Forord til 2. udgave

Med 2. udgaven af denne bog er der sket en revidering og opdatering af 1.-udgaven fra 2016. Bogen danner grundlag for faget: Juridisk teori, metode og videnskab. Af fremstillingstekniske hensyn er kapitel 6 og 7 blevet ombyttet i denne udgave, således at kapitlet om anvendelse og fortolkning af domme er kapitel 7, og kapitlet om privates praksis og sædvaner er kapitel 6.

Tak til højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, som har læst og kommenteret også denne 2. udgave.

Tak ligeledes til Jytte Mønster, der med vanlig dygtighed har forestået manuskriptarbejdet.

December 2019

Jens Evald

Side 13