Statsret (2. udg.)

Praktisk forfatningsret i en politisk verden

Ingen adgang

Denne bog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget Praktisk for-fatningsret i en politisk verden, der udgør et statsretligt fag på overbygnin-gen på jurauddannelsen på Københavns Universitet. Ved udarbejdelsen er det dog tilstræbt, at bogen også vil kunne anvendes i flere andre sammenhænge.

Adgang til fuld tekst