Forord

12. udgave af denne bog var især præget af de lovændringer som blev vedtaget i 2013 som følge af den generelle evaluering af selskabsloven. Efter 2013 er der gennemført en række ændringer i selskabsloven, bl.a. forbuddet mod ihændehaveraktier, udvidede regler vedrørende offentlighed om selskabernes ejerforhold og senest lempelse af det hidtidige absolutte forbud imod lån til kapitalejere.

Der er desuden vedtaget væsentlige ændringer i den tilstødende lovgivning, herunder ændringer i revisorloven, i årsregnskabsloven og i de børsretlige regelsæt.

Nærværende 13. udgave er ændret under hensyn til de ovennævnte lovændringer og ajourfører ligeledes litteratur og praksis.

Manuskriptet er afsluttet den 1. oktober 2016 idet dog de seneste ændringer af selskabsloven fra december 2016 er medtaget.

I denne udgave medvirker cand.merc.jur, ph.d. Peter Krüger Andersen.

Aarhus, december 2016

Paul Krüger Andersen

Peter Krüger Andersen

Side 15