Register over domme og ombudsmandsudtalelser

i Almindelig Forvaltningsret (4. udg.)
Free access

Register over domme og ombudsmandsudtalelser

Ugeskrift for Retsvæsen

UfR 1887.640 H   256, 336, 459

UfR 1950.73 H   486

UfR 1950.284 H   52

UfR 1951.372 Ø   154, 235

UfR 1952.246 Ø   229

UfR 1953.334 SH   470

UfR 1954.70 H   234

UfR 1954.571 Ø   54, 329

UfR 1958.868 H   332

UfR 1963.31 H   508

UfR 1964.222 H   431

UfR 1964.878 Ø   446

UfR 1965.399 H   52

UfR 1967.424 Ø   228

UfR 1969.108 H   458

UfR 1969.513 V   147

UfR 1970.460 H   53

UfR 1973.694 H   50, 364

UfR 1975.1118 Ø   522

UfR 1977.495 H   199, 200

UfR 1977.500 H   434

UfR 1977.788 Ø   31

UfR 1977.872 V   307

UfR 1978.626 H   313, 333

UfR 1979.253 Ø   307

UfR 1980.87 H   42

UfR 1980.670 V   528

UfR 1980.880 V   366

UfR 1981.637 H   385, 437

UfR 1981.880 V   236

UfR 1981.903   507

UfR 1982.521 H   52

UfR 1983.349 H   339

UfR 1983.871 H   309

UfR 1983.1000 H   481

UfR 1983.1096 V   253, 488

UfR 1984.425 Ø   524

UfR 1985.85 Ø   471

UfR 1986.917 H   309

UfR 1987.80 H   53, 54, 459

UfR 1987.311 H   111, 323

UfR 1988.731 Ø   312

UfR 1989.420 V   485

UfR 1989.442 H   238

UfR 1989.753 H   399

UfR 1990.13 H   50

UfR 1990.106 Ø   332

UfR 1990.338 H   354

UfR 1990.601 H   392

UfR 1990.847 V   133

UfR 1990.866 Ø   521

UfR 1990.892 H   326

UfR 1992.469 H   392

UfR 1992.699 H   386, 392

UfR 1992.835 Ø   503

UfR 1993.72 H   487

UfR 1993.307 H   242, 340, 443

UfR 1993.757 H   309

UfR 1993.780 Ø   98

UfR 1993.835 H   326

UfR 1994.247 H   482

UfR 1994.823 H   368

UfR 1995.144 V   236

UfR 1995.495 H   459

UfR 1995.672 R   248, 334

UfR 1996.583 Ø   328

UfR 1996.724 Ø   308

UfR 1996.803 H   254, 255, 366

UfR 1996.1091 V   246

UfR 1996.1242 V   505

UfR 1996.1288 V   256

Side 531

UfR 1996.1300 H   50, 97, 364

UfR 1996.1462 H   447

UfR 1997.121 H   368

UfR 1997.223 Ø   198

UfR 1997.756 H   432

UfR 1997.1157 H   50

UfR 1997.1304 Ø   74

UfR 1997.1319 V   528

UfR 1997.1345 H   431

UfR 1997.1523 H   463

UfR 1997.1557 V   234

UfR 1997.1756 Ø   147

UfR 1998.16 H   283

UfR 1998.509 V   235

UfR 1998.685 H   198

UfR 1998.1193 V   451

UfR 1998.1438 Ø   198

UfR 1999.1 H   440

UfR 1999.154 H   246

UfR 1999.581 H   454

UfR 1999.689 Ø   140

UfR 1999.696 Ø   44

UfR 1999.724 H   283

UfR 1999.841 H   57

UfR 1999.1099 V   511

UfR 1999.1243 H   50

UfR 1999.1288 Ø   186, 515

UfR 1999.1337 H   454, 489

UfR 1999.1600 H   184

UfR 1999.1756 Ø   191

UfR 1999.1880 V   458

UfR 1999.1923 Ø   188

UfR 1999.2125 Ø   242

UfR 2000.157 H   52

UfR 2000.457 V   231

UfR 2000.515 H   481

UfR 2000.1240 V   44

UfR 2000.1668 H   197

UfR 2000.1953 H   366

UfR 2000.2088 V   36, 147, 194, 201

UfR 2000.2101 V   307

UfR 2000.2114 V   469, 473

UfR 2000.2118 Ø   339

UfR 2000.2151 Ø   90

UfR 2000.2165 Ø   94

UfR 2001.60 H   42

UfR 2001.149 H   314

UfR 2001.240 Ø   501

UfR 2001.669 V   469

UfR 2001.861 H   427

UfR 2001.1278 H   44

UfR 2001.1386 V   187

UfR 2001.1619 Ø   40

UfR 2001.1709 H   144

UfR 2001.1922 V   109

UfR 2001.1941 Ø   466

UfR 2001.1980 H   233

UfR 2001.2038 H   45, 52

UfR 2001.2197 H   190

UfR 2001.2348 H   25, 31

UfR 2002.221 Ø   510

UfR 2002.235 Ø   426

UfR 2002.333 H   483

UfR 2002.607 H   525

UfR 2002.752 H   376

UfR 2002.1010 H   471

UfR 2002.1069 V   431

UfR 2002.1269 H   200

UfR 2002.1362 Ø   528

UfR 2002.1566 H   485

UfR 2002.1617 V   186, 524

UfR 2002.1643 Ø   218, 284

UfR 2002.1677 Ø   447

UfR 2002.2281 V   337

UfR 2002.2721 V   431

UfR 2002.2748 Ø   38, 426, 437

UfR 2003.559 H   487

UfR 2003.770 Ø   152, 369, 453, 484

UfR 2003.1029 H   187

UfR 2003.1262 H   529

UfR 2003.1302 H   145

UfR 2003.1331 H   527

UfR 2003.1366 V   489

UfR 2003.1371 V   343

UfR 2003.1409 Ø   525

UfR 2003.1600 H   308

UfR 2003.1860 V   293

UfR 2003.2202 V   198

UfR 2003.2297 V   88

UfR 2003.2405 H   445

UfR 2004.352 H   43

UfR 2004.727 H   445

UfR 2004.819 H   507

UfR 2004.919 V   330

UfR 2004.1169 V   426, 451, 460, 527

UfR 2004.1212 V   259

Side 532

UfR 2004.1230 Ø   39

UfR 2004.1248 H   303

UfR 2004.1375 V   97, 364

UfR 2004.1464 H   361

UfR 2004.1513 H   75

UfR 2004.1552 H   41

UfR 2004.1828 H   309

UfR 2004.1986 V   232

UfR 2004.2010 Ø   103

UfR 2004.2024 Ø   442

UfR 2004.2149 H   327

UfR 2004.2204 Ø   166

UfR 2004.2244 H   485

UfR 2004.2790 V   439

UfR 2004.2893 H   246

UfR 2005.210 H   52, 436

UfR 2005.397 SH   329

UfR 2005.523 H   64, 248, 334, 486

UfR 2005.616 H   87, 189, 420

UfR 2005.622 H   87, 189, 420

UfR 2005.641 H   353

UfR 2005.1256 H   236

UfR 2005.2111 H   31

UfR 2005.2191 H   430

UfR 2005.2489 H   374

UfR 2005.2923 H   337, 432, 444

UfR 2006.402 Ø   186

UfR 2006.657 V   90, 329, 449

UfR 2006.681 V   436

UfR 2006.770 H   327

UfR 2006.782 H   27, 201

UfR 2006.960 Ø   256, 488

UfR 2006.1531 H   240, 433

UfR 2006.2095 H   439

UfR 2006.2138 V   437, 448

UfR 2006.2513 Ø   472, 474

UfR 2006.2760 Ø   182

UfR 2006.3273 H   255, 457

UfR 2006.3302 H   440

UfR 2006.3329 H   103

UfR 2006.3342 H   453

UfR 2006.3370 H   377

UfR 2006.3394 Ø   321

UfR 2007.76 V   367

UfR 2007.711 H   431

UfR 2007.1074 H   75

UfR 2007.1336 H   435

UfR 2007.1390 V   252

UfR 2007.1437 Ø   511

UfR 2007.1731 V   89

UfR 2007.1749 V   479, 485

UfR 2007.1967 V   159, 168, 462

UfR 2007.2331 H   173

UfR 2007.2522 V   32

UfR 2007.2536 Ø   212

UfR 2007.2593 H   103, 452

UfR 2007.2821 H   488

UfR 2007.2949 V   232, 527

UfR 2007.2995 H   155

UfR 2008.636 H   86

UfR 2008.1098 H   482

UfR 2008.1296 Ø   447

UfR 2008.1359 V   85, 333

UfR 2008.1766 Ø   343

UfR 2008.2214 H   484

UfR 2008.2355 Ø   506

UfR 2008.2764 H   429

UfR 2009.230 H   435

UfR 2009.554 Ø   128

UfR 2009.580 Ø   72

UfR 2009.1181 H   459

UfR 2009.2049 Ø   134

UfR 2009.2203 H   491

UfR 2009.2372 H   104

UfR 2009.2405 H   419

UfR 2009.2706 H   128

UfR 2010.8 Ø   53

UfR 2010.1021 H   40

UfR 2010.1197 H   145, 250, 365

UfR 2010.1394 H   427, 477

UfR 2010.2142 H   482, 487, 490

UfR 2010.2311 Ø   334, 449, 526

UfR 2010.2655 Ø   338, 460

UfR 2010.3009 Ø   86

UfR 2011.539 H   61, 306, 338

UfR 2011.616 H   217, 220

UfR 2011.662 V   146

UfR 2011.893 V   39

UfR 2011.1712 H   327, 439, 456

UfR 2011.2343 H   120, 164, 165, 168, 490

UfR 2011.2754 V   500

UfR 2011.2790 V   315

UfR 2011.2854 Ø   330, 331

UfR 2012.33 Ø   236

UfR 2012.47 Ø   510

UfR 2012.284 H   53

Side 533

UfR 2012.393 Ø   320

UfR 2012.574 H   431

UfR 2012.605 H   95, 428

UfR 2012.679 H   478

UfR 2012.886 H   431, 433

UfR 2012.1788 H   296

UfR 2012.1950 Ø   458, 461

UfR 2012.2529 Ø   99, 360

UfR 2012.2572 H   433

UfR 2012.2905 H   342

UfR 2012.3298 Ø   283

UfR 2012.3527 H   109, 229

UfR 2013.30 Ø   42, 307

UfR 2013.165 H   237

UfR 2013.207 H   336

UfR 2013.707 Ø   428

UfR 2013.1030 H   37, 87, 301

UfR 2013.1564 V   338, 435, 512

UfR 2013.1570 V   144

UfR 2013.1703 Ø   361, 514

UfR 2013.2283 H   305

UfR 2013.2361 H   61, 484

UfR 2013.2448 V   301

UfR 2013.2517 Ø   458, 528

UfR 2013.2678 H   444, 458

UfR 2013.2696 H   478

UfR 2013.2799 SH   348

UfR 2013.2900 Ø   282

UfR 2013.3295 H   429

UfR 2014.975 V   435

UfR 2014.990 V   46

UfR 2014.1843 V   53

UfR 2014.2315 H   255

UfR 2014.2510 V   127

UfR 2014.2639 Ø   462

UfR 2014.2785 H   430

UfR 2014.3133 Ø   430

UfR 2014.3146 Ø   481

UfR 2014.3265 V   367

UfR 2014.3333 H   441

UfR 2015.2328 V   469

UfR 2015.2344 V   179

UfR 2015.2711 Ø   291, 292

UfR 2015.3233 H   376, 466

UfR 2016.140 H   107, 308, 451

UfR 2016.964 V   475, 476

UfR 2016.988 V   55

UfR 2016.998 V   307

UfR 2016.1082 Ø   51, 54, 367

UfR 2016.1432 Ø   436

UfR 2016.1526 H   281, 429, 432, 433

UfR 2016.2034 V   86, 145, 495

UfR 2017.75 H   32, 301, 322, 334, 344

UfR 2017.1294 H   166, 196

UfR 2017.1658 Ø   437

UfR 2017.1834 H   53, 335

UfR 2017.1917 V   55, 336

UfR 2017.2147 H   437

UfR 2018.390 Ø   236, 496

UfR 2018.651 H   507

UfR 2018.1011 V   341, 343

Folketingets Ombudsmands Beretning

FOB 1973.65   232

FOB 1978.146   309

FOB 1978.504   391

FOB 1980.735   355

FOB 1984.156   90

FOB 1984.174   243

FOB 1985.93   461

FOB 1987.64   96

FOB 1987.89   200

FOB 1988.27   404

FOB 1988.100   403, 415

FOB 1988.154   201

FOB 1989.168   250

FOB 1990.27   239

FOB 1990.171   241

FOB 1990.236   227

FOB 1990.270   251

FOB 1990.458   239

FOB 1990.494   189, 192

FOB 1990.590 R   382

FOB 1991.65   415

FOB 1992.40   154

FOB 1992.60   204

FOB 1992.141   94

FOB 1992.151   127, 142

FOB 1992.232   500

FOB 1992.250   232

FOB 1992.296   94

FOB 1993.53   261

FOB 1993.348   86

FOB 1994.56   414, 416

FOB 1994.79   262

FOB 1994.196   381

Side 534

FOB 1994.242   54

FOB 1994.265   500

FOB 1994.296   400

FOB 1994.340   206

FOB 1995.125   412

FOB 1995.258   250

FOB 1995.283   262

FOB 1995.298   181

FOB 1995.322   323

FOB 1995.331   275

FOB 1996.51   294, 310

FOB 1996.75   253

FOB 1996.160   127

FOB 1996.185   238

FOB 1996.270   209

FOB 1996.273   209

FOB 1996.314   210

FOB 1996.326   229

FOB 1997.128   181

FOB 1997.146   210

FOB 1997.150   142

FOB 1997.183   255

FOB 1997.256   521

FOB 1997.293   81

FOB 1997.345   417

FOB 1998.110   217, 261

FOB 1998.240   255

FOB 1999.80   252

FOB 1999.226   150, 185, 187

FOB 1999.375   183

FOB 1999.693   410

FOB 2000.285   249

FOB 2000.338   251

FOB 2000.460   414

FOB 2000.504   410, 417, 418, 419

FOB 2001.322   130, 134

FOB 2001.421   203

FOB 2001.514   25, 31, 191

FOB 2001.598   218

FOB 2002.164   263

FOB 2002.182   281

FOB 2002.238   250

FOB 2002.272   199

FOB 2002.299   362

FOB 2002.313   373

FOB 2002.358   370

FOB 2002.382   247

FOB 2003.85   139

FOB 2003.182   283

FOB 2003.264   94, 380

FOB 2003.280   89

FOB 2003.289   131, 154

FOB 2003.345   283

FOB 2003.357   354

FOB 2003.463   376

FOB 2003.504   95, 197

FOB 2003.644   261

FOB 2004.98   81

FOB 2004.226   127

FOB 2004.517   250

FOB 2005.309   159

FOB 2005.507   419

FOB 2007.154   119

FOB 2007.501   294

FOB 2008.79   131

FOB 2008.174   155

FOB 2010 1-1   261

FOB 2010 20-7   312

FOB 2010 20-8   248

FOB 2011 5-1   205

FOB 2011 21-1   235

FOB 2012-6   40, 104

FOB 2012-8   198, 519

FOB 2012-13   232, 294

FOB 2012-18   242

FOB 2013-2   59, 154, 327

FOB 2013-4   151, 187

FOB 2013-9   107

FOB 2013-26   279

FOB 2014-3   260

FOB 2014-8   259, 279, 281, 432

FOB 2014-10   89, 360

FOB 2014-12   296

FOB 2014-13   408

FOB 2014-14   212, 274, 277

FOB 2014-17   279

FOB 2014-18   233, 259, 279, 281

FOB 2014-20   215, 259, 280

FOB 2014-22   263

FOB 2014-26   117

FOB 2014-32   268

FOB 2014-33   128, 138

FOB 2014-35   117

FOB 2015-5   247

FOB 2015-18   265, 274

FOB 2015-19   199

Side 535

FOB 2015-28   149, 175, 520

FOB 2015-31   313

FOB 2015-33   42

FOB 2015-34   417

FOB 2015-39   177, 191, 192, 363

FOB 2015-40   322

FOB 2015-41   26

FOB 2015-45   408

FOB 2015-58   158

FOB 2016-11   177, 251

FOB 2016-23   264

FOB 2016-33   232, 236, 237, 255, 451

FOB 2016-54   279

FOB 2016-55   148

FOB 2017-1   297

FOB 2017-13   312

FOB 2017-17   149

FOB 2017-30   255

FOB 2018-1   233

FOB 2018-8   297

Side 536