Markedsret 3 (6. udg.)

Immaterialret

Forfatter: Palle Bo Madsen
Ingen adgang

Hermed foreligger 6. udgave af »Markedsret Del 3«, som har fokus på nogle af de mest erhvervsrelevante dele af immaterialretten, dvs. de lovbe-stemte enerettigheder som er knyttet til fremstilling og salg af produkter (i bred forstand) samt – ikke mindst – til brug af særlige forretningskende-tegn, hvilket først og fremmest vil sige varemærker.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 7
Adgang til fuld tekst