Kolofon

Sten Bønsing

Almindelig Forvaltningsret

4. udgave, 1. oplag

© 2018 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse afeller kopiering fra denne bog eller dele herafer ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladtuden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Toptryk Grafisk, Gråsten

Printed in Denmark 2018

ISBN 978-87-574-3823-9

E-bog ISBN 978-87-7198-056-1

Djøf Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk