Free access

Forside og kolofon

article image

Paul Krüger Andersen

Under medvirken af

Peter Krüger Andersen

Aktie- og anpartsselskabsretKapitalselskaber

13. udgave, 1. oplag

© 2017 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse afeller kopiering fra denne bog eller dele herafer ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladtuden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.Omslag: Bo Helsted

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Denmark 2017

ISBN 978-87-574-3356-2

e-bog ISBN 978-87-7198-065-3

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Til Else ✝