Lærebog i dansk og international køberet (5. udg.)

Ingen adgang

Denne 5. udgave af Lærebog i dansk og international køberet indeholder nye domme og ny litteratur siden 4. udgaven fra 2011. Bogen giver en systematisk fremstilling af køberetten anno 2017 på et retsvidenskabeligt grundlag.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst