Forord

Et mangeårigt arbejde med, undervisning i og kærlighed til forvaltningsretten har resulteret i denne bog.

Den er primært skrevet med henblik på at skulle være pensum i forvaltningsret på universitetet, men de tidligere udgaver anvendes også af praktikere, som har brug for forvaltningsretlig opdatering og overblik. Bogens tidligere udgaver er anvendt på flere universiteter, og erfaringerne og tilbagemeldingerne er indgået i revideringen.

Nærværende 4. udgave er primært udarbejdet med henblik på opdatering i forhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Bogen er herudover generelt opdateret indtil efteråret 2017. På enkelte punkter har det været muligt at indarbejde senere praksis. Databeskyttelsesreglerne er beskrevet til og med maj 2018.

Herudover er der flyttet lidt rundt på nogle afsnit. Således er der i kapitel IV samlet nogle centrale begreber, som store dele af forvaltningsretten trækker på, og som er centrale for de øvrige kapitler. Endelig er aktindsigt efter offentlighedsloven flyttet til kapitlet om tavshedspligt mv.

Bemærkninger og forslag er velkomne til: sb@law.aau.dk.

Aalborg Universitet, maj 2018

Sten Bønsing

professor, ph.d.

Side 15