesse 102
 •  Samleje, utroskab 157
 •  Samliv, fortsat, separation 148
  •  Genoptaget, separationsbortfald 144 ff., 149 f.
  •  Varighed, bidrag 213
 •  Samlivsforhold, bidragsbortfald 218
 •  Samlivsophævelse, separation 140, 143
  •  Skyld 207
  •  To år, skilsmisse 152 f.
  •  Uoverensstemmelser 154
 •  Samlivsskade, bidrag 210 ff.
 •  Samtidig tilstedeværelse, parterne, vielse 98 ff., 114 f.
 •  Samtykke
  •  Utroskab 158
  •  Ægteskab, værgemål 36 ff.
   •  Dispensation 39 f.

Side 269

 •  Samvær, aftaler 202
  •  Bevilling 190
 •  Separation 139
  •  Afviklingsfrist 148
  •  Anmodning 141, 174
  •  Arveret 141
  •  Bevilling 188 ff.
  •  Bidrag 204
  •  Bortfald 144 ff., 149 f.
  •  Ferier 149
  •  Fortsat samliv 144, 148
  •  Formuefællesskab 141
  •  Forsøg genoptagelse 149
  •  Fremgangsmåde 173 ff.
  •  Fælles bolig 148
  •  Gebyr 182 f.
  •  Gennemgående vilkår 200 ff.
  •  Genoptaget samliv 144, 149 f.
  •  Kompetence 189
  •  International kompetence 195 f.
  •  Lejlighed 228
  •  Overgangsregler 251
  •  Periode 142 f.
  •  Retsvirkninger 141
  •  Samlivsgenoptagelse 149 f.
  •  Samlivsophævelse 140, 143
  •  Skilsmisse 142
  •  Særeje 145
  •  Ubetinget ret 142
  •  Uenighed 142
  •  Ugyldig 189
  •  Umiddelbar ret 140
  •  Utroskab 160
  •  Værge 176
  •  Vilkårsforhandling 178 ff.
 •  Sindssygdom, utroskab 157
  •  Værgemål 37
 •  Skifteattest, dokumentation 58
 •  Skilsmisse 139
  •  Ankefrist 52
  •  Anmodning 141, 174
  •  Bevilling 188 ff.
  •  Bigami 168 f.
  •  Bidrag 204
  •  Børnebortførelse 170 ff.
  •  Dom 52
  •  Endelig 141
  •  Enighed 140, 189 f.
  •  Fremgangsmåde 173 ff.
  •  Formuefællesskab 141
  •  Gebyr 182 f.
  •  Gennemgående vilkår 200 ff.
  •  Haagerkonventionen 55
  •  Lejlighed 228
  •  Nordiske ægteskabskonvention 54
  •  International kompetence 195 f.
  •  Refleksionsperiode 191 ff.
  •  Retsvirkninger 141
  •  Separation 142
  •  To års adskillelse 151 ff.
  •  Ubetinget ret 143
  •  Uenighed 142
  •  Ugyldig 189
  •  Umiddelbar ret 140, 159, 163, 168, 170, 191
  •  Utroskab 156 ff.
  •  Vilkårsforhandling 177 ff.
  •  Vold 162 ff.
 •  Skilsmissesæreje 59
 •  Skyld, samlivsophævelse 207
 •  Stedbørn, ægteskabsindgåelse 45 ff.
 •  Stedlig kompetence 196 f.
  •  Borgerlig vielse 91 f.
  •  Ophold 76
  •  Ægteskabsbetingelser 75 f.
  •  Ægteskabssag 196 f.
 •  Straffesag, vold 165
 •  Svenske statsborgere, ægteskabsbetingelser 75
 •  Sverige, anerkendelse ægteskaber 109
 •  Svig, enighed 189
  •  Erklæring, ægteskabsindgåelse 100
  •  Omstødelse 127 ff.
 •  Sygdom, dispensation lovligt ophold 66
  •  Nødvielse 94 f.
  •  Prøvelse 73
  •  Vilkårsforhandlinger 181
 •  Særbørn, lejlighed 229
 •  Særlige grunde, ugyldighed 102
 •  Søskende, ægteskab 42

T

 •  Tidsubegrænset, bidrag 207, 213
 •  Tilbagekaldelse, bevillingsanmodning 189
  •  Vielsesbemyndigelse 87, 89
 •  Tilsidesættelse, aftale, bidrag 207, 234 ff.

Side 270

 •  To års adskillelse, skilsmisse 151 ff.
  •  Afkald 152
 •  Tolkebistand, vielse 100
 •  Tvang, omstødelse 100, 126 f.
  •  Straffeloven 99, 126

U

 •  Uddannelse, bidrag 209, 213, 214
 •  Udenlandske, dokumenter 55, 246
  •  Ægteskab, anerkendelse 113 f.
 •  Udland, anerkendelse ægteskab 113 f.
  •  Børnebortførelse 170
  •  Registrerede partnerskab, anerkendelse 117
  •  Vielser 106 ff.
  •  Undladelse, vilkårsforhandling 180
  •  Ægteskabsattest 76
 •  Udlejer, lejlighed 230
 •  Udnyttelse, aftale 235
  •  Godkendelse 104
 •  Uenighed, bevilling 189
  •  Skilsmisse 142
  •  Vilkår 186
 •  Ugyldighed 101 ff.
  •  Bevilling 176, 189
  •  Inkompetence 103
  •  Mindreårige 104 f.
  •  Sagsøger, vielse 102
  •  Separation 189
  •  Skilsmisse 189
  •  Særlige grunde 102, 104
  •  Vidneoverværelse 97
  •  Vielse 101 f.
 •  Umiddelbar ret, skilsmisse 140, 159, 163, 168, 170, 191
 •  Umyndig, beskyttelsessubjekt 37
  •  Bevilling 176
  •  Erklæring 36
  •  Manglende samtykke 37
  •  Samtykke, værge 38
  •  Separation 176
  •  Ægteskabsindgåelse 36
 •  Underholdsbidrag se bidrag
 •  Undersøgelsespligt, familieretshuset 190
 •  Uoverensstemmelse, samlivsophævelse, skilsmisse 154 f.
 •  Urimelig aftale 220, 235 ff.
 •  Uskiftet bo 58, 59
 •  Utroskab 156 ff.
  •  Accept 158
  •  Besvegne ægtefælle 157
  •  Død 158
  •  Bevisførelse 160
  •  Forsøg 157
  •  Frafaldet ret 158
  •  Frister, sagsanlæg 161
  •  Indforstået 158
  •  Seksuelt overgreb 157
  •  Separationsperioden 160
  •  Sindssygdom 157
  •  Skilsmisse 157

V

 •  Varighed, ophold, dispensation lovligt ophold 64
  •  Ægteskab, bidrag 208, 213
 •  Vejledning, vilkårsforhandling 179 ff.
 •  Vidneforklaringer, Fornuftsmangler 125
  •  Utroskab 160
  •  Vold 165
 •  Vielse 80, 82
  •  Anerkendelse 109
  •  Attester, udstedelse 83
  •  Bemyndigelse 86 f.
   •  Tilbagekaldelse 87, 89
  •  Myndighed 83
  •  Nødvielse 94 f.
  •  Prøvelsesattest 93 f.
  •  Samtidig tilstedeværelse 98 f., 114 f.
  •  Sted, borgerlig vielse 91
  •  Tolkebistand 100
  •  Udlandet 106 f.
  •  Ugyldighed 101 f.
  •  Vidneoverværelse 96 f.
 •  Vildfarelse, omstødelse 127 f.
 •  Viljesakt, ægteskab 98
 •  Vilkår 188 ff., 199
  •  Se bidrag, lejlighed
 •  Vilkårsforhandling 177 ff.
  •  Advokat 178
  •  Anmodning 179
  •  Bidrag 179
  •  Familieretshusets egendriftskompetence 178
  •  Møde 179 f.
  •  Personligt fremmøde 179
  •  Side 271
  •  Separation 179
  •  Skilsmisse 179
  •  Særlige tilfælde 180
  •  Tilvalg 178
  •  Undlade 180
  •  Vold 180 f.
 •  Vold 162 ff.
  •  Børn 164
  •  Bevisbyrde 165
  •  Dom 165
  •  Forsætligt 165
  •  Frister 167
  •  Nærmeste pårørende 164
  •  Skilsmisse 163
  •  Straffeloven 163, 166
  •  Voldtægt 166
 •  Værgemål, beskyttelsessubjekt 37
  •  Samtykke 38
  •  Separation 176
  •  Vilkårsforhandling 180
  •  Ægteskab 36 ff.

Æ

 •  Ægteskab, aldersgrænse 34
  •  Anerkendelse, udlandet 114
  •  Formuefællesskab 35
 •  Ægtefællebidrag se bidrag
 •  Ægtepagt, dokumentation særeje 59
 •  Ægteskabsattest, udlandet 76
 •  Ægteskabsbetingelser 29, 69, 70
  •  Dokumentationskrav 58
  •  Godtgøre 70
  •  Prøvelse 69, 73, 108
  •  Saglig kompetence 73
  •  Stedlig kompetence 75 f.
 •  Ægteskabskonvention, nordisk 54, 75, 256
 •  Ægteskabssag, sagsbehandling 239 ff.
  •  Stedlig kompetence 196 f.
 •  Ændring, bidrag 219 ff., 233 f.
  •  Fastsat, bidrag 222 ff.
  •  Frist 220
  •  Lejlighed 230
  •  Overgangsregler 254
  •  Størrelse, bidrag 215, 218, 220, 224

Side 272