Litteraturfortegnelse

i Aktie- og anpartsselskabsret (13. udg.)
Free access

Litteraturfortegnelse

Advokatsamfundet, Vejledning i gennemførelse af juridisk due diligence, 2002

Afgørelser og Udtalelser, Nasdaq OMX, Copenhagen

Alexander, John R. og Harry G. Henn, Laws of Corporations and Other Business Enterprises, 3rd edition, New York 1983. Med supplement

American Law Institut, Principles of Corporate Governance Analysis 2nd Recommendations Vol I og II, St. Paul Minn 1994

Andenæs, Mads Henry, Aksjeselskaper & Allmennaksjeselskaper. 2. utg., Oslo 2006

Andenæs, Mads and Frank Wooldridge, European Comparative Company Law, Cambridge, 2009

Andersen, E. Lego, Kontrakter om virksomhedskøb, 1991

Andersen, E. Lego, Aktionæroverenskomster, 2003

Andersen, E, Lego, Aktivhandelsaftaler, 2004

Andersen, Lars Svenning, Bjarke Vejby og Jeppe Høyer Jørgensen, Kommentarer til Lov om Lønmodtageres Retstilling ved Virksomhedsoverdragelse, 5. udg. 2009

Andersen, Lennart Lynge, Fra stiftelse til fond, 2002

Andersen, Lennart Lynge, Fonde og Foreninger I, 6. udg., 2009

Andersen, Lennart Lynge, Aftaleloven, 6. udg. 2014

Andersen, Lennart Lynge, og Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, 6. udg. 2012

Andersen, Lennart Lynge og Erik Werlauff, Kreditretten, 6. udg., 2014

Andersen, Lennart Lynge, Erik Werlauff & Niels Ørgaard, Holdingselskaber, 1998

Andersen, Lennart Lynge og Jørgen Nørgaard, En fondsbestyrelses arbejde, 2002

Andersen, Lennart Lynge og Peer Schaumburg-Müller, Finansselskabsret, 2010

Andersen, Lennart Lynge og Peer Schaumburg-Müller, Tegning og fuldmagt, 2010

Andersen, Mads Bryde, Grundlæggende aftaleret, 4. udg., 2013

Andersen, Mads Bryde, Praktisk aftaleret, 4. udg. 2015

Andersen, Mads Bryde, Enkelte transaktioner, 2. udg., 2011

Andersen, Paul Krüger (red.), Selskabers Organisation, 1997

Andersen, Paul Krüger, Studier i dansk koncernret, 1997

Andersen, Paul Krüger og Nis Jul Clausen, Børsretten, 5. udg. 2014

Andersen, Paul Krüger og Mette Neville, Flemming Jacobsen, og Frank Pedersen, Anparter i juridisk, skattemæssig og økonomisk belysning, 1987

Andersen, Paul Krüger, Nis Jul Clausen og Rolf Skog (eds) Shareholder Conflicts, 2006

Andersen, Paul Krüger og Karsten Engsig Sørensen (eds) Company Law and Finance, 2008

Andersen, Tomas Krüger Andersen, Private Equity, 2013

Andersen, Per Vestergaard, Corporate Finance, 2004

Andersson, Edward, Nils Mattsson, Aage Michelsen, Frederik Zimmer, Det nordiska skatteavtalet med kommentarer, andra uppl., 1991

Side 649

Andersson, Jan, Om vinstutdeling från aktiebolag, Uppsala, 1995

Andersson, Sten, Svante Johansson, Rolf Skog, Aktiebolagslagen, Del I-III, Stockholm 2014

Arvidsson, Niclas, Aktieägaravtal, 2010

Asmussen, Steffen og Geir Gustavssons, Utvidet aksjonæransvar – ansvarsgjennombrudd, Jussens Venner, Oslo 1995

Augdahl, Aksjeselskapet efter norsk rett. 3. utg., Oslo 1959

Bainbridge, Stephen M. Corporation Law and Economics, N.Y., 2002

Balling, Morten, Financial Management in the New Europe, Oxford UK og Cambridge USA, 1993

Balling, Morten, Elisabeth Hennessy and Richard O’Brian (ed.), Corporate Governance, Financial Markets and Global Convergence, Dordrecht/Boston/London, 1998

Banner-Voigt, Erik og Søren Rasmussen, Aktieløn, 4. udgave, 2009

Barca, Fabrizio, Marco Becht, The Control of Corporate Europe, Oxford/ N.Y. 2001

Bartlett, Christoffer A. og Sumantra Ghoshal, Managing Across Borders, Boston 1989

Baums, T (Hrsg.), Bericht der Regierungskommission Corporate Governance, Köln, 2001

Baums, T. and E. Wymeersch (eds), Shareholder Voting Rights and Practices in Europe and the United States, 1999

Baums Theodor/Peter Ulmer (Hrsg.), Unternehmens-Mitbestimmung der Arbeitsnehmer im Recht der EU-Mitgliedstaaten, Beihefte der ZHR, 2004

Baums, Theodor, Richard M. Buxbaum, Klaus J. Hopt (eds) Institutional Investors and Corporate Governance, Berlin/ N.Y. 1994

Baums, Theodor und Andreas Cahn, Die Europäische Aktiengesellschaft, Berlin, 2004

Baums, Theodor, Corporate Governance und Anlegerschutz, Tübingen, 2013

Baums, Thoedor, Recht der Unternehmensfinanzierung, München, 2017

Behrens, Peter, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in internationalen und europäischen Recht, Berlin-New York, 1997

Bergström, Claes og Per Samulsson, Aktiebolagets grundproblem, 4. uppl. 2012

Bergström, Sture, Skatter och civilrätt, Stockholm 1978

Bernitz, Ulf (ed.) Modern Company Law for a European Economy, Stockholm 2006

Berle, Adolf, og Gardiner Means, The Modern Corporation and Private property, New York 1932

Berning, Jesper, Omsætningsformue som kreditsikring, 1974

Berning, Jesper, Finansieringsret, 1977

Berth, Rikke Søgaard, Britt Vonger, Kommunale aktieselskaber, 2009

Betænkning nr. 362/1964 – om revision af aktieselskabslovgivningen

Betænkning nr. 540/1969 – om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning

Betænkning nr. 690/1973 – om Boss of Scandinavia

Betænkning nr. 937/1981 – om kommanditselskaber

Betænkning nr. 970/1982 – om fonde

Betænkning nr. 1066/1986 – om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Betænkning nr. 1108/1987 – om brancheglidning i den finansielle sektor

Betænkning nr. 1216/1991 – om insider-handel

Betænkning nr. 1229/1992 – om forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene

Betænkning nr. 1230/1992 – om børsnoterede selskaber

Betænkning nr. 1251/1993 – om forenkling af anpartsselskabsloven

Betænkning nr. 1289/1195 – om juridiske personers bødeansvar

Betænkning nr. 1290/1995 – Børsreform II

Side 650

Betænkning nr. 1362/1998 – Rådgiveransvar

Betænkning nr. 1374/1999 – Generationsskifte

Betænkning nr. 1411/2002 – Revisorlovgivning

Betænkning nr. 1478/2006 – Revisorlovgivning – i internationalt perspektiv

Betænkning nr. 1498/2008 – Modernisering af selskabsretten, citeret moderniseringsbetænkningen

Bergensen, Søren, Tilsynsrådets erstatningsansvar, 2012

Birkmose, Hanne Søndergaard, Konkurrence mellem retssystemer, 2004

Birkmose, Hanne, Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen (red.) The European Financial Market in Transition, 2012

Birkmose, Hanne, Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen (eds) Board of Directors in European Companies, 2013

Bjella, Kristin, Gudmund Knudsen, Magnus Aarbakke, Kommunale selskaper og foretak, Oslo, 2001

Blok, Peter, Ejerlejligheder, 3. udg. 1995

Blumberg, Philip I., The Law of Corporate Groups, Substantive Law, Boston/Toronto, 1987 [supplement 1996]

Blumberg, Philip I., The Multinational Challenge to Corporation Law, New York, Oxford 1993

Blumberg, Philip I, The Law of Corporate Groups, Bankrupty Law, 1985

Blumberg og Strasser, The Law of Corporate Groups, Problems of Parent and Subsidiary Corporations under State Statutory Law, New York 1995

Boe, Jørgen, Claus Juel Hansen og Jens Lund Mosbek, Direktørkontrakten, 8. udg. 2016

Borch, Ole, Rekonstruktion af nødlidende virksomheder, 2001

Borgström, Carl, Koncernrättsliga problem. Stockholm 1970

Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, 10th ed., New York, 2013

Bruun, Niklas og Atli Gislason, Pekka Kemppainen, Ruth Nielsen, og Dennis Töllborg, Koncernarbetsrätt i Norden, Stockholm 1992

Bruun, Niklas, Ruth Nielsen og Dennis Töllborg, Koncernarbetsrätt i europeisk och nordisk perspektiv, Nordisk Seminar- og Arbejdsrapport 1993:654

Bråthen, Tore, Personklausuler i aksjeselskaper, Oslo 1996

Bråthen, Tore og Ole Gjems-Onstad (red.), Moderne forretningsjus, Oslo 2001

Bråthen, Tore, Styremedlem og aksjonær, 2. utg. 2009

Buhmann, Karin & Jacob Dahl Rendtorff (red.), Virksomhedens ledelse og sociale ansvar, 2005

Bulletin for EF, supplement 4/75 – Statut for Europæiske Aktieselskaber; ændret forslag til forordning

Bulletin for EF, supplement 8/75 – Medindflydelse og selskabsstruktur i Det europæiske Fællesskab

Bulletin for EF, supplement 2/83 – Information og høring af arbejdstagerne i virksomhederne

Bulletin for EF, supplement 6/83 – Aktieselskabers struktur

Bulletin for EF, supplement 3/85 – grænseoverskridende fusion

Bulletin for EF, supplement 3/87 – firmagrupper

Bunch, Lars, Ida Rosenberg & Lone Sneholt, A/S-loven med kommentarer, 7. udg. 2007

Bunch, Lars, Paragrafnøgle, sammenhængen mellem tidligere og nuværende selskabslove, 2010

Bunch, Lars og Ida Rosenberg, Selskabsloven med kommetarer, 2. udg., 2014

Side 651

Cadbury Report. Report of the committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, London 1992

Cheffins, Brian R, Company Law, Theory, Structure and Operation, Oxford, 1997

Christensen, Jan Schans, Contested Takeovers in Danish Law, 1991

Christensen, Jan Schans, Ledelse og aktionærer, 1992

Christensen, Jan Schans, Grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser, 1998

Christensen, Jan Schans, Kapitalselskaber, 4. udg. 2014

Christensen, Jan Schans, Selskabsloven med kommentarer, 2012

Christensen, Jan Schans, Sanne Dahl Laursen, Det Europæiske Selskab, 2007

Christensen, Mogens og Aksel Runge Johansen, Anker Nielsen og Carsten Tjagvad (red.), Revision og Revisorer – Den Statsautoriserede Revisors Opgaver og Ansvar, 1989

Clark, Robert Charles, Corporate Law, Boston-Toronto, 1986

Clausen, Nis Jul, Finansiering via selskabsopsplitning, 1987

Clausen, Nis Jul, Børsret, Insiderhandel, 1992

Clausen, Nis Jul, Børsret, Oplysningsforpligtelser 1993

Clausen, Nis Jul (red.), Nye tendenser i skandinavisk selskabsret, 1995

Clausen, Nis Jul, Frank Pedersen og Frank Thinggaard, Valutasikring og insiderhandel, 1996

Clausen, Nis Jul og Karsten Engsig Sørensen, Takeover bids, 1998

Clausen, Nis Jul og Karsten Engsig Sørensen, Udredning om overtagelsestilbud, 1998

Cox, James D., Thomas Lee Hazen og F. Hodge O’Neal, Corporations, Vol I-III, Løsblad

Cox, James D., Thomas Lee Hazen og F. Hodge O’Neal, Corporations, New York, 1997

Cox, James D., Thomas Lee Hazen og F. Hodge O’Neal, Corporations, New York, 2003

Cox, James D., Thomas Lee Hazen, Treaties on the law of Corporations, 2010-2017

Davies, Paul, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, 9. ed., London 2012

Debatoplæg om Aktivt Ejerskab, 1999

De Kluvier, Harm Jan, Walter van Gerven (Eds), The European Private Company, Antwepen 1995

Dejmek, Pauline, Die Europäische Privatgesellschaft und die dänische Anpartsselskab, Frankfurt a.M, 2003

Dine, Janet, Marios Koutsias, Michael Blecher, Company law in the New Europe, Edward Elgar Publishing, UK/USA, 2007

Dimsdale, Nicholas, and Prevezer Martlea (ed.), Capital Markets and Corporate Governance, Oxford 1994

Dotevall, Rolf, Skadeståndsansvar för Styrelseledamot och Verkställande Direktör, Stockholm 1989

Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, Stockholm 2009

Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt, Stockholm 2015

Dübeck, Inger, Aktieselskabernes retshistorie, 1991

Easterbrook, F og D. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, Mass. 1996

Edwards, Vanessa, EC Company Law, Oxford 1999

Eisenberg, H., The Structure of the Corporation, 1976

Eklund, Ronnie, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, Stockholm 1983

Evald, Jens, Retsmisbrug i formueretten, 2001

Emmerich, Volker og Mathias Habersach, Konzernrecht, 10. Aufl. München 2013

Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, Årsberetninger

Side 652

Eskesen, Lars m.fl., Finansielle institutioner og markeder, 1994

ESMA’s Report on Proxy Advisors Best Practice Principles, Marts 2014

Eyben, Bo von og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 7. udg., 2011

Farrar’s Company Law. 4th. ed. London/Edinburg/Dublin, 1998

Farrar, John, Corporate Governance in Australia and New Zealand, 2001

Feddersen, Hommelhoff & Schneider (Hrsg.): Corporate Governance, Optimierung der Unternehmensführung und der Unternehmenskontrolle in Deutschen und Amerikanichen Aktienrecht, Köln, 1996

Fedders, Jan og Henrik Steffensen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, 4. udg. 2014

Fermenta: Fakta och erfarenheter. En rapport till Stockholms Fondsbörs, Stockholm 1988.

Ferran, Eilis, Company Law and Corporate Finance, Oxford, 1999

Ferran, Eilis and Look Chan Ho, Principles of Corporate Finance Law, 2nd ed., Oxford, 2014

Ferrarini, Guido, Klaus J. Hopt, Eddy Wymeersch (eds), Capital Markets in the Age of the Euro, 2002

Ferrarini, Guido, Klaus J. Hopt, Jaap Winther og Eddy Wymeersch (eds) Reforming Company and Takeover Law in Europe, 2004

Festskrift til O. A. Borum, 1964

Festskrift til Alf Ross, 1969

Festskrift til Knut Rodhe, 1976

Festskrift till Henrik Hessler, Stockholm 1985

Festskrift till Sveriges advokatsamfund, Stockholm 1987

Festskrift i anledning af FSR’s 75 års jubilæum, 1987

Festskrift til Jan Hellner, 1994

Festskrift für Marcus Lutter, Köln, 2000

Festskrift til Aage Michelsen, 2000

Festskrift til Morten Balling, 2006

Festskrift til Erik Werlauff, 2012

Festskrift til Nis Jul Clausen, 2013

Festschrift für Professon Rüdiger von Rosen, Stuttgart, 2008

Fleischer, Holger, Jesper Lau Hansen and Wolf Georg Ringe (eds), German and Nordic Perspectives on Company Law and Capital Markets Law, Copenhagen/Hamburg, 2015

Flodgren, Boel & Ruth Nielsen (red.): Rätten (om)kring Øresund, 2000

Flodhammar, Gunnar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, Stockholm, 1980

Fode, Carsten og Noe Munck, Valg af selskabsform, 4. udg. 2016

Fondsbørsreform, Rapport fra Industriministeriets styregruppe vedr. børsreformen, 1985

FSR, God selskabsledelse – i mindre og mellemstore virksomheder, 2003

FSRs Responsumudvalg 1925-2000, 75 års Jubilæumsskrift, 2000

Gessler, Ernst, Wolfgang Hefermehl, Ulrich Eckhardt, Bruno Kopff, Aktiengesetz, Band I-VI, München 1973- 1994

Gevurtz, Franklin, A., Corporate Law, 2nd ed., N.Y., 2010

Giertsen, Johan, Selskapsfinansierte aksjeerhverv, Bergen 1996

Giertsen, Johan, Fusion og Fisjon, Bergen, 1999

Ginelli, Karsten m.fl., Køb og salg af virksomheder, Karnov, 2016

Gomard, Bernhard, Aktieselskabsret, 2. udg. 1970, citeret Gomard I

Gomard, Bernhard, Aktieselskaber og anpartsselskaber efter lovene af 13. juni 1973 – et foreløbigt grundrids, København 1974

Side 653

Gomard, Bernhard, Aktieselskabers likvidation og konkurs, 1975

Gomard, Bernhard, Revisors stilling i retlig belysning, 1979

Gomard, Bernhard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard, Almindelig kontraktsret, 5. udg. 2015

Gomard, Bernhard, Selskabsretten, 5. udg. 1999

Gomard, Bernhard, Aktieselskaber og anpartsselskaber, 5. udg. 2006

Gomard, Bernhard og Michael Kistrup, Civilprocessen, 7. rev. udg. 2013

Gomard, Bernhard og Per Schaumburg-Müller, Kapitalselskaber, 7. udg. 2013

Gordon, Jeffrey N. and Mark J. Roe, Convergence and Persistence in Corporate Governance, Cambridge, 2004

Greve, Carsten, Statens virksomheder, Aktieselskabsdannelse og privatisering i 1990’erne, 2000

Greve, Vagn og Lars Bo Langsted, Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten, 7. udg. 2011

Grossfeld, Bernhard, Aktiengesellschaft, Unternehmenskonzentration und Kleinaktionär, Tübingen 1968

Grønland, Karl Anders, Selskapers handel med egne aksjer, 2007

Guldborg, Jens, Dorthe Høg og Dorte Lassen, Takeovers, 1990

Gulmann, Claus og Karsten Hagel-Sørensen, EU-ret, 3. udg. 1995

Gustavsen, Bjørn, Industristyret, Oslo 1972

Habersack, Mathias, Europäisches Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., 2003

Hadden, Tom, The Control of Corporate Groups, London 1983

Hadden, Tom, Company Law and Capitalism, London 1972

Halling-Overgaard, Søren, Revisors erstatning & disciplinæransvar, 4. udg. 2014

Halling-Overgaard, Søren, Advokaters erstatningsansvar, 2. udg. 2005

Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, 2. ed. St. Paul Minn, 1988

Handeland, Øyvind og Hans R. Schwencke, Regnskabsloven, Oslo, 1999

Hansen, Jesper Lau, Fondsbørsen, 1999

Hansen, Jesper Lau, Informationsmisbrug, 2001

Hansen, Jesper Lau, Nordic Company Law, 2003

Hansen, Jesper Lau (ed.) Nordic Financial Market Law, 2003

Hansen, Jesper Lau, Nordisk Børsret, 2003

Hansen, Jesper Lau, Værdipapirhandelsloven med kommentarer, online

Hansen, Jesper Lau, Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, 2014

Hansen, Johannus Egholm & Christian Lundgren, Køb og Salg af virksomheder, 5. udg. 2014

Hansen, Jørgen Valther, Thomas Riise Johansen og Teddy Wivel, Corporate Governance, 2000

Hansen, Lone L., International fusion og spaltning, 2007

Hansen, Søren Friis, Europæisk Koncernret, 1996

Hansen, Søren Friis, Anpartsselskabsloven, 1998

Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel, Introduktion til dansk selskabsret, 2. udg. 2015

Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret I, 4. udg. 2014

Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2, kapitalselskaber, 4 udg. 2014

Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 3, Interessentskaber, 4. udg. 2015

Hansen, Torben Kuld og Lars Lindencrone Petersen, Insolvensprocesret, 2. udg. 2011

Side 654

Hasselbalch, Ole, Foreningsret, 3. udg. 2001

Hedlund, Gunnar m.fl., Institutioner som aktieägare, Stockholm, 1985

Heiberg, Henry, Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, Rekonstruktionsret, 4. udg., 2014

Hirschmann, A.O.: Exit, Voice and Loyalty, Cambridge, Mass, 1970

Hjelting, Merete m.fl., Lov om finansiel virksomhed med kommentarer, 2007

Holdt, Helen, Aktiehandel og informationsteknologi i EU, 1999

Hommelhoff, Peter, Die Konzernleitungspflicht, Köln 1982/1988

Hopt, Klaus J. (ed.), Groups of Companies in European Laws – Legal and Economic Analysis on Multinational Enterprises, Volume 2, Berlin og New York 1982

Hopt, Klaus J. and Eddy Wymeersch, European Company and Financial Law, Third ed. 2004

Hopt, Klaus J. and Eddy Wymeersch (eds) Capital Markets and Company Law, Oxford, 2003

Hopt, Klaus J. and Richard M. Buxbaum, Legal Harmonization and the Business Enterprises, Volume 4, New York 1988

Hopt, Klaus J./Bernd Rudolf/Harald Baum (Hrsg.), Börsen-reform, 1997

Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003

Høj, Asger Lehmann & Seehausen, Jesper, Selskabsretlige transaktioner, RR.7.2016.56

Hørlyck, Erik, Aktie- og anpartsselskaber, en introduktion 1985

Hørlyck, Erik, Erhvervsdrivende virksomheder, 1994

Hørlyck, Erik, Interessentskaber og konsortier, 2. udg. 1996

Hørlyck, Erik, Dansk Andelsret, 3. udg. 2000

Isaksson, Mats & Rolf Skog (ed.), Aspects of Corporate Governance, Stockholm, 1994

Isaksson, Mats & Rolf Skog, The Future of Corporate Governance, Stockholm, 2004

Iversen, Bent (red.) Juridiske emner ved Syddansk Universitet, 2003

Iversen, Bent, Pernille Wegener Jessen, Bent Ole Gram Mortensen, Michael Steinicke, Karsten Engsig Sørensen, Konkurrenceretlige emner, 2004

Iversen, Jon, Legal Risk Management, 2. udg., 2007

Iversen, Torsten og Lars Hedegaard Kristensen, Ansvarlig lånekapital og tilbagetrædelseserklæringer, 1993

Iversen, Torsten, Støtteerklæringer, 1994

Ivø, Stinne Taiger, Selskabsstattutet, 2011

Jensen, Erik, Edvard K. Jørgensen, Lars Henrik Gam Madsen og Kurt Siggaard, Spaltning, 2005

Jensen, Peter Krogslund, Lars Bo Langsted, Poul Erik Olsen, Niels Anker Ring, Revisorloven med kommentarer, 4. udg. 2009

Jensen, Søren Stenderup, Offentlige private selskaber, 1995

Johansen, Aksel Runge, Lars Bo Langsted og Niels Anker Ring, Revisorlovgivningen med kommentarer, 2003

Johansson, Svante, Bolagsstämma, Stockholm 1990

Johansson, Svante, Nials Svensk Associationsrätt, Elfte uppl. 2014

Jordan, Roos & Westerfield, Corporate Finance, fifth ed., Boston, 2000

Jubilæumsskrift for KPMG C. Jespersen, 1994

Jura Europae, Droit des societés; Gesellschaftsrecht; Company Law (løsblad)

Juul, Jakob og Peter Fauerholdt Thommesen, Voldgiftsret, 2003

Kansmark, Jan & Carl Martin Roos, Aktieägaravtal, 2. uppl. Stockholm 1994

Kauffmann, Ernst, Interessekonflikter og selvkontrahering, 1972

Side 655

Keasey, Kevin, Steve Thomson & Mike Wright (ed.), Corporate Governance, vol. 1-IV, 1999

Kedner, Gösta, Carl Martin Roos og Rolf Skog, Aktiebolagslagen, Del I, 5. uppl. Stockholm 1995

Kedner, Gösta, Carl Martin Roos og Rolf Skog, Aktiebolagslagen Del II, 5. uppl. Stockholm 1996

Klein, William A. og C. Jr. Coffee, Business organization and finance, 4th ed., New York 1991

Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada, Stockholm, 1987

Kobbernagel, Jan, Ledelse og ansvar, 1945

Kobbernagel, Jan, Direktøren, En håndbog for erhvervslivets ledere. 3. udg. 1987 under medvirken af Jørgen Henriksen og Poul Olsen

Kobbernagel, Jan, Dirigenten, 2. udg., 1993

KPMG. Dansk regnskabspraksis

KPMG C. Jespersen & Arthur Andersen, Undersøgelse af aktie- og anpartsselskabernes offentliggjorte årsregnskaber, Erhvervsstyrelsen, 1993

Kraakman, Reinier, Paul Davies, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus J. Hopt, Hideki Kanda, Edward B. Rock, The Anatomy of Corporate Law, 2nd ed., Oxford, 2009

Krenchel, H.B., Håndbog for dirigenter, 2. udg., 1951

Krenchel, H.B., Håndbog i dansk aktieret, 2. udg., 1954

Krenchel, Jens Valdemar og Steen Thomsen (red.), Corporate Governance i Danmark, 2004

Kristensen, Lars Hedegaard, Studier i erhvervsfinansieringsret, 2003

Kristensen, Lars Hedegaard, Brunn Nielsen, Anne-Dorte, Iversen, Torsten, Lærebog i dansk og international køberet, 4. udg. 2011

Kristiansson, Björn och Rolf Skog, Bolagsordning, Stockholm, 2002

Kruhl, Martin Christian, Ejeraftaler, 2011

Kruhl, Martin Christian og Jan B. Sørensen, Kapitalejerlån og selvfinansiering, 2014

Kruse, Sysette Vinding, Erhvervslivets kriminalitet, 1983

Kruse, A. Vinding, Advokatansvaret 6. udg., 1990

Kure, Henrik, Finansieringsret, 2015

Langebæk, Steen, Bestyrelsens idégrundlag og funktion, 2 udg. 1991

Langsted, Lars Bo (red.), Selskabers kapital, 1999

Langsted, Lars Bo, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 8. udg. 2013

Langsted, Lars Bo, Mogens Christensen, Torben Haaning og Arne Loft (red.), Revision – koncept og teori, 1996

Lekvall, Per (ed.), The Nordic Corporate Governance Model, Stockholm, 2014

Liebscher, Thomas, Konzernbildungskontrolle, Berlin 1995

Lilja, Troels Michael, Filialbegrebet, 2010

Lilja, Troels Michael, Iværksætterselskaber, 2015

Lowzow, Halfdan, Gabriel B. Reed og Geir Steinberg, Aksjonæravtaler, Oslo 1993

Lutter, Marcus & Hommelhoff, Peter, GmbH-Gesetz, 15. Aufl. 2000

Lutter, Marcus, Walter Bayer & J. Schmidt, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Berlin 2012

Madsen, Ole Øhlenschlæger, Virksomshedsovertagelser og fusioner i dansk industri, 1983

Madsen, Palle Bo, Markedsret 2. Del, 6. udg., Djøf Forlag, 2015

Maeijer, J.M.M., A Modern European Company Law System – Commentary on the 1976 Dutch Legislation, Nijmegen 1978

Mallin, Christine A., Corporate Governance, 4th ed., Oxford, 2013

Side 656

Marku Suksi (ed.), Law under exogenous influences, Turku 1994

Mattsson, Nils, Aktiebolagens Finansieringsformer, Stockholm 1977

Michelsen, Aage, International Skatteret, 3. udg. 2003

Michelsen, Aage, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave Jeppesen, Lærebog om indkomstskat, 16. udg. 2015

Moalem, David, Insiderhandel, 2004

Moberg, Krister og Per Samuelsson, Börsret, Lund 1989

Moberg, Krister, Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, Stockholm, 1998

Mogensen, Kristian, Håndbog for dirigenter, 2. udg., 1998

Moloney, Niamh, EU Securities and Financial Markets Regulation, 2nd edition, Oxford 2014

Munck, Noe og Lars Hedegaard Kristensten, Selskabsformerne, 7. udg. 2014

Mäntysaari, Petri, The Law of Corporale Finance Vol. I-III, Heidelberg 2010

Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 4. Ausgabe, München 2012

Münchener Handbuch des Gesellschaftsrecht, Band 4. Aktiegesellschaft, München 1999

Møller, Michael & Niels Chr. Nielsen, Den kapitalmarkedsstyrede virksomhed, 2004

Neil, Raiser, Recht der Kapitalgesellschaften, 5. Aufl. 2010

Nerep, Erik, Aktiebolägsrättsliga studier, Stockholm 1994

Neville, Mette, Boligfællesskaber i selskabsform, 1994

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen (eds) The Internationalisation of Companies and Company Laws, 2001

Neville, Mette og Karsten Engsig Sørensen (eds), The Regulation of Companies, 2003

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen (red.), Den nye selskabslov, 2009

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen (eds) Company Law and SMEs, 2010

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen (red.), Selskaber – aktuelle emner, 2013

Nielsen, Peter Arnt, International privat- og procesret, 1997

Nielsen, Poul Runge, Services and Establishment in European Community Banking Law, 1994

Nielsen, Ruth, Koncernarbejdsret, 1991

Nielsen, Ruth, EU-arbejdsret 4. udg., 2006

Nielsen, Ruth, Dansk arbejdsret, 2012

Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø, Retskilderne og retsteori, 2. udg. 2011

Nord 1992:18, Revisorn och ekonomisk brottslighet

Nord, Gunnar & Per Thorell, Intressekonflikter och finansiella marknader, Stockholm 2006

NOU 1992:29, Lov om aksjeselskaper

NOU 1999:3, Organisering av børsvirksomhet m.m.

NOU 1995:30, Ny regnskabslov

NOU 1996:3, Ny aksjelovgivning

NOU 1996:6, Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v.

NOU 1997:9, Om revisjon og revisorer

Næringslivets Aksjemarkedsudvalg (NAU), Skrift nr. 7 Egne Aksjer, Oslo 1999

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark, 2001

OECD, Responsibility of Parent Companies for their Subsidiaries, 1980

OECD, Structure and Organisation of Multinational Enterprises, Paris 1986

OECD, The OECD Guidelines for multinational enterprises, 1986

Side 657

OECD’s Principles on Corporate Governance, 2015

OECD, The OECD Declaration and Decissions on International Investment and Multinational Enterprises 1991 Review, Paris 1992

Palmers Company Law, London (løsblad)

Parkinson, J.E., Corporate Power and Responsibility, Oxford 1994

Parum, Claus, Corporate Finance, 2001

Parum, Eva og Flemming Skov Jensen, Inspiration til aktivt bestyrelsesarbejde, 1992

Pedersen, Frank, Finansieringsplanlægning, 6. udg., 1999

Pedersen, Jan, Skatteudnyttelse, 1990

Pedersen, Jan, Skatte- og afgiftsstrafferet, 3. udg., 2009

Pedersen, Jan, Transfer Pricing, 1998

Pedersen, Jan, m.fl. Skatteretten 1-4, 2013

Petersen, Lars Lindencrone og Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 13. udg. 2016

Petersen, Lars Lindencrone & Erik Werlauff, Dansk retspleje, 5. udg., 2011

Philip, Allan, Studier i den internationale selskabsrets teori, 1961

Philip, Allan, EU-IP. Europæisk Privat- og Procesret, 1994

Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 4. edition, Boston og Toronto 1992

Prentice, Daniel D. and Peter Holland, Contemporary Issues in Corporate Governance, Oxford 1993

Prentice, Dan and Arad Reisberg (eds) Corporate Financial Law in the UK and EU, Oxford 2011

Prop. 1993/94:196, Regeringens proposition, Ändringar i aktiebolagslagen m.m.

Prop. 1995/96:10, Regeringens proposition, Års- och koncernredovisning, Del 1-2

Prop 2004/05:85, Ny aktiebolagslag

Raiser, Thomas & Rüdinger Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, 5 Aufl., München 2010

Rammeloo, Stephan, Corporations in private international Law, Oxford University Press, 2001

Ramskov, Bent, Aktieombytning og uegentlig fusion, 2004

Rapport om minoritetsaktionærers retsstilling, Den Danske Finansanalytikerforening, 1989

Rapport afgivet af udvalget til undersøgelse af visse forhold omkring Aktieselskabet Varde Bank, 1994

Regnskabsrådets rapport om revision af Årsregnskabsloven, 1999

Reiersen, Hedvig Bugge, Aksjelovens utdelingsbrep, 2015

Report of the Company Law Committee (Jenkins report) Cmnd. 1749, London, 1962

Report of the Review Committee on Insolvency and Practice, 1982 (the Cork Committee Report), Cmnd 8558

Ringbæk, Jens og Martin Faarborg, Revisor og børsintroduktion, 1998

Rohde, Knut, Aktiebolagsrätt, 23:e uppl. Stockholm 2011 ved Rolf Skog

Rodhe Knut, Studier i bolags- och krediträtt, Stockholm 1989

Romano, Roberta, The Genius of American Corporate Law, New York-Oxford, 1993

Romano, Roberta, Foundations of Corporate Law, New York-Oxford, 1993

Roos, Carl Martin, Avtal och rösträtt, Stockholm 1969

Rose, Caspar og Hans Kurt Kvist, Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, 2006

Rosenberg, Ida, Lone Sneholt og Niels Thomsen, ApS-loven af 1996 med kommentarer, 1997

Side 658

Rowedder, Fuhrmann, Koppensteiner, Lanfermann, Rasner, Rittner, Zimmermann. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)/mit kommentar, 2. Aufl. München 1990

Rydén, Bengt, Fusioner i svensk industri, Stockholm, 1971

Samuelsson, Morten og Kjeld Søgaard, Rådgiveransvaret 1994

Samuelsson, Morten og Kjeld Søgaard, Bestyrelsesansvaret, 1997

Samuelsson, Per, Information och ansvar. Stockholm 1991

Sandeberg, Catarina af, Prospektansvaret, Uppsala, 2001

Sandeberg, Catarina af, Marknadsmissbruk, Uppsala, 2002

Sandeberg, Catarina af, Robert Severius (red.) Börsrätt, 2008

Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 5. udg.2015

Savela, Ari, Hostile Takeovers and Directors, Turku 1999

Schack, Bent, Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmels, 4. udg. 2009

Schaumburg-Müller, Peer, Tilsyn med de finansielle institutioner, 1992

Schaumburg-Müller, Peer, Dansk Børsret 1 og 2, 2002

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff, Industriministeriets Erhvervsankenævn, 1994

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Bruun Hansen, Dansk Børsret, 2. udg. 1996

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 5. udg., 2012

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff, Selskabsloven med kommentarer, 2. udg., 2014

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff, SE-Selskabet, 2011

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff, Vedtægter og ejeraftaler, 3. udg. 2010

Schmidt, Mikael Philip, Prospektretten, 2016

Schmidt, Karsten, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., Köln 2002

Schmitthoff, Clive M. and Frank Wooldridge (ed.), Groups of Companies, London 1991

Scholz, GmbH Gesetz, 8. Aufl., Köln, 1993

Sealy, L. S., Company law and commercial reality, London 1984

Sealy, Len and Sarah Worthington, Cases and Materials in Company Law, 8. th. ed., Oxford 2008

Seehausen, Jesper, Going concern i retligt perspektiv, 2011

Serup, Michael, Fusionsskatteloven, 3. udg. 2008

Serup, Michael, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udg. 2004

Seydel, Eberhard, Konzernbildungskontrolle bei der Aktiengesellschaft, 1995

Sindballe, Kristian og Niels Klerk, Dansk selskabsret I og III, 1949

Sindballe, Kristian, Dansk selskabsret I-III, 2. udg. 1928-36

Sjåfjell, Beate, Towards a Sustainable European Company Law, 2009

Skattedirektoratet, Ligningsvejledning – Selskaber

Skjerbek, Søren Selvfinansieringsforbuddet i selskabsretten, 2009

Skog, Rolf, Does Sweden Need A Mandatory Bid Rule? Stockholm 1995

Skog, Rolf, Share Repurchases In Sweden, Stockholm 1996

Skog, Rolf (red.), Nyemissioner av aktier, Stockholm, 2004

Skog, Rolf och Mats Isaksson, (ed.) Aspects of Corporate Governance, Stockholm 1994

Skog, Rolf och Catarina Fäger, The Swedish Companies Act, Stockholm, 2007

Smidt, Laue Traberg, Den aktive bestyrelse, 1981

Smith, Lucy, Kampen på aksjemarkedet, Oslo 1988

Sofsrud, Thorbjørn, Bestyrelsen – beslutning og ansvar, 1999

SOU 1971:15, Förslag till aktiebolagslag m.m.

SOU 1978:9 Ny konkurrensbegränsningslag

Side 659

SOU 1978:73, Kontroll av Utländsk Företagsetablering i Sverige m.m.

SOU 1979:46, Koncernbegreppet m.m.

SOU 1983:36, Effektivare företagsrevision. Delbetänkande av Kommissionen mot ekonomisk brottslighet

SOU 1987:59, Ansvarsgenombrott m.m.

SOU 1988:38, Ägande och inflytande i svenskt näringsliv

SOU 1990:1, Företagsförvärv i svenskt näringsliv

SOU 1992:83, Aktiebolagslagen och EG

SOU 1995:44, Aktiebolagets organisation

SOU 1997:22, Aktiebolagets kapital

SOU 1997:162, Vinstutdeling i aktiebolag

SOU 1999:36, Likvidation av aktiebolag

SOU 2001:1, Ny aktiebolagslag

SOU 2004:47, Näringslivet och förtroendet

SOU 2005:58, Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden

SOU 2008:49, Aktiekapital i privata aktiebolag

Stattin, Danïel, Takeover, 2. uppl. 2009

Steffensen, Henrik, Jens Otto Damgaard, Lykke Jensen, Jan-Christian Nielsen, Årsrapporten, 6. udg., 2011

Steffensen, Henrik, Lars Bunch, Jan Christian Nielsen, Thomas Booker, Transaktioner i selskaber, 2014

Steffensen, Henrik, Jan Fedders, Lykke Skødt og Jan Christian Nielsen, Årsrapporten, 7. udg. 2016

Svendgaard, Anja, Frivillig og tvungen sambeskatning af selskaber 2001

Svensson, Bo och Johan Danelius, Nya aktiebolagslagen, Göteborg 2005

Svenlöv, Carl, Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, Stockholm, 2007

Sørensen, Karsten Engsig, Samarbejde mellem selskaber i EF, 1993

Sørensen, Karsten Engsig, Joint Ventures, 2006

Sørensen, Karsten Engsig, Selskabsstrukturer, 2015

Sørensen, Karsten Engsig, Poul Runge Nielsen & Jens Hartig Danielsen, EU-retten, 6. udg., 2014

Taxell, Lars Erik, Aktiebolagsstyrelsens Kompetens att Rättshandla, Helsingfors 1946

Taxell, Lars Erik, Aktieägarens rättsskydd, Åbo 1961

Taxell, Lars Erik, Aktiebolagets organisation, 1983

Taxell, Lars Erik, Bolagsledningens ansvar, Åbo 1988

Thomsen, Steen, An Introduction to Corporate Governance, 2008

Thomsen, Steen & Martin Conion, Corporate Governance, Mechanisms and Systems, 2012

Thomsen, Steen, Torben Pedersen og Jesper Strandskov, Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv, 2002

Thorbek, Jytte, Aktieselskabsorganernes kompetence i EF. 1973

Thorell, Per, EG:S Redovisningsrätt, Uppsala 1993

Thorell, Per, Årsredorvisningslagen, 1996

Tison, Michel, Hans de Wulf, Christoph van der Elst, Reinhard Steennot, Perspectives in Company Law and Financial Regulation, Cambridge, 2009

Truyen, Filip, Aksjonærernes myndighetsmisbruk, Oslo 2005

Van Hulle, Karel/Harald Gesell (eds) European Corporate Law, Baden Baden, 2006

Side 660

Wahlers, Henning W., Konzernbildungskontrolle durch die Hauptversammlung der Obergesellschaft, München 1995

Werlauff, Erik, Generalforsamling og beslutning, 1983.

Werlauff, Erik, Håndbog for dirigenter, A/S og Aps, 1987

Werlauff, Erik, Selskabsmasken, 1991

Werlauff, Erik, Koncernretten, 1996

Werlauff, Erik, EU-selskabsret, 3. udg. 2002

Werlauff, Erik, Selskabsret, 10. udg. 2016

Werlauff, Erik, Selskabsskatteret 2016/17, 2016

Werlauff, Erik, Udlicitering og medarbejdere, 3. udg. 2002

Werlauff, Erik og Dan og David Moalem, Værdipapirhandelsloven med kommentarer, 2007

Werlauff, Erik og Jørgen Nørgaard, Vedtægter og aktionæroverenskomster, 2. udg. 1995

Wiman, Bertil, Koncernbeskatning, 3. uppl., 1995

Winther-Sørensen, Niels, Beskatning af international Erhvervsindkomst, 2000

Wouters, Jan og Hildegard Schneider (ed.), Current Issues of Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, Antwerpen, 1995

Woxholth, Geir, Selskapsloven, kommentarutgave, 5. udg., Oslo 1998

Woxholth, Geir, Selskapsrett, 4. udg., 2012

Woxholth, Geir, Foreningsrett, 3. utg., Oslo, 2008

Wymeersch, Eddy (ed.), Groups of Companies in the EEC, Berlin-New York 1993

Würdinger, Hans, Aktien- und Konzernrecht, 4. Auflage 1981

Waaben, Knud, Strafferetten alm. del I, 2011 ved Lars Bo Langsted

Ørgaard, Niels, red. Artikler om Konkurs og Tvangsakkord, 1984

Ørgaard, Anders, Konkursret, 11. udg., 2014

Ørgaard, Anders, Voldgiftsaftalen, 2006

Aakvaag, Torvild m.fl., Noen sentrale emner innen norsk konsernrett, 1994

Aarbakke, Magnus, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tove Ofstad og Jan Skåre, Aksjeloven og Allmennaksjeloven, 3. utg. Oslo 2012

Aarbakke, Magnus og Asle Aarbakke, Ansvarlig Selskap og Indre Selskap, 7. utg. Oslo 2010

Aarum, Kristin Normann, Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper, Oslo 1994

Side 661