Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1869.399 111

U 1874.534 VLD 85

U 1892.670 LHSD 85

U 1901.898 HD 60

U 1921.123 HD 204

U 1921.148 HD 204

U 1921.644 HD 204

U 1955.319 VLD 112

U 1958.843 HD 94

U 1958.1021 ØLD 86

U 1958.1275 Ø 113

U 1961.173 HD 112

U 1962.714 ØLD 112

U 1963.56 HD 112

U 1965.126 HD 29, 89

U 1965.293/2 HD 112

U 1971.931 ØLD 112

U 1972.794 VLK 73

U 1972.938 ØLD 112

U 1973.694 HD 139, 140, 141

U 1974.38 H 133

U 1975.97/2 HD 133

U 1977.477 HD 187

U 1978.315 HD 156

U 1980.480 HD 162, 165, 166, 167

U 1980.569 HD 58

U 1981.300 HD 88, 90, 132, 161, 188

U 1982.93 HD 166, 167

U 1982.256/2 ØLD 112

U 1983.453 ØLD 109, 112

U 1983.536 HD 112

U 1983.539 HD 112, 114

U 1983.609 VLD 112

U 1983.1090 VLD 63

U 1984.166 HD 166, 167, 169

U 1985.55 HD 89, 167

U 1985.153/S HD 112

U 1985.236 VLD 112

U 1985.368 H 157

U 1985.607 HD 167

U 1985.766 HD 92

U 1985.877 HD 136, 137, 138, 139

U 1986.22 HD 167

U 1986.482 HD 53

U 1986.765 HD 167

U 1986.895/2 HD 112

U 1987.464 HD 112, 114

U 1987.526 HD 91

U 1987.793 HD 107

U 1988.352 HD 112, 113

U 1988.481 HD 112

U 1988.623 ØLD 74

U 1989.601 HD 162, 167

U 1991.43 HD 132, 136, 137, 139

U 1991.164 HD 108, 113

U 1991.175 HD 112

U 1992.233 VLD 112

U 1992.753 ØLD 112

U 1992.813 VLD 52

U 1993.438 HD 132

U 1993.757 HD 112

U 1993.893 HD 112

U 1994.23 ØLD 75

U 1994.520 HD 61

U 1994.823 HD 29, 98

U 1995.35 HD 58, 70

U 1995.146 VLD 112

U 1995.192/2 HD 187

U 1995.719 ØLD 112

U 1996.967 HD 52

U 1996.1300 HD 139, 140, 141, 142, 205

U 1997.219 ØLK 92

U 1997.351 ØLK 62

Side 217

U 1997.658 ØLD 112

U 1998.717 HD 121, 159

U 1998.719 HD 159

U 1998.800 HD 37

U 1998.983 ØLD 73, 74

U 1998.1701 SH 187

U 1999.305 VLD 74

U 1999.429/2 ØLD 75

U 1999.841 HD 157

U 1999.963/2 HK 60

U 1999.967 HD 61

U 1999.1818 HD 83

U 2000.645 H 131

U 2000.1201 HK 96

U 2000.1883/1 Ø 133

U 2000.2540 HD 128, 132

U 2001.232 HD 112

U 2001.747 H 132

U 2001.1572 VLD 121

U 2001.2065 HD 139, 141

U 2001.2493 HD 112, 115

U 2002.74/2 HD 132

U 2002.1789 HD 149, 151

U 2002.2754 ØLD 112

U 2003.841 HD 112

U 2003.1328 HD 37

U 2003.1581 HD 110, 112, 114

U 2003.2234/1 ØLD 112

U 2003.2341 HD 96

U 2004.218 VLD 121

U 2004.252 ØLD 121

U 2005.60 VLD 121

U 2005.1634 VLD 121

U 2005.1925 V 112

U 2005.2171 HD 112

U 2005.2956 SHD 112

U 2005.3272 HD 88

U 2006.1920 VLD 112

U 2009.2652 ØLD 112

U 2009.2862 ØLD 121

U 2010.796 HD 57

U 2010.1068 HD 112, 115

U 2010.1074 HD 121

U 2010.1547 HD 21

U 2010.2389 HD 112

U 2011.263 HD 63

U 2011.984 HD 139, 141

U 2011.1736 HD 121

U 2011.2736 H 132

U 2012.365 VLD 54

U 2012.1228 HD 112

U 2012.1962 ØLD 121

U 2012.3001 HD 190

U 2012.3412 VLD 112

U 2012.3495 HD 112

U 2013.758 HD 133

U 2014.914 HD 66

U 2014.954 H 132

U 2014.3371 HD 112

U 2015.676 ØLD 112

U 2015.678 ØLD 110

U 2015.979 H 132

U 2015.992 H 132

U 2015.2540 HD 129, 132

U 2016.151 H 126

U 2017.1795 HD 112

U 2017.2940 HD 112

U 2018.2048 HD 126, 132

U 2018.2985 SHD 112

U 2018.3697 HD 129, 132

EU-Domstolen

26/62, van Gend en Loos 169

6/64, Costa mod Enel 37, 169

78/74, Deuka 91

283/81, CILFIT 64

14/83, von Colson 65, 169, 170

113/89, Rush Portuguesa 145

267-268/91, Keck 145, 170

415/93, Bosman 70, 106

465/93, Atlanta 145

370/05, Festersen 144, 146, 147, 148

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

13. juni 1979, Marckx 171

26. maj 1993, Hoffmann mod Østrig 152

16. september 1996, Gaygusuz mod Østrig 152

18. februar 1999, Larkos mod Cypern 152

26. september 2000, Andrews mod UK 152

25. januar 2002, Saggio mod Italien 152

Side 218